Į prokuroro A. Dževečkos prašymą teismas neatsižvelgė

Bausmių vykdymo metu Lietuvos Probacijos tarnyba dažnai susiduria su įvairiais nesklandumais, kai nuteistieji nenori ar negali atlikti jiems skirtos bausmės. Tokie nesusipratimai dažniausiai virsta teikimais teismui. Vienas tokių – Lietuvos Probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus teikimas dėl viešųjų darbų bausmės pakeitimo bauda arba laisvės apribojimu nuteistajam Radviliškio rajono gyventojui Mariui M., išspręstas teismo nutartimi liepos 23 d., o įsiteisėjęs rugpjūčio mėnesį.

Netinkamai vykdė

Teikime nurodyta, kad priežiūros metu pirmą mėnesį Marius M. dirbo 24 valandas viešųjų darbų, antrą mėnesį – 30 valandų, tačiau neatliko visų valandų už trečią mėnesį – dirbo tik 15 valandų. Atsižvelgta į tai, kad Marius M. netinkamai vykdė viešųjų darbų bausmę, pateisinamų priežasčių dėl to nepateikė. 

Prašė pratęsti terminą

Probacijos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad teismui nusprendus, kad Marius M. praleido terminą dėl pateisinamų priežasčių, nes norėjo užsidirbti papildomai pinigų, prašo pratęsti terminą viešųjų darbų atlikimui. Už liepos mėnesį jis nebuvo dirbęs nei vienos valandos. Nuteistajam liko dirbti 45 valandos. Bausmę vykdančios institucijos atstovė pastebėjo, kad nuteistasis pats nurodo savo sąlygas seniūnei, kokius darbus jis ketina dirbti, tačiau jis turėtų dirbti tada, kada yra skiriami darbai, o ne tada, kada nori dirbti.

Neranda bendros kalbos

Nuteistasis Marius M. teismo posėdžio metu nurodė, kad negali dirbti su žmogumi, kuris paskirsto darbus. Jis kiekvieną mėnesį bendrauja piktai. Kai Marius M. paprašo duoti darbų, jam neduoda. Kai tik išvažiuoja, tai jam iškart skambina, o kai būna vietoje, darbų neduoda. Per birželį yra atlikęs 15 valandų viešųjų darbų. Likusių nebedirbo, nes nebespėjo, jam darbų nebedavė. Vyriškis sakė, jog norėtų, kad būtų pratęstas terminas darbams atlikti. Nenorėtų, kad viešųjų darbų bausmė būtų pakeista kita bausme. Jis sakė, kad bandys kalbėti su seniūne, kad pakeistų asmenį, kuris skirsto darbus.

Siūlė pakeisti bausmę

Prokuroras Artūras Dževečka prašė teikimą tenkinti ir manė, kad būtų tikslinga viešųjų darbų bausmę pakeisti laisvės apribojimo bausme. Nurodė, kad teikimas yra visiškai teisėtas ir pagrįstas. Akivaizdu, kad nuteistasis reikalauja sau ypatingų sąlygų. Valstybė neturi keisti tarnautojo tam, kad būtų rasta kalba su nuteistuoju. Viešieji darbai nevyksta ne dėl to, kad nėra viešųjų darbų, bet dėl to, kad nuteistasis dirba ir elgiasi pagal savo supratimą bei norus. Pataisos įstaigos, kurios vykdo bausmę, nustato savo taisykles, pagal kurias nuteistieji turi gyventi tam tikrą laikotarpį. Viešieji darbai yra pati švelniausia bausmė. ir ji negali būti atlikta, jei nuteistasis mano, kad bausmė gali būti atlikta taip, kaip jam patogu.

Pratęstas terminas

Teismas atsižvelgė į nuteistojo Mariaus M. asmenybę, jį charakterizuojančius duomenis, į tai, kad bausmės atlikimo metu administracinių nusižengimų nepadarė, jo atžvilgiu naujų ikiteisminių tyrimų nepradėta, jis yra registruotas Užimtumo tarnyboje, taip pat, jog nėra duomenų, kad nuteistasis piktybiškai vengtų atlikti jam paskirtus viešuosius darbus, juos po truputį dirba. Nuspręsta, kad yra pagrindas suteikti nuteistajam dar vieną galimybę dirbti viešuosius darbus. Teismas nutartimi teikimą tenkino iš dalies ir nutarė Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų nuosprendžiu nuteistajam Mariui M. paskirtų ir neatliktų viešųjų darbų bausmės atlikimo terminą pratęsti 2 mėnesiams.

Rita Grigalienė

Total
1
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Related Posts