Baisogalos šauliai šventė 30-tą Laisvės pavasarį

Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 30-mečio šventę  Baisogalos šauliai pradėjome Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Padėkos už Laisvę Šventomis Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Arūnas Urbelis.  Šv. Mišių pabaigoje visi sugiedojome Tautišką giesmę ir nešini savo šalies vėliavomis žygiavome  prie mums brangaus  Laisvės paminklo pagerbti  žuvusiųjų  už Laisvę. Uždegę atminimo žvakutes ir spalvingai papuošę Laisvės paminklą, visi sustoję ratu ir susikibę  už rankų, užtraukėme vieningai lietuvių liaudies dainą  „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Sveikinome vieni kitus šios brangios šventės proga , o my­li­mos ša­lies Laisvės gim­ta­die­nį ir tarpusavio bendrystę pratęsėme šaulių namuose prie vaišių stalo.   Kaip tikri šauliai atidavę pagarbą savo šalies istorijai, jos pamatus stačiusiems ir dėl jų kovojusiems tautiečiams, esame laimingi šia prasminga diena.

                                    Baisogalos 608-osios kuopos šaulė Giedrė Nakutienė

Total
1
Dalinasi
Related Posts