Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Po truputį artėju link „Komunizmo aušros“ apžvalgos pabaigos. Šį kartą po ranka  1986 m. komplektas. Nuo to ir pradedam.

Pradžia

Didinguose partijos planuose sportiniai aikštynai, naujos Radviliškio poliklinikos statyba. Pensijas gauna 14320 žmonių. Geležinkelio stotyje pradėjo veikti 3 kilometrų ilgio pneumatinis paštas. Pirmajame metų numeryje 15-a pagerbtųjų ir A. Tipelienės eilės: „Einam į Naujuosius/lyg į didžią šventę /Su džiaugsmu ir laime,/Atlapa širdim“. Trepsutis  šį sykį nieko nekritikuoja, tačiau bando įsijausti į reikalo esmę ir pagaliau atranda tai, kas seniai visų atrasta – kad Naujieji metai – geriausia proga išgerti“. Gyvenimo mintyse – mokykliniai karnavalai. Įdomu, ar tradicija dar gyva? 55 radviliškiečiai apdovanoti meduoliais. Atrodo, kad R. Petrikas vėl rimtai užsiėmė fotografija, ar šiaip laikraščio nuotraukų kokybė pagerėjo. Gyvenimo mintyse apie tai, kad radviliškiečiai niekaip neišmoksta pirkti bilietus autobusų stoties kasoje. Radviliškio turistų klubo narys A. Prakapas pateikia straipsnį „Dviračiais per atšiaurius kalnus – pas nuoširdžius žmones“. (Po Kirgiziją, Tadžikiją, Uzbekiją).Nekrologas ilgamečiam ŽŪMG vadovui G. Šalajevui. Sausio 24 ąją LKP XIX suvažiavimas. Pirmąjį puslapį puošia L. Radėnas ir P. Pašinskas. N. Kunkulevičienė apžvelgia „Ka“ skaitytojų laiškus. Gyvenimo mintyse – slidūs keliai. Na, o mums pats metas praslysti į kitą pastraipą.

Praslydimas

Pateikiami rajono darbo žmonių įsipareigojimai, visokiomis vėliavomis, diplomais ir pan. apdovanoti kolektyvai, įvardinti darbo pirmūnai. A. Mikelis rašo apie kolektyvus, kurie pagelbsti mirus bendradarbiui, jo artimiesiems ir pan, bet yra ir tokių, kurie kaip Daugėlaičių ūkio vadovas B. Notkus, atšaudavo – „Mes ne laidojimo biuras!“ Gyvenimo mintyse pagiriamas Gorkio g. kooperatinių namų kvartalas. Deja, tradicijos gražiai susitvarkyti aplinką sumenkę. ŽŪMG pradeda šienainio bokštų krautuvų gamybą. Pabandė, vėliau metė. Miesto tarybos deputatė P. Kazlauskaitė rašo apie nevalomus šaligatvius. Penktoji „Raudonoji vėliava“. Įdomu, ar buvo koks nors kolektyvas, neturėjęs vimpelų, gairelių,vėliavų? Rajone svečiavosi sveikatos apsaugos ministro pirmasis pavaduotojas. Čia aš tam, kad priminčiau vieną rusišką išsireiškimą „Galvnyj pomočnik mladšovo povara“ (pirmasis jaunesniojo vyrėjo padėjėjas).Taip apie išpūstą valdymo aparatą. Komunistinė šeštadienio talka. Duris atvėrė Sidabravo profilaktoriumas. P. Petriko nuotraukoje dar jaunas gydytojas V. Dugnas. „Ka“ redakcijoje svečiavosi poetas E. Matuzevičius. A. Krikštanas rašo apie rašytoją J. Maricinkevičių: „Taigi rašytojas ne tik radviliškietis, bet ir geležinkelietis“. Mane kažkada mokė rašyti geležinkelininkas. Kaip teisingai? Arimaičiuose – žiemos šventė. Iškalbingas priešpaskutinis puslapis, 95 proc. užuojautos, 5 proc. sveikinimai. Kovo 5-osios numeris pasipuošęs G. Šateikos plakatu .Būna ir baisiau. Baisiau nebus, jei pradėsiu naują pastraipą.

