,,Radviliškio Bočiai“ 4-tai kadencijai pirmininke išrinko Rimantę

2022 metų sausio 25 dieną vyko PB ,,Radviliškio bočių“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriam pirmininkavo  narė R. Šukienė. Darbotvarkėje buvo svarstoma PB ,,Radviliškio bočiai“ pirmininkės ataskaita, revizijos komisijos pirmininkės ataskaita, išklausyti pasisakymai, pasiūlymai, darbo įvertinimai, naujos valdybos rinkimai.

PB ,,Radviliškio bočiai“ pirmininkė Rimantė Radavičienė papasakojo apie jai siūlytus projektus, apie bendravimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, apie susitikimus su kitų miestų bočių bendrijomis: Šiaulių, Joniškio, Kelmės, N. Akmenės, Utenos, Pasvalio, Raseinių bočiais. Taip pat pasakojo apie ,,Radviliškio bočių“ pasiekimus,  koncertuojant kituose miestuose. Balandžio mėnesį vykusioje folkloro šventėje ,,Dainuojam Lietuvą” Utenoje ,,Bočiai‘‘ užėmė trečią vietą ir iškovojo teisę lapkričio mėnesį koncertuoti Vilniuje karininkų namuose, kur su folklorine inscenizuota daina ,,Tamošius” gavo daug pagyrimų.

Kasmet gegužės mėnesį  ,,Radviliškio Bočiai“ rengia šventę ,,Tėvų namai“, į kurią labai nori atvykti kitų miestų bočiai, paminėti Motinos ir Tėvo dieną.

,,Radviliškio Bočiai“ daug keliauja: apžiūrėti mūsų miestai, paminklai, laipiota lietuviškais piliakalniais, grožėtasi Anykščių gamta, laipiota po lajų, Druskininkuose keltuvais keltasi per Nemuną, apžiūrėtas jauniausias miestas -Visaginas.

,,Radviliškio Bočiai ” neužmiršta ir savo miesto. Koncertuoja Radviliškio miesto  renginiuose, dalyvauja  švarinimo talkose, prižiūri apleistus kapus, uždega žvakutę ant mirusių bočių kapų, aplanko sergančius  narius. Daug padaryta, bet dar daug numatyta atlikti šiais metais.

Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį vyksta ,,Radviliškio Bočių“ popietės įvairia tematika. Šiais metais planuojami pajuokavimai, pamelavimai, susipažinimas su Radviliškio miesto ir rajono įžymybėmis, su apylinkių  piliakalniais, senomis kapavietėmis, numatyta susipažinti su Ievos Simonaitytės gyvenimu, minint jos 125-ąsias gimimo metines. Taip pat planuojama ekskursija į Trakų miestą, švenčiantį 625 metų jubiliejų, susipažinti su karaimų papročiais ir gyvenimu.

Po pranešimo buvo  aptarta ,,Radviliškio Bočių“ veikla. Buvo siūlyta daugiau narių įtraukti į ,,Radviliškio Bočių“ veiklą, rengiant renginius. Pasisakė Jonas Velmunskis už Rimantės veiklą teigdamas: ,,Jei ne pirmininkės veikla – ,,Radviliškio Bočiai“ gali žlugti. Vitalija Jokubauskienė veiklą įvertino teigiamai. Romana Urbonienė pasisakė už naujų narių įtraukimą į ,,Radviliškio Bočių“ veiklą. Visi nariai balsavo už Rimantę Radavičienę. Išrinkta penkių narių ,,Radviliškio Bočių“ taryba ir trijų narių revizijos komisija. Į tarybą įeina pirmininkė Rimantė Radavičienė, naujai išrinkta pirmininkės pavaduotoja Bronislava Tamoševičienė, iždininkė Marija Semeniuk, nariai Regina Šukienė ir Irena Grakauskienė. Į revizijos komisiją išrinkta Vitalija Jokubauskienė, Janina Bagdžiūnienė,  Genovaitė Cirkelienė. Po rimto darbo dar ilgai nenutilo ,,Radviliškio Bočių“ dainos.

      PB ,,Radviliškio Bočiai“  informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts