Ieškomi bešeimininkių kačių globėjai

Radviliškio miesto seniūnija aktyviai ieško iniciatyvių ir atsakingų miesto gyventojų, norinčių tapti bešeimininkių kačių globėjais.

2021 m. spalio 27 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnijos atstovai aplankė Telšių mieste įrengtas beglobių kačių šėrimo vietas ir pabendravo su tokių vietų įrengimo iniciatore Roma Puidokiene, VšĮ „Telšių Uodegėlė“ vadove. Apžiūrėtos Telšių miesto seniūnijos patvirtintų beglobių kačių šėrimo vietos, pasidalyta tokių vietų priežiūros vargais ir rūpesčiais, akcentuota ir tai, kad norinčių prisidėti prie beglobių kačių šėrimo netrūksta, žmonės geranoriškai sutinka paaukoti maisto, tačiau norinčių tokias vietas tvarkyti atsiranda retai, todėl būtina kačių šėrimo vietas patvirtinti tik tada, kai atsiranda atsakingas asmuo, prižiūrintis, kad šėrimo vieta būtų tvarkoma, kad nebūtų leista susidaryti antisanitarinėms sąlygoms (maisto likučių, pakuočių surinkimas ir kt.)

Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-21 įsakymo Nr. A-687-(8.2.) „Dėl Gyvūnų laikymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 54 punktu, Radviliškio miesto seniūnija kviečia asmenis, ketinančius vykdyti bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą, bei norinčius įsipareigoti ir tapti gyvūnų globėjais, atsakingais už šėryklas, teikti laisvos formos prašymus. Prašymai teikiami el. p. radv.seniunija@radviliskis.lt.

Aukščiau minėtose Taisyklėse numatyta, kad išrinkusi vietą, seniūnija surašo kačių šėrimo vietos parinkimo aktą, kuriame nurodo seniūnijos pavadinimą, akto surašymo datą, akto numerį, kačių šėrimo vietos adresą ar vietą, asmens, kuris šers kates, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jei turi). Akte turi būti nurodyta, kad asmuo susipažino su bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo reikalavimais, nurodytais Taisyklėse, įsipareigoja jų laikytis ir teikti reikalingą informaciją Savivaldybės pareigūnams. Aktą pasirašo seniūnas ir asmuo, kuris vykdys bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą. Prie akto pridedama kačių šėrimo vietos schema.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija ir nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts