Dėl „šimtadarbio“ – STT patikrinimas savivaldybėje

Jau esame rašė, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arnoldas Matuzevičius yra labai darbštus ir dirba net trylikoje „valdiškų“ ir vienoje privačioje darbovietėje, nors galimybes visose jų dirbti pilnu etatu ir turėtų drausti Darbo kodeksas. Deja, nors vieniems ir vieną darbą susirasti sudėtinga, gali būti, kad A. Matuzevičiui keturiolika darboviečių – ne riba. Dėl savivaldybės „šimtadarbio“ Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo patikrinimą, o jį užbaigusi, raštą atsiuntė Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariams.

Pilnu etatu dirbo 14-oje darboviečių

Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) patvirtino, kad patikrinimo metu A. Matuzevičius dirbo ne tik savivaldybėje, užimdamas valstybės tarnybai priskiriamas pareigas, tačiau ir UAB „Atjauta“ informatiku, biudžetinėse įstaigose Radviliškio lopšelyje darželyje „Eglutė“ ir Radviliškio paramos šeimai centre juristu, vėliau įsidarbino pilnu etatu rajono mokyklose: Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje, V. Kudirkos progimnazijoje, Vaižganto progimnazijoje, Lizdeikos gimnazijoje, Alksniupių pagrindinėje mokykloje, Baisogalos gimnazijoje, Sidabravo gimnazijoje, Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje, Grinkiškio gimnazijoje, Šiaulėnų gimnazijoje ir iš visų jų ėmė atlyginimus. Šiose mokyklose jis neva turėjo paskirtį spręsti teisinius ginčus dėl ugdymo įstaigų sutarčių su VšĮ „Bruneros“ nutraukimo. Šios mokyklos teismui pateikė kone identiškus ieškinius, kuriuos paruošė šis savivaldybės juristas, gaudamas už tai iš kiekvienos vadinamos darbovietės atlygį. Šiose 14-oje darboviečių „šimtadarbis“ dirbo su savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės palaiminimu.

Baudžiamosios bylos neiškėlė

STT nenustatė, kad būtų padaryta baudžiamajame įstatyme numatyta veika, ikiteisminio tyrimo nepradėjo, tačiau nusprendė informuoti savivaldybės tarybą, darydama prielaidą, kad galimai pažeisti efektyvumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir įstatymo viršenybės principai. STT Tarybai pasiūlė atkreipti dėmesį į rašte išdėstytas aplinkybes, sudarančias sąlygas pasireikšti korupcijai, bei užtikrinti, kad būtų vykdomos Korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų su tuo susijusių teisės aktų nuostatos. Dėl galimai viršyto maksimalaus darbo laiko informuota ir Valstybinė darbo inspekcija.

Žadėjo informuoti, bet „pamiršo“?

Ko imsis savivaldybės Taryba, dar nežinia. Savivaldybės tarybos posėdyje nepartinis Gediminas Lipnevičius, gavęs STT išvadą, kreipėsi į savivaldybės vadovus, klausdamas, kas čia vyksta ir ko planuojama imtis. Posėdyje dalyvaujanti savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė bandė nuo atsakymo į Tarybos nario klausimus išsisukti ir informavo, kad šia tema atsakymus pateiks raštu. Atseit, reikia situaciją pagrįsti teisės aktais, išsamiau susipažinti. Kad nėra gerai susipažinęs su STT išvadomis, informavo ir savivaldybės meras Vytautas Simelis. Deja, redakcijos žiniomis, iki pat savaitraščio atidavimo spausdinti Tarybos nariui bei jo kolegoms atsakymas pateiktas nebuvo.

Meras ėmė pirštu rodyti į Tarybą

Redakcija savo ruožtu taip pat užklausė mero V. Simelio bei administracijos direktorės, kokių šie imsis priemonių dėl iš STT gauto rašto. Vytautas Simelis pateikė atsakymą, kurį cituojame: „Jūsų klausime minimas raštas gautas 2022-02-23, jis skirtas Radviliškio rajono savivaldybės tarybai, o taryba dar nėra priėmusi sprendimo dėl STT rašte  nurodytų aplinkybių. Aš asmeniškai  A. Matuzevičiui buvau siūlęs atsisakyti vykdomų pareigų Antikorupcijos komisijoje.“ Kodėl jis meras „pamiršo“ pasiūlyti atsisakyti darbo keturiolikoje darboviečių, neinformavo. Atsakydamas į klausimą, ar savivaldybės administracijos direktorė tinkamai išsprendė situaciją dėl A. Matuzevičiaus pareigų atlikimo, leisdama jam sudaryti darbo sutartis su ugdymo įstaigomis, meras ėmėsi ginti kažkada rinkimuose į mero postą su juo besivaržiusią konservatorę Jolantą Margaitienę bei jos pavaldinį A. Matuzevičių. „Kiek esu informuotas,  leidimas dirbti kitose įstaigose A. Matuzevičiui buvo  suteiktas   pagal galiojančius teisės aktus,“ – atsakė V. Simelis.

Administracijos direktorė užstojo „darbštų“ darbuotoją

Savivaldybės administracijos direktorės J. Margaitienės vardu pateiktas atsakymas yra beveik analogiškas mero vardu pateiktam. Ir vėl rašoma, kad savivaldybės taryba šio klausimo nėra išsprendusi (nors Tarybos posėdyje apie tai administracijos direktorė žadėjo pateikti atsakymą Tarybai) ir motyvuojama, kad būtent dėl tojokių priemonių ir veiksmų kol kas nesirengiama imtis. Į klausimus, keliose ir kuriose darbovietėse dabar dirba savivaldybės juristas A. Matuzevičius, kokį jis gauna darbo užmokestį, atkirsta: „Šie duomenys yra asmens duomenys, saugomi Asmens duomenų apsaugos  reglamento.“ Nors sakoma, kad klausimą spręs Taryba, įdomus faktas: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus administracijos direktorei konservatorei J. Margaitienei.

Ką veiks Antikorupcijos komisija, dar nežinia

Kadangi daroma prielaida, kad minėtas valdininkas dėl darbo keturiolikoje darboviečių sudarė galimybę kilti korupcinio pobūdžio veikoms, logiška, kad vargu, ar toks asmuo gali spręsti dėl kitų daromų korupcinio pobūdžio veikų. Deja, „šimtadarbis“ yra dar ir savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas. Kaip ir iš mero bei vicemero – tyla, taip ir iš šios komisijos pirmininko Sauliaus Luščiko, atsakymo, kokių jis imsis priemonių, negirdėti.

Apie savivaldybės valdininkų „suokalbius“ informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose, kai Radviliškio rajono savivaldybės taryba pateiks atsakymą dėl savivaldybės juristo A. Matuzevičiaus bei jam leidimą dirbti keliolikoje darboviečių išdavusios administracijos direktorės J. Margaitienės veiklos.

Bus daugiau

Konservatorė J. Margaitienė leido savo pavaldiniui vienu metu dirbti 13-oje savivaldybės bei vienoje privačioje įstaigoje
Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas A. Matuzevičius su administracijos direktorės konservatorės J. Margaitienės leidimu dirbo net 13-oje savivaldybei pavaldžių įstaigų
Meras V. Simelis dėl „šimtadarbio“ kol kas nieko nesiėmė, dėl „suokalbių“ savivaldybėje didelių problemų nemato

Ina Kazakevičiūtė

Total
0
Dalinasi
Related Posts