Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Po truputį artėju link „Komunizmo aušros“ apžvalgos pabaigos. Šį kartą po ranka  1986 m. komplektas. Nuo to ir pradedam.

Pradžia

Didinguose partijos planuose sportiniai aikštynai, naujos Radviliškio poliklinikos statyba. Pensijas gauna 14320 žmonių. Geležinkelio stotyje pradėjo veikti 3 kilometrų ilgio pneumatinis paštas. Pirmajame metų numeryje 15-a pagerbtųjų ir A. Tipelienės eilės: „Einam į Naujuosius/lyg į didžią šventę /Su džiaugsmu ir laime,/Atlapa širdim“. Trepsutis  šį sykį nieko nekritikuoja, tačiau bando įsijausti į reikalo esmę ir pagaliau atranda tai, kas seniai visų atrasta – kad Naujieji metai – geriausia proga išgerti“. Gyvenimo mintyse – mokykliniai karnavalai. Įdomu, ar tradicija dar gyva? 55 radviliškiečiai apdovanoti meduoliais. Atrodo, kad R. Petrikas vėl rimtai užsiėmė fotografija, ar šiaip laikraščio nuotraukų kokybė pagerėjo. Gyvenimo mintyse apie tai, kad radviliškiečiai niekaip neišmoksta pirkti bilietus autobusų stoties kasoje. Radviliškio turistų klubo narys A. Prakapas pateikia straipsnį „Dviračiais per atšiaurius kalnus – pas nuoširdžius žmones“. (Po Kirgiziją, Tadžikiją, Uzbekiją).Nekrologas ilgamečiam ŽŪMG vadovui G. Šalajevui. Sausio 24 ąją LKP XIX suvažiavimas. Pirmąjį puslapį puošia L. Radėnas ir P. Pašinskas. N. Kunkulevičienė apžvelgia „Ka“ skaitytojų laiškus. Gyvenimo mintyse – slidūs keliai. Na, o mums pats metas praslysti į kitą pastraipą.

Praslydimas

Pateikiami rajono darbo žmonių įsipareigojimai, visokiomis vėliavomis, diplomais ir pan. apdovanoti kolektyvai, įvardinti darbo pirmūnai. A. Mikelis rašo apie kolektyvus, kurie pagelbsti mirus bendradarbiui, jo artimiesiems ir pan, bet yra ir tokių, kurie kaip Daugėlaičių ūkio vadovas B. Notkus, atšaudavo – „Mes ne laidojimo biuras!“ Gyvenimo mintyse pagiriamas Gorkio g. kooperatinių namų kvartalas. Deja, tradicijos gražiai susitvarkyti aplinką sumenkę. ŽŪMG pradeda šienainio bokštų krautuvų gamybą. Pabandė, vėliau metė. Miesto tarybos deputatė P. Kazlauskaitė rašo apie nevalomus šaligatvius. Penktoji „Raudonoji vėliava“. Įdomu, ar buvo koks nors kolektyvas, neturėjęs vimpelų, gairelių,vėliavų? Rajone svečiavosi sveikatos apsaugos ministro pirmasis pavaduotojas. Čia aš tam, kad priminčiau vieną rusišką išsireiškimą „Galvnyj pomočnik mladšovo povara“ (pirmasis jaunesniojo vyrėjo padėjėjas).Taip apie išpūstą valdymo aparatą. Komunistinė šeštadienio talka. Duris atvėrė Sidabravo profilaktoriumas. P. Petriko nuotraukoje dar jaunas gydytojas V. Dugnas. „Ka“ redakcijoje svečiavosi poetas E. Matuzevičius. A. Krikštanas rašo apie rašytoją J. Maricinkevičių: „Taigi rašytojas ne tik radviliškietis, bet ir geležinkelietis“. Mane kažkada mokė rašyti geležinkelininkas. Kaip teisingai? Arimaičiuose – žiemos šventė. Iškalbingas priešpaskutinis puslapis, 95 proc. užuojautos, 5 proc. sveikinimai. Kovo 5-osios numeris pasipuošęs G. Šateikos plakatu .Būna ir baisiau. Baisiau nebus, jei pradėsiu naują pastraipą.

Nauja pastraipa

Atrodo, jog R. Petrikas visai pamiršo žemės ūkį ir griebėsi pačių įvairiausių temų, vis daugiau dėmesio skirdamas fotografijai ir fotoreportažams. 19 radviliškiečių apdovanoti garbės raštais. Agitbrigados, mados, eismas. Gyvenimo mintyse apie nesąžiningus skolininkus. Yra buvo, bus. Vėl vėliavos, konferencija moters dienai. Gyvenimo mintyse – nemandagūs vairuotojai, apdrabstantys purvais praeivius. Prisimenu paauglystę ir vieną auklėjimo priemonę, kurią pritaikėme tokiam „Žiguliukų“ vairuotojui. Akmenų kruša, nuskriejusi įkandin automobilio, ko gero, ilgam išliks atmintyje. Šeduvoje duris atvėrė nauja ambulatorija. Gyvenimo mintyse – brakonieriai. Meduoliais apdovanoti apie 100 radviliškiečių. Madas Radviliškyje demonstravo Vilniaus modelių namai. Pagerbtas stribas P. Krylovas. Balandžio pabaigoje pirmas literatūrmenio puslapis. Z. Budaitė eiliuoja: „Beprotišką karo geismą/Užgesinkime meilės liepsna-/lai sapnai ir šešėliai/ Gyventi netrukdo“.O ką? Eilės… bet hipių filosofijos esmė pateikta teisingai. Gegužės 1-osios demonstracija su kokybiškomis R. Petriko nuotraukomis (reportažas). E. Prascevičius rašo apie Burbiškių dvarą. Spaudos šventėje dainininkas S. Povilaitis, agitbrigada, fotoparoda. Antaniškiuose civilinės gynybos draugovių varžybos. Į rajono garbės knygą įrašyti 32 radviliškiečiai ir 14 kolektyvų. Pagerbti 4 ŽŪMG darbuotojai ir … kita pastraipa.

Kita pastraipa

Ganiava, melioracija, vaizdinė agitacija ir Vaikystės šventė Antaniškiuose. Trepsutis rašo apie netvarką prie Naujosios g.6, Liepų g.27 ir geležinkelininkų bendrabučio (dabar „Central Hotel“).Pagerbti trys RRĮ darbuotojai. Reportažas iš kojinių fabriko (autorius R. Petrikas).Poezijos pavasaris Baisogaloje. Yra ir a. a. V.Kukulo poezijos. Bandymų stoties eksperimentiniams ūkyje gaminamos žolės granulės. Šiandien iš šio agregato liko tik grebėstai. Per 60 radviliškiečių apdovanoti meduoliais. Ir… būgnų tratėjimas, fanfaros, birželio 12d. Nr.28 pirmą kartą pasirodo informacija apie avariją Černobylio AE. Operatyvu. Avarija įvyko balandžio 26 d. 2 radviliškiečiai apdovanoti ordinais. Šienainis, pievos, gamyklos. Knygynai siūlo „Ateisto knygą“. Dešimtoji ŽŪMG šventė Antaniškiuose, karo pradžios minėjimas karių kapinėse, pasiruošimas javapjūtei, pašarų gamyba. Rajono partijos komiteto sekretorius V. Paliūnis kviečia „Tobulinti kontrpropagandą kolektyvuose“. 9 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais „Būti komunistu-didžiulė atsakomybė“.4 radviliškiečiai apdovanoti ordinais ir medaliais, 3 garbės raštais. Pagerbtas milicininkas V. Pudžemis. Rajono knygynai siūlo „Tarybų Lietuvą“, ir tie, kad juos kur… Rajone svečiavosi L. Šepetys .Rajono pirmūnų šventė Antaniškiuose. Sukurtas bibliotekos ekslibris. Pagerbtas tekintojas P. Kareiva. Ordinais, meduoliais apdovanoti 26 Radviliškio geležinkelininkai, dar 10 pagerbti laikraštyje, 7 gavo garbės raštus. Antaniškiuose – bėgių karalių šventė, vėl apdovanoti 3 radviliškiečiai. Į partiją įstojo mokytoja D. Bankauskienė. Miežių subrendimas. Subrendimas ir kitai pastraipai.

Subrendimas

Daržinės, javapjūtė, grūdai, šiaudai, ražienos, sporto šventė prie Arimaičių. Knygynai siūlo „Poezijos socialumą“. Rajono darbo žmonės pritaria taikingai TSKP politikai (ir karui Afganistane?). Artėjantys mokslo metai. Mitingas ŽŪMG , darbymetis Sulinkių durpyne. Antrasis literatūrmenio puslapis. Z.Budaitė eiliuoja: „Išstovėsim lyg ryto ir audrą/Gelsvais sparnais modami,/Ir verksim prieš aušrą/ Rasų ir vilties lietumi“. Apie šimtas radviliškiečių apdovanoti ordinais ir medaliais. Tarp jų Z. Žvikienė, deja, ne deputatė, o melžėja. Bulviakasis, obuoliai. Pagerbtas E. Čiučelis iš nežinybinės apsaugos. Kažkada geriausias ŽŪMG šaltkalvis, ginklininkas, nūnai pensininkas. Raudondvaryje motoskraidyklių sąskrydis. Pagerbta ekonomistė Z. Gudvalytė. 9 radviliškiečiai apdovanoti ordinais, medaliais, garbės raštais. Trepsutis apie betvarkę mieste. 23 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Pagerbti 4 RRĮ darbuotojai ir mokytojas E. Kantauskas. Garbės raštais apdovanoti du radviliškiečiai, pagerbti 8 duonos kepėjai. Apie ketvirtąjį rajono turistų sąskrydį rašo klubo pirmininkas A. Prakapas. Rajono knygynai siūlo „Miškų tręšimo žinyną“, bibliotekos „Flioksus“. Pagerbti ATĮ darbuotojai B. Adomaitytė, V. Čeponis, 4 geležinkelininkai. Ištuštėjusios runkelių plantacijos. Gyvenimo mintyse apie keiksmus futbolo varžybų metu. Na, legali galimybė nuleisti garą. Ir galimybė pradėti dar vieną pastraipą.

Dar viena

Pagerbti 6 RRĮ darbuotojai, sėklos ruošimas, sviesto gamyba, pasiruošimas žiemai, kažkokio A. Onaičio opusas, sodininkų kasdienybė, „Šlovė didžiajam Spaliui“, melžėjos, buitininkų pertvarkos. Pagerbti milicininkai V. Kvedaras, V. Goštautas, buvęs „afganas“ V. Bartkevičius. Ir taip puslapis po puslapio, numeris po numerio. Reportažas iš spalinio parado. Kažkokio V. Jarašūno nuotraukos ir labai akivaizdu – prastos kokybės. Prasminga kasdienybė Bagdonų fermoje ir pasakojimas apie mašinistą P. Mongirdą. Rajone į savo konferenciją rinkosi komjaunuoliai. Reportaže ir komjaunuolio E. Verpetinsko, dirbančio su saviveiklininkais,  nuotrauka. Yra reportažas iš Pakalniškių mokyklos statybos. Neilgai gyvavo, bet buvo. E. Prascevičius rašo ir apie Pakalniškių malūną. Pagerbti 5 ŽŪMG darbuotojai. Nekrologas S. Černiauskui, ilgamečiam ŽŪMG darbuotojui. „Ka“ prie apskrito stalo diskusija „Ar visi matome grožį“. Viešnia iš Raseinių B. Maliauskienė pasisakė apie mokytojo asmenybės svarbą. Rajone vyko Kūno kultūros instituto dienos. Degtukai mažylių rankose. Lietuvos komunistų partijos CK biure. 4000 kilogramų pieno, pamatai sekančių metų derliui. Pagerbta siuvėja V. Lukošienė. Apie darbščius mokinius rašo J. Kaučikienė. Z. Šikūnienė akcentuoja sanitarinės priežiūros uždavinius. O dabar pabaiga.

Pabaiga

Jai 1986-12-24 (trečiadienio) Nr. 78.Tai paskutinis tų metų numeris, pranešama, jog kitas pasirodys 1987m. sausio 1d. Akivaizdu, kad laikraščio kolektyvas turės savaitę atostogų. Ir vėl tas pats per tą patį. Veršeliai, primilžių mažėjimas. Puslapinis vietos partijos skyriaus vadovo B. Žemkausko pranešimas apie mąstymo ir veiksmų pertvarkymą su kolūkiais, pašarais, tonomis, kilogramais Pagerbta buhalterė F. Vaštakienė, pagerbti penki bandymų stoties darbuotojai. Apie pasiruošimą žiemai MPG  rašo A. Virgailienė. Pagerbti 5 geležinkelininkai. Pirmą kartą randu Radviliškio centrinės bibliotekos A. Januševičienės rašinį „Noriu padėti vaikams“. Kelių eismo taisyklių pasikeitimai. Apie socialinės pagalbos skyriaus įsteigimą rašo D. Genienė. Tai dabartinių socialinių paslaugų užuomazga. Skaitytojų laiškus apžvelgia N. Kunkulevičienė. Detalė. Metų pabaigoje sumažėjo R. Petriko nuotraukų ir rašinių skaičius. Gyvenimo mintyse apie tai, kad eglučių žaisliukų galima pasigaminti ir namuose. Man paprasčiau, tereikia pagaminti paskutinį apžvalgos tašką.

Paruošė Vytautas Mikalauskis

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Nuoširdžiai džiaugsimės, kad šiais iššūkių kupinais 2020 metais įsiliesite į margą Spalvoto meduolio dieną ir kartu tęsime tradiciją VIRTUALIAI !

Avatar

Paskelbta

data

SPALVOTO MEDUOLIO DIENA – tai iniciatyva, suartinanti šeimą ir draugus, padedanti susitikti globotiniems vaikams ir būsimiems įtėviams, skatinanti globotinų vaikų savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi. SPALVOTO MEDUOLIO DIENA visoje Lietuvoje vyksta nuo 2008 metų. 

Šiemet tęsime tradiciją nuotoliniu būdu. Kepsime ir marginsime meduolius spalvotais cukraus glaistais, dalinsimės receptais, patarimais ir jaukiausiomis akimirkomis Spalvoto meduolio facebook paskyroje Spalvoto meduolio diena.

Renginio transliacijos su linkėjimais globotiniems vaikams iš bendruomenių namų, šeimynų, žinomų žmonių namų vyks nemokamai. Partneriams padedant, padovanosime ir pristatysime globotiniems vaikams SPALVOTO MEDUOLIO DIENOS meduolių marginimo rinkinius/ dirbtuvėles dovanų Kalėdoms.

Siunčiame trumpą sąrašą žingsnių – juos atlikus, šventė taps dar labiau visų mūsų:

  1. Iki gruodžio 5 d. 15 val. nufilmuokite neilgą, pageidautina iki 3 min. trukmės, vaizdo įrašą, kaip kepate, marginate ar dalinatės meduoliais  su savo bendruomene. Vaizdo siužete gali būti užfiksuotas tiek marginimo procesas, tiek rezultatas.
  2. Vaizdo įrašą užbaikite palinkėjimais visiems, šiemet dalyvaujantiems Spalvoto meduolio dienoje. Priminsime, kad šių metų Spalvoto meduolio dienos tikslas – džiaugtis bendryste.
  3. Atsiųskite savo vaizdo įrašą el. paštu renginiai@verslimama.lt. Jei vaizdo įrašas būtų per didelis siųsti tiesiogiai, maloniai prašome pasinaudoti nemokama perdavimo platforma wetransfer.com. Jūsų šeimos ar bendruomenės meduoliai ir linkėjimai gruodžio 4-5 dienomis bus paskelbti feisbuko paskyroje Spalvoto meduolio diena. 
  4. Apie tai kaip ketinate prisijungti praneškite užpildę anketą online iki gruodžio 3 d. https://docs.google.com/forms/d/1bknchdM7icThVhuQ2PxyWUtGhp4aO6URaCUl8epMDxQ/edit  (Pasitarimui – Donata 8 684/47824/)
  5. DALINKITĖS informacija apie savo dalyvavimą Spalvoto meduolio dienoje su savo bendruomenės, savivaldybės, rato žmonėmis pridėkite nukreipimą į SPALVOTO MEDUOLIO DIENOS Facebook paskyrą https://www.facebook.com/Spalvoto-meduolio-diena-121430321250655
  6. Vizualai yra čia:
https://drive.google.com/drive/folders/1JfHCHitrUNZYXJGAdoxQLvNvKtsysG-K?usp=sharing

DĖKUI UŽ DALYVAVIMĄ ir TRADICIJOS PUOSELĖJIMĄ.

Kartu su jumis 2019 metų renginys

Įvyko 18-oje Lietuvos miestų, 28-iose kepyklėlėse;

Savanoriavo 153 žmonės(iš jų – 42 globotini vaikai);

Meduolius margino vaikai iš 35 vaikų globa besirūpinančių įstaigų

(VGN, Šeimynos, Dienos centrai);

Renginys suteikė gerų emocijų DEŠIMTIMS TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ

ir buvo gerai matomas žiniasklaidoje.

SPALVOTO MEDUOLIO DIENA suartina šeimą ir draugus – tapkite jos dalimi!

Organizatoriai:

VŠĮ „GMM Projektai” | Violeta Masteikienė |Idėjos ir atlikimas

Mob. tel. +370 655 04777, el. paštas violeta@gmmagency.com

INICIATYVA NĖRA IR NETURI BŪTI SIEJAMA SU JOKIA POLITINE PARTIJA AR ATSKIRŲ ŽMONIŲ POLITINE VEIKLA, VIENA ĮMONE AR JOS VEIKLA.

INICIATYVOS TIKSLAS – APJUNGTI, SUARTINTI, ĮTRAUKTI.

Skaityti daugiau

Aktualijos

Maisto ekspertė pataria: gudrybės, kaip pagardinti parduotuvėje įsigytus jau paruoštus kulinarijos gaminius?

Avatar

Paskelbta

data

Dėl karantino daugiausia laiko praleidžiame namuose, tačiau čia tenka ne tik užsiimti mėgstama veikla, bet ir dirbti nuotoliniu būdu. Tad ne visada norisi laisvą laiką praleisti virtuvėje. Skubantys žmonės keičia ir valgymo įpročius bei daug dažniau renkasi jau paruoštus kulinarijos gaminius. Anot Vilmos Juodkazienės, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertės, tereikia trupučio fantazijos, kad šie gaminiai virstų restoranams nenusileidžiančiais kulinariniais šedevrais.

„Įsigiję parduotuvėje jau paruoštus patiekalus pagardinkite mėgstamu garnyru, nepamirškite pasiruošti padažo – taip suteiksite namuose gaminto maisto prieskonį. Kulinarijos gaminiai ruošiami iš aukščiausios rūšies ingredientų, todėl jų skonis nenusileidžia su meile namie ar restorane pagamintiems patiekalams. Įsigiję kulinarijos gaminių ne tik sutaupysite laiko, kurį galėsite skirti šeimai, bet ir be ypatingų pastangų nustebinsite artimuosius išskirtiniais patiekalais“, – sako V. Juodkazienė.

Pasak maisto ekspertės, atšalus orams norisi grįžti prie vaikystėje pamėgto vadinamojo jaukaus maisto. Taip pat ir šventinis laikotarpis skatina ieškoti įmantresnių patiekalų, o laiko suktis virtuvėje lieka vis mažiau. Vis dėlto pasitelkus vaizduotę galima nesudėtingai praturtinti valgiaraštį.

Padažai ir garnyras – neatsiejama patiekalo dalis

V. Juodkazienė teigia, kad europiečių itin mėgstami padažai lietuvių neretai nepelnytai pamirštami. Tačiau padažas yra puiki galimybė atrasti vis naujų mėgstamo patiekalo poskonių. Be to, padažus nesudėtinga pasiruošti pagal mėgstamą skonį – pavyzdžiui, su grybais ar prieskoninėmis žolelėmis. „Dažnai kaip padažą žmonės renkasi grietinę, tačiau vos per kelias minutes galima sukurti gardų padažą. Žinoma, svarbu nepersistengti su ingredientais, kad padažas neužgožtų patiekalo, o kaip tik papildytų ir atskleistų skonius“, – pataria maisto ekspertė.

Ne mažiau svarbu paruošti ir garnyrą. Jis papildys pagrindinį patiekalą, suteiks ilgesnį sotumo jausmą. Taip pat garnyras – puikus būdas valgyti daugiau daržovių ir ypač pratinti jas valgyti vaikus, kurie kartais atsisako daržovių patiekalų. Daržovės itin naudingos virškinimui ir yra puikus skaidulų šaltinis, o sunkesniam maistui suteikia lengvumo.

Maisto ekspertė siūlo kelis paprastus būdus, kaip paruošti garnyrą ar padažą.

Kijevo kotletas su grietinėlės padaže troškintomis daržovėmis

Garnyrui Jums reikės:

šaldytų daržovių mišinio arba mėgstamų šviežių daržovių

30 g sviesto

žiupsnelio druskos

žiupsnelio pipirų

150 ml grietinėlės

Paruošimas:

Keptuvėje ištirpinkite sviestą ir sudėkite pasirinktas daržoves. Daržoves kelias minutes pakepinkite ant vidutinės ugnies. Joms suminkštėjus supilkite grietinėlę, įdėkite druskos, pipirų ir patroškinkite dar 5 minutes. Patiekalą galite pagardinti mėgstamomis prieskoninėmis žolelėmis.

Blyneliai su kumpiu ir sūriu grietinėlės ir pievagrybių padaže

Padažui Jums reikės:

300 ml grietinėlės

30 g sviesto

pievagrybių

svogūno

žiupsnelio druskos

žiupsnelio pipirų

Paruošimas:

Supjaustykite svogūną ir pievagrybius. Įkaitintoje keptuvėje ištirpdykite sviestą, tuomet ant vidutinės ugnies kelias minutes pakepinkite svogūną, jam įgavus auksinį atspalvį sudėkite pievagrybius ir juos taip pat pakepinkite kelias minutes. Pievagrybiams apkepus supilkite grietinėlę, sudėkite druską, pipirus ir padažą patroškinkite kelias minutes. Jeigu mėgstate, galite pagardinti šviežiais krapais.

Keptos vištienos šlaunelės su kuskuso ir fetos salotomis

Salotoms Jums reikės:

175 g kuskuso

250 ml vandens

1 vnt. agurko

saujos vynuoginių  pomidoriukų

2 valg. š. alyvuogių aliejaus

1 vnt. citrinos

270 g fetos sūrio

granatų sėklų

žiupsnelio druskos

žiupsnelio pipirų

Paruošimas:

Nedideliame puode užvirkite vandenį. Jam užvirus suberkite kuskusą ir įdėkite žiupsnelį druskos. Pamaišykite ir  išjunkite ugnį, puodą uždenkite dangčiu ir 10 min palikite pastovėti. Tuomet šaukštu pamaišykite išbrinkusias kuopas ir leiskite joms atvėsti. Kol kuskusas vėsta pasiruoškite daržoves. Nedideliais gabaliukais supjaustykite agurką ir pomidorus.

Į dubenį suberkite atvėsusį kuskusą, suberkite paruoštas daržoves. Viską apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pagal skonį įspauskite citrinos sulčių. Salotas pagardinkite druska, pipirais, suberkite pjaustytą fetą. Viską gerai sumaišykite. Patiekalą galite pagardinti mėgstamais žalumynais ir granatų sėklomis.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019