Socialiniai tinklai

Aktualijos

NŽT siunčiami laiškai nepasiekia dalies žmonių

Paskelbta

data

Pastaruoju metu Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), kaip ir daugelis kitų institucijų, susiduria su problema, kai, naudojantis AB Lietuvos pašto paslaugomis, siunčiami laiškai su svarbia ir aktualia informacija dalies asmenų nepasiekia arba pasiekia pavėluotai.

Ši problema atsirado 2021 m. kovo mėn. AB Lietuvos paštui įdiegus automatinę ir centralizuotą siuntų skirstymo sistemą, kai visos siuntos ir laiškai yra skirstomi AB Lietuvos pašto Vilniaus logistikos centre išmaniųjų įrenginių ir kai, nustačius, kad adresate nurodytas netikslus adresas, laiškai grąžinami siuntėjui kaip negalimi pristatyti. Dažniausiai pasitaikantys netikslumai – nenurodytas tikslus gavėjo adresas: gatvės pavadinimas (kai gyvenamosios vietovės turi gatves) ir namo numeris.

Siunčiant laiškus miestuose gyvenantiems asmenims su tokia problema susiduriama rečiau, tačiau kaimiškosiose vietovėse ši problema labai aktuali ir pasitaiko dažnai.

Nemažai kaimiškųjų vietovių gyventojų savo gyvenamosios vietos deklaracijose yra nurodę tik kaimo pavadinimą, todėl Lietuvos Respublikos gyventojų registre ir Juridinių asmenų registre, kurių informaciją NŽT naudoja siųsdama laiškus, duomenys yra neišsamūs ir netikslūs (nėra gatvės pavadinimo, namo, buto numerio) ir AB Lietuvos paštas tokius laiškus dėl nepakankamo adreso atmeta.  

VĮ Registrų centras informavo NŽT, kad pagal gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, gyvenamąją vietą deklaruojantis asmuo pats turi nurodyti tikslius ir išsamius gyvenamosios vietos duomenis: savivaldybės pavadinimą, seniūnijos pavadinimą, miestelio, kaimo ar viensėdžio pavadinimą, gatvės pavadinimą, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerį. Mieste užtenka nurodyti miesto ir gatvės pavadinimus, namo, korpuso (jei yra) bei buto (jei yra) numerius.

Siekdama išspręsti laiškų negavimo problemą ir su tuo susijusius galimus įvarius nesusipratimus (įskaitant ir teisinius) bei nepatogumus patiems piliečiams, NŽT ragina asmenis kuo skubiau patikslinti savo gyvenamosios vietos deklaracijos duomenis patiekiant būtiną tikslią ir išsamią gyvenamosios vietos informaciją.

Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti:

  • internetu per Registrų centro savitarną, jei asmuo gali patvirtinti savo tapatybę prisijungime nurodytais būdais. Gyvenamosios vietos deklaracija gali būti teikiama, jei yra tenkinamos šios sąlygos: asmuo turi galiojantį Lietuvos Respublikos asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę); patalpa ar pastatas, kur deklaruojama gyvenamoji vieta, yra gyvenamosios paskirties arba pastato paskirtis Nekilnojamojo turto registre yra „kita (sodų)“ (namas sodų bendrijoje); jei deklaruojantis gyvenamąją vietą asmuo nėra patalpos savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčio) sutikimas turi būti patvirtintas taip pat elektroniniu būdu. Savininko (bendraturčio) sutikimo laukiama 3 darbo dienas.
  • internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą, jei asmuo gali patvirtinti savo tapatybę portale nurodytais būdais. Gyvenamosios vietos deklaracija gali būti teikiama, jei yra tenkinamos šios sąlygos: asmuo turi galiojantį Lietuvos Respublikos asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę); patalpa ar pastatas, kur deklaruojama gyvenamoji vieta, yra gyvenamosios paskirties arba pastato paskirtis Nekilnojamojo turto registre yra „kita (sodų)“ (namas sodų bendrijoje); jei deklaruojantis gyvenamąją vietą asmuo nėra patalpos savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčio) sutikimas turi būti patvirtintas taip pat elektroniniu būdu. Savininko (bendraturčio) sutikimo laukiama 3 darbo dienas.

Šiuo metu ne visada gali pavykti pateikti deklaraciją internetu. Sudėtingais atvejais, kai yra keletas bendraturčių ir jie nesutampa pastatui ir žemės sklypui arba ant žemės sklypo yra keletas pastatų su skirtingais adresais, elektroninė deklaravimo sistema gali gauti nevienareikšmį atsakymą. Tokiais atvejais deklaraciją reikia pateikti deklaravimo įstaigai.

  • asmeniškai atvykus į deklaravimo įstaigą – seniūnijose arba, ten kur seniūnijos neįsteigtos, savivaldybių administracijų padaliniuose, o užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose (teikiamos tik išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos).

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad, Registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip  28 000 objektų, kurie iki šiol neturi suteiktų adresų. Siekdamas paspartinti ir palengvinti savivaldybių administracijoms trūkstamų numerių suteikimą, Registrų centras Adresų suteikimo taikomojoje programoje paskelbė adresų objektų, kurie neturi suteikto adreso, atskirus du sluoksnius: Pastatai be adreso ir Žemės sklypai be adreso.

Taigi žmones REGIA žemėlapyje patys gali patikrinti, ar konkrečiam objektui yra suteiktas adresas ir, jeigu adreso nėra, kreiptis į savivaldybę su prašymu suteikti adresą.

Kiekvienas asmuo informaciją apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą gali patikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų registre.  

Susipažinti su Gyventojų registre tvarkomais asmens duomenimis galima:

  • naudojantis Registrų centro elektroninėmis paslaugomis (prisijungus per iPasas.lt)
  • atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;
  • siunčiant prašymą elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

            NŽT ir Registrų centro informacija

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Į Viešųjų pirkimų komisiją – tik savi ?

Paskelbta

data

Radviliškio rajone vis brangstant savivaldybės administracijos organizuojamiems Viešiesiems pirkimams, Radviliškio rajono savivaldybės taryboje buvo iškeltas ir šis klausimas.

Tarybos narys G. Lipnevičius pasidomėjo, kodėl į  pirkimų komisijas neįtraukiami Tarybos nariai bei kiti nešališki asmenys. „Viešųjų pirkimo komisijos visada yra sudaromos iš savivaldybės administracijos darbuotojų, kurie yra šališki ir jiems kartais sunku išsakyti savo nuomonę. Siūlyčiau į šių komisijų sudėtį  įtraukti nešališkus asmenis, nepriklausančius savivaldybės administracijai“,- siūlė G. Lipnevičius.

Pasak savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjo A. Matuzevičiaus, į Viešųjų pirkimų komisijų sudėtį nedraudžiama pasitelkti kitų narių, tik tai turėtų būti specialistai, turintys  teisinių ir techninių žinių bei esantys nepriekaištingos reputacijos. „Manau, kad Viešųjų pirkimų komisijų narius atsakingai parenka administracijos direktorė“,- sakė savivaldybės teisininkas. Šis pasakymas šokiravo daugelį Tarybos narių – pasirodo, administracijos direktorės statytiniai tvarko Viešuosius pirkimus, per kuriuos  išeina savivaldybės milijonai. Ar galima pasitikėti komisijos nariais, kuriuos paskiria konservatorė J. Margaitienė, paliekame spręsti jums, mūsų skaitytojai.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Naujas kelias – nauja afera?

Paskelbta

data

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau ne kartą rašė, kad  Radviliškio rajone labai brangiai asfaltuojami keliai. Štai Sadūnų – Karčemų kelio atkarpos asfaltavimui Tarybos buvo prašoma skirti beveik milijoną eurų, Vasario 16-osios gatvė rekonstruojama daugiau nei už puse milijono. Dabar užsimota brangiai asfaltuoti kelio atkarpą, vedančią į Oro ir gynybos batalioną.

Trim šimtams metrų – „auksinis“ asfaltas?

Gegužės 27 d. vykusiame Tarybos posėdyje  buvo aptartas kelio atkarpos, einančios nuo magistralinio kelio iki įvažiavimo į Oro ir gynybos bataliono teritoriją asfaltavimo klausimas. Tarybos narys Gediminas Lipnevičius  iškėlė  klausimą, kodėl  šios 300 metrų atkarpos asfaltavimui yra skiriama 620 tūkst. eurų suma – vieno metro asfaltavimas kainuoja daugiau nei 2 tūkst. eurų.

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas G. Vičas paaiškino, jog šis projektas buvo numatytas dar brangesnis. „Šios kelio atkarpos asfaltavimui buvo skirti 700 tūkst.eurų, o konkursą laimėjęs rangovas įsipareigojo darbus atlikti už 603 tūkst. eurų. Buvo organizuojamas atviras konkursas, kurį laimėjo rangovas, pasiūlęs mažiausią kainą“,- sakė G.Vičas. Šis kelias eis  nuo plento Šiauliai – Radviliškis, pro Miškų ūkio urėdijos administracinį pastatą, Oro ir gynybos bataliono link.

Administracijos direktorė konservatorė J. Margaitienė net nepaaiškino Tarybos nariams, kodėl jos valdomoje savivaldybės administracijoje vyksta  tokie brangūs Viešieji pirkimai.

Na, dėl didelės šios atkarpos asfaltavimo kainos komitetų metu buvo paaiškinta, jog šiam „kareivių keliui“ reikia ypatingai stipraus asfalto, kad juo galėtų važiuoti karinė technika. Tik įdomu, kaip ta karinė technika atriedės  iki Oro ir gynybos bataliono sustiprinto įvažiavimo – juk, kaip žinia, magistralinis kelias asfaltuotas  paprasta danga.

Ar „kareivių kelias“ yra tik rajono valdančiųjų pinigų įsisavinimas, o gal  tai yra bereikalingas pinigų švaistymas, paliekame spręsti jums, mūsų skaitytojai.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi