Gyventojų lūkesčių valdžia neišgirdo

Savivaldybės biudžeto svarstymas tarp Tarybos narių sukėlė nemažai emocijų, o konkretūs rajono gyventojų pageidavimai liko neišgirsti. Savivaldybės administracijos direktorė vengė tiesių atsakymų, o pats „ašaras“ į biudžetą sumokantis socialdemokratas Tarybos narys K. Račkauskis mokė, kas gali, o kas negali siūlyti, kaip skirstyti milijonus.

Neleido pristatyti pasiūlymų

Svarstant klausimą dėl rajono biudžeto, tarybos narys G. Lipnevičius paprašė leisti pristatyti pasiūlymus, kurie būtų įgyvendinti iš rajono biudžeto lėšų. Visi šie pasiūlymai buvo suformuoti atsižvelgiant į rajono gyventojų pageidavimus bei lūkesčius. Tačiau G. Lipnevičiui pradėjus pasiūlymus skaityti, jam nebuvo leista baigti. Pirmininkaujančio vicemero M. Pauliuko žodžiais, „dabar paklausimo procedūra“, o ir laiko limitas viršytas.

Tarybos posėdžio pirmininko nenoras išklausyti teiktų pasiūlymų papiktino Tarybos narę Z. Žvikienę. „Visi Tarybos nariai lygūs, visi priėmę priesaiką ir laikas neturėtų būti skaičiuojamas“,- vicemerą „paauklėjo“ Tarybos narė.

Pasiūlymų paketas

Reaguodamas į gyventojų prašymus, Tarybos narys G. Lipnevičius pateikė platų pasiūlymų paketą, nuo rajono kelių ir daugiabučių kiemų remonto iki  vienkartinės piniginės pagalbos gimusiems radviliškiečiams.

Siekiant sumažinti gyventojų išlaidas šildymui, Tarybos nario manymu, būtina parengti nerenovuotų šilumos punktų rajono daugiabučiuose namuose atnaujinimo programą (projektą), skatinant daugiabučių namų šildymo sistemų atsinaujinimą – šilumos punktų automatizavimą.

Kad rajono keliai nebūtų tvarkomi chaotiškai, pasiūlyta sudaryti likusių neasfaltuotų gatvių ir kelių sąrašą, numatant jų remonto eiliškumą. Sąraše – daugiabučių kiemų remontas, šaligatvių Vingėliškių, Stadiono, Liepų ir kt. gatvėse įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas ir įrengimas, dviračių stovai, įrankinės prie visų rajone veikiančių kapinių.

Kadangi nuolat gaunama itin daug nusiskundimų dėl nevalomų, negreideriuojamų, prastai prižiūrimų gatvių, kelių, pasiūlyta skirti papildomą finansavimą po 10000 eurų rajono seniūnijų gatvių, šaligatvių, kelių priežiūrai. Taip pat siūlyta skirti 10 tūkst. eurų „Muziejaus gatvės“ projektui Laisvės alėjoje, Šeduvos kraštotyros muziejaus įrengimui Užvažiuojamuose namuose, 10 tūkst. eurų numatyti Antaniškių parko estrados sutvarkymui bei pašalinti šį nekilnojamą turtą iš aukciono, paliekant savivaldybės balanse. Be to, Radviliškio miesto ir rajono bažnyčioms skirti po 3000 eurų kasmetiniams smulkiems remonto darbams.

Administracijos direktorė tiesių atsakymų vengia

Tarybos posėdyje administracijos direktorė J. Margaitienė tarstelėjo, jog ji yra susipažinusi su Tarybos nario pasiūlymais. G. Lipnevičiaus paklausta, kurie iš pateiktų pasiūlymų yra įtraukti į biudžetą, kurie ne ir dėl kokios priežasties, direktorė J. Margaitienė mestelėjo, jog jau atsakyta raštu. Nors, pasak Tarybos nario, jokio atsakymo iš savivaldybės administracijos nebuvo gauta.

Klausti direktorės bandė ir redakcija, tačiau iš gauto atsakymo nieko taip ir nepaaiškėjo. Atsakyme J. Margaitienė teigia: „Sprendimo projekto rengėjas, vadovaudamasis LR vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, turi teisę nuspręsti, kokius pasiūlymus įtraukti, kokių neįtraukti, atsižvelgdamas į turimus finansinius išteklius ir kitas objektyvias aplinkybes“.

Gelbėti verslo nesiruošia

Svarstant biudžetą buvo paliestas dar vienas labai svarbus klausimas – pagalba verslui.

„Nustebino, jog biudžeto projekte nėra numatyta priemonių, kaip padėti verslui. Komitetas „Už geresnį gyvenimą visiems“ teikė pasiūlymą, kaip padėti verslininkams šiuo nelengvu laikotarpiu – tikriausiai daugelis įmonių karantino pabaigos nesulauks, bankrutuos. Liūdna, kad iš administracijos pusės nėra jokių pasiūlymų, kaip gelbėti rajono verslą, nukentėjusį nuo pandemijos“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Įmones bei verslininkus, kurie patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą, G. Lipnevičius siūlė metams atleisti nuo nekilnojamojo turto, žemės ir/ar žemės nuomos mokesčio. Taip pat buvo siūloma atleisti nuo Atliekų rinkliavos mokesčio nedarbo laikotarpiu.

Kur dingo pinigai, neprisimena

Svarstant rajono biudžetą, Tarybos narė Z. Žvikienė pastebėjo, jog Vaižganto progimnazijos stadiono rekonstrukcijai skirti lėšos, kai šiam objektui rekonstruoti vyriausybė 2016 metais buvo skyrusi 100 tūkst. eurų.

„2016 m. vyriausybė skyrė 100 tūkst. eurų Vaižganto progimnazijos stadionui sutvarkyti, tačiau darbai nebuvo atlikti – vėl numatytos lėšos iš rajono biudžeto. Kodėl taip atsitiko? Esate atsakingas asmuo, prašome atsakyti – visi Tarybos nariai privalo žinoti atsakymą“,- į administracijos direktorę J. Margaitienę kreipėsi Z. Žvikienė.

Administracijos direktorė pradėjo „sukti uodegą“ teigdama, kad gal nebereikėtų prisiminti, kas buvo prie penkerius metus, tuo labiau, ji neprisimenanti, kur dingo šie pinigai – tikriausiai grįžo į valstybės iždą. Apie vyriausybės skirtą sumą Vaižganto progimnazijos stadiono rekonstrukcijai nieko nežinojo ir neprisiminė nei Statybų skyriaus vedėjas, nei Finansų skyriaus vedėja…

Socialdemokrato akibrokštas

Vienam Radviliškio miesto gyventojui pateikus pasiūlymus, kaip gyventojų labui panaudoti biudžeto lėšas, buvo sulaukta netikėtai agresyvios Tarybos nario socialdemokrato K. Račkauskio reakcijos. „Pirma susitvarkykite savo šeimos biudžetą, gaudami iš Užimtumo tarnybos pašalpos 257 eurus, tada siūlykite, kaip skirstyti biudžeto milijonus. Siūlau pirma biudžetą surinkti, o po to išlaidauti“,- rėžė socdemas.

Gal rajono socdemų vadas ir pasiūlytų, kaip į rajono biudžetą surinkti daugiau lėšų, kai jo paties įmonė praėjusiais metais Gyventojų pajamų mokesčio, PVM ir pelno mokesčio sumokėjo tik 144 eurus? Ir įdomu, kodėl jam nepatiko pasiūlymai, kaip pagerinti rajono žmonių gerbūvį – juk socialdemokratų šūkis – „Svarbiausia žmogus“.

Beje, socialdemokratai, kaip ir „valstiečiai“, konservatoriai ir „darbiečiai“, prieš  rinkimus  radviliškiečiams žadėję  gerovę,  nesugebėjo pateikti  net vieno  pasiūlymo Tarybai dėl gyventojams aktualių problemų.

Rajono biudžetas buvo patvirtintas

Sukėlęs nemažai ginčų bei diskusijų rajono biudžetas buvo patvirtintas – už jį balsavo 11 Tarybos narių, susilaikė – 2.

„Nustebino, kad socialdemokratai kritikavo kitų pasiūlymus dėl biudžeto, nors patys nieko nepasiūlė. Taip pat labai stebina, kad žmonių pasitikėjimo sulaukę Tarybos nariai pateikia gyventojams aktualius pasiūlymus, o administracija nusprendžia, jog jai tie pasiūlymai neparankūs“,- po balsavimo replikavo Tarybos narys G. Lipnevičius, nepalaikęs administracijos siūlomo biudžeto projekto, kadangi nebuvo atsižvelgta į radviliškiečių  prašymus.

Jonas Petrikas

Total
52
Dalinasi
Related Posts