Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Ir gimnazijų finansus valdys konservatoriai

Avatar

Paskelbta

data

Rajono taryboje buvo priimtas sprendimas, pagal kurį rajono mokyklose nebeliks savarankiškų buhalterijų ir visus finansus centralizuotai tvarkys centralizuota Švietimo ir sporto paslaugų centro buhalterija, kuriai vadovauja konservatorius V. Jakavičius, kuris neseniai buvo „prikišęs nagus“ prie Raudondvario aerodromo, už kurį Vyriausioji  tarnybinė etikos komisija (VTEK) jį atitinkami „įvertino“.
Iki šio Tarybos sprendimo, savarankiškas buhalterijas turėjo Radviliškio Lizdeikos, Šeduvos ir Baisogalos gimnazijos. Šiose švietimo įstaigose buhalterinę apskaitą tvarkė keturi buhalteriai. Tokio sprendimo tikslas – lėšų taupymas. Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ekonomistai paskaičiavo, kad panaikinus 4 buhalterių etatus, per metus būtų sutaupyta 48 tūkst. eurų.  Šių keturių buhalterių darbo krūvį pasidalintų ŠSPC dirbantys buhalteriai.
Tokia „ekonomika“ suabejojo kai kurie Tarybos nariai.
Pasak Tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus, ar kas labai pasikeis, jeigu tie 4 buhalteriai pereis dirbti į Švietimo ir sporto paslaugų centro buhalterija? „Mokyklos, turėdamos savo buhalterijas, puikiai tvarkosi. Ar ne geriau būtų pasidomėti, kodėl ŠSPC darbuotojų skaičius nuo 19 „išsipūtė“ iki beveik 100?“ – sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.
Jam paantrino Tarybos narys socialdemokratas K. Račkauskis: „Ar bus didelis lėšų taupymas atleidus 4 buhalterius? Šie 4 buhalteriai atliko tokį patį darbą, kaip ŠSPC dirbantys 14 buhalterių – tvarkė didelių mokyklų finansus. Gal verčiau reikėtų pradėti optimizavimą nuo kultūros įstaigų buhalterijų – kai kurių seniūnijų kultūros įstaigos turi savo buhalterius, kai šį darbą sėkmingai galėtų atlikti seniūnijų buhalteriai“.
Pasak savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos G. Juodeikienės, darbo krūvis būtų paskirstytas ŠSPC buhalteriams, o centralizavus gimnazijų  buhalterinę apskaitą, bus užtikrinta efektyvesnė finansų kontrolė. Prie švietimo įstaigų darbo optimizavimo prisidėjo ir mažėjantis mokinių skaičius.
Administracijos direktorė  J. Margaitienė bandė „užkalbėti dantis“ sakydama, kad  lėšas taupyti būtina, nes steigiamos naujos darželio grupės Kutiškiuose, Šeduvoje, 100 tūkst. eurų reikės pridėti  Šiaulėnų, Grinkiškio, Pociūnėlių, Pakalniškių jungtinėms  klasėms.
Lėšas taupyti, žinoma, būtina, tačiau direktorė keistai taupo lėšas – neseniai buvo paviešinta, kad plaukimo baseinui buvo perkamos kėdės po 750 eurų už vienetą, kai tokia pat kėdė parduotuvėje kainuoja apie 200 eurų. Taip pat buvo pirktas mikroautobusas „Volkswagen multivan“ už 54 tūkst. eurų, kai toks pat salone kainuoja 41 tūkst. eurų. Ypač pagarsėjęs administracijos direktorės „taupumas“, kai su Aukštelkų seniūne A. Kubilinskiene pasidžiaugė naujai suremontuotais socialiniais butais, vieno buto remonto kaina – 47 tūkst. eurų. Būtų galima vardinti ir vardinti administracijos direktorės, turinčios Moters Saulės titulą, taupumo ypatumus.
Atleidžiamų buhalterių atstovai mano, kad viso šio konservatorių ir „valstiečių“ stumiamo projekto esmė – galimas noras didžiųjų mokyklų finansus turėti savo rankose.
Taip pat primename, kad posėdyje  buvo išreikštas  Tarybos nario pastebėjimas – vienoje vietoje darbuotojai atleidžiami, o kitoje jų anksčiau ar vėliau padaugėja. Tai kaip norima sutaupyti, kai etatai vis pučiasi konservatorių vadovaujamame  Švietimo ir sporto paslaugų centre?
Už tai, kad rajono gimnazijų finansus tvarkytų konservatoriaus V. Jakavičiaus vadovaujamas Centras, balsavo  už 13 Tarybos narių, prieš – 5, susilaikė – 3.

Agnė Dapkutė

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rajono aktualijos

Baisogalos ir Pakiršinio gyventojams brangs šiluma

Avatar

Paskelbta

data

Spalio 24 d. vykusiame Tarybos posėdyje be kitų klausimų buvo svarstomas ir klausimas dėl šilumos branginimo Baisogalos bei Pakiršinio gyventojams. Posėdžio metu kilo daug diskusijų – ar būtų galima šilumos kainos nedidinti baisogaliams bei pakiršiniečiams, paieškoti kitų būdų.

UAB „Baisogalos bioenergija“ šiuo metu galioja pirmiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiuota vienanarė šilumos kaina, kurios pastovioji dedamoji yra 3,34 ct/kWh ir perskaičiuota dvinarė šilumos kaina, kurios pastovioji dedamoji yra 24,35 Eur/kW per mėnesį. Sprendimo projekte teigiama, kad šilumos kaina didėja dėl sumažėjusio realizuoto šilumos kiekio ir infliacijos, tad naujai apskaičiuota šilumos vienanarės kainos pastovioji dedamoji sudaro 3,48 ct/kWh, dvinarės kainos pastovioji dedamoji sudaro 25,33 Eur/kW per mėnesį. Palyginus su bazinėmis šilumos kainomis, šilumos kainos pastoviosios dedamosios didėja: vienanarės kainos – 4,20 proc., dvinarės kainos – 4,02 proc.

Tarybos narių balsavimu buvo nutarta branginti šilumą UAB „Baisogalos bioenergija“ klientams, tai yra Baisogalos ir Pakiršinio gyventojams.
Situacija paradoksali – šilumos tiekėjai junta infliaciją ir prašo didinti šilumos kainą, o mokesčio mokėtojai, kad ir jausdami infliaciją piniginėse, privalės mokėti už šilumą ženkliai daugiau. Už tai, kad Baisogalos ir Pakiršinio gyventojai gerokai paplonintų savo pinigines mokėdami
daugiau už šilumą, balsavo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (konservatoriai) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos („valstiečiai“) partijų nariai. Prieš įkainių didinimą balsavo nepartinio visuomeninio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ atstovai.

Kadangi, kaip jūs žinote, partijoms atstovauja Tarybos nariai, tai už šilumos kainos didinimą baisogaliams bei Pakiršinio gyventojams balsavo Tarybos nariai: A. Čepononis, S. Dišlė, A. Grabauskas , T. Januševičius, I. Palionienė, J. Kvėglys, S. Nakutis, A. Budrikas, G. Verdingas, K. Dambrauskas, J. Povilaitis, V. Krikščiūnas. Prieš šilumos kainos didinimą balsavo nepartiniai Tarybos nariai V. Aleknienė ir G. Lipnevičius.
Kiti Tarybos nariai neapsisprendė, ar didinti mokesčius baisogaliečiams bei Pakiršinio gyventojams už šilumą, ar ne.

Apie kitus Tarybos narių sprendimus informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Rajono aktualijos

Demokratijos pamokos Radviliškio poliklinikoje

Avatar

Paskelbta

data

Spalio 24 d. (ketvirtadienį) VšĮ Radviliškio r. PSPC (poliklinikoje) įvyko darbuotojų susirinkimas. Reikia pridurti, jog jie (susirinkimai) vyksta reguliariai, o esant reikalui sušaukiami skubos tvarka.

Šį kartą dienotvarkėje: atlyginimų padidinimas, galimi priedai suderinti su  Darbo taryba, naujų gydytojų priėmimas. Apsvarstytos žurnalisto Mariaus Aleksiūnio pastabos dėl registratūros darbo, taip pat pietų pertraukos derinimas atsižvelgiant į pacientų srautus. Aštriai svarstytas nepanaudotų atostogų klausimas, eilių į procedūrinį kabinetą mažinimas, teikiant itin sunkiems ligoniams šias paslaugas namuose.

Dėl sudėtingos rajono demografinės padėties (metai iš metų nuosekliai mažėja gyventojų skaičius, daugėja vyresnio amžiaus asmenų), todėl numatoma pakoreguoti medicinos punktų darbą. Ir apie tai, kad poliklinikos remonto darbai bus pradėti tik po naujų metų.
Visi poliklinikos darbuotojai turėjo galimybę nebijodami, kaip kai kuriose sveikatos įstaigose administracijos persekiojimo, išreikšti savo nuomonę, pageidavimus, pateikti dalykinius pasiūlymus.

Pasibaigus susirinkimui, „Radviliškio kraštas“ pakalbino direktoriaus pavaduotoją medicinai Aloyzą Juodį ir paprašė trumpai apibūdinti stipriąsias poliklinikos puses, kurios padėtų išgyventi šiuo sudėtingu laikotarpiu. Pasak A. Juodžio, tai struktūra. Visi reikalingiausi sveikatos priežiūros specialistai sutelkti vienoje vietoje. Yra trys ginekologui, tiek pat chirurgų, 5 odontologai (jų, tikėtina, bus daugiau) ir visi kiti profesionalai, be kurių joks darbas sveikatos priežiūros srityje būtų neįmanomas. Be to, prie struktūros galima priskirti tris ambulatorijas ( Šaukoto, Šiaulėnų, Tyrulių) ir med. punktų tinklas, tad  kaimų gyventojai turėtų gerai pagalvoti apie prisirašymą privačiose gydymo įstaigose. Ir štai kodėl. Visų pirma privačios gydymo įstaigos neteikia paslaugų namuose (poliklinika turi transportą ir gydytojai vyksta į iškvietimus pas ligonius). Privačios struktūros neturi nei ambulatorijų, nei med. punktų  ir kaimų gyventojams šios srities paslaugų neteikia. Kadangi Radviliškio poliklinika yra ne pelno siekianti organizacija, visi pinigai už medicinines paslaugas nukreipiami pacientų reikmėm ir nereikia skirti lėšų savininkų dividendams ar panašiems dalykams.
Jei neliktų poliklinikos, būtų uždarytos ambulatorijos, med. punktai, o nemedicininių paslaugų kainos neabejotinai išaugtų ( nemedicininės paslaugos, tai profilaktiniai sveikatos patikrinimai, pažymų išdavimas ir pan.). Tad niekad nederėtų pamiršti, jog pagrindinis privatininkų siekis – pelnas, o ne kokybiškesnis, pigesnis, prieinamesnis gydymas, ypač kaimo vietovėse. Ar supras šias paprastas tiesas gyventojai, parodys laikas.

„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019