Radviliškio globos namuose siautėjusiems jaunuoliams – laisvės atėmimas

2021 m. kovo mėnesį, vakare, du nepilnamečiai vaikinai Radviliškio pagalbos šeimai centre smurtavo prieš bendraamžį, kuris kuo ramiausiai  kompiuterių kambaryje žaidė ir jokio užpuolimo nesitikėjo. Tokie jaunuolių veiksmai buvo įvertinti, priimant teismo nuosprendį, kuriuo skirtos laisvės atėmimo bausmės abiem smurtautojams.

Supyko dėl žinučių

Apklaustas teisme kaltinamasis D. savo kaltę pripažino, tačiau vis tik ieškojo pasiteisinimų.  Jis papasakojo, kad nukentėjusįjį pažįsta, ant jo pyko dėl to, kad rašė į telefoną visokius keiksmažodžius. Negražūs žodžiai esą buvo vartojami dėl to, kad D. jam nedavė cigarečių. Būdamas supykęs, D. kartu su savo draugu L. pateko į kambarį, kur prie kompiuterio sėdėjo nukentėjusysis ir abu pradėjo jį mušti. Tokias pats nusikaltimo padarymo aplinkybes nurodė ir kitas smurtautojas L.

Dėl ko buvo mušamas, nežinojo

Nukentėjusysis Egidijus (dėl suprantamų priežasčių jo vardą nurodome pakeistą) papasakojo, kad Radviliškio pagalbos šeimai centre sėdėjo prie kompiuterio, nugarą atsukęs į duris. Patalpoje buvo tamsu. Jis pajuto smūgius ir tik tada atsisuko bei pamatė du vaikinus. Jaunuoliai ir toliau Egidijų mušė. Nukentėjusysis pradėjo rėkti, o užpuolikai – dar labiau mušti. Dėl suduotų smūgių nukentėjęs vaikinas net atsitrenkė į sieną. Mušeikos, trankydami į įvairias kūno vietas, nukentėjusiajam nieko nesakė. Nukentėjusysis policijos tyrėjams nurodė, kad jis nežinojo, dėl ko buvo mušamas.

Užklupo netikėtai

Užpuolę ramiai žaidžiantį vaikiną jaunuoliai į centro patalpas pateko per tualeto langą, o į kompiuterių kambarį įėjo per duris. Tuo metu visur buvo tamsu. Egidijus nematė, kaip priešiškai nusiteikę vaikinai įėjo, nes tuo metu įtemptai žaidė. Policijai nukentėjusysis nurodė, kad jam buvo trenkti iš viso 7 smūgiai, kurių dalis buvo suduota iš nugaros pusės.

Patyrė gilius išgyvenimus

Po bendraamžių užpuolimo Egidijus jautėsi blogai, verkė, jam skaudėjo žandikaulį ir galvą. Galvoje buvo guzas, ant žandikaulio buvo mėlynė. Po įvykių vaikinas gydėsi ir ligoninėje, tačiau jau ne kūno, o dvasines žaizdas.

Smurtavo nebe pirmą kartą

Egidijus papasakojo, kad šie vaikinai D. ir L. prieš jį smurtavo ne kartą. Kodėl jie taip elgėsi, pasakyti sveikatos sutrikimų turintis jaunuolis negalėjo. Jis prisiminė ir atvejį 2019 metais po Kalėdų, kai tie patys jaunuoliai jį sudaužė. Iš pradžių D. atrodė geras pažįstamas, tačiau jo elgesys pasikeitė, grįžus iš kolonijos. Byloje parodymus davusi centro direktorė patvirtino, kad pastebėjo, jog Egidijus bijo sugrįžtančio iš įkalinimo įstaigos D.

Charakterizuojami neigiamai

Abu savo pyktį linkę išreikšti kumščiais jaunuoliai anksčiau buvo teisti po 3 kartus. D. į pagalbos šeimai  centrą pateko nemokėdamas nei skaityti, nei rašyti, nusikalstamas veikas bei nusižengimus pradėjo daryti labai jauno amžiaus, ypatingai tai pasireiškė smurtu prieš kitus vaikus, turto gadinimu. Kilo problemų ir dėl mokyklos lankymo. Dar vėliau D. ėmė bėgti iš ugdymo įstaigos, daryti nusikaltimus, jau turėdamas reikiamą amžių, kai galėjo atsakyti pagal įstatymą, todėl buvo nuteistas. Abiem smurtavusiais vaikinais rūpinasi globos įstaiga, jiems  sudarytos gyvenamos sąlygos, jie yra aprengti ir pavalgydinti.

Teismas abiejų kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad jie prisipažino padarę nusikalstamą veiką, tačiau jų atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra netgi dvi – nusikalstamą veiką jie padarė, būdami recidyvistais ir bendrininkų grupėje. Abu vaikinai nusikalto, būdami nepilnamečiai, tačiau, kad ir jauno amžiaus, charakterizuojami neigiamai. Teismas šių jaunuolių asmenybes įvertino kaip linkusias nusikalsti, nedarančias teigiamų išvadų iš ankstesnių teistumų, kadangi anksčiau skirtos bausmės jų nepataisė, todėl parinko tinkamiausią šiuo atveju bausmės rūšį – laisvės atėmimą.

Skirtas laisvės atėmimas

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė bendraamžį sumušusiam D. paskyrė laisvės atėmimo 1 metams 2 mėnesiams bausmę. Nusikaltimo bendrininkui L. skirta mažesnė bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams.

Kaip toliau susiklostys šių jaunų žmonių gyvenimo kelias, jeigu nuo mokyklos suolo daromi nusikaltimai, nežinia, tačiau, tikėtina, vilčių nedaug, kad požiūris į gyvenimą taps šviesesnis.

Rita Grigalienė

Asociatyvi nuotrauka

Total
25
Dalinasi
Related Posts