Kuo Radviliškio ligoninei neįtinka nepriklausoma žiniasklaida?

Pats jau fakto egzistavimas pirkti pagyrūniškos ligoninės informacijos skleidimą rajono žiniasklaidoje pasirodys, švelniai tariant, neskaniai. Juk apie ligoninių veiklą ir taip yra paviešinama nemažai nemokamos informacijos, bet ji nesuderinama su skaidria ligoninės veikla. Vietoj to, kad nors ir kalbama apie nedideles sumokėtas sumas, tuos pinigus vis tiek būtų galima panaudoti efektyviau, nukreipiant kad ir į ligonių aptarnavimo kokybę. Negana to, ligoninės pagyrūnams netinka nepriklausomos žiniasklaidos viešinama nemokama informacija. Ligoninės vadovybės netenkina toks įsipareigojimo nebuvimas teikti tikslinės informacijos sklaidą.  Todėl renkamasi galimai brangesnis, bet lojalus užsakovui kelias.

Keisti ligoninės reikalavimai žiniasklaidai

„Ligoninė privalo pateikti visapusiškai išsamią informaciją apie vieną ar kitą veiklos aspektą. Nepakanka remtis nemokama informacijos sklaida, nes nepriklausoma žiniasklaida neturi jokio įsipareigojimo užtikrinti visos ligoninei svarbios informacijos sklaidą“ – taip atsako į patektą užklausimą, Radviliškio ligoninės administratorė Jurgita Kerpienė. Šis atsakymas akivaizdžiai parodo, kad ligoninės vadovybė pageidauja skleisti tik sau palankią informaciją ir todėl renkasi mokamą paslaugą, taip užsitikrindama žiniasklaidos lojalumą norimu klausimu.

Paklausta kokiu būdu yra pasirenkama žiniasklaidos priemonė, administratorė atsako:

„sprendimas rinktis bendradarbiavimą su viena ar kitas rajono žiniasklaidos priemone remiasi objektyviai pamatuojama charakteristika – t.y. kokio dydžio skaitytojų auditoriją žiniasklaidos priemonė pasiekia. Kol dar neveikia ruošiama VIRSIS sistema, remiamasi Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų baze, kurią prižiūri Kultūros ministerija. Renkantis konkrečią žiniasklaidos priemonę prioritetas skiriamas tiražui ir jo santykiui su viešinimo kaina. Pažymėtina, kad kai kurie leidėjai nedeklaruoja ir/ar neaudituoja savo leidinių tiražų, todėl jų galimybės plačiai skleisti informaciją negali būti objektyviai įvertintos“ – metamas nepasitikėjimo šešėlis žiniasklaidai. Ir tuo pačiu nustatomos tam tikros sąlygos, jei kas nors iš žiniasklaidininkų netyčia panorėtų piniginės priklausomybės.

Viešo pirkimo labirintai


Kada buvo užduoti konkretūs klausimai, dėl viešai žinomų faktų, kuo remiantis vienai ar kitai informacijos priemonei buvo sumokėtos konkrečios sumos, gavome tokį atsakymą:

„2021-2022 metais organizacijos išlaidos visuomenės viešinimui yra mažos, priskiriamos mažos vertės pirkimams, todėl pirkimai organizuojami supaprastinta tvarka, neorganizuojant sudėtingų ir laikui imlių procedūrų. Informacijos viešinimui 2021 metais savaitraščiui „Visuomenės balsas“ skirta 597,44 Eur, o 2022 metais savaitraščiui „Radviliškio naujienos“ –  24,20 Eur.

Nors Radviliškyje sėkmingai veikia ne vienas viešosios informacijos skleidėjas, spausdinantis ir platinantis savo leidinius, tačiau ligoninė turi kitus kriterijus žiniasklaidai. Jų įgyvendinimo procesas pridengiamas Viešųjų pirkimų įstatymu, numatančiu vykdyti supaprastinto pirkimo procedūrą neskelbiamos apklausos būdu, jei pirkimo vertė mažesnė nei dešimt tūkstančių eurų. Iš ligoninės gautoje informacijoje, matome, kad sumos tikrai yra mažesnės. Bet viešųjų pirkimų tarnyba šiai procedūrai teikia savo rekomendacijas, dėl tiekėjų pasirinkimo.

„Atliekant mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu perkančioji organizacija gali kreiptis į pasirinktą tiekėjų skaičių (vieną, du, … ar daugiau). Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo rekomenduojama kreiptis į daugiau nei vieną tiekėją, kadangi tokiu būdu yra įgyvendinami viešųjų pirkimų principai ir sudaromas prielaidos konkurencijai vystyti.

Kiek ligoninė apklausė tiekėjų savo teigiamai informacijai skleisti Radviliškio rajono žmonėms, neskelbiama. Tad kokie tikrieji kriterijai buvo lemiami apklausos nugalėtojams yra nežinomasis šioje painioje viešo pirkimo lygtyje. Žinomas tik tas rinkos dalyvis, iš trijų esamų Radviliškio rajone ir turinčių didžiausią leidinio tiražą, kuris tikrai nedalyvavo nuriekto nuo ligonių pyrago dalybose.

Robertas Samuilis

Total
1
Dalinasi
Related Posts