Nepavyko sunaikinti esamą mokinių maitinimo sistemą

Praėjusiame tarybos posėdyje fiasko patyrė aštuonių tarybos narių parengtas sprendimo projektas, kuriuo buvo siekiama įpareigoti mokyklų vadovus nutraukti ir atsisakyti mokinių maitinimo pirkimo paslaugos. Reikia pažymėti, kad toks sprendimo projektas nebuvo svarstomas komitetuose ir mero žodžiais tariant „išmestas, kaip karšta bulvė“. Ar ta „karšta bulvė “ neprieštarauja Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatoms dėl sprendimų pateikimų tarybai terminų, paliksime pirmininkaujančio posėdžiui sąžinei spręsti. Tačiau kažkas pakuždėjo, kad sprendimų projektus privalu derinti su specialistais ir pateikti prieš 20 dienų iki tarybos posėdžio. Jei taip yra iš tiesų, tai čia jau suteikiamas stiprokas koziris, norinčiam užprotestuoti tokį sprendimą. O kiek skelbiama viešai, esamas maitinimo tiekėjas turi didžiulę teisminio bylinėjimosi patirtį net 72-jose bylose.

Kuo nepatenkinti socdemai?

Tad aštuonių tarybos narių pasirašytą sprendimo projektą tarybos nariams pristatė socialdemokratas Saulius Luščikas, kuriuo reikalaujama: 

„Įpareigoti Radviliškio rajono švietimo įstaigų, kurios perka mokinių maitinimo paslaugą, vadovus nutraukti mokinių maitinimo paslaugos pirkimą. Mokinių maitinimą organizuoti savarankiškai, neperkant paslaugos.“ – perskaitė savo dokumentą tarybos narys. Anot jo mokyklų vadovai turėtų užtikrinti nepertraukiamą mokinių maitinimą ugdymo įstaigose, organizuojant savarankiškai, neperkant paslaugos. Taip pat buvo siūloma įpareigoti savivaldybės administraciją parengti sprendimų projektus, kad mokymo įstaigos galėtų savarankiškai organizuoti maitinimą, nepirkdami maitinimo paslaugos iš trečiųjų asmenų. Taip pat projekto rengėjai siūlo prievolę švietimo įstaigų vadovams užtikrinti, kad šiuo metu tiekėjas nepertraukiamai teiktų maitinimo paslaugą, kol pradės teikti savarankiškai maitinimo paslaugą. Kokiu būdu turės užtikrinti, sprendimo autoriai nenurodo. Taigi, paruoštas gana rimtas sprendimo projektas, ganėtinai aktualiu ir jautriu gyventojams klausimu – vaikų maitinimu. Iš esmės tai labiausiai liečia tuos mokinius, kuriems yra skiriamas nemokamas maitinimas. Vienais ar kitais šaltiniais remiantis, tai sudaro apie tūkstantį tokių vaikų. Kuo gi nepatenkinti projekto rengėjai esamu mokinių maitinimo organizavimu?

Sprendimo argumentai neturi ekonominio pagrindo?

Pranešėjas, pristatydamas sprendimo projektą įvardino keletą priežasčių, kuriomis jis pagrindžia įpareigojimą nutraukti centralizuotą vaikų maitinimą ir būtinumą savarankiškam maitinimo organizavimui ugdymo įstaigose. Pirmoji priežastis tai „per metus laiko nepaskelbtas mokinių maitinimo konkursas“. Antroji problema „sprendžiama nuo to laiko, kai maitinimą perėmė privati įmonė, prasidėjo skundai ir buvo nustatyta, kad patiekalai gaminami ne iš ekologiškų produktų, o sumokama kaip už ekologiškus. Trečia priežastis atrodo gana parodoksaliai siūlomo sprendimo projekto fone:

„Paslauga nutraukta praėjusių metų pabaigoje, tačiau privati įmonė maitina vaikus toliau“ – teigė pranešėjas S.Luščikas. Ką toliau siūlo kardinalaus vaikų maitinimo organizavimo pakeitimo  sumanytojai? Tad jei būtų priimtas tarybos sprendimu rugsėjo 22 dieną pateiktas projektas „Nutraukti mokinių maitinimo paslaugos pirkimą ir įpareigoti mokyklų vadovus mokinių maitinimo paslaugą organizuoti pačioms, perkant paslaugą“, jo rengėjai tikina, kad tik po to būtų siūloma sudaryti darbo grupę tam, kad išanalizuoti reikiamą lėšų poreikį sprendimo įgyvendinimui. Kyla retoriškas klausimas: o kodėl arklys kinkomas vežimo gale? Kodėl su šiuo sprendimu neteikiami projekto įgyvendinimo kaštai, iš kur bus paimtos papildomos lėšos biudžete ir kokia ekonominė nauda. Beje pranešėjas ekonominio pagrįstumo klausimą nukreipia į suaugusiųjų jausmus vaikams. Tipo nežiūrėkim naudos, o žiūrėkim vaikų. Žaidžiant emocijomis negali būti priimti logiški ir ekonomiškai pagrįsti sprendimai, tai faktas.

Švietimo skyrius ir direktoriai priešinasi

Tokiam pasiūlytam sprendimui prieštarauja Švietimo ir sporto skyriaus Laisvūnas Vaičiūnas. Jo manymu sprendimas neparuoštas, spontaniškas ir nesavalaikis. Nėra paskaičiuoti kitų metų biudžeto asignavimai. Neatsižvelgta į situaciją energetikos srityje ir infliaciją. Vedėjo nuomone nėra atsižvelgta į tai, kad yra paskelbtas konkursas kitomis sąlygomis, kuris turi įvykti kitą dieną po posėdžio. Anot jo pastaruoju metu nusiskundimų dėl vaikų maitinimo negaunama, o apeliuoti labiau reikia į maitinimo įpročius šeimoje, kai kalbama apie neskanų maistą. Sunku spėti kokia telepatija apdovanotas Švietimo skyriaus vedėjas, tačiau jau dabar žinoma, kad galimai konkursą laimėjo esamas tiekėjas, pasiūlęs mažesnę kainą, nei dabar jam yra mokama. Taip pat panaikintas reikalavimas tiekėjui tiekti ekologišką maistą, dėl kurio ir kilo konkurso sąlygų nevykdymo problemos. Tai išties parodo, kad ekologiško maisto tiekimas galimai buvo pertekliniu reikalavimu, užtvėrusiam kelius didesniai konkurencijai. Bet tos pačios sąlygos eliminavimas, kuris jau galėjo palengvinti vietiniams maisto gamintojams galimybes sudalyvauti konkurse, vis tiek jų dėmesio nepritraukė. Netiesiogiai ši aplinkybė kužda apie tai būsimus keblumus savarankiškai mokykloms organizuojant vaikų maitinimą. Tai iš ties reikėtų sukurti vienuolika atskirų maitinimo paslaugos teikėjų, faktiškai tai atskiros maitinimo įmonės, dirbančios siaurai paslaugos gavėjų grupei. Gal būt švietimiečiai labiausiai to ir baiminasi, juk jų darbas mokyti, o ne verslus kurti.

Kudirkos progimnazijos direktorė Rasa Dagienė teigė, kad yra keistas toks siūlymas, liečiantis dešimtį mokyklų. Direktorė informavo tarybos narius, kad susirinkę mokyklų vadovai apsvarstė šį siūlymą, kuriame pliusų nepamatė, tačiau apibendrino pastebėtus minusus. O jie nėra tokie jau paprasti. Nustatyti taip vadinami „Verygos“ valgiaraščių reikalavimai nepasikeistų, mokyklose nebeturima reikiamos įrangos, atsiranda papildomas krūvis vadovams organizuoti procesą, neturima nusiskundimų dėl esamo maitinimo proceso, galimai tai yra tam tikras politinis viražas ir greičiausiai pabrangs maitinimo paslauga. Žinoma, tokia viešai pareikšta nuomonė sukėlė sprendimą teikusių tarybos narių atitinkamas reakcijas, ne tik salėje o ir atskirose socialinių tinklų erdvėse.

Nori sugrįžti prie savo sugriautos sistemos?

Ne visi opozicionieriai pritaria socialdemokratų nuomonei. Tarybos narys Gediminas Lipnevičius pateikė poziciją, dėl ko nepalaiko sprendimo. Pasak politiko prieš keletą metų buvo sugriauta egzistavusi mokinių maitinimo sistema, kuomet mokyklos pačios šį procesą organizuodavo. Tai padarė tuometinė konservatorių ir socialdemokratų rajono valdžia. Dabar tie patys „socdemai“ vėl nori atstatyti savo pačių sugriautą sistemą. Tačiau, jau nevertinant esamo  maitinimo tiekėjo, esmė slypi tame, kad „sutartis po prokurorų tyrimo jau buvo įsakyta nutraukti ir savivaldybė privalėjo organizuoti naują viešą pirkimą, kas nepadaroma jau dvejus metus. Tačiau dar keisčiau atrodo šis sprendimas, vykdomo viešo pirkimo pabaigos išvakarėse“ – teigė G.Lipnevičius. Nors savivaldybės juristas nemato teisinių pasekmių dėl pirkimo nutraukimo, tačiau jos gali ateiti iš ten, kur visiškai nelaukiama. Atskirose žmonių grupėse teko girdėti, kad savarankiško maitinimo organizavimui gali prireikti iki milijono eurų. Padalinkime iš tūkstančio (vaikų skaičiaus) ir gausime apytikslį vieno vaiko pamaitinimo kaštus. Ir tai neskaitant žaliavos įsigijimo, darbo užmokesčio, mokesčių ir energijos kaštų. Ar iš ties apsimoka ir naudinga patenkinti tų nuomonę, kurie tik sako, kad neskanu. Ar galima „mėtytis tokiais pinigais“ ir vėl po to išgirsti tą patį „neskanu“?

Problemos nemato, sprendimas nepriimtas

Apibendrinant tarybos darbą ties siūlomu sprendimu dėl vaikų maitinimo organizavimo ugdymo įstaigose negalima nesutikti su švietimo skyriaus vedėjo nuomone, kad sprendimas spontaniškas ir nesavalaikis. Dar daugiau, visiškai nesigilinta į vykstamus procesus ir prieštarauja savivaldybės administracijos vykdomai veiklai. Žinia, kad pagal taikos sutartį esamas tiekėjas teiks maitinimo paslaugas kol nebus priimtas galutinis sprendimas – neįvyks naujas konkursas. Žinoma, kad konkurso procesas yra galimai įvykęs ir nepatvirtintais duomenimis laimėjo vienintelis dalyvis, tai įmonė anksčiau teikusi paslaugas. Kadangi valdančioji dauguma nemato problemos dėl vaikų maitinimo mokyklose, tokia pati pozicija mokyklų vadovų bei švietimo skyriaus, tad aiškus sprendimo projekto likimas. Jis pasiųstas į istorijos užkulisius, daugumai tarybos narių susilaikius balsavimo procedūroje. Tačiau pažvelgus į situaciją iš kitos pusės, gali susidaryti nuomonė, kad galimai sprendimo iniciatoriai socialdemokratai sąmoningai siekia konfliktinės situacijos su maisto mokyklose tiekėju tam, kad būtent jam sudaryti dar geresnes ir pelningesnes sąlygas. Utopinis ir praktiškai neįgyvendinamas atrodo toks savarankiško mokinių maitinimo procesas, kuris galimai pareikalaus nepakeliamų rajono biudžetui ekonominių investicijų, darbuotojų paieškų, higienos reikalavimų atitikimų įgyvendinimo. Toks sudėtingas ir ganėtinai ilgas procesas gali būti pradėtas mokslo metų pabaigoje, bet tik ne jiems įsibėgėjus. Ar sąmoningai šie politikai didina rizikas palikti vaikus be maitinimo ar daro tik vedini pigaus populizmo politinės kampanijos starte, čia belieka spręsti skaitytojui.

 (Bus daugiau)

 Robertas Samuilis

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto