Kaimai su džiunglių įstatymų atspalviu?

Visos valdžios prieš rinkimus svaičiodavo ditirambus, kokie jie bus stropūs, atsakingi, sutvarkys kaimus, kelius, o įstoję į ES pajusime gerovės ir galimybių dvelksmą.

Deja… Taip jau visuomenės sanklodoje surėdyta – kas pirmesnis, apsukresnis  prilindo prie pinigų maišo – įsistatė pilis, dvarus, o eiliniam žmogeliui – kaip tam paskutiniam paršiukui prasčiausias spenis po papilve.

30 metų Lietuvą rotaciniu principu valdo tik 2 partijos, kitų nuomonė yra ignoruojama, net išjungiami mikrofonai interviu metu, kas nutiko prieš kelis metus Garbačiauskaitės LRT su žymiausia ekonomiste/ eksperte – Margarita Starkevičiūte. Ji nuolatos perspėdavo vyriausybę dėl skolinimosi, mokesčių naštos skurstantiems. Jokios reakcijos, susirūpinimo.

Tai, kas padaryta su Lietuvos provincija, yra neabejotinai BK veika, tačiau n eturint realiosnepriklausomos prokuratūros, teismų didieji projektuotojai gali tik rankomis trinti išvengę teisingumo.

Koks tikslas griauti pastatus, išimti langus, po to rašyti projektus, kad gauti paramą čia įrengti bendruomenės sales? Kada Briuselio ponai teiksis pavažinėti po mūsų gyvenvietes – Radviliškio rajono vietoves ir nusifotografuoti prie griuvėsių, betono nuolaužų, armatūros gabalų?

Čia negalėjo įsikurti kooperatyvai, artelės, amatų dirbtuvės ir pan?

Seniai buvo svarstoma lėšų skirstymą, savivaldos galias perduoti tiesiogiai išrinktiems merams, seniūnams. Nei piršto nepajudinta, nes kažkam paranku turėti priklausomus ir pagal dūdelę šokančius pareigūnus. Konservatoriai seniai apsijuokė su savo seniūnaičiais.

Kur jie dabar? Aplanko senelius, parūpina maisto, gal reikia pašalinti avarinį medį ir pan.

Radviliškio rajone kaimo žmogui atvažiuoti į miestą – katastrofa.  Daug maršrutų  likviduota, rekomenduojama dabar vežioti po 10 žmonių. Natūralu, kad niekas nedegins degalų negavus reikiamų pajamų, o rajono valdžiai – „dzin“.

Kur kaimuose įgaliotiniai, socialiai pažeidžiamų grupių tikrinimai, kokios pjautynės, girtavimai vyksta daugiavaikėse šeimose? O pareigūnų kartais ir su žiburiu nerasi. Vasaromis jaunimas miesteliuose naktimis organizuoja rali turnyrus, net viešųjų tualetų nėra.

Ar šalies vadovui, uoliai tarnaujančiam bankininkams, įdomu, kad lektoriai, fakultetų dekanai nebevyksta susitikti su jaunimu, aiškinti profesijos svarbą, juk senoji karta ne amžina, reikia kvalifikuotų profesionalų.

Dabar naujai išrinktieji  garsiai žada plėtoti gyvulininkystę, paramą ūkininkams. Iš kokių klodų? Starkevičiūtė prabilo apie naujus rengiamus I. Šimonytės gvardijos mokesčius rinkėjams: už plastiką, taršą, informacines technologijas… O  covido valdymui skirtus pinigus ES teks grąžinti. Kas padengs? Niekada neprieštaraujantis, paklusnus valstietis.

Galbūt grįžusieji iš emigracijos norės tvarkos, darnos. Kitaip ištiks apokalipsė.

Ruslanas Baranauskas, LMS narys

Total
8
Dalinasi
Related Posts