Poeto Vytauto Mačernio 100 metų gimimo sukaktis paminėta Alksniupiuose

Aksniupių vasaros estradoje birželio 3 d.  įvyko pirmasis projekto „Iš kartos į kartą“ renginys, skirtas poeto V. Mačernio 100-mečiui. Bir­že­lio 5-ąją Šar­nelė­je gimusiam poe­tui Vy­tau­tui Ma­čer­niui būtų sukakę 100 metų. Siek­da­mas pa­žymė­ti šią su­kaktį ir ak­cen­tuo­ti kūrėjo poe­zi­jos svarbą lie­tu­vių kultū­rai, 2021-uo­sius Lietuvos respublikos Sei­mas pa­skelbė V. Ma­čer­nio me­tais.

Visus, norinčius paminėti šią poeto sukaktį, Šeduvos kultūros ir amatų centro darbuotojai pakvietė į Alksniupius. Čia Šeduvos kultūros ir amatų centro darbuotojai ir meno mėgėjai atliko publicistinę-poetinę kompoziciją „Baltoji vizija“.

Kompozicijos vizualizaciją sustiprino Šeduvos gimnazijos šokių studijos „Vaivorykštė“ solistė Juta Juškaitė (vad. Astijus Poška) bei Alksniupių vyresniųjų šokių kolektyvas (vad. Diana Maciuvienė).

Poeto kūrybinį kelią – laiškus, nuotraukas, leidinius surinko ir eksponavo Šeduvos bibliotekos darbuotojos. Kilnojamoji paroda pavadinta „Vizija – tai mano turtas, svajonė – tai mano dabartis, praeitis ir ateitis“.

Muzikos kūrėja ir atlikėja Raminta Naujanytė – Bjelle stebino klausytojus gyvo garso koncertu, savo kūrybos dainomis bei netikėtais gabumais akompanuoti skirtingais instrumentais.

Antrasis projekto „Iš kartos į kartą“ renginys vyks birželio 10 d. 19 val. Raudondvario kultūros namų kiemelyje, kuriame žymūs dainuojantys aktoriai tėvas ir sūnus Saulius ir Jokūbas Bareikiai surengs išskirtinį autorinių dainų vakarą.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Radviliškio rajono savivaldybė.

Šeduvos kultūros ir amatų centro informacija

Sigito Mikučio nuotraukos

Total
1
Dalinasi
Related Posts