Emocijų nesuvaldęs mokytojas nesutarimo su mokine pasekmes jaus dar ilgai

Daugiau nei prieš metus Radviliškio muzikos mokyklos Šeduvos padalinio solfedžio mokytojas Kęstutis Pakštas nuskambėjo kone Respublikos mastu. Mat į policiją kreipėsi mažametės mergaitės, kuriai esą šis mokytojas sudavė, mama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas užbaigtas kaltinamuoju aktu ir galų gale teismas nusprendė, ar daugelio mylimas bei gerbiamas mokytojas buvo kaltas dėl incidento. 2022 m. lapkričio 18 d. priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

Siekė delnu užčiaupti burną

Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme minėtas mokytojas savo kaltės nepripažino. Mokytojas pasakojo, kad klasėje tuo metu buvo tik keturios mokinės, tačiau nukentėjusiąja pripažinta mergaitė kitoms bendramokslėms trukdė. Iš pradžių mergaitė bandydavo pakomentuoti, triukšmaudavo, bet didelio šurmulio nekėlė. Kuo labiau artėjo pamokos pabaiga, tuo moksleivė daugiau įsismarkavo ir ėmė trukdyti kitoms mergaitėms atlikti užduotis. Mokytojas Kęstutis P. esą norėjo tik užčiaupti burną neklusniai mokinei, tačiau netyčia išėjo kiek kitoks judesys ir jis truputį kliudė skruostą netoli lūpų, kas esą nukentėjusiajai negalėjo sukelti fizinio skausmo. Pasak pedagogo, mergaitė visiškai nereagavo į šį prisilietimą. Kai praslydo ranka, mokytojas esą delnu uždengė burną. Kęstutis P. paminėjo, kad jo tikslas ir buvęs užčiaupti delnu burną.

Apie įvykį mamai pranešė raštu

Nukentėjusiosios mama teisme atstovavo savo dukters interesus. Incidentas tarp mokytojo ir mergaitės įvyko 2021 m. spalio 8 d., muzikos mokyklos padalinyje. Pasak mamos, iš pradžių dukra atėjo pas ją į darbą ir akivaizdžiai atrodė sutrikusi. Jos skruostas buvo raudonas. Mergaitė skubino kuo greičiau eiti namo. Parėjusi į namus, mergaitė ir toliau atrodė sunerimusi, vis kažką stengėsi pasakyti, bet nedrįso. Galų gale apie patirtą skriaudą mergaitė parašė lapelyje – esą jai trenkė muzikos mokytojas. Pasakiusi apie savo bėdą, mergaitė pradėjo verkti. Jos mama sunerimo ir paskambino mokytojui Kęstučiui P., norėdama paklausti, kas nutiko pamokoje ir ar supranta, ką padarė. Mokytojas esą atsakė: „Taip, trenkiau, nesusitvardžiau, na ir kas?“. Moteris tada jam pasakė, kad to tikrai nepamirš, ir pokalbį baigė. Po keleto dienų mergaitės mama parašė pareiškimą policijai. Ji nurodė, kad dukra buvo sumušta pamokoje, prašė atlyginti žalą už sugadintus mergaitės akinukus, kurie po smūgio susilankstė. Taip pat nukentėjusiosios įstatyminė atstovė pareikalavo atlyginti 3000 eurų moralinę žalą, nes vaikas patyrė emocinį ir fizinį skausmą, buvo pažeminta klasėje prieš tris mergaites.

Kolegos užstojo

Byloje liudijo Kęstučio P. bendradarbiai, kurie apie kolegą atsiliepė puikiai. „Tai žmogus, kuris darbui atiduoda viską“, – kalbėjo vienas bendradarbis. Esą šio specialisto mokiniai laimi daug konkursų, dalyvauja festivaliuose. „Kęstutis P. – visada kultūringas, niekada nėra išėjęs iš pusiausvyros, visada tvarkingas, pareigas atlieka tikrai gerai“, – tvirtino kita kolegė. Bendradarbiai po incidento sakė matę mokytoją nusiminusį, buvo akivaizdu, kad jis prastai jaučiasi. Tuo tarpu neva nukentėjusios mergaitės elgesyje jie esą nieko išskirtinio nepastebėję.

