Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Vienu metu jų prikepiau it blynų, taip ir nesurasdamas priimtinos pateikimo formos. Gyvenimas tęsiasi, paieškos nesiliauna. Gyveni, mokaisi ir miršti. Tiesa, kai kas, o tiksliau, kas ketvirtas iš mokymosi proceso iškrenta ir gyvenimo finišą  pasiekia pasinaudodamas tik svarbiausiais gyvybiniais instinktais bei nesirūpindamas tuo, ką paliks istorijai. Paantraštei tiks, o mes keliausime „Komunizmo aušros“ puslapiai  nūdienos link.

Kelionė

Ji prasidės nuo 1972-01-01, šeštadienio, „Ka“ puslapio Nr. vienas ir to paties skaičiaus laikraščio numerio. Naujametinis puslapis žaliai pamėlynavęs. Vedamajame straipsnyje „Ką davėte prabėgę metai?“derlingumas, centneriai, liaudies gerovės kėlimas, padidintos pensijos. Jų radviliškiečiams išmokėta 2milijonai 879 tūkstančiai rublių. „Paskutinės metų kelionės“ Trepsučio užrašuose „Gulbių ežeras“ Gedimino g., ties centrine ligonine, šalti radiatoriai Baisogaloje ir Puipių k. girtuokliai. O šiaip redakcija jau Lauko g. (Tėvo Stanislovo), išeina tris kartus per savaitę, porinėmis dienomis. Apimtis 4 puslapiai, kaina 2 kapeikos, redaktorius S. Kazlauskas. Redakcijoje keturi triženkliai telefonai, laikraštį spausdina Joniškio spaustuvės Radviliškio skyrius. Toliau numerių nenurodinėsiu, bet vieną kaimyno, ilgamečio „Ka“ darbuotojo, R. Petriko pastabą – pajuokavimą pateiksiu: „Skaitau tavo apžvalgas ir net patikėjau, jog laikraštis buvo išties nuobodus“.

Buvo

Buvo tokie cenzūros laikai, jog iš esmės kažko originalaus, drąsaus, išskirtinio  nepateiksiu. Spėju – nurodydavo, derindavo, kontroliuodavo taip, kad atitiktų komunistų partijos liniją, apie tai, ko gero, svajoja ir nūdienos konservatoriai, „valstiečiai“, socdemai ir kita panaši šutvė. Viename numeryje toks V. Ramanauskas pasidalino ateities planais, prie „Užeigėlės“ (tiek kartų keitė pavadinimą, kad dabartinio net nebežinau) Žalgirio g. pradės veikti kulinarijos – konditerijos parduotuvė (veikė), kita parduotuvė – Kapsuko ir Vaižganto g. kampe (spėju, „Snaigė“). O prie „Žaros“ viešbučio įsikurs to paties pavadinimo kavinė. T. p. veikė ir net konkuravo su restoranu „Gaiva“. Tarp minėtų planų – ir parduotuvė, turėjusi atsirasti Tarpkolūkinės statybos organizacijos kontoros vietoje. Vienoje vietoje radau informacijos iš 1971 m. Tais metais civilinės metrikacijos biure užregistruota 380 šeimų.(nuotraukoje D. ir. V Geniai), vyksta rekonstrukcija Stiklo fabrike (nuotraukoje elektrikas A. Pagirskas), Kovo 8-osios kojinių fabrikas gavo 50 čekiškų mezgimo automatų, lokomotyvų depas – tris šilumvežius. Ir ne tai įdomiausia: 1971 m. rajone gimė 1022 vaikai, 335 iš jų Radviliškio mieste. Tarp pagerbtųjų ATK dispečerė O. Kareniauskienė, rajkoopsąjungos darbuotoja Z. Povilaitienė ir… Pavadinsiu tai mįsle. Laikraštyje paminėta Vanda Puškariova iš Šeduvos vid. Mokyklos. Pažinojau gydytoją tokių vardu ir pavarde, nūnai, jei neapgauna atmintis, gyvena PAR. Įdomu, ar tai tas pats asmuo. Kodėl vėl pradėjau minėti pagerbtuosius, jokia mįslė – to pageidauja „Apžvalgų“ skaitytojai.

Pagerbtieji

Tarp jų – Valstybinio banko operatorė R. Norvaišienė. Tarp įdomesnių detalių ta, kad suvenyrų įmonės „Tulpė“ Radviliškio cechas pagamino odos dirbinių už 70 tūkstančių rublių, o štai tvirtinti, kad minėtas cechas veikė pastate šalia A. Kvėglio malūno (sudegęs, dabar ten kotedžai) nesiimu. Ir taip kartais padarau klaidų, pvz., pavadindamas M. Melnikaitės g. Gražinos g., tai Sakalausko g. Viename puslapyje J. Marcinkevičiaus gimto namelio nuotrauka Kražių g.14 – atrodo, išlikęs. Anonsuojamas Lietuvos kino studijos filmas „Akmuo ant akmens“. Trepsutis pliekia statybininkus, pastačiusius 100-butį (Žalioji 10) ir pamiršusius išsivežti statybines atliekas. Pasitaikydavo. Tarp pagerbtųjų – kojinių fabriko mezgėja  Z. Jančiauskienė, telefonistė O. Žiogevičienė, geležinkelininkė R. Grigaliauskienė ir J. Astrauskas. Radviliškio skalbykla pradėjo dribti dviem pamainom. Kažkoks S. Šimkus išreiškia nepasitenkinimą „Arklidės“ darbu. Taip vadindavo bevaldį bufetą, alaus barą?, nes jame nebuvo sėdimų vietų. Esą, šiame bare „Kauno“ alus tik išsinešimui buteliuose, vietoje galima gerti tik „Žigulinį“ iš statinių. Manau, kad dar yra prisimenančių šias sunkias ąžuolines statines ir minėtą bufetą  J. Janonio g. pradžioje (dabar Jaramino). Pagerbtas lokomotyvų depo šaltkalvis P. Vaidilavičius ir jo kolegos V. Lipnevičius, L. Narsutis, kitame numeryje – D. Ribikauskas, prenumeratos  įformintoja V. Bražionienė. Nr.11 informacija apie „Užeigėlės“ darbą. Paminėtos vedėja L. Zavadskienė ir virėja Z. Bielskienė. Pagerbtas milicijos darbuotojas B. Laurušonis. Na, pagerbtųjų dar bus, o mums metas į kitą pastraipą.

Metas

Skyrelyje „Gyvenimas ir mintys“ radau  informaciją apie problematiška namų numeravimą mieste. Sudėtingą jų sugrupavimo metodą, nusilupinėjusius numerius (kartais ir tų nėra) ir pan. Praėjus 48 metams situacija iš esmės nepasikeitusi. Mieste nėra rodyklių su nuorodomis, atstumais iki gatvių, namų numeriais. Tokių esu matęs Vilniuje, bet čia tik socialkonservatoriškas provincijos miestas. Pagerbtas geležinkelininkas V. Gudžiūnas ir laiškanešė V. Antanaitienė. Kartais pagalvoju, gal pagerbtuosius į atskirą skiltį ar pastraipą, bet kas tuomet skaitys? Detalė iš „Gyvenimo ir minčių“-Radviliškio autobusų stotyje nėra laikrodžio, arba, kaip anuomet sakydavome, „Laimingi valandų neskaičiuoja, kvailiai laikrodžio nepažįsta“. Pagerbtas suvirintojas A. Krilavičius. Laikraščio darbuotojas pateikia įdomią statistiką. 1923m. iš 750 Radviliškio namų tik 7 tebuvo mūriniai. Šiaip straipsnis skirtas priešgaisrinei saugai, paminėtas sudegęs vagonų depas, sudegę kuro rezervuarai prie rusų kapinių, senoji bažnyčia. Puslapiuose ir mokytojo V. Juozaičio laiškas apie kino teatro darbą. Seanso pradžia 21 val., 21val. 50 min. pradėtas rodyti meninis filmas. Seansas pasibaigė 24 valandą. Mokytojo nuomone, tokia laisvalaikio forma gali varginti. Varginti nesiliovė, tiesa, paskutiniame seanse dokumentalistiką „apkarpė“.

Apkarpymai

Pagerbta ŽŪMG darbininkė M. Šiaulienė. Štai čia ir suabejojau pirmą, ar kažkelintą kartą. Paprastai besikartojančiu pagerbtųjų stengiuosi nebeminėti. 1972 m. Radviliškio PTM Nr.17 (profkėje) mokėsi 250 mokinių, ne tik mokėsi, bet turėjo ir dramos būrelį. To meto nuotraukoje užfiksuoti jaunieji aktoriai, repetavę šalia tekinimo staklių. Romantiška, bet geriau taip, negu niekur. Pagerbta mezgėja  V. Lukošiūnienė, kranistas A. Bačiulis. Pasirodo M. Marcinkevičienės straipsnis „Pirmą kartą Radviliškyje“. Būsiu sąžiningas, J. Marcinkevičiaus kūryba nesidomėjau, jo žmonos parašytos autobiografijos skaityti neteko. Iš Trepsučio dienoraščio: „Vestuvių ir kitų nelaimingų atsitikimų atvejais automašinos buvo skiriamos nemokamai“. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai J. Meilutis, J. Gusevas, STV šaltkalvis – tekintojas J. Čelkauskas. Straipsnelyje „Vyko „mūšis“ – apie eilines „Žaibo“ žaidynes. Skyrelyje „Gyvenimas ir mintys“ – apie vaikus, besikarstančius daugiabučio statybvietėje. Ir karstėmės, ir šokinėjome ant smėlio krūvų. Sprando, kiek pamenu, niekas nenusisuko. Puslapiuose moralizuojantis  V. Pranculienės eilėraštis „Geras žmogus“. Kai pagalvoji, puiku, kad tokių eilėraščių nereikėjo mokytis atmintinai. Pagerbtos siuvėjos B. Maselskienė ir G. Pocevičienė. Jau septintame numeryje S. Bulzgio kelionių apybraižos iš Rusijos „Ten, kur Oka plačioji“. Beje, galvoju, kad šiandien, ko gero, paprasčiau nuvykti kad ir į Velykų salą. Pagerbtas ŽŪMG tekintojas P. Purvainis, vairuotojas M. Bulatovas. Prie Gedimino g. šimtabučio prasidėjo 60 butų namo statyba. Statė daug, bet butų nuolat trūko. Pagerbta batsiuvė E. Mauragienė. Beje, šįkart rečiau miniu „Ka“ etatinius eiliuotojus. Jie tie patys, poezija kokybinio augimo nedemonstruoja. Nr.32.  90 proc. laikraščio – Baltarusijos kolūkiams ir Amerikos prezidento vizitui į Kiniją. Pagerbtas tekintojas K. Česnakas, traktorininkė J. Mackevičienė, pasų stalo viršininkas V. Tvarionavičius, vairuotojas V. Šlenderis. Vis dar tęsiasi  S. Bulzgio kelionių po Rusiją aprašas. Nr.37. Apie lėktuvus, beriančius trąšas. Gal ir efektyvu, be to, gamtos tarša anuomet mažai kam rūpėjo. Pagerbtas šaltkalvis B. Tikuišis. Trepsutis auklėja veltėdį girtuoklį J. Šarauską. Aš save auklėju pats, vėl dalindamas į smulkesnes dalis skiltį.

Auklėjimas

Pagerbtas Radviliškio centrinės sviesto gamyklos direktorius V. Šiošė. Vienintelis nepartinis direktorius rajone, gal todėl, kad kolektyvas buvo nedidelis. Beje, nežinau, o gal kur nors buvo dar vienas kitas nepartinis gamyklos direktorius? Abejoju. Kino teatre „Kosmosas“ –  „Maža išpažintis“- klasika. Pagerbti elektrikai V. Steponavičius ir A. Nemaniūnas. Vis praleidžiu tą šlamštą, kurį siūlo rajono knygynai. Net nebebandau skaičiuoti S. Bulzgio „okų“. Nuotraukoje darbai prie pastato išplėtimo. Juos atlieka SRV statybininkai, darbų sąmatinė vertė – 81 tūkstantis rublių. Faktiškai viso gyvenimo to meto darbininko alga. Ta proga pagerbtas ir krano mašinistas V. Brigmanas. Buvęs kaimynas,vėliau išmokęs mane suvirinimo darbo pradmenų. Trepsutis aprašo kažkokias vidurnakčio kautynes prie „Gaivos“. Dalyviai – minėto restorano muzikantai, vėliau „apdovanoti“ blaivyklos nakvyne ir 10 parų arešto. Pagerbta knygyno darbuotoja R. Navickienė. Skyrelyje „Gyvenimas ir mintys“ – benamiai gyvūnai ir žiaurus elgesys su jais. Tai, ko gero, amžina. Pranešime apie Vaisių g. ežerą, gyventojai neturi galimybių sausa avalyne pasiekti miesto centro. Pagerbtas tekintojas J. Jasiulaitis. Černiachovskio kolūkio kolūkiečių vidutinis atlyginimas – 120 rublių, Skėmių kolūkyje pensijas gauna 203 kolūkiečiai. Trepsučio užrašuose – išvirtusi Antros vid. mokyklos tvora ir kiaurastogis sandėliukas. Pagerbti  J. Kaklauskas, V. Savickas, J. Žilys. Yra ir apie leninizmo idėjų įkvėpimą. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai S. Verkus, K. Marcinkus. Lietuvių kalba pasirodo G. G. Markeso „Šimtas metų vienatvės“- šedevras. Už naujųjų miesto kapinių deginant žolę nukentėjo ir miškas. Nepasikeitė niekas – kartais sudega ir patys degintojai. Replikoje „Išdžiuvusi žuvis“ – fontanas miesto centre. Šiandien už dešimtis tūkstančių piniginių vienetų rekonstruotame – renovuotame fontane taip pat „sausra“- čia įrengtas mero darželis. Pagerbta paštininkė S. Verpetinskienė ir pionierių vadovė K. Goštautienė ir turbūt metas pabaigai.

Pabaiga

Pagerbti sviestininkai J. Lugauskas, A. Juozapaitis, F. Vaštakienė. Antaniškių parke – renginys, skirtas TSRS 50 – mečiui, Pušušvyje – poezijos pavasaris. Tarp dalyvių – V. Palčinskaitė, M. Ismalilas (Azerbaidžanas), A. Drilinga bei rajono literatai – eiliuotojai. Dėmesio sulaukė Miško aikštės vištos, kurios kapstosi tarp želdynų. Kai pagalvoji, Radviliškis buvo kaimiškasis rajonas ir rajono centras. Žmonės laikė karves, kiaules, arklius ir pan. Pagerbta med. sesuo D. Dailidonienė, suvirintojas S. Stauga, geležinkelininkas A. Ležninas. Vienoje  nuotraukoje (o tokių pakankamai) bevardės pionierės. Kai pagalvoji, būtų įdomu pamatyti savo nuotrauką prabėgus 48 metams. Pagerbtas ŽŪMG darbininkas J. Kanapis. Kai pagalvoju, tų pagerbtųjų ir daug, ir mažai. Daug laikraščiui,o žinant, kad  ŽŪMG savo laiku darbas vyko trimis pamainomis, buvo per tūkstantį darbininkų ,tai ne taip jau ir daug. Radviliškyje lankėsi Klaipėdos dramos teatras.P agerbti geležinkelininkai K. Bloškys, A. Butvilas. S. Jončaitė aprašo charakteringą to meto reiškinį. Mieste dvi geltonos spalvos cisternos su užrašu „Gira“. Per karščius giros nėra, atšalus orams – atsiranda. Pagerbta med. statistikė M. Bračaitė. Aš pagerbsiu skaitytojų kantrybę primindamas, jog „apžvalgą“ pabaigiau 1972-06-29 d. Nr.77 ir padedamas paskutinį tašką.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Pinigus iš senų žmonių grobusios kaltinamosios apsimesdavo įstaigų darbuotojomis

Avatar

Paskelbta

data

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka per vieną posėdį išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje dvi romų tautybės, Marijampolės rajono gyventojos – 50 metų R. B. ir 56 metų T. S. – kaltinamos įsibrovusios į pagyvenusių žmonių namus ir pagrobusios jų pinigus bei asmens dokumentą. Byloje yra devyni garbaus amžiaus nukentėjusieji iš Pakruojo ir Radviliškio rajonų bei Šiaulių miesto. Keturi atvyko į teismo posėdį.  

Šiandien prokuroras perskaitė kaltinamąjį aktą, buvo apklaustos abi kaltinamosios. Ikiteisminio tyrimo metu abi kaltinamosios neigė savo kaltę, tačiau šiandien jos prisipažino visiškai ir nurodė, kad labai gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų. Detaliai paaiškinti apie įvykdytas vagystes, vietoves, kur jos lankėsi ir pagrobė pinigus, kaltinamosios negalėjo. Jos sakė, kad nebeprisimena, bet kaltinamajame akte viskas teisingai parašyta. Anot kaltinamųjų, jos norėjo užsiimti būrimu. R. B. turėjusi verslo liudijimą minėtai veiklai, tačiau vagystėmis užsiėmusi iš nevilties, nes reikėjo pinigų. Viskas, anot kaltinamųjų, vyko ekspromtu.

Abi kaltinamosios yra ne kartą teistos: R. B. – 6 kartus, T. S. – 18 kartų. Paskutiniu nuosprendžiu už  analogiškas veikas kaltinamosioms bausmės paskirtos šių metų pavasarį. Abi kaltinamosios bausmę atlieka Panevėžio pataisos namuose.

R. B. ir T. S. kaltinamos, kad dalyvaudamos organizuotoje grupėje, pagrobė svetimą turtą įsibraudamos į gyvenamąsias patalpas. Jos kaltinamos, kad nuo 2018 metų gruodžio pradžios iki 2019 metų vasario pabaigos, susitarusios ir pasisamdžiusios apie nusikalstamą veiką nieko nežinojusį vairuotoją, važinėjo po įvairias Lietuvos vietas, užsukdavo pas senyvus žmones į namus ir pagrobdavo pinigus. Kaltinamosios prisistatydavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba elektros tinklų darbuotojomis. Dažniausiai nusikalstamos veikos scenarijus būdavo toks: R. B. užeidavo į senolių namus ir nurodydavo, kad atėjo grąžinti 50 eurų permoką už elektros energiją ir pateikdavo 100 eurų kupiūrą. Nukentėjusieji, norėdami atmesti grąžą, atsinešdavo savo santaupas. Tuomet į nukentėjusiųjų namus įeidavo kita kaltinamoji T. S. Tuo tarpu R. B. pagrobdavo pinigus. Moterys kaltinamos iš nukentėjusiųjų pagrobusios skirtingas sumas: nuo 250 eurų iki 1595 eurų. Tačiau kaltinamosioms ne iš visų nukentėjusiųjų pavyko pagrobti pinigus.

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose nuosprendis skelbiamas rugsėjo 11 dieną 15 valandą.

Nijolė Damulė

Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja

(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

Mob. 8 676 50 348

Faks. (8 41) 598 480

el. p.  nijole.damule@teismas.lt

https://siauliu.teismai.lt/

Skaityti daugiau

Aktualijos

Į namus įsiveržusiam ir senolį žiauriai sumušusiam Radviliškio rajono gyventojui – laisvės atėmimo bausmė

Avatar

Paskelbta

data

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose paskelbtas nuosprendis 34 metų Radviliškio rajono gyventojui E. N., kuris įsiveržė į senolio namus, žiauriai jį sumušė ir apiplėšė. Be to, kaltinamasis prieš tai įsibrovė į parduotuvę, pavogė degtinės, cigarečių ir sugadino dalį parduotuvės turto. Teismas 14 kartų teistam E. N. skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, kurią subendrinus su ankstesniu nuosprendžiu, kaltinamajam pataisos namuose teks praleisti 4 metus 6 mėnesius. Be to, kaltinamasis turės sumokėti civilinius ieškinius turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

„Kaltinamasis, įsibrovęs į svetimus namus, sužalojo pagyvenusį, silpną žmogų. Jis žiauriai mušė nukentėjusįjį net tuo metu, kai senolis gulėjo ant žemės, nesigynė ir nesipriešino, – sako baudžiamąją bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėjas Augustinas Mitkus. – Kaltinamasis paliko senolį labai sunkioje būklėje, dėl ko kilo sunkios ir iki šiol besitęsiančios pasekmės.“ 

Anot teisėjo A. Mitkaus, nusikaltimų darymas kaltinamajam yra tapęs gyvenimo būdu, išvadų nedaro, yra linkęs nusikalsti. E. N. abejingai žiūri į nusikaltimais sukeliamas pasekmes nukentėjusiesiems. Kaltinamasis tvirtina, kad parduotuvėje vogė norėdamas valgyti, tačiau jo žodžius paneigia tai, kad iš parduotuvės E. N. išnešė degtinę ir cigaretes. Plėšimo metu kaltinamasis smurtavo prieš pagyvenusį silpną žmogų. Nors E. N. pripažino civilinius ieškinius, tačiau nei kiek jų neatlygino, nesitarė su ieškovais. 

Kaltinamasis E. N. padarė du tyčinius nusikaltimus, kurie priskiriami apysunkių ir sunkių nusikaltimų kategorijai bei baudžiamąjį nusižengimą. Jis yra teistas 14 kartų, tarp jų ir už analogiškas nusikalstamas veikas. Nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą, recidyvistas.

Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalto būdamas recidyvistu. Lengvinanti aplinkybė – visiškai prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų nusikalstamų veikų.

Kadangi kaltinamasis visiškai prisipažino, baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tryimo tvarka, teisme nukentėjusieji ir liudytojai nebuvo apklausiami, dėl to jam bausmė sumažinta vienu trečdaliu.

Teismas nukentėjusiojo senolio civilinį ieškinį neturinei žalai atlyginti tenkino iš dalies ir priteisė 5000 eurų. Be to, kaltinamasis turės sumokėti 370 eurų ir beveik 888 eurų nukentėjusiosioms turtinei žalai atlyginti. Šiaulių teritorinei ligonių kasai priteista beveik 3096 eurų. E. N. privalės atlyginti parduotuvei padarytus nuostolius. 

Teismas nustatė, kad kaltinamasis įsibrovė į maisto prekių parduotuvę Baisogaloje, 2018 metų lapkritį, laikotarpiu nuo 10-os dienos 22 val. iki 11-os dienos ryto. Jis išdaužė laukųjų durų stiklą ir pagrobė 40 eurų, 5 butelius degtinės ir 4 pakelius cigarečių. E. N. pagrobė prekių už beveik 407 eurus. Kaltinamasis, įsibraudamas į patalpas, tyčia išdaužė ne tik stiklą, bet ir sudaužė elektros apšvietimo žibintą, sugadino apsaugines žaliuzes bei kasos aparatą. Sugadino parduotuvės turtą už 209 eurus.

Tų pačių metų gruodžio 30-osios vakare, apie 19 valandą E. N. įsibrovė į Radviliškio rajone gyvenusio senolio namus. Kaltinamasis akmeniu išdaužė gyvenamojo namo langą. Kai namų šeimininkas atrakino duris, užpuolikas rankomis suėmė nukentėjusįjį, apsuko jį nuo savęs ir tris kartus rankomis stūmė jį į nugarą. Nukentėjusysis tris kartus griuvo, keturis kartus trenkėsi galvą į durų staktą, grindis. Kaltinamasis penkis kartus spyrė nukentėjusiajam į galvą, krūtinę, nugarą, rankas, kojas. E. N., sumušęs senolį, pagrobė jo dukros daiktus už 466 eurų. Maždaug po pusvalandžio namo grįžo nukentėjusiojo dukra, kuri namuose rado sumuštą tėvą, gulintį ant žemės. Nukentėjusiojo rūbai buvo kruvini, senolis sunkiai kalbėjo.

Nijolė Damulė

Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja

(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

Mob. 8 676 50 348

Faks. (8 41) 598 480

el. p.  nijole.damule@teismas.lt

https://siauliu.teismai.lt/
https://siauliu.teismai.lt/

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019