Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Opozicijos pamokos merui

Avatar

Paskelbta

data

Nieko nenustebins faktas, kad Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos posėdžiai vyksta kone kosminiu greičiu. Vietos savivaldos įstatymas nurodo pagrindinę Tarybos veiklos formą – posėdžius. Tačiau Radviliškyje dėl esminių klausimų, panašu, susitariama dar gerokai iki komitetų ar Tarybos posėdžių. Meras Antanas Čepononis gerokai apsiskaičiavo, tad teko nuryti karčių opozicijos pamokų.

Prisiekė nauji Tarybos nariai
Iš VRK atvykusi atstovė priėmė dviejų naujų Tarybos narių priesaiką. Gabrielius Verdingas, 18 – metis gimnazistas, ir Arvydas Budrikas, Šeduvos PSPC gydytojas, pakeitė Ernestą Mončauską ir Vaidą Smalinską. Pirmasis buvo paskirtas Administracijos direktoriaus pavaduotoju, o V.Smalinskas sugrįžo atgal į Radviliškio ligoninės direktoriaus postą. Po iškilmingos procedūros jaunasis politikas G.Verdingas, labiau žinomas dėl savo pasiekimų muzikinėje ir pramoginėje srityse, atviravo: „Tikrai pasistengsiu, nors esu jaunas, daug tikrai čia nieko neišmanau, daug nieko nežinau, bet kaip žinom, su darbu ateina patirtis. Tikiuosi daug ko išmokti iš Jūsų.“ A.Budrikas naudojo standartines frazes: „Aš tikiuosi, kad mes konstruktyviai ir įdomiai bei naudingai dirbsime rajono gyventojams visus tuos metus, kuriuos mums paskyrė tie patys rajono gyventojai.“ Įdomi aplinkybė – abu naujai prisiekę Tarybos nariai buvo pasodinti ne atsilaisvinusiose vietose, o šalia kitų. G.Verdingą kuruos Skaidra Dišlė, o A.Budriką – Irena Palionienė. Atsitiktinai ar ne, bet jei opozicija paprašo persėsti į kitas vietas, meras prašymus arba ignoruoja, arba vilkina keletą mėnesių. Pavyzdžiui, praeitos kadencijos Taryboje Eduardui Martynkinui tik po trijų mėnesių buvo pakeista vieta.

Daug klausimų – atsakymų nulis
Dar iki Tarybos darbotvarkės nagrinėjimo, merui ir Administracijai buvo pateikti keli klausimai. Vieša paslaptis, kad Tarybos pozicija yra paversta kišeniniu A. Čepononio įrankiu. Ypatingai tiksliai tą parodo politikų nusišalinimai – vienas dirba Savivaldybės įmonėje, antro tėvai darbuojasi Administracijoje, trečio vaikai susiję per kitas įmones ir panašiai. Kartais nusišalinimai užima kone pusę laiko nuo vos valandą ar pusantros trunkančių posėdžių.
Nepartinis Tarybos narys Gediminas Lipnevičius pateikė paklausimus administracijai, kuriai atstovavo vienas E. Mončauskas. Politikas domėjosi, kada Radviliškio miesto gyventojams bus vėl tiekiamas karštas vanduo, kokiu tikslu iš rajono biudžeto į konservatorių politikų įsteigtą labdaros fondą pervedami pinigai, kuriuos vėliau rajono valdžia darbo metu dalina. Tarybos narys taip pat klausė, kodėl meras, kaip Pastoracinės tarybos pirmininkas, nesirūpina Radviliškio bažnyčios fasado tvarkymo darbais ir pasiūlė šiems darbams skirti lėšų. Dar buvo teiraujamasi, ar E. Mončauskas turi VSD leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kodėl nėra atsakoma į Tarybos nario ankstesnius paklausimus ir kodėl meras vengia susitikti su Tarybos nariu. Taip pat išaiškėjo galimai skandalinga informacija, kad Administracija ir Savivaldybės įstaigos bei įmonės išnaudoja savo darbuotojus, nes nei apmoka už darbą savaitgaliais ar švenčių dienomis, nei kompensuoja laisvomis dienomis. Deja, meras A. Čepononis „dėjo į krūmus“ ir iš karto visus informavo, kad atsakymų į pateiktus paklausimus Tarybos posėdžio metu nebus, tuo labai nustebindamas Tarybos narius, nes klausimas apie karštą vandenį buvo itin paprastas.

Keistas biudžeto perskirstymas
Sprendimo projektą dėl biudžeto perskirstymo pristatė Finansų skyriaus vedėja Rita Chlebauskienė. „Darbietė“ Zita Žvikienė domėjosi, kokios konkrečios priežastys lėmė, kad Taryba nuėmė pinigus nuo dviračių bei pėsčiųjų tako ir Eibariškių parko. Deja, valdininkė atsakyti negalėjo, o jos gelbėti puolė rajono vadovas. Jis bandė užglaistyti nemalonią tiesą, kad Arimaičių kaimo pagrindinės gatvės išasfaltavimas nebebus finansuojamas iš Kelių direkcijos – tarnybos nuomone, negali būti skiriamos lėšos jau išasfaltuotiems žvyrkeliams. Z. Žvikienės bendrapartietis Jurgis Baublys smalsavo, kokią kelio atkarpą galima išasfaltuoti už 150 tūkstančių eurų. Išsisukinėjimo meistras A.Čepononis tiesiai neatsakė, tik pasitelkęs savo „valstietiškąjį“partnerį Joną Povilaitį pagarsino, kad 1,3 kilometro gatvė jau yra išasfaltuota. Jis patogiai nutylėjo, kad projekto pradinė suma buvo 330 tūkstančių eurų. Ar tai papildomai skiriami pinigai, niekas nebesigilino. Tiesa, kad nebūtų tiek daug neaiškumų posėdžio metu, nepartinis Gediminas Lipnevičius paprašė, kad komitetuose Tarybos nariams leistų susipažinti,  dėl kokių priežasčių yra daromi pakeitimai, kas konkrečiai bus finansuojama. Nemažai kritikos strėlių lėkė į Investicijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko „valstiečio“Vytauto Krikščiūno pusę, kuris pirmininkaudamas komiteto posėdyje uždraudė Tarybos nariui domėtis, kas ir už kiek bus perkama, kur bus leidžiami biudžeto pinigai.

Nervų karas dėl mokesčio už žemę
Antrasis darbotvarkės klausimas buvo dėl žemės mokesčių dydžių. Pasiūlymų daug, o betvarkės dar daugiau. Posėdžiui pirmininkaujantis A.Čepononis nebesusitvarkė su pareigomis ir pradėjo klysti, nes nebesilaikė nei įstatymo, nei Tarybos darbo reglamento nuostatų. Į sveiką protą jį bandė atvesti „darbietė“Z.Žvikienė. Dvi kadencijas dirbusi Seime, politikė įtikinėjo merą nelaužyti reglamento. Tarybos narys Gediminas Lipnevičius taip pat turėjo merui priekaištų dėl posėdžio vedimo tvarkos ir  akcentavo, kad tai ne jo vieno, o visuomeninio rinkimų komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ narių grupės  pasiūlymas dėl 1,0 procento dydžio žemės mokesčio. Paskutinę minutę socialdemokratų ir „darbiečių“ atstovas Kazimieras Račkauskis  pateikė pasiūlymą dėl 1,1 procento dydžio, kuris labai panašus į G. Lipnevičiaus pateiktą pasiūlymą – 1 proc. dydžio žemės mokestį. A. Čepononis pasinaudojo tuo ir paskelbė, kad už visus reikės balsuoti alternatyviai. Kol 11 salėje esančių konservatorių politikų tyliai stebėjo savo skyriaus pirmininko blaškymąsi ir nesusigaudymą, Z.Žvikienė ne juokais kibo merui į atlapus jį mokydama laikytis reglamento ir procedūrų: „Mere, aš dėl procedūrų pasisakyti norėjau. Užduosiu tik vieną klausimą. Jei aš teisingai suprantu, Tarybai yra pateiktas tik vienas sprendimo projektas, o keletas siūlymų gali būti arba įtraukti, arba atmesti. Kiekvienas narys turi teisę balsuoti dėl kiekvieno pasiūlymo.“ Deja, Vyriausybės atstovė Asta Jasiūnienė nedalyvavo posėdyje, tad opozicija liko pati viena. Itin patyręs A. Čepononis, nepratęs prie kritikos Tarybos posėdžių metu, pripažino „darbietės“ ir nepartinio išsakytą kritiką ir mestelėjo frazę, kad jam „galai nebesueina“.

Gražbyliavimo meistras
Skęstančiajam gelbėjimosi ratą metė ne savi, o kiti. Kompetencijos stoką 11 Tarybos narių konservatorių slėpė tylėdami. Nuo neatmenamų laikų politikuojantis „valstietis“Jonas Povilaitis iš karto suskubo į pagalbą merui. Savivaldybės įmonėje „Radviliškio vanduo“ dirbantis politikas teigė, kad jie pritars 1,3 procento žemės mokesčio dydžiui. Dar iki Tarybos posėdžio „valstiečiai“galvą guldė, kad nebalsuos už tokio dydžio mokesčius, tačiau konservatorių „Trojos arkliu“išnaudojamas J. Povilaitis pakeitė „valstiečių“frakcijos ir net skyriaus nuomonę. Tiesa, svarstant sprendimo projektą, nedalyvavo nusišalinęs V. Krikščiūnas ir į komandiruotę išvykęs mero pavaduotojas Mindaugas Pauliukas. Tad frakcijos seniūno J. Povilaičio pasisakymas, kad „valstiečiai“ir ūkininkai esą labai patenkinti beveik tris kartus didesniu nei Šiaulių rajone žemės mokesčiu, sulaukė ūkininkų replikų iš salės bei kritikos iš opozicijos. Gediminas Lipnevičius teigė, kad susitikęs su ūkininkų atstovais suderėjo dėl 1,0 procento dydžio. Jam taip pat pritarė ir socdemų frakcijos seniūnas K. Račkauskis, įtikinėdamas, jog ūkininkai nežino apie J.Povilaičio susitarimus su koalicijos partneriais konservatoriais. Tarsi prisimindamas, tarsi pateikdamas kaip kokią nekvestionuojamą gėrybę, J. Povilaitis prašė mero įtraukti į darbotvarkę, kad surinktos papildomos lėšos būtų skirtos kaimo kelių gerinimui. Deja, nelabai kas jo klausėsi.

Pamokos toliau tęsėsi
Posėdžiui pirmininkaujantis meras pradėjo nervintis, kai Z. Žvikienė toliau jį mokė procedūrų. „Darbietė“teiravosi, kodėl sprendimo projekto dėl 1,3 procento dydžio Tarybos nariai net neturi. A. Čepononis aiškino, kad pasiūlymą pateikė administracija ir ji esą turinti teisę pakeisti savo nuomonę. Pasirodo, kad ne Taryba yra aukščiausias valdymo organas rajone, o administracija. Nors Savivaldos įstatymas nurodo Tarybos viršenybę prieš visas kitas Savivaldos institucijas. Aiškėja tai, kas ir taip yra laikoma vieša paslaptimi – administracijai vadovauja ne direktorė Jolanta Margaitienė, o meras Antanas Čepononis. Nepaisant visų pastangų, opozicija privalėjo stebėti, kaip nė vieno klausimo neuždavę, net nesugebėję garsiai pasakyti argumentų ar motyvų, dėl kokių priežasčių reikia didinti žemės mokesčius, 12 konservatorių ir 2 „valstiečiai“ balsavo už 1,3 procento žemės mokesčio dydį, kuris yra beveik tris kartus didesnis negu kaimyniniame Šiaulių rajone.
Svarstytos atliekų rinkliavos mokesčio lengvatos
Vienu iš paskutiniųjų klausimų buvo svarstomos atliekų rinkliavos mokesčių lengvatos.  Tarybos narys G. Lipnevičius siūlė klausimą dėl atliekų rinkliavos mokesčių lengvatų atidėti  kitam posėdžiui, o  per tą laiką peržiūrėti šio mokesčio įkainius bei apmokestinimo tvarką. Pirmininkaujantis meras nenorėjo girdėti tokio siūlymo, neteikė alternatyvaus balsavimo ir davė komandą balsuoti. Prieš šį mokestį balsavo tik trys tarybos nariai: G. Lipnevičius, V. Aleknienė, K. Račkauskis. Kitas šio mokesčio svarstymas bus galimas tik po 6 mėnesių, o gyventojams, ūkininkams, verslininkams ir toliau teks ploninti pinigines.

Kiti projektai nesvarbūs
Jei dėl žemės mokesčio vyko itin aršios diskusijos, vėliau sprendimo projektai nagrinėti kone kosminiu greičiu. Tiksliau, ne nagrinėti, o automatiškai už juos balsuota. Pakeisti ankstesni Tarybos sprendimai, balsuota dėl Peticijų komisijos ir Kontrolės komiteto pirmininko ir pavaduotojo. Peticijų komisijai vadovaus konservatorė Skaidra Dišlė, o jos pavaduotoju bus „valstietis“Kęstutis Dambrauskas. Matyt, valstiečiai daugiau neturi ką deleguoti, tad K. Dambrauskas  bus ir Kontrolės komiteto pirmininko socdemo K.Račkauskio pavaduotoju komitete. Taryboje politikai be didesnių svarstymų nutarė parduoti savivaldybei priklausantį turtą bei perduotas turtą iš privačios įmonės Savivaldybės įmonei ir išspręsti kiti klausimai. Gediminas Lipnevičius posėdžio pabaigoje domėjosi, kodėl už ES lėšas įgyvendintas vandentvarkos projektas Grinkiškio miestelyje buvo vykdomas privačios įmonės veiklos teritorijoje. Atrodo, klausimas paprastas, bet atsakyti aiškiai ir tiksliai, kaip įprasta, valdantieji nesugebėjo.
Bus daugiau.

Marius Aleksiūnas

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rajono aktualijos

Ar Smalinskams turtus neša aitvarai?

Avatar

Paskelbta

data

Lietuvių mitologijoje aitvaras siejamas su turtais ir gerove. Panašu, kad asmeninį kontaktą su aitvarais turi Vaidas ir Vilma Smalinskai. Tiesa, po jų deklaracijas teko pasiknaisioti, nes išryškėjo tam tikros neigiamos tendencijos.

Bendrapartiečių proteguotas  V. Smalinskas neteisėtai dirbo didžiausioje rajono įstaigoje „Radviliškio ligoninė“, o jo žmona – Savivaldybės įmonėje UAB„Radviliškio šiluma“ atsakinga už finansus. Sutuoktinė „nežymių“ klaidelių padaro, kurios vėliau šimtais tūkstančių eurų pavirsta. Sutuoktinio vadovaujama ligoninė, galimai panaudotą (ekspozicinį) kinų gamybos operacinį stalą dvidešimt tūkstančių eurų brangiau stengiasi nupirkti negu naujas vokiškas kainuoja.

Neužtenka argumentų
Susitikime su „Radviliškio šilumos“ vyr. finansininke Vilma Smalinskiene dėl neteisingai apskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų ji kaltina visus, bet ne save. „Kalta komisija, kalta metodika, ten viskas taip sudėtinga“, – įrodinėja ji. Be to, šilumininkai nori pasikelti darbo užmokestį, tad reikia apmokestinti tūkstančius šilumos vartotojus. Maža to, ji net atvirauja, kad jei ne Kainų komisija, Savivaldybės įmonės niekas nekontroliuotų ir nesužiūrėtų. Ar tada šilumą gaminantys ir kainą monopoliškai nustatantys Prano Mickaičio vadovaujami darbuotojai be jokio saiko apiplėšinėtų gyventojus aukštomis kainomis, liko taip ir neatsakytas. Tikriausiai, per sudėtingi klausimai. Suprantama, kad V. Smalinskienė tam kaip ir laiko neturi,nes užsiima visuomenine veikla ir vadovauja daugiabučio namo Vasario 16 -ios gatvės bendrijai. Daugiabutis, kuriame Smalinskai  du butus turi, o „Godlija“ visą apatinį aukštą iš Savivaldybės nusipirko, pateko į renovuojamų namų sąrašą. Gavusi ES ir valstybės paramą, bendrija atliko remontus.

Turtai dygsta kaip grybai po lietaus
Savivaldybės įmonės „Radviliškio šiluma“ tinklalapyje vidutinis atlyginimas vadovaujantiems administracijos darbuotojams nurodomas 1534 eurai iki mokesčių. Tai nėra įspūdingas darbo užmokestis, kad rastųsi turtai. Tačiau 2014 metais tiek Vilma, tiek „Sodroje“ dirbęs Vaidas nusiperka po butą. Taip, šeima turi namą, bet perka du butus. Tam dabartinis „Radviliškio ligoninės“ direktorius išleidžia 32 000 litus. Finansininkė išnuomoja žemės sklypą ir gauna  19368 litų pajamų. 2017 metai dar kartą apsilanko aitvaras. Gerokai didesnis. V. Smalinskienė 2017 metų sausio trečią dieną išnuomoja žemę už 33 tūkst. 831 eurą, o vasarį papildomai gauna 16 tūkst. 359 eurus. Iš viso ji praturtėjo net 50 tūkst. 190 eurų. Taip pat 2017 metais jos disponuojama žemės vertė padidėjo iki 47 tūkst. 935 eurų – 2016 metais žemės vertė buvo 14 tūkst. 186 eurų. Palikimas?  Vargu. Be to, apie tai nė žodžiu nėra paminėta. Gal tai tik pigus triukas apgauti valstybę ir nemokėti mokesčių!? Maža to, tais metais V. Smalinskienės vadovaujama daugiabučio namų savininkų bendrija, kuriai priklauso ir V. Smalinskas, sutinka apmokėti skolą. Svetimą skolą. Svetimai įmonei. Redakcijos šaltinių duomenimis, bendrija apmokėjo net 40 tūkst. 890 eurų UAB „Godlija“, kuri yra pati didžiausia tos bendrijos narė! Samarietiškas dosnumas ar tiesiog akių dūmimas? Nesvarbu, tačiau keistai tai, kad „Godlija“ 2017 metais turėjo daugiau nei pusė milijono eurų nepaskirstyto pelno!

Antikorupcijos posėdyje aiškinasi sutuoktinis
Gavusi skundą dėl V. Smalinsko kišimosi į viešuosius pirkimus už korupcijos prevenciją atsakinga komisija pasikvietė ligoninės direktorių pasiaiškinti. Melas ir suktybės – tikriausiai nuolatiniai pakankamai sukto V. Smalinsko palydovai. Jo nuomone, kištis į pirkimus jis privalo. Jam antrino ir komisijos pirmininko pavaduotojas Arnoldas Matuzevičius. Romas Kalvaitis, buvęs Baisogalos seniūnas, VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas, apskritai nemato jokios problemos, kad vadovas pirkimams vadovauja, nors nėra komisijos narys. Dar vienas keistų pirkimų liudininkas, baseino direktorius Jolitas Onaitis turi nuomonę, kad viskas čia tvarkoje yra. Keista, bet Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė teigia priešingai. Tačiau jiems tai ne autoritetas. Jei yra žodinis nurodymas iš aukščiau, tai ir privaloma padaryti. Klausimas, kieno kišenėje galimai atsidurtų 20 tūkstančių eurų skirtumas, liko neatsakytas. Dalis narių iš nežinojimo ar visiškos nekompetencijos nesuvokė, kokią galimai žalą tokie sprendimai daro Radviliškio ligoninei. Didesnė dalis komisijos narių neabejotinai dangstė ir gynė  V.Smalinską, tad tas iš balos sausas išlipo. Tik problemų, kaip jis sako, su nekontroliuojamu piliečiu apturėjo, net policija privalėjo išsikviesti. Bendrauja jis tik su žiniasklaida, kuriai pinigus iš anksto sumoka. Atsitiktinumas, bet viešinimo paslaugą nusipirko iš Lino Gerbenio redaguojamų „Radviliškio naujienų“. Taigi, informaciją apie nupirktą operacinį stalą neteisingai paviešino oficialus Savivaldybės laikraštis, taip įtikinėjo V. Smalinskas. Tad A. Matuzevičius galutinai reziumavo, kad visa nedėkinga operacinio stalo pirkimo istorija prasidėjo nuo nusipirkto žurnalisto nesusipratimo.

„Nupirkto“ straipsnio autoriaus komentaras
Telefonu susisiekus su „Radviliškio naujienų“ vienu iš steigėjų ir redaktoriumi Linu Gerbeniu, paprašėme paaiškinti, ar teisingai jis kaltinamas visuomenės klaidinimu. Tačiau jis nebuvo linkęs bendrauti žodžiu: „Aš nesu viešas asmuo, o darbo laikas pasibaigęs (buvo apie 17.30 val. – red.). Atsiųskite klausimus raštu, tai žiūrėsiu, ar verta bus atsakyti.“. Iki straipsnio atidavimo redakcijai, L. Gerbenis į klausimus raštu neatsakė.

Pabaigai galime pridurti, kad nevyriausybinės organizacijos „Transperancy International“ Lietuvos skyriaus surinkti duomenys rodo, kad 2015-2018 metais Radviliškio rajono savivaldybė viešinimui skyrė 191 tūkst. 636 eurai. Iš jų liūto dalis – 135 tūkst. 295,67 eurai – atiteko „Radviliškio naujienas“ leidžiančioms L. Gerbenio VšĮ „ML Pilietinės iniciatyvos“. Politikų pėdomis greitai seka ir susikompromitavę įstaigų vadovai, manantys, kad už mokesčių mokėtojų lėšas perkamas įvaizdis bus priimtinesnis.
(Bus daugiau)

Marius Aleksiūnas

Skaityti daugiau

Rajono aktualijos

Radviliškio centre – „balanos gadynė“

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio miesto centre yra atnaujintas medinis namas. Jame gimė ir užaugo Lietuvos šviesuolis – tėvas Stanislovas. Deja, graži forma slepia ne kokį turinį – name nėra vandens ir kanalizacijos. Savivaldybės sąskaitose dulka milijonai, kai socialinio būsto, kuris priklauso savivaldybei, gyventojai daro gamtinį reikalą į naktipuodžius. Pajutę, kad yra palikti likimo valiai, šio  namo gyventojai  pagalbos kreipėsi į naujai išrinktą Tarybos narį Gediminą Lipnevičių. Į susitikimą su gyventojais atvyko žurnalistai bei vicemeras Mindaugas Pauliukas.
Patogumų nėra
Vidurdienį kieme šurmuliavo žmonės – jie atvykusiems išsakė bėdas. Vienas per kitą rodė, kur pilamas naktipuodžių turinys, kokiu nedideliu atstumu nuo fekalijų duobės yra geriamojo vandens šulinys, kur tenka eiti naktimis į tualetą ir taip toliau. Mero pavaduotojas nejučia ištarė: „Kaip Kazachstane.“ Suprantama, buvęs diplomatas nemažai matė ir regėjo. Tačiau lyginti Radviliškį su Vidurinės Azijos respublika…

Galimybių yra
Vos už poros šimtų metrų įsikūrusi rajono savivaldybė, už keliasdešimties metrų – Viešosios bibliotekos pastatas. Be to, per kiemą praeina vandens ir kanalizacijos trasos. Dar daugiau. Šalia stovintys du namai turi vandentiekį ir kanalizaciją. Pasirodo, kad Savivaldybės būstuose gyvenantys žmonės neturėjo lėšų papildomai prisidėti, todėl jų gerbūviu net nesirūpinta, bet kodėl jie turėtų prisidėti, juk būstų savininkas – savivaldybė. Kaip žinia, Radviliškio valdininkai milijonų eurų nepanaudoja būtent socialinės paramos srityje. Tiesa, žmonės dar turėtų džiaugtis, kad jų neapmokestina. P. Mickaičio vadovaujami šilumininkai socialinio būsto kai kuriuos abonentus priverčia mokėti tik už galimybę turėti „gyvatuką“.

Blogas planavimas
M. Pauliukas pažadėjo gyventojams kito susitikimo metu pateikti atsakymus. Ar tikrai savivaldybė nepajėgi pasirūpinti savo turtu ir jame padaryti deramas investicijas – tik retorinis klausimas. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolierė Giedrė Sinkevičienė nustatė, kad socialinės apsaugos srityje liko nepanaudota 910 tūkst. eurų, 2017 metais – 1 mln. 663 tūkst. eurų, 2016 metais – 374 tūkst. eurų, 2015 metais – 1 mln. 981 tūkst. eurų. Paklausta, ar tai susiję su netinkamu planavimu, kontrolierė nesiryžo vertinti ir pasiūlė paklausti pačios Tarybos, kodėl suplanuotos lėšos nepanaudojamos.

 Tarybos narių komentarai
Nepartinis tarybos narys G. Lipnevičus žodžių „į vatą“ nevyniojo: „Radviliškio centre esančiuose namuose Dariaus ir Girėno gatvėje Nr. 15 ir 26 gyventojai neturi nei kanalizacijos, nei vandens, gamtinius reikalus atlieka į „kibiriuką“ – ar tai normalu? Radviliškio centre, netoli fontano? Mere A. Čepononi,  tai kur skirti Europos Sąjungos pinigai vandens ir nuotėkų tinklams, jei pačiame Radviliškio centre „balanos gadynė“? Dar negana to, iš šių namų 7 butų net 5 priklauso savivaldybei, kuri juos išnuomavo gyventojams ir lig šiol nepasirūpino komunikacijų tinklais. O kolegos, Tarybos nario J. Povilaičio, dirbančio UAB „Radviliškio vanduo“, norisi paklausti, kodėl  tiek metų būdamas Tarybos nariu  nesugebėjo išspręsti radviliškiečiams aktualios problemos. Tikiuosi, savivaldybės vadovai neatidėlios šios problemos sprendimo, teiks siūlymus Tarybai, o aš ir kiti tarybos nariai juos patvirtinsime, nes lėšų padėti žmonėms tikrai turime“.  Dvi kadencijas mero pavaduotoju išdirbęs „valstietis“ Jonas Povilaitis, „Radviliškio vanduo“ projektų administratorius, net nenustebo, kad Radviliškio miesto centre yra namų be vandentiekio ir kanalizacijos: „Aš galėčiau dar daugiau parodyti, kur baisiau yra. Nežinau, ar tikrai reikia skubėti ir vertinti neigiamai, tačiau negaliu tiksliai pasakyti, kodėl taip atsitiko. Gal nėra arti vandens linijos, gal kitos priežastys, reikia gilintis ir aiškintis.“ Kas trukdo panaudoti socialinei paramai skirtas lėšas, kad socialiai remtiniems asmenims būtų įvestas vanduo ir kanalizacija, politikas taip pat išsisukinėjo: „Milijonai gal ir nepanaudoti, bet reikia žiūrėti, ar iš tų lėšų galima tai padaryti. Radviliškis buvo pilotinė savivaldybė, gavo fiksuotą sumą, tad ir susiklostė, kad daug pinigų susitaupė. Poreikis mažesnis yra.“
(Bus daugiau)

Marius Aleksiūnas

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019