Skausmą jautė dvi valandas

Pati mergaitė sakė, kad tą dieną mokytojo Kęstučio P. vedamoje pamokoje jautėsi nesuprantanti temos, klausinėjo, kaip reikia atlikti užduotis. Matėsi, kad mokytojui tai nepatiko. Pamokai einant į pabaigą, mokytojas jai visu delnu trenkė per kairę veido pusę ir pirštais užėmė burną – jis užspaudė lūpas ir pasakė, kad ji per daug kalba. Pasak mergaitės, smūgis buvęs tikrai stiprus, ji jautė skausmą, kurį 10 balų skalėje vertintų 6-7 balais. Nuo smūgio mažametės akinių rėmelis beveik sulindo į veidą ir jau kitą dieną iškrito akinių stikliukas, o rėmeliai liko sulankstyti. Buvęs ir toks momentas, kad Kęstutis P. savo mokinei pasakė, jog sukiš į burną penalą, bet netrukus tą penalą padėjo. Mergaitė sakė buvusi šokiruota ir negalėjusi pratarti nė žodžio. Kai mokinukė išėjo iš pamokos, jai vis atrodė, kad mokytojas tebespaudžia lūpas. Kol sugrįžo į namus, lūpas jai vis dar skaudėjo. Nemalonus pojūtis praėjo tik po dviejų valandų.

Darbe skirta drausminė nuobauda

Po šio įvykio vyko mokyklos, kurioje Kęstutis P. dirba, pedagogų posėdis. Jame buvo nutarta mokytojui skirti drausminę nuobaudą, o pasikartojus tokiam pat darbo pareigų pažeidimui, atleisti iš darbo. Kęstučiui P. siūlyta lankyti psichologo konsultacijas dėl emocijų valdymo, nuspręsta vykdyti jo vedamų pamokų stebėseną, pavesti jo teorinių dalykų užduočių kontrolę. Buvo nustatyta, kad Kęstutis P. padarė darbo pareigų pažeidimą, todėl jam buvo paskirta nuobauda – įspėjimas. Byloje yra pateikti duomenys, kad psichologo konsultacijas vis dėlto lankė ne mokytojas, o nuo jo smūgio nukentėjusi mokinė.

Teismas nepatikėjo

Teismas nusprendė, kad mokytojo kaltė įrodyta, ir pedagogo teiginys, kad jis smurtinių veiksmų nukentėjusiosios atžvilgiu nenaudojo ir tenorėjo delnu uždengti burną, kelia abejonių. Tai, kad jis trenkė mažametei bei sukėlė fizinį skausmą, patvirtina daugelio liudytojų parodymai bei kita bylos medžiaga. Kęstutį P. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindo nebuvo rasta. Teismas manė, jog bausmės tikslai bus pasiekti, kaltinamajam paskyrus Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatytą baudos bausmę, nustatant jos dydį, artimą minimaliam.

Priteistos nemenkos sumos

Kęstutis Pakštas dėl savo nesusivaldymo ilgą laiką jaus ne tik moralines, bet ir finansines pasekmes – jam skirta bausmė yra 51 MGL (2550 Eur) dydžio bauda, kurią jis turės sumokėti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Iš jo priteista 135,25 Eur suma už mergaitės sulaužytus akinius bei 800 Eur neturtinės žalos atlyginimą nukentėjusiosios motinai. Taip pat iš kaltinamojo priteistos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos 421,67 Eur, kadangi nukentėjusiąją byloje atstovavo advokatas. Ko gero, šiuo atveju nukentėjo ne tik mergaitė, jos mokytojas, bet ir mokytojo piniginė.

Nuteistasis dar turi laiko apskųsti teismo nuosprendį, per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, paduodamas apeliacinį skundą. Tokio skundo nepateikus, nuosprendis įsiteisės.

Rita Grigalienė

Asociatyvus nuotraukų koliažas

Total
13
Dalinasi
Related Posts