Apžvalgos

Apžvalgos

Vienu metu jų prikepiau it blynų, taip ir nesurasdamas priimtinos pateikimo formos. Gyvenimas tęsiasi, paieškos nesiliauna. Gyveni, mokaisi ir miršti. Tiesa, kai kas, o tiksliau, kas ketvirtas iš mokymosi proceso iškrenta ir gyvenimo finišą  pasiekia pasinaudodamas tik svarbiausiais gyvybiniais instinktais bei nesirūpindamas tuo, ką paliks istorijai. Paantraštei tiks, o mes keliausime „Komunizmo aušros“ puslapiai  nūdienos link.

Kelionė

Ji prasidės nuo 1972-01-01, šeštadienio, „Ka“ puslapio Nr. vienas ir to paties skaičiaus laikraščio numerio. Naujametinis puslapis žaliai pamėlynavęs. Vedamajame straipsnyje „Ką davėte prabėgę metai?“derlingumas, centneriai, liaudies gerovės kėlimas, padidintos pensijos. Jų radviliškiečiams išmokėta 2milijonai 879 tūkstančiai rublių. „Paskutinės metų kelionės“ Trepsučio užrašuose „Gulbių ežeras“ Gedimino g., ties centrine ligonine, šalti radiatoriai Baisogaloje ir Puipių k. girtuokliai. O šiaip redakcija jau Lauko g. (Tėvo Stanislovo), išeina tris kartus per savaitę, porinėmis dienomis. Apimtis 4 puslapiai, kaina 2 kapeikos, redaktorius S. Kazlauskas. Redakcijoje keturi triženkliai telefonai, laikraštį spausdina Joniškio spaustuvės Radviliškio skyrius. Toliau numerių nenurodinėsiu, bet vieną kaimyno, ilgamečio „Ka“ darbuotojo, R. Petriko pastabą – pajuokavimą pateiksiu: „Skaitau tavo apžvalgas ir net patikėjau, jog laikraštis buvo išties nuobodus“.

Buvo

Buvo tokie cenzūros laikai, jog iš esmės kažko originalaus, drąsaus, išskirtinio  nepateiksiu. Spėju – nurodydavo, derindavo, kontroliuodavo taip, kad atitiktų komunistų partijos liniją, apie tai, ko gero, svajoja ir nūdienos konservatoriai, „valstiečiai“, socdemai ir kita panaši šutvė. Viename numeryje toks V. Ramanauskas pasidalino ateities planais, prie „Užeigėlės“ (tiek kartų keitė pavadinimą, kad dabartinio net nebežinau) Žalgirio g. pradės veikti kulinarijos – konditerijos parduotuvė (veikė), kita parduotuvė – Kapsuko ir Vaižganto g. kampe (spėju, „Snaigė“). O prie „Žaros“ viešbučio įsikurs to paties pavadinimo kavinė. T. p. veikė ir net konkuravo su restoranu „Gaiva“. Tarp minėtų planų – ir parduotuvė, turėjusi atsirasti Tarpkolūkinės statybos organizacijos kontoros vietoje. Vienoje vietoje radau informacijos iš 1971 m. Tais metais civilinės metrikacijos biure užregistruota 380 šeimų.(nuotraukoje D. ir. V Geniai), vyksta rekonstrukcija Stiklo fabrike (nuotraukoje elektrikas A. Pagirskas), Kovo 8-osios kojinių fabrikas gavo 50 čekiškų mezgimo automatų, lokomotyvų depas – tris šilumvežius. Ir ne tai įdomiausia: 1971 m. rajone gimė 1022 vaikai, 335 iš jų Radviliškio mieste. Tarp pagerbtųjų ATK dispečerė O. Kareniauskienė, rajkoopsąjungos darbuotoja Z. Povilaitienė ir… Pavadinsiu tai mįsle. Laikraštyje paminėta Vanda Puškariova iš Šeduvos vid. Mokyklos. Pažinojau gydytoją tokių vardu ir pavarde, nūnai, jei neapgauna atmintis, gyvena PAR. Įdomu, ar tai tas pats asmuo. Kodėl vėl pradėjau minėti pagerbtuosius, jokia mįslė – to pageidauja „Apžvalgų“ skaitytojai.

Pagerbtieji

Tarp jų – Valstybinio banko operatorė R. Norvaišienė. Tarp įdomesnių detalių ta, kad suvenyrų įmonės „Tulpė“ Radviliškio cechas pagamino odos dirbinių už 70 tūkstančių rublių, o štai tvirtinti, kad minėtas cechas veikė pastate šalia A. Kvėglio malūno (sudegęs, dabar ten kotedžai) nesiimu. Ir taip kartais padarau klaidų, pvz., pavadindamas M. Melnikaitės g. Gražinos g., tai Sakalausko g. Viename puslapyje J. Marcinkevičiaus gimto namelio nuotrauka Kražių g.14 – atrodo, išlikęs. Anonsuojamas Lietuvos kino studijos filmas „Akmuo ant akmens“. Trepsutis pliekia statybininkus, pastačiusius 100-butį (Žalioji 10) ir pamiršusius išsivežti statybines atliekas. Pasitaikydavo. Tarp pagerbtųjų – kojinių fabriko mezgėja  Z. Jančiauskienė, telefonistė O. Žiogevičienė, geležinkelininkė R. Grigaliauskienė ir J. Astrauskas. Radviliškio skalbykla pradėjo dribti dviem pamainom. Kažkoks S. Šimkus išreiškia nepasitenkinimą „Arklidės“ darbu. Taip vadindavo bevaldį bufetą, alaus barą?, nes jame nebuvo sėdimų vietų. Esą, šiame bare „Kauno“ alus tik išsinešimui buteliuose, vietoje galima gerti tik „Žigulinį“ iš statinių. Manau, kad dar yra prisimenančių šias sunkias ąžuolines statines ir minėtą bufetą  J. Janonio g. pradžioje (dabar Jaramino). Pagerbtas lokomotyvų depo šaltkalvis P. Vaidilavičius ir jo kolegos V. Lipnevičius, L. Narsutis, kitame numeryje – D. Ribikauskas, prenumeratos  įformintoja V. Bražionienė. Nr.11 informacija apie „Užeigėlės“ darbą. Paminėtos vedėja L. Zavadskienė ir virėja Z. Bielskienė. Pagerbtas milicijos darbuotojas B. Laurušonis. Na, pagerbtųjų dar bus, o mums metas į kitą pastraipą.

Metas

Skyrelyje „Gyvenimas ir mintys“ radau  informaciją apie problematiška namų numeravimą mieste. Sudėtingą jų sugrupavimo metodą, nusilupinėjusius numerius (kartais ir tų nėra) ir pan. Praėjus 48 metams situacija iš esmės nepasikeitusi. Mieste nėra rodyklių su nuorodomis, atstumais iki gatvių, namų numeriais. Tokių esu matęs Vilniuje, bet čia tik socialkonservatoriškas provincijos miestas. Pagerbtas geležinkelininkas V. Gudžiūnas ir laiškanešė V. Antanaitienė. Kartais pagalvoju, gal pagerbtuosius į atskirą skiltį ar pastraipą, bet kas tuomet skaitys? Detalė iš „Gyvenimo ir minčių“-Radviliškio autobusų stotyje nėra laikrodžio, arba, kaip anuomet sakydavome, „Laimingi valandų neskaičiuoja, kvailiai laikrodžio nepažįsta“. Pagerbtas suvirintojas A. Krilavičius. Laikraščio darbuotojas pateikia įdomią statistiką. 1923m. iš 750 Radviliškio namų tik 7 tebuvo mūriniai. Šiaip straipsnis skirtas priešgaisrinei saugai, paminėtas sudegęs vagonų depas, sudegę kuro rezervuarai prie rusų kapinių, senoji bažnyčia. Puslapiuose ir mokytojo V. Juozaičio laiškas apie kino teatro darbą. Seanso pradžia 21 val., 21val. 50 min. pradėtas rodyti meninis filmas. Seansas pasibaigė 24 valandą. Mokytojo nuomone, tokia laisvalaikio forma gali varginti. Varginti nesiliovė, tiesa, paskutiniame seanse dokumentalistiką „apkarpė“.

Apkarpymai

Pagerbta ŽŪMG darbininkė M. Šiaulienė. Štai čia ir suabejojau pirmą, ar kažkelintą kartą. Paprastai besikartojančiu pagerbtųjų stengiuosi nebeminėti. 1972 m. Radviliškio PTM Nr.17 (profkėje) mokėsi 250 mokinių, ne tik mokėsi, bet turėjo ir dramos būrelį. To meto nuotraukoje užfiksuoti jaunieji aktoriai, repetavę šalia tekinimo staklių. Romantiška, bet geriau taip, negu niekur. Pagerbta mezgėja  V. Lukošiūnienė, kranistas A. Bačiulis. Pasirodo M. Marcinkevičienės straipsnis „Pirmą kartą Radviliškyje“. Būsiu sąžiningas, J. Marcinkevičiaus kūryba nesidomėjau, jo žmonos parašytos autobiografijos skaityti neteko. Iš Trepsučio dienoraščio: „Vestuvių ir kitų nelaimingų atsitikimų atvejais automašinos buvo skiriamos nemokamai“. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai J. Meilutis, J. Gusevas, STV šaltkalvis – tekintojas J. Čelkauskas. Straipsnelyje „Vyko „mūšis“ – apie eilines „Žaibo“ žaidynes. Skyrelyje „Gyvenimas ir mintys“ – apie vaikus, besikarstančius daugiabučio statybvietėje. Ir karstėmės, ir šokinėjome ant smėlio krūvų. Sprando, kiek pamenu, niekas nenusisuko. Puslapiuose moralizuojantis  V. Pranculienės eilėraštis „Geras žmogus“. Kai pagalvoji, puiku, kad tokių eilėraščių nereikėjo mokytis atmintinai. Pagerbtos siuvėjos B. Maselskienė ir G. Pocevičienė. Jau septintame numeryje S. Bulzgio kelionių apybraižos iš Rusijos „Ten, kur Oka plačioji“. Beje, galvoju, kad šiandien, ko gero, paprasčiau nuvykti kad ir į Velykų salą. Pagerbtas ŽŪMG tekintojas P. Purvainis, vairuotojas M. Bulatovas. Prie Gedimino g. šimtabučio prasidėjo 60 butų namo statyba. Statė daug, bet butų nuolat trūko. Pagerbta batsiuvė E. Mauragienė. Beje, šįkart rečiau miniu „Ka“ etatinius eiliuotojus. Jie tie patys, poezija kokybinio augimo nedemonstruoja. Nr.32.  90 proc. laikraščio – Baltarusijos kolūkiams ir Amerikos prezidento vizitui į Kiniją. Pagerbtas tekintojas K. Česnakas, traktorininkė J. Mackevičienė, pasų stalo viršininkas V. Tvarionavičius, vairuotojas V. Šlenderis. Vis dar tęsiasi  S. Bulzgio kelionių po Rusiją aprašas. Nr.37. Apie lėktuvus, beriančius trąšas. Gal ir efektyvu, be to, gamtos tarša anuomet mažai kam rūpėjo. Pagerbtas šaltkalvis B. Tikuišis. Trepsutis auklėja veltėdį girtuoklį J. Šarauską. Aš save auklėju pats, vėl dalindamas į smulkesnes dalis skiltį.

Auklėjimas

Pagerbtas Radviliškio centrinės sviesto gamyklos direktorius V. Šiošė. Vienintelis nepartinis direktorius rajone, gal todėl, kad kolektyvas buvo nedidelis. Beje, nežinau, o gal kur nors buvo dar vienas kitas nepartinis gamyklos direktorius? Abejoju. Kino teatre „Kosmosas“ –  „Maža išpažintis“- klasika. Pagerbti elektrikai V. Steponavičius ir A. Nemaniūnas. Vis praleidžiu tą šlamštą, kurį siūlo rajono knygynai. Net nebebandau skaičiuoti S. Bulzgio „okų“. Nuotraukoje darbai prie pastato išplėtimo. Juos atlieka SRV statybininkai, darbų sąmatinė vertė – 81 tūkstantis rublių. Faktiškai viso gyvenimo to meto darbininko alga. Ta proga pagerbtas ir krano mašinistas V. Brigmanas. Buvęs kaimynas,vėliau išmokęs mane suvirinimo darbo pradmenų. Trepsutis aprašo kažkokias vidurnakčio kautynes prie „Gaivos“. Dalyviai – minėto restorano muzikantai, vėliau „apdovanoti“ blaivyklos nakvyne ir 10 parų arešto. Pagerbta knygyno darbuotoja R. Navickienė. Skyrelyje „Gyvenimas ir mintys“ – benamiai gyvūnai ir žiaurus elgesys su jais. Tai, ko gero, amžina. Pranešime apie Vaisių g. ežerą, gyventojai neturi galimybių sausa avalyne pasiekti miesto centro. Pagerbtas tekintojas J. Jasiulaitis. Černiachovskio kolūkio kolūkiečių vidutinis atlyginimas – 120 rublių, Skėmių kolūkyje pensijas gauna 203 kolūkiečiai. Trepsučio užrašuose – išvirtusi Antros vid. mokyklos tvora ir kiaurastogis sandėliukas. Pagerbti  J. Kaklauskas, V. Savickas, J. Žilys. Yra ir apie leninizmo idėjų įkvėpimą. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai S. Verkus, K. Marcinkus. Lietuvių kalba pasirodo G. G. Markeso „Šimtas metų vienatvės“- šedevras. Už naujųjų miesto kapinių deginant žolę nukentėjo ir miškas. Nepasikeitė niekas – kartais sudega ir patys degintojai. Replikoje „Išdžiuvusi žuvis“ – fontanas miesto centre. Šiandien už dešimtis tūkstančių piniginių vienetų rekonstruotame – renovuotame fontane taip pat „sausra“- čia įrengtas mero darželis. Pagerbta paštininkė S. Verpetinskienė ir pionierių vadovė K. Goštautienė ir turbūt metas pabaigai.

Pabaiga

Pagerbti sviestininkai J. Lugauskas, A. Juozapaitis, F. Vaštakienė. Antaniškių parke – renginys, skirtas TSRS 50 – mečiui, Pušušvyje – poezijos pavasaris. Tarp dalyvių – V. Palčinskaitė, M. Ismalilas (Azerbaidžanas), A. Drilinga bei rajono literatai – eiliuotojai. Dėmesio sulaukė Miško aikštės vištos, kurios kapstosi tarp želdynų. Kai pagalvoji, Radviliškis buvo kaimiškasis rajonas ir rajono centras. Žmonės laikė karves, kiaules, arklius ir pan. Pagerbta med. sesuo D. Dailidonienė, suvirintojas S. Stauga, geležinkelininkas A. Ležninas. Vienoje  nuotraukoje (o tokių pakankamai) bevardės pionierės. Kai pagalvoji, būtų įdomu pamatyti savo nuotrauką prabėgus 48 metams. Pagerbtas ŽŪMG darbininkas J. Kanapis. Kai pagalvoju, tų pagerbtųjų ir daug, ir mažai. Daug laikraščiui,o žinant, kad  ŽŪMG savo laiku darbas vyko trimis pamainomis, buvo per tūkstantį darbininkų ,tai ne taip jau ir daug. Radviliškyje lankėsi Klaipėdos dramos teatras.P agerbti geležinkelininkai K. Bloškys, A. Butvilas. S. Jončaitė aprašo charakteringą to meto reiškinį. Mieste dvi geltonos spalvos cisternos su užrašu „Gira“. Per karščius giros nėra, atšalus orams – atsiranda. Pagerbta med. statistikė M. Bračaitė. Aš pagerbsiu skaitytojų kantrybę primindamas, jog „apžvalgą“ pabaigiau 1972-06-29 d. Nr.77 ir padedamas paskutinį tašką.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto