Meras ir konservatoriai „paskandino“ nemokamus autobusus

Kretingos, Mažeikių, Kelmės, Telšių, Tauragės bei kitų rajonų gyventojai jau kurį laiką mieste bei rajone autobusais keliauja nemokamai. Rokiškėnai ir miesto svečiai vietiniais autobusais važinėja už dyką nuo šių metų sausio 1 d. Šių rajonų gyventojai sako esantys patenkinti suteikta galimybe. Radviliškiečiai kol kas galimybės nemokamai važinėti miesto bei priemiestiniais autobusais neturi, nors Tarybos narys, nepartinis Gediminas Lipnevičius Radviliškio rajono savivaldybės tarybai pateikė sprendimo „Dėl nemokamo keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais Radviliškio rajone“ projektą.  

Sprendimo projektas teiktas dar sausio mėnesį

Nors sprendimo projektas buvo išsiųstas 2022 m. sausio 16 d. ir buvo planuota, kad  jau nuo 2022 m. kovo 1 d. radviliškiečiai bei rajono gyventojai galės autobusais keliauti nemokamai, sprendimo projektas, patekęs pas savivaldybės vadovus – merą Vytautą Simelį ir administracijos direktorę Jolantą Margaitienę, Tarybos posėdžio vasario mėnesį taip ir nepasiekė. Jokių pretenzijų ar prašymų papildyti sprendimo projektą nei iš mero, nei iš administracijos direktorės Tarybos narys negavo. Dar ankstesniame Tarybos posėdyje G. Lipnevičius teiravosi, kodėl daromos kliūtys priimti sprendimą dėl nemokamo keleivių vežimo. Atsakyta, kad analizuojamas sprendimo projekto finansinis pagrindimas. Taip pat savivaldybės vadovai informavo, kad reikia patvirtinti 2022 metų biudžetą, o tada sprendimo projektą bus galima teikti ir į Tarybos posėdį. Paaiškėjo, tai yra tik melas ir akių dūmimas, nes savivaldybės administracijos direktorė lėšų šiam sprendimui įgyvendinti nenumatė.

Nepakliuvo į Tarybos posėdžių darbotvarkes

Tarybos nariui G. Lipnevičiui pateikus pasiūlymą dėl šių metų biudžeto, nurodant, kad reikalingos lėšos nemokamam keleivių vežimui, gautas atsakymas, kad klausimas dėl nemokamo pavėžėjimo autobusais bus svarstomas artimiausiame Tarybos posėdyje, 2022 m. kovo 24 d. Deja, sprendimo projektą pateikusio Tarybos nario G. Lipnevičiaus ir visų radviliškiečių laukė nusivylimas – savivaldybės vadovai nusprendė, kad Tarybos posėdžio darbotvarkėje šio klausimo vėl nebus. Nors nebuvo įvardinti sprendimo projekto trūkumai, jis kažkur savivaldybės koridoriuose užstrigo. Tarybos posėdyje G. Lipnevičius pasiteiravo, kodėl toks daugeliui radviliškiečių aktualus klausimas neįtrauktas į posėdžio darbotvarkę. Posėdyje prasidėjo mero ir konservatorių vadovaujamos administracijos išsisukinėjimai.

Bijomasi pažeisti Konkurencijos įstatymą. Ar tikrai?

Apie situaciją dėl galimybės Radviliškio miesto bei rajono gyventojams autobusais važiuoti nemokamai informavo Radviliškio rajono savivaldybės Turto valdymo ir investicijų skyriaus vedėjas Gintaras Pilypas. Pasak jo, kitose savivaldybėse, kurios jau sudarė sąlygas autobusais keliauti nemokamai, keleivių pervežimu užsiima savivaldybei priklausančios įmonės. Radviliškio rajono savivaldybėje keleivius veža dvi privačios bendrovės – UAB „Emtra“ bei ŽŪB „Vainiūnų agroservisas“. Savivaldybės sutartyje su „Vainiūnų agroservisu“ nėra numatyta sąlygų dėl galimybės teikti paslaugas nemokamai. Su UAB „Emtra“ sudaryta koncesijos sutartis, kurioje taip pat nėra numatyta galimybė teikti pavėžėjimo paslaugas nemokamai. Teigta, neva kyla abejonių, ar nebus pažeistas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Atseit, su tikslu įsitikinti, ar šiuo atžvilgiu sprendimo projektas yra tinkamas, Radviliškio rajono savivaldybės administracija yra išsiuntusi paklausimą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai. Tarybos posėdyje G. Pilypas sakė, kad Konkurencijos taryba pateikė atsakymą, tačiau paaiškėjo, kad vedėjas šį raštą „pamiršo“ Tarybos nariams persiųsti.

Artimiausiame Tarybos posėdyje klausimas nebus sprendžiamas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės paklausėme, kada sprendimo projektas dėl nemokamo keleivių vežimo pasieks Tarybą. Gautas administracijos vadovės atsakymas, kad kitame Tarybos posėdyje klausimas dar nebus svarstomas ir tai įvyks tada, kai bus atliktos esamų sutarčių su UAB „Emtra“ bei ŽŪB „Vainiūnų agroservisas“ vertinimo procedūros.

Administracijos direktorė „pamiršo“ pasiplanuoti išlaidas

Kyla minčių, kad galbūt V. Simeliui ir J. Margaitienei atrodo, kad  galimybė važiuoti autobusais radviliškiečiams nėra reikalinga. „Bilietai  tikrai nėra  brangūs. Visi sprendimai turi būti pagrįsti ekonominiais paskaičiavimais,  juridiškai  ir pasverta jų nauda gyventojams. Visos su darniu judumu susijusios Radviliškio rajone taikomos priemonės turėtų derėti su Šiaulių regiono plėtros plane  numatytomis priemonėmis. 2022 metų savivaldybės biudžetas įtemptas, papildomų lėšų tam nėra numatyta“, – teigiama savivaldybės administracijos atsiųstame laiške. Informuojama, kad apie situaciją dėl sprendimo projekto nepateikimo Tarybai informuotas ir savivaldybės meras V. Simelis. Kadangi G. Lipnevičiaus pateiktas sprendimo dėl nemokamo keleivių vežimo projektas buvo pateiktas dar 2022 m. sausio 16 d., t.y. ženkliai anksčiau nei buvo svarstomas biudžetas, tiek meras V., Simelis, tiek administracijos direktorė J. Margaitienė žinojo, kad tam reikės lėšų. Tokiu būdu pasimatė, kas daro visas įmanomas kliūtis, kad radviliškiečių itin laukiamas G. Lipnevičiaus parengtas sprendimo projektas nepasiektų Tarybos ir neįvyktų balsavimas. Redakcijos žiniomis, informacija apie šiuos savivaldybės vadovų galimai neteisėtus veiksmus netrukus pasieks Vyriausybės atstovą bei Seimo kontrolierių, kurie išsiaiškins, ar jie nepiktnaudžiauja savo galiomis. Savivaldybės koridoriuose kalbama, kad sprendimo „užstrigimo“ priežastis – „ne tas“ pateikė sprendimo projektą.

Kokius sprendimus dėl savivaldybės vadovų veiksmų priims Vyriausybės atstovas bei Seimo kontrolierius, informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

Bus daugiau

Ina Kazakevičiūtė

Sprendimo projektas, patekęs pas savivaldybės vadovus – merą Vytautą Simelį ir administracijos direktorę Jolantą Margaitienę – ,,užstrigo”

Total
0
Dalinasi
Related Posts