Nauja pastraipa

Atrodo, jog R. Petrikas visai pamiršo žemės ūkį ir griebėsi pačių įvairiausių temų, vis daugiau dėmesio skirdamas fotografijai ir fotoreportažams. 19 radviliškiečių apdovanoti garbės raštais. Agitbrigados, mados, eismas. Gyvenimo mintyse apie nesąžiningus skolininkus. Yra buvo, bus. Vėl vėliavos, konferencija moters dienai. Gyvenimo mintyse – nemandagūs vairuotojai, apdrabstantys purvais praeivius. Prisimenu paauglystę ir vieną auklėjimo priemonę, kurią pritaikėme tokiam „Žiguliukų“ vairuotojui. Akmenų kruša, nuskriejusi įkandin automobilio, ko gero, ilgam išliks atmintyje. Šeduvoje duris atvėrė nauja ambulatorija. Gyvenimo mintyse – brakonieriai. Meduoliais apdovanoti apie 100 radviliškiečių. Madas Radviliškyje demonstravo Vilniaus modelių namai. Pagerbtas stribas P. Krylovas. Balandžio pabaigoje pirmas literatūrmenio puslapis. Z. Budaitė eiliuoja: „Beprotišką karo geismą/Užgesinkime meilės liepsna-/lai sapnai ir šešėliai/ Gyventi netrukdo“.O ką? Eilės… bet hipių filosofijos esmė pateikta teisingai. Gegužės 1-osios demonstracija su kokybiškomis R. Petriko nuotraukomis (reportažas). E. Prascevičius rašo apie Burbiškių dvarą. Spaudos šventėje dainininkas S. Povilaitis, agitbrigada, fotoparoda. Antaniškiuose civilinės gynybos draugovių varžybos. Į rajono garbės knygą įrašyti 32 radviliškiečiai ir 14 kolektyvų. Pagerbti 4 ŽŪMG darbuotojai ir … kita pastraipa.

Kita pastraipa

Ganiava, melioracija, vaizdinė agitacija ir Vaikystės šventė Antaniškiuose. Trepsutis rašo apie netvarką prie Naujosios g.6, Liepų g.27 ir geležinkelininkų bendrabučio (dabar „Central Hotel“).Pagerbti trys RRĮ darbuotojai. Reportažas iš kojinių fabriko (autorius R. Petrikas).Poezijos pavasaris Baisogaloje. Yra ir a. a. V.Kukulo poezijos. Bandymų stoties eksperimentiniams ūkyje gaminamos žolės granulės. Šiandien iš šio agregato liko tik grebėstai. Per 60 radviliškiečių apdovanoti meduoliais. Ir… būgnų tratėjimas, fanfaros, birželio 12d. Nr.28 pirmą kartą pasirodo informacija apie avariją Černobylio AE. Operatyvu. Avarija įvyko balandžio 26 d. 2 radviliškiečiai apdovanoti ordinais. Šienainis, pievos, gamyklos. Knygynai siūlo „Ateisto knygą“. Dešimtoji ŽŪMG šventė Antaniškiuose, karo pradžios minėjimas karių kapinėse, pasiruošimas javapjūtei, pašarų gamyba. Rajono partijos komiteto sekretorius V. Paliūnis kviečia „Tobulinti kontrpropagandą kolektyvuose“. 9 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais „Būti komunistu-didžiulė atsakomybė“.4 radviliškiečiai apdovanoti ordinais ir medaliais, 3 garbės raštais. Pagerbtas milicininkas V. Pudžemis. Rajono knygynai siūlo „Tarybų Lietuvą“, ir tie, kad juos kur… Rajone svečiavosi L. Šepetys .Rajono pirmūnų šventė Antaniškiuose. Sukurtas bibliotekos ekslibris. Pagerbtas tekintojas P. Kareiva. Ordinais, meduoliais apdovanoti 26 Radviliškio geležinkelininkai, dar 10 pagerbti laikraštyje, 7 gavo garbės raštus. Antaniškiuose – bėgių karalių šventė, vėl apdovanoti 3 radviliškiečiai. Į partiją įstojo mokytoja D. Bankauskienė. Miežių subrendimas. Subrendimas ir kitai pastraipai.

Subrendimas

Daržinės, javapjūtė, grūdai, šiaudai, ražienos, sporto šventė prie Arimaičių. Knygynai siūlo „Poezijos socialumą“. Rajono darbo žmonės pritaria taikingai TSKP politikai (ir karui Afganistane?). Artėjantys mokslo metai. Mitingas ŽŪMG , darbymetis Sulinkių durpyne. Antrasis literatūrmenio puslapis. Z.Budaitė eiliuoja: „Išstovėsim lyg ryto ir audrą/Gelsvais sparnais modami,/Ir verksim prieš aušrą/ Rasų ir vilties lietumi“. Apie šimtas radviliškiečių apdovanoti ordinais ir medaliais. Tarp jų Z. Žvikienė, deja, ne deputatė, o melžėja. Bulviakasis, obuoliai. Pagerbtas E. Čiučelis iš nežinybinės apsaugos. Kažkada geriausias ŽŪMG šaltkalvis, ginklininkas, nūnai pensininkas. Raudondvaryje motoskraidyklių sąskrydis. Pagerbta ekonomistė Z. Gudvalytė. 9 radviliškiečiai apdovanoti ordinais, medaliais, garbės raštais. Trepsutis apie betvarkę mieste. 23 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Pagerbti 4 RRĮ darbuotojai ir mokytojas E. Kantauskas. Garbės raštais apdovanoti du radviliškiečiai, pagerbti 8 duonos kepėjai. Apie ketvirtąjį rajono turistų sąskrydį rašo klubo pirmininkas A. Prakapas. Rajono knygynai siūlo „Miškų tręšimo žinyną“, bibliotekos „Flioksus“. Pagerbti ATĮ darbuotojai B. Adomaitytė, V. Čeponis, 4 geležinkelininkai. Ištuštėjusios runkelių plantacijos. Gyvenimo mintyse apie keiksmus futbolo varžybų metu. Na, legali galimybė nuleisti garą. Ir galimybė pradėti dar vieną pastraipą.

Dar viena

Pagerbti 6 RRĮ darbuotojai, sėklos ruošimas, sviesto gamyba, pasiruošimas žiemai, kažkokio A. Onaičio opusas, sodininkų kasdienybė, „Šlovė didžiajam Spaliui“, melžėjos, buitininkų pertvarkos. Pagerbti milicininkai V. Kvedaras, V. Goštautas, buvęs „afganas“ V. Bartkevičius. Ir taip puslapis po puslapio, numeris po numerio. Reportažas iš spalinio parado. Kažkokio V. Jarašūno nuotraukos ir labai akivaizdu – prastos kokybės. Prasminga kasdienybė Bagdonų fermoje ir pasakojimas apie mašinistą P. Mongirdą. Rajone į savo konferenciją rinkosi komjaunuoliai. Reportaže ir komjaunuolio E. Verpetinsko, dirbančio su saviveiklininkais,  nuotrauka. Yra reportažas iš Pakalniškių mokyklos statybos. Neilgai gyvavo, bet buvo. E. Prascevičius rašo ir apie Pakalniškių malūną. Pagerbti 5 ŽŪMG darbuotojai. Nekrologas S. Černiauskui, ilgamečiam ŽŪMG darbuotojui. „Ka“ prie apskrito stalo diskusija „Ar visi matome grožį“. Viešnia iš Raseinių B. Maliauskienė pasisakė apie mokytojo asmenybės svarbą. Rajone vyko Kūno kultūros instituto dienos. Degtukai mažylių rankose. Lietuvos komunistų partijos CK biure. 4000 kilogramų pieno, pamatai sekančių metų derliui. Pagerbta siuvėja V. Lukošienė. Apie darbščius mokinius rašo J. Kaučikienė. Z. Šikūnienė akcentuoja sanitarinės priežiūros uždavinius. O dabar pabaiga.

Pabaiga

Jai 1986-12-24 (trečiadienio) Nr. 78.Tai paskutinis tų metų numeris, pranešama, jog kitas pasirodys 1987m. sausio 1d. Akivaizdu, kad laikraščio kolektyvas turės savaitę atostogų. Ir vėl tas pats per tą patį. Veršeliai, primilžių mažėjimas. Puslapinis vietos partijos skyriaus vadovo B. Žemkausko pranešimas apie mąstymo ir veiksmų pertvarkymą su kolūkiais, pašarais, tonomis, kilogramais Pagerbta buhalterė F. Vaštakienė, pagerbti penki bandymų stoties darbuotojai. Apie pasiruošimą žiemai MPG  rašo A. Virgailienė. Pagerbti 5 geležinkelininkai. Pirmą kartą randu Radviliškio centrinės bibliotekos A. Januševičienės rašinį „Noriu padėti vaikams“. Kelių eismo taisyklių pasikeitimai. Apie socialinės pagalbos skyriaus įsteigimą rašo D. Genienė. Tai dabartinių socialinių paslaugų užuomazga. Skaitytojų laiškus apžvelgia N. Kunkulevičienė. Detalė. Metų pabaigoje sumažėjo R. Petriko nuotraukų ir rašinių skaičius. Gyvenimo mintyse apie tai, kad eglučių žaisliukų galima pasigaminti ir namuose. Man paprasčiau, tereikia pagaminti paskutinį apžvalgos tašką.

Paruošė Vytautas Mikalauskis

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Kompensuojamųjų vaistų sąrašas papildytas naujais vaistais, pagerintas medicinos pagalbos priemonių prieinamumas pacientams

Avatar

Paskelbta

data

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praplėtė Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašą naujais kompensuojamaisiais vaistais. Nuo balandžio 22 d. pacientams bus prieinama daugiau kompensuojamųjų vaistų, o nuo liepos 1 d. – pagerintas medicinos pagalbos priemonių prieinamumas.

Nauji kompensuojamieji vaistai tapo prieinami didesniam pacientų ratui, kuriems nustatytas plaučių ar kasos vėžys, nestabili krūtinės angina, skydliaukės karcinoma, psoriazė ir inkstų ląstelių karcinoma.  

Šie vaistai, išskyrus vaistus, skirtus skydliaukės karcinomai ir psoriazės gydymui, bus pilnai prieinami pacientams nuo šių metų balandžio 22 d., įsigaliojus Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimui. Juos pacientai galės įsigyti vaistinėse.

Vaistą, skirtą skydliaukės karcinomos gydymui, yra planuojama įrašyti į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimą artimiausiu metu, o naujus vaistus pirmos eilės psoriazės gydymui gydytojai galės pradėti skirti kaip kompensuojamuosius, patvirtinus psoriazės gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo pakeitimą.

Šiuo metu iš Rezervinio vaistų sąrašo nėra perkelti 3 vaistiniai preparatai, kuriems kompensuoti šiais metais nepakako numatytų papildomų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų, tačiau nuolat ieškoma finansinių galimybių šiuos vaistus pradėti kompensuoti dar šiais metais.

Kainyno pakeitime, kuris įsigalioja balandžio 22 d., yra įrašytos levonorgestrelio spiralės (Fleree 13,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema). Šis vaistinis preparatas galės būti skiriamas tik pilnametėms merginoms (18–20 metų amžiaus), kurios kreipiasi į ginekologą konsultacijos dėl kontracepcijos.

Parengus ir patvirtinus Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų pakeitimo projektą, levonorgestrelis galėtų būti skiriamas ir lytiškai aktyvioms 15–17 metų amžiaus pacientėms.

Nuo liepos 1 d. priimtas sprendimas padidinti kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių – sauskelnių kiekį iki 60 vnt. per mėnesį asmenims, esant sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui. Iki šiol buvo kompensuojama 45 vnt. sauskelnių per mėnesį. 

Taip pat bus kompensuojamos insulino pompų keičiamosios dalys vyresniems nei 24 metų amžiaus pacientams. Šiuo metu jos kompensuojamos tik asmenims iki 24 metų amžiaus.

Šiais sprendimais siekiama pagerinti medicinos pagalbos priemonių prieinamumą pacientams, kuriems slaugai ir gydymui reikalingos medicinos pagalbos priemonės. Be to, tokiu būdu bus taupomos šių pacientų lėšos, kurias jie išleistų sauskelnių ir insulino pompų keičiamųjų dalių papildomam kiekiui įsigyti.

SAM Spaudos tarnyba

Skaityti daugiau

Aktualijos

Ilma Skuodienė: ką turime žinoti apie vaiko nuomonės svarbą

Avatar

Paskelbta

data

Vaikas turi teisę išsakyti savo nuomonę dėl visų su jo gyvenimu susijusių klausimų. O vaiko gynėjams ji ypatingai svarbi tam, kad galėtų priimti geriausius jo interesus atliepiančius sprendimus. Tik išgirdus paties vaiko mintis svarbiu klausimu, tampa aišku, kaip jam padėti.

„Neužmirškime pasikalbėti su vaiku dėl įvairių permainų šeimoje, taip apsaugosime jį nuo bereikalingų išgyvenimų. Vaikas kur kas jautriau nei suaugęs žmogus reaguoja į pokyčius, aiškumas ir atvirumas jam suteikia saugumo jausmą. Renkantis mokyklą, keičiant gyvenamąją vietą ir panašiais klausimais išgirskime ir vaiko lūkesčius“, –kviečiaIlma Skuodienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė.

Dėmesio centre visada yra paties vaiko žodžiai  

Dažniausiai vaiko teisių gynėjai su nepilnamečiais kalbasi, kai reaguoja į galimą vaiko teisių pažeidimą ir išsiaiškinti aplinkybių vyksta į šeimą.

„Su vaiku bendraujame priklausomai nuo gauto pranešimo turinio, jis apsprendžia, kiek gilus pokalbis bus reikalingas. Gynėjas padeda vaikui atsiverti ir taip siekia išsiaiškti tikrą informaciją. Pokalbis su vaiku padeda suprasti, ar yra problema, jeigu taip, tai kiek ji vaiką palietusi, kaip skubiai ir kokio specialisto pagalba yra reikalinga“,  – paaiškina I. Skuodienė.

Galutinis pokalbio su vaiku tikslas – sprendimas dėl pagalbos. Pasikalbėjęs su vaiku ir sužinojęs jo poziciją apie konkretų įvykį arba situaciją šeimoje, taip pat išklausęs jo tėvų arba globėjų, gynėjas inicijuoja pagalbą. Tai gali būti tiesiog rekomendacijos, galbūt patarimas į kokį specialistą kreiptis, atvejo vadybos inicijavimas, o kai iškyla grėsmė vaiko saugumui – laikinas  perkėlimas į saugią aplinką.

Nors specialistų dėmesio centre visada yra vaiko išsakytos mintys, priimant sprendimą, pasitelkiama ir mokyklos atstovų, šeimos gydytojo, socialinio darbuotojo informacija.     

I.Skuodienė atkreipia dėmesį, kad dėl vaiko amžiaus, sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių kartais nėra galimybės išgirsti jo nuomonės. Tarkime, mažamečio vaiko nuomonės negalima išklausyti, bet galima matyti, kaip jis jaučiasi šeimos aplinkoje, koks jo ryšys su šeimos nariais, atmosfera, neverbalinė kalba.

Vaiko nuomonė fiksuojama prieš priimant svarbius sprendimus

Vaiko nuomonė yra svarbi visais su jo interesais susijusiais klausimais. I. Skuodienė apžvelgia svarbiausius momentus, kada vaiko, galinčio suformuluoti savo pažiūras, tiesioginės nuomonės išklausymas yra būtinas.

Vaiko nuomonė reikšminga tėvų skyrybų procese. Šeimai skiriantis, teismas nustato vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu/motina tvarką, apsprendžia išlaikymo ir kitus klausimus. Vaiko teisių atstovai užtikrina, kad vaiko nuomonė visais jam rūpimais klausimais būtų išgirsta: susitinka su juo, išsiaiškina jo norus, fiksuoja nuomonę ir pateikia ją teismui. Teismas, priimdamas galutinį sprendimą, į vaiko nuomonę atsižvelgia. 

Vaikas išreiškia sutikimą dėl būsimo globėjo. Be tėvų globos likęs vaikas gali būti apgyvendintas šeimoje, šeimynoje, globos centre ar institucijoje. Į nepilnamečio nuomonę dėl globėjo skyrimo turi būti atsižvelgta. Nepilnamečio nuomonė reikšminga visose globos formose, o ypač svarbi dėl nuolatinio globėjo, juk greičiausiai kartu gyvens iki sulauks pilnametystės. Sėkmingai globai turi įtakos ne tik šeimos pasirengimas priimti vaiką, bet ir su kokia nuostata vaikas ateis į šeimą. Gal globėjo šeimoje vaikas nepritapo arba kilo kitų sunkumų ir jų išspręsti nepavyko – vaiko argumentuotu prašymu, globėjas gali būti keičiamas. Pažymėtina, kad tokių atvejų pasitaiko retai.

Vaiko nuomonė yra lemiama įvaikinant. Paties vaiko nuomonė vienas svarbiausių aspektų įvaikinimo procese. Net jeigu ir nėra teisinių kliūčių, gali būti, kad įvaikinimo procedūra vaikui nesutikus nebus pradėta. Mažojo piliečio brandumas ir gebėjimas išreikšti savo nuomonę vertinamas individualiai. Nustatyta, kad nuo dešimties metų ir vyresni vaikai raštu patvirtina sutikimą būti įvaikinti konkrečios šeimos. Iki 10  metų amžiaus vaiko, gebančio išreikšti nuomonę, ji išklausoma. Kai akivaizdu, kad ši nuomonė neatitinka geriausių vaiko interesų, pasitelkiamas psichologas, jis padeda mažamečiui geriau suvokti, ką reiškia įvaikinimas bei priimti sprendimą.     

Vaikas gali atsisakyti grįžti į biologinę šeimą. Nepilnametis gali nuspręsti, ar grįžti į biologinę šeimą. Pasitaiko, kad patirti išgyvenimai šeimoje verčia priimti kitokį sprendimą – negrįžti pas tėvus. Kai gynėjai įvertina vaiko situaciją šeimoje ir nustato apsaugos poreikį, vaikui skiriama laikinoji priežiūra. Jeigu tėvai nededa pakankamai pastangų keistis arba vaikai praranda pasitikėjimą tėvų gerais ketinimais ir dėl to nebenori grįžti į šeimą, išklausius jo motyvuotą nuomonę, gali būti inicijuojamas laikinosios globos (rūpybos) nustatymas.

Padėtivaikui suprasti save kartais pasitelkiamas psichologas

I. Skuodienė atkreipia dėmesį, kaditin svarbi vaiko teisių atstovų užduotis yra įvertinti, ar vaiko nuomonė neprieštarauja geriausiems jo interesams. Vaiko amžius išreikšti nuomonei dažnu atveju reikšmės neturi, o nuomonė įvertinama pagal vaiko gebėjimą ją reikšti, psichologinę brandą. 

Vaiko nuomonės išklausymas nėra paprasta procedūra. Specialistas turi būti gerai pasirengęs šiam darbui, išmanyti vaiko psichologiją. Pokalbis su vaiku dažniausiai vyksta jo namuose, vaiko kambaryje, kur jis geriausiai jaučiasi. Vaikas turi teisę atsisakyti kalbėtis, ši jo teisė yra gerbiama. Jeigu gynėjas mato, kad vaikui skaudu kalbėti arba pastebi priešiškumą, gerbia vaiko pasirinkimą ir laikinai atsitraukia.

„Su sprendimą turinčiu priimti vaiku susitikęs specialistas pasitelkia tam tikras psichologines praktikas: kalba tik ramiu tonu, išlaiko pauzes, neužduoda daug klausimų, atsakymų neskubina. Vaikas jaučiasi saugiau, kai turi erdvės ir patylėti, ir  apgalvoti savo atsakymą. Specialistai pabrėžia akių kontakto reikšmę ir dėmesį vaiko kūno kalbai – kartais iškalbingesni ne žodžiai, bet neverbalinė kalba“, – apie darbo subtilybes pasakoja Tarnybos vadovė.

Su vaikais dirbantys specialistai pastebi, kad dažnai net patys mažiausieji turi savo aiškią nuomonę ir drąsiai ją gina. Būna, kad tenka paskatinti ir padrąsinti savo sprendimą išreikšti. Yra situacijų, kai tenka padėti susivokti mintyse ir jausmuose, o pokalbiui susitikti ir ne vieną kartą. Kaip specialistui seksis pasiekti rezultatą ir išsiaiškinti vaiko nuomonę, priklauso nuo užmegzto pirminio ryšio.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos komentare sakoma, kad „valstybės dalyvės turėtų skatinti vaiką sukurti laisvą nuomonę ir sukurti aplinką, kuri leistų vaikui pasinaudoti savo teise būti išklausytam“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą pasisakė, kad vaiko nuomonė yra vienas iš reikšmingų įrodymų. LR Vaiko teisių pagrindų įstatymas užtikrina nepilnamečio teisę išreikšti savo nuomonę.

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi