Mero svarstytojos boikotavo posėdį

Etikos komisija – ko gero labiausiai darbu apkrauta institucija Savivaldybėje. Ji renkasi net dažniau nei politikai į Tarybą. Didžiam visų nustebimui, dažniausiai skundžiamasi rajono vadovo netinkamu elgesiu. Tačiau merui visa tai ne motais, tad, nekreipdamas jokio dėmesio į politikų elgesio kodekso principus, toliau elgiasi kaip besisukiojantis dramblys porcelianinių indų parduotuvėlėje.

Vyrai susirinko, moterys – ne
Lapkričio 29 dieną buvo numatytas posėdis. Jame etikos sargai turėjo nagrinėti Tarybos nario Eduardo Martynkino pareiškimą dėl mero Antano Čepononio veiksmų komiteto posėdžio metu. Biudžeto, ekonomikos ir ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas prašė ištirti, ar meras nepažeidė padorumo ir kitų politikų elgesio kodekse numatytų principų. Tačiau posėdis neįvyko, ir atvykęs pirmininkas J.Povilaitis su pavaduotoju P.Sluckumi, Tarybos nariu J.Baubliu ir seniūnaičiu E.Valba nieko nepešė. Kvorumas nesusirinko, kadangi keturios Etikos komisijos narės nesiteikė atvykti į pareiškimo nagrinėjimą. Tokia padėtimi itin nepatenkintas buvo pirmininkas. Jis nurodė, kad taip neatsakingai elgtis negalima, be reikalo gaištamas kitų laikas. Be to, galima pasidaryti ir finansinių nuostolių, kai per teismus komisija bus įpareigojama vis tiek išnagrinėti skundą.

Turėjo svarbesnių reikalų

Paprašytos įvardinti, kas sutrukdė dalyvauti Etikos komisijos darbe, Tarybos narės Eglė Ivanauskytė ir Aldona Januševičienė, seniūnaitės Ina Rudžianskienė ir Birutė Mickaitienė nebuvo smagiai nusiteikusios. Visų pateikti atsakymai daugiau priminė karingąsias amazones, o ne švelnias būtybės, kurios rūpinasi politikų aukštesne etika ir morale. Beje, lapkričio 14 dieną įvykusiame posėdyje visos keturios balsavo už tai, kad būtų pradėtas tyrimas dėl mero A.Čepononio.

Turėjo kitą susitikimą

Maloniai atsiliepusi Tarybos narė socdemėE. Ivanauskytė kardinaliai pasikeitė išgirdusi klausimą dėl nedalyvavimo Etikos komisijos posėdyje ir pirmiausiai nevengė pamoralizuoti: „Na, bet žurnalistas sąžinės nelabai turite tokiu laiku skambinti (20.10 – red.)“. Tikslinantis, dėl kokių priežasčių nedalyvavo, ji piktai atkirto: „Turėjau kitą susitikimą. Ar aš privalau čia aiškintis, kur aš būnu. Turėjau kitą susitikimą ir nedalyvavau.“

Tikrinosi sveikatą

Konservatorė Aldona Januševičienė išgirdusi klausimą gerokai sutriko ir vengė atvirai atsakyti: „Aš nedalyvavau. Ką, ar aš turiu atsakyti? Yra priežasčių.“ Pastebėjusi, jog bus parašyta, kad nedalyvavo dėl nežinomų priežasčių, ji puolė teisintis: „Dėl sveikatos priežasčių. Aš tikrinausi sveikatą, todėl ir nedalyvavau. Dabar esu gavusi naują komisijos darbotvarkę, tad planuoju dalyvauti.“

Dalyvavo seminare

Lituanikos seniūnaitė Ina Rudžianskienė pasijuto tardoma, kai jos buvo paklausta, dėl kokių aplinkybių nedalyvavo posėdyje: „O ar aš turiu atsakyti į tą klausimą?“ Paminėjus, kad privaloma atsiklausti asmens nuomonės, jei bus apie jį rašoma, I.Rudžianskienė nurodė: „Dalyvavau seminare, nes esu dirbu draudimo brokeriu. Tad tą dieną dalyvavau seminare ir negalėjau sudalyvauti. Negalėjau.“

Neaiškios priežastys

Vėriškių seniūnaitė B.Mickaitienė nesivargino nurodyti, kodėl jos nebuvo posėdyje: „Parašykite, kad nedalyvavo dėl neaiškių priežasčių.“ Panašu, kad siekdama užimti visuomeninį postą, nesuvokia, kad dėl tokio neatsakingo požiūrio kolegoms tenka tuščiai važinėti pirmyn atgal po keliasdešimt kilometrų ir gaišti po kelias valandas be jokio tikslo.

Meras nepasiekiamas

Buvo stengtasi gauti komentarą ir iš Savivaldybės vadovo. Tačiau norint gauti komentarą telefonu, reikia kiekvieną kartą pirkti naują SMS kortelę, nes meras jį kritikuojančių žurnalistų telefonų numerius užblokuoja!

Marius Aleksiūnas

Total
0
Dalinasi
Related Posts