Apžvalgos

Atėjo laikas apžvelgti 1983 m. „Komunizmo aušros“ komplektą. Pradedu.

Pradžia

Pradžiai 1983 m., sausio 5 d. (trečiadienis). Nr. 1.Vėliau radviliškiečiams, ateityje – dideli darbai, grupei rajono darbo žmonių iškilmingai įteikti partiniai bilietai. Veislinės telyčios – bandos ateitis, „Draugo“ ir kitų ūkių patirtis, „Mano tėvynė -TSRS“ ir…Voskonių kaimo malūnas įtrauktas į istorijos (technikos) paveldą. 1983 m. rajone dar buvo daugiau nei 20 malūnų. Šiandien Voskonių, Nirtaičių malūnai tik žmonių mintyje ir nuotraukose. Ir tai tik viena žinutė iš 12 laikraščio puslapių. Toliau marksizmo- leninizmo tobulinimas. Pagerbtas ŽŪMG darbuotojas J. Jovaiša, R. Petrikas pristato Radviliškio pelkių bandymo stoties mokslininką J. Puodžiukyną. Pionieriai, skęstančiųjų gelbėjimo draugija. Knygynai si9lo „Rusų – lietuvių kalbos žodyno“ pirmąjį tomą. RRĮ vadovė svarsto, kodėl žmonės palieka kolektyvą. Pagerbti geležinkelininkai A. Ligeika ir L. Bružas, o milicininkas A. Chopas tapo soc. lenktyniavimo nugalėtoju. Radviliškyje pradėjo veikti vandens valymo įrengimai. G. Dunauskienė dalinasi kelionės įspūdžiais iš Stalingrado (dabar Volgogradas). Ir įdomesnė statistika – oficialiai 1982 m. padarytos 302 pravaikštos, pagerbta 13 milicininkų, sulaikyti 700 girtų vairuotojų, būta 31 400 nedarbo dienų dėl traumų. ŽŪMG svarstyti partinės organizacijos uždaviniai. Pagerbtas protezuotojas V. Vingelis. Autotransporto įmonė šventė dvidešimtmetį, sergamumas ŽŪMG ir durpininkų darbai. Ar būta dar kažko? Nežinau, bet verčiu puslapius.

Vertimas

Lenktynės ant ledo Susivienijimo karjeruose. Pagerbta kirpėja R. Neciūnskienė, proforientavimas, melžėjos, ateizmas, žemdirbių laisvalaikis. Pagerbtos geležinkelininkė O. Stonienė, bibliotekininkė V. Vancevičienė ir keturi ATĮ vairuotojai. Yra puslapis, skirtas ŽŪMG, pagerbta gręžėja E. Lileikienė. 100 milijonų sovietų keleivių pasinaudojo oro transportu, apie katastrofas tuomet nepranešdavo. Liucerna, linai, sočios kiaulės ir buitininkų demonstruotos mados. Kai kas puikiai tiktų ir šiandien. Lakūnai tręšia laukus. Daujočių g. sąvartynas, komunistinė šeštadienio talka (dabar „Darom“), ganiava, draugovininkai, cirko „Svajonė“ pasirodymas. Pagerbtas MPG frezuotojas A. Gurevičius (ne pirmą kartą), spaudos diena, gegužės 1-osios paradas, silosas, gegužės 9-osios eitynės į karių kapines ir žinutė apie darbininkų judėjimo dalyvį A. Povylių, pionieriai. Meduoliai, taip vadinu medalius, apdovanoti apie 70 rajono kolūkiečių. Šiukšlynai prie „kremliaus“- Gedimino g.17-19. Kremlius todėl, kad iš raudonų plytų, o ten gyveno daug partijos veikėjų. Man nėra kas veikti, tik pasitraukti į kitą pastraipą.

Pasitraukimas

Nors ką jis duos? Juodmargės ir žalosios, pašarų bazė, cukriniai runkeliai. Pagerbtas geležinkelininkas Vyt. Kaniutis. Prie apvalaus stalo pedagogai: Vyt. Simelis, A. Čepononis ir kt. Šienapjūtė, melžėjų konkursas, potvynis Vaižganto 58 A rūsiuose. Trepsutis rašo apie J. Janonio, Jaramino, Maironio g. sąvartynus. Pagerbta geležinkelininkė N. Balkevičienė (įdomi detalė -šiuolaikinė šukuosena), pedagogas P. Venclovas, vairuotojas J. Lomonosovas bei aštuoni medikai ir keturi ŽŪMG darbuotojai. Žirginio sporto varžybos, pagerbti trys MPG darbuotojai: Z. Dovydaitis, A. Ulinskas ir A. Širvys. Pasirodo pirmosios eilės. Tarp jų S. Gavėno „Aukštelkai“: „Plaukios gulbės tavam ežere,/Našų darbą palaimins laukai./Žvelgs į ateitį šviesią čionai/Visad gražūs, jauni/Aukštelkai“. Antaniškiuose vyko tautodailininkų šventė, prie alaus kioskelio – muštynės.500-asis cirko „Svajonė“ koncertas. Javapjūtė, darbo pirmūnų pagerbimas, partijos veteranas G. Šalajevas, Gruzija, Turkmėnija, artojų varžybos, partijos veteranai, saugus eismas, derlius saugyklose. Pagerbta geležinkelininkė N. Vedernikova, kombainai, sėkliniai javai, gėlių paroda, rugsėjo 1-oji, o dabar kita pastraipa.

Kita pastraipa

Komjaunimo organizacija rajone. Šiaulėnų apylinkėse pirmasis Radviliškio rajono turistų sąskrydis, pedagogų pasitarimas, ateizmas, Taškentas. Ordinais ir „meduoliais“ apdovanoti 15 radviliškiečių. Pagerbtas ŽŪMG darbuotojas S. Vaišvila ir penkios pedagogės. Pabaigtas statyti naujas Aukštelkų mokyklos korpusas. Pagerbti 8 ŽŪMG darbuotojai. Sąvartynas prie naujojo ligoninės korpuso. Ketvirta rajono galvos P. Šidlausko nuotrauka, kaip visad būryje. Pagerbti trys milicininkai ir reportažas iš spalinės demonstracijos. Nežinau, kodėl, bet nuotraukų kokybė itin suprastėjo. Veteranų rikiuotė, naujų specialistų iš ŽŪMG krikštas „Gaivoje“, revoliucionierės E. Tautkaitės muziejus Pašušvyje. Pagerbti trys taupomosios kasos darbuotojai, vyksta naujųjų kultūros namų statyba. Pagerbtos trys SRV dažytojos. Kojinių fabriko darbininkai, smerkdami ginklavimosi varžybas, surengė mitingą. Pagerbti 5 MPG ir 3 geležinkelio darbuotojai ir trys draudimo darbuotojai. „Komunistai kupini ryžto, kūrybinio entuziazmo. Pasiruošimas partkonferencijai ir… Primenama apie valymo įrenginius, senosios universalinės parduotuvės priestatą (dabar prekybos centras „TAU“, 60 m. aukščio RRĮ kaminą, pirmąjį devynaukšti Stiklo g. ir ligoninės naujojo korpuso statybos pabaiga. Priešpaskutiniame numeryje daug pagerbtųjų, kai kurie iš jų ne pirmą kartą. Paskutinis 1983-12-28 d. Nr.59 komplekte turėjo tik pirmą ir paskutinį lapą. Anonse paminėta 20-osios partinės konferencijos mintys, derlius, A.Volbiko šeimos dinastija, vagonų depe liaudies interesų sargyba, mintys skambant F. Mendelsono „Vestuviniam maršui“, mados, literatų kūryba. Manau, kad daug nepraradome. Ranka padarytas įrašas skelbė: „Šioje byloje įrišta ir sunumeruota 291(du šimtai devyniasdešimt vienas) lapas“ ir data -1985 gruodžio 18d. (?). Parašas neįskaitomas. Tai turėtų būti pabaiga arba tęsinys iš 1984 m., tačiau nusprendžiau kitaip ir Jums pateiksiu nūdienos mano prieinamos spaudos apžvalgą. Apie 20 pavadinimų, 36 egzemplioriai.

Tęsinys

Pradėsiu nuo Šilutės krašto laikraščių. Čia planuojama ir piketuojama prieš „Rimi“ statybas, daugiabutyje naktimis kaukia ir daužo sieną psichikos negalią turintis asmuo, buvęs meras liko be buto ir namo, pateiksiu ir vieną iškalbingą straipsnio pavadinimą „Šilutės rajone banditų siautėjimas plito kaip užkratas“- kultūringi, naudojasi veido kaukėmis. Nežiūrint to, ten plinta COVID-19, o pacientų nebepriima UAB „Sveikatos darna“. Šilalėje nieko ypatingo, Tauragėje lankėsi prezidentas, kur susitiko su Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Pagėgių merais. Palangoje atidaryta Kurhauzo medinė dalis, o mero pavaduotojui įteiktas „Auksinės Krivūlės“ riterio ženklas. Kretinga paminėjo muziejaus jubiliejų ir buvusios sinagogos vietoje pastatė atminimo ženklą. Galėtų ir Radviliškis. „Vakarų Lietuva“, kaip priedas leidžiamas šešių laikraščių, rašo apie Gargždų audėją, užribio žmones, yra straipsnių ir istorine tematika pvz., apie skautiją, Vytauto Didžiojo paveikslo kelionę po Lietuvą, holokaustą. Beje, Klaipėdos rajono meras, ko gero, narcisistiniu požiūriu lygiuojasi į mūsų merą. Retas pamario laikraštis be jo nuotraukos. Skuode karikatūristo A. Janausko ir dailininko A. Galdiko parodos. Mažeikių „Santarvė“ rašo apie Krašto apsaugos ministerijos planuojamą steigti naują poligoną Vakarų Lietuvoje, apimantį Mažeikių, Telšių, Akmenės ir Šiaulių rajono teritorijas. Mažeikių savivalda, šaulių organizacija atšventė amžiaus jubiliejų. Pateikia informaciją apie įstrigusią daugiabučių renovacija, priežastis – įsiskolinę gyventojai. Rietavas pateko tarp 17-os savivaldybių „kuriose sergamumas „korone“- didesnis, Plungėje nesutarimai garažų bendrijoje. Pasak bendrijos pirmininko: „Nepatinka bendrija, čiuožkit lauk. Parduokit garažus ir čiuožkit“. Na, tokių tipų esama visur. Kartais pavyksta sutramdyti, o kartais…Telšių rajone, Ubiškės miestelio daugiabučio rūsiuose, – nuolatiniai fekalijų potvyniai. Skuodo policininkas apkūlė Telšių policininką, o Telšių paštas įsikūrė naujose patalpose. „Telšių žinių“ redakcijoje trys darbuotojai susimedžiojo „Covidą“ o Telšių ligoninės kolektyvą papildė du konsultuojantys gydytojai. Pamariui ir Žemaitijai užteks. Kviečiu į Aukštaitiją.

Kvietimas

Rokiškyje prasidėjęs šildymo sezonas nudžiugino ne visus, skolininkų laukia teismai ir antstoliai. Bagdoniškyje atidengtas koplytstulpis Mykolui Riomeriui. „Gimtasis Rokiškis“ pristato ispanų literatūros kūrinius, išverstus į lietuvių kalbą ir medžio drožėjų plenerą. Kupiškyje problemos dėl gydymo ir suaktyvintas policijos darbas kaimuose. Biržuose nusiskundimai biurokratais, neleidusiems iš Norvegijos sugrįžusiam jaunuoliui tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pagaminti nauji kapinių vartai, vyko vakaras, skirtas dailininkui Osvaldui Juškai. Vabalninkuose siautėję vilkai papjovė karvę ir apdraskė ožiuką. Pasvalyje, policijos komisariate, koronaviruso židinys, vyko „Rats“ klubo menininkų darbų paroda, Pušalote svečiavosi poetas P. Palilionis. Manoma, jog nuo pirmadienio Pasvalyje bus įvestas karantinas, tad nuo spalio 26 d. pasvaliečiams džiaugsmo nepadaugės. Pakruojietė Aurika Kriukaitė pristatė savo pirmąją knyga „Psyche“ Pakruojo medinėje sinagogoje. Vyko Pakruojo istorijos mokytojų asociacijos suvažiavimas – konferencija ir buvo prašoma paaukoti kraujo. Šiaulių savaitraštis „Etaplius“ pateikė informaciją apie šimtmetį minėsiančius darželius ir puikų R. Jakučio rašinį „Šansų nemirti nėra daug“. Kažkaip sutapo su už du eurus Radviliškio knygyne pirkta F. Biebeder knyga „Gyvenimas be pabaigos“. Autorius teigia: „Gerai įsidėmėkite šią tiesą: jūs mirsite todėl, kad pasidavėte. Mirsite jūs, o ne aš“. Pokštininkas. „Alio, Raseiniai“ šį kartą (dar ir kartą) manęs nepasiekė. Paskambinęs šio gigantiškiausio Lietuvoje savaitraščio žurnalistei A. Jasilionienei sužinojau, jog pagrindinės temos, kaip ir visoje Lietuvoje, „koronkė“, rinkimai, elektros tiekėjo pasirinkimas, ruošiamasi padanginių dergėjų gaudynėms. Be to, buvau patikintas, kad artimiausiu metu visus paskutinius mano mėgstamo ir gerbiamo savaitraščio numerius gausiu. Vienok diplomatija, pasakytų Paulius Ropė, mėgstantis rašyti fotoreplikas „Radviliškio kraštui“. Na, o dabar pabaiga.

Pabaiga

Jai lyg ir savotiškas apibendrinimas. Radviliškio rajono komunistų vadas, jis ir rajono galva, tepatalpindavo tik keturias (plius minus) nuotraukas į partijos organą per metus. Šiaulių, Klaipėdos rajonų merų, Radviliškio mero nuotraukos ne tik kad perteklinės, mano nuomone, galima įtarti net narcisizmą. Jų apstu ir, kaip čia pasakius, anglai turi du žodžius, apibūdinančius daug, vienas iš jų – nesuskaičiuojamai daugumai. Meras – antrasis variantas, ypač nejaučiantiems saiko, turintiems oficiozus (kišeninius). Dabar eilė ne rajoniniams, o respublikinio mąsto leidiniams. „Lietuvos sveikata“ šįkart pasipuošė dviem žurnalistikos grandų (grandas  – didelis, svarbus) Rimvido Valatkos, su nerimu laukiančio pirmadienio, ir Henrikas Vaitiekūnas, rašantis, kad nesisteminė prekių išdėstymo tvarka ištraukia iš mūsų kišenių tūkstančius eurų. „Lietuvos aidas“ nustebino ne autoriais ir jų straipsniais. Paaiškėjo, kad nuotraukoje tokia politinė veikėja Živilė Pinskuvienė iš Širvintų atrodo graži! Pasirodė ir šimtasis „Šiandien“ numeris. Vinis – žemaičiai turi kalbą, o ne tarmę. Antroji, et, tiek to, pacituosiu: „Visai nušluoti buvo senoviniai religiniai nacionalistai, didelę nesėkmę patyrė socialdemokratai. Seime nematysime Kirkilų (kodėl ne iš mažosios raidės?) Bernatonių, Šiaulėnų. Radžvilistai, Juozaitininkai, Daginiai ir Puteikininkai (pasikartosiu, kodėl ne iš mažųjų raidžių?) net kartu nesurenka 5 proc. Daugelis jų neatgaus net užstatų. Lazdos partija su Nendre (atspėsite be problemų) liko tik pašaipos objektu, rinkėjų dalis parodė duris ir Krivickui su Janutiene, vargu, ar jie grįš į politiką“. Nekomentuosiu, nors norisi. Tai paskutinis apžvalgų taškas.

Paruošė Vytautas Mikalauski

Total
0
Dalinasi
Related Posts