Politikas siekia konkretumo žmonėms jautriame klausime

Posėdyje virė diskusijų katilas

Neapsikentęs kolegų puolimo ir kritikos lavinos dėl savo išreikštos valios, tarybos narys Gediminas Lipnevičius ėmėsi konkrečių veiksmų. Jų tikslas: iki galo išsiaiškinti, ko gi trūksta ir kas ne taip rajono ugdymo įstaigose besimokančių vaikų maitinimo procese. Ankstesniame numeryje rašėme, kad politikų grupė iš opozicijos teikė sprendimo projektą dėl maitinimo paslaugos pirkimo nutraukimo. Sprendimo iniciatorius ir matomai jo autorius tarybos narys Saulius Luščikas teigė, kad būtina „Įpareigoti Radviliškio rajono švietimo įstaigų, kurios perka mokinių maitinimo paslaugą, vadovus nutraukti mokinių maitinimo paslaugos pirkimą. Mokinių maitinimą organizuoti savarankiškai, neperkant paslaugos.“ Tokiam sprendimo projektui nepritarė dauguma tarybos narių, susilaikydami balsavimo procedūroje. („Nepavyko sunaikinti esamą mokinių maitinimo sistemą“ 2022-10-13 nr. 41)

Abejotinu sprendimo projektu nepatikėjo

Tarybos narys G. Lipnevičius išreiškė savo poziciją, kad nepritaria tokiam sprendimui, kuriuo visiškai griaunamas rajono mokinių maitinimo procesas. Taip pat politikui išsiaiškinus, kad savarankiško maitinimo proceso įgyvendinimui tektų pakloti kone milijoną eurų, norint įsigyti visą reikiamą įrangą, nusamdyti darbuotojus ir suderinti nepertraukiamą tiekimo procesą. Toks maitinimo paslaugos išskaidymas atskirai kiekvienoje mokykloje G. Lipnevičiaus nuomone, sukels ir produktų kaštus, o kur dar brangstančios energijos išteklių išlaidos? Tačiau dėl savo atvirumo ir siekio, kad vaikai nepertraukiamai gautų maitinimo paslaugą, politikas buvo puolamas kolegų. Keisčiausia tai, kad tiek sprendimo projekto iniciatoriai, tiek G. Lipnevičius yra tarybos opozicionieriai. Atrodo, kad tie politikai, kurie oponuoja valdančiajai daugumai, turėtų konsoliduotis ir surėmę pečius bendrai dirbti savo rinkėjų naudai. Tačiau praktika rodo, kad Radviliškyje taip nėra. Vietoj pragmatiškos diskusijos ir naudingų derybų, pasirenkamas juodinamo puolimo kelias, vedantis į politinio bendradarbiavimo aklavietę.

Merui įteiktas siūlymas

Todėl siekdamas, kad mokinių maitinimo klausimas neatsidurtų aklavietėje, tarybos narys G. Lipnevičius kreipėsi į rajono merą Vytautą Simelį su konkrečiu siūlymu:

„Tarybos posėdžio metu buvo iškelta problema ir diskutuojama dėl neva netinkamo vaikų maitinimo. Buvo siūloma keisti pačią maitinimo sistemą, kurios organizavimo procesą ketinta perkelti ant mokymo įstaigų vadovų pečių. Atsižvelgiant į visas išsakytas nuomones ir argumentus, siūlau sudaryti darbo grupę vaikų maitinimo problemoms nustatyti rajono ugdymo įstaigose. Darbo grupę siūlau sudaryti iš visų esančių Taryboje politinių partijų bei komiteto atstovų, įtraukiant visuomenės sveikatos centro ir/ar maisto ir veterinarijos tarnybos kompetentingus specialistus“. Šis dokumentas yra užregistruotas mero sekretoriate ir dabar laukiama V. Simelio sprendimo dėl teikto pasiūlymo.

Sprendžiant iš dokumento teksto, akivaizdu, kad pirmiausia keliama užduotis išsiaiškinti, kokios problemos egzistuoja, nes kaip matosi iš posėdyje vykusios diskusijos, mokyklų vadovai dabar problemų nemato. Tad ir siūloma išsiaiškinti, ar iš ties egzistuoja kažkokios mokinių maitinimo problemos. O gal tai tik atskirų politikų siekis politikuoti jautriu klausimu ir taip gauti savo rinkėjų palankumą, nors realiai nieko nenuveikiama. O štai redakcija turi duomenų, kad problemų vaikų maitinime yra ir tikėtina svarių, nes daugelis vaikų tiesiog nevalgo mokyklų valgyklose. Tad belieka tikėtis, kad į siūlymą bus atsižvelgta supratingai ir atsigręžta veidu į vaikus.  

Robertas Samuilis

Asociatyvi nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts