Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Pamėlynavęs naujametinės „Ka“ puslapis ir data, skelbianti 1975-01-01 (trečiadienį). Ir pirmąjį – antrąjį metų numerį. Kaina 4 kapeikos. Redaktorius S. Kazlauskas, penki penkiaženkliai telefono numeriai. Tokia pradžia.

Pradžia

Įdomu tai, kad šį kartą pasieita be rusiško sveikinimo. Pirmąkart randu ir G. Dunauskienės  pavardę. Literatūrmenio puslapyje D. Giedgaudaitės eilės, G. Dangaitės miniatiūra (gal pradedančios literatės?) Yra reportažas iš medžioklės. Savo fantazijos apie sutvarkytą Radviliškį pateikia Trepsutis. Begalė pagerbtųjų ir sveikinimų. Puslapis „kolchozinei“ tematikai. G. Dunauskienė gvildena švietimo problemas. Kažkokia R. Rekštytė ragina pedagogus ir komjaunuolius budėti kino teatre „Kosmosas“, nes į vakarinius seansus vaikšto ir trylikamečiai. Mūsų laikais pagalvotų, jog ponia iškrito iš aukštos pušies, anuomet panašiai mąstantys buvo patriotiški piliečiai. Pasų stalo viršininkas cituoja V. Majakovskį: „Aš lyg brangiausią turtą širdies,/iš kišenės imu išdidus ir kietas./Skaitykit, pavydėkit man šios garbės:/aš Tarybų Sąjungos pilietis“. Kai pagalvoji, reikėjo ne pavydėti, o tik užjausti, tad buvo ir kitas minėtų eilių variantas. „Aš iš plačių kelnių ištraukiu….“ Žiūrėkit ir pavydėkit, aš pilietis, o ne kokia nors pilietė“. Gyvenimo mintyse apie tai, jog dujininkai neturi padoriai atrodančių dujų balionų, o galvijų reprodukcijai siūloma visų dėmesį. Į eilinį mitingą ŽŪMG, skirtą TSKP Centro komiteto kreipimuisi į šalies žmones. Norite, kad pacituočiau kreipimosi tekstą? Teisingai, ir aš ne sadistas. Rajono knygynai siūlė „TSKP organizacinio darbo klausimus“. Aš siūlau kitą pastraipą.

Kita pastraipa

I. Žibaitienė samprotauja apie tobulo žmogaus kūrimą. N. Kunkulevičiunė analizuoja skaitytojų paštą. Pagerbtas geležinkelininkas V. Petrauskas ir keturios vaikų lopšelio – darželio pedagogės. Gyvenimo mintyse pro daugiabučių langus mėtomi produktai (dabar ir dviračiai). Pagerbta siuvėja E. Poškienė, J. Ruminas rašo apie V. Leniną Gorkuose. R. Petriko nuotraukoje „Pasakų namelis“. Gyvenimo mintys tvirtina, jog „Iškelti tarybinei liaudžiai uždaviniai, šiandieniniai kolektyvų užmojai turi ryškiai atsispindėti vaizdinėje agitacijoje. Ir tuo visų pirma privalo pasirūpinti kolektyvų partinės organizacijos“. Iki socializmo, komunizmo ir Sovietų sąjungos griūties dar buvo likę apie 14 metų. ŽŪMG klube rinkosi geriausi rajono darbo žmonės. Ir „Ka“ Nr.12 radau pirmąją P. Šidlausko nuotrauką 1975m. Pagerbti  ŽŪMG darbininkai J. Trumpa ir O. Senulienė. Apie medžiotojų tradicijas rašo A. Štarolienė. Gyvenimo mintyse – apie pensininką, vagiantį tuščius butelius. Anuomet tai prilygo sensacijai. Radviliškyje, kino teatre „Kosmosas“, viešėjo garsus rusų režisierius R. Bykovas. Yra kraštotyrininko S. Sadausko straipsnis „Kur Daugyvenė teka“. Kino teatruose filmas „Kur iškeliauja pasakos“. Pagerbtos sąjunginės spaudos darbuotojos V. Prakopienė, R. Aleknienė, RRĮ darbininkė A. Beresnevičienė. Manau, jog šią pastraipą užbaigsiu M. Ainienės eilėmis: „Jei šypseną išvysti šviesią,/Jeigu draugai tau ranką tiesia,/Jeigu kam gerą padarai,/o, kaip gerai“.Gal neblogai? Nors skamba juokingai.

Skambėjimas

Rajono knygynai siūlo „Taikomąją fenologija“. Kas per žvėris – nežinau. Gyvenimo mintyse – apie problemas su tuščiais buteliais ir triukšmadarius kino salėje. Pagerbtas ŽŪMG suvirintojas S. Savickas. Literatūrmenio puslapyje M. Danytės, B. Senulytės miniatiūros ir D. Tamošiūnaitės eilės: „Mano lyra vis dainuoja./Po rugsėjo margu skėčiu/ O, nenuorama jaunyste,/Ar ilgai tu taip džiaugsiesi ?!“ Garbės raštu apdovanotas miškininkas J. Tverkus. Pagerbti geležinkelininkai M. Radaitis, V. Burokas, P. Paurys. Tęsiasi fotokonkursas „Gamta – visų namai“. Gyvenimo mintyse vėl ideologija, o Trepsučio fotoalbume – baisiausios miesto vietos. Gyvenimo mintyse – apie „prisirpusį kaip putinas“ trenerį. Vasario 22 d. atidaryta naujoji Radviliškio biblioteka. Tarp svečių M. Martinaitis, L. Noreika. Apie mokinių proforientavimą rašo I. Žibaitienė. Pagerbta sąjunginės spaudos darbuotoja V. Bražionienė, devynios kojinių mezgėjos  ir „Žvaigždutės“ dūdų orkestro damos. Aprašomos žvejų varžybos ant Arimaičių ežero ledo. Pagerbti šeši geležinkelininkai. Gyvenimo mintyse – makulatūra. Rajono knygynai siūlo V. Lenino „Apie kooperaciją“ , „Žolių ūkį“, „Darbininkas ir įmonė“. Įdomu, ar kas nors perskaitė? Gyvenimo mintyse – mandagumas. Du pokštininkai sugadino 32 „Žaros“ šviestuvus. „Apdovanoti“ 15 parų arešto. Pagerbtas geležinkelininkas V. Zverkovas, kojinių mezgėja A. Baranauskienė. Literatūrmenio puslapyje – Kėdainių literatų kūryba. Chuliganai nusiaubė sodų bendrijos „Bitutė“ sodininkų namelius. Rajono knygynai siūlo K. Markso „Kapitalą“.Trys radviliškiečiai nusifotografavo prie Pergalės vėliavos Sovietų karinių pajėgų muziejuje. Pagerbta med. sesuo G. Buračienė. Literatų kūrybos apžiūroje Raseiniuose dalyvavo trys Radviliškio mokyklų mokiniai. Gyvenimo mintyse – apie nubyrėjusias „Gaivos“ restorano pavadinimo raides. Ir apie tai, ar duoti vaikams neštis į klasę skanėstų. Taip, būti ar nebūti!? Nežinau, bet kita pastraipa turi būti.

Turi būti

Tarptautinės darbo žmonių šventės proga „Ka“ pažaliavo, yra bent dešimt pagerbtųjų, fotoreportažas iš parado ir trečios vid. mokyklos agitpunkto.  Gegužės 9 d. numeris paraudęs. Obalsis pirmajame puslapyje skelbia „Šiandien Pergalės Šventė!“ Gausu karo veteranų nuotraukų. Mieste vyko tradicinė estafetė „Ka“ taurei laimėti. Antra P. Šidlausko nuotrauka. Gaila, mūsų meras neskaito spaudos apžvalgų, galėtų pasimokyti kuklumo iš bolševikų. Startavo pavasario spartakiada. Antaniškių parke dainų šventė. Gyvenimo mintyse – sausuoliai parke ir Gedimino g. Vėl P. Šidlausko nuotrauka, šalia šūkis: „Visi į rinkimus“.  Atskiru straipsniu pagerbta gydytoja V. Petravičienė. Rajono knygynai siūlo „Išsivysčiusią socialistinę visuomenę“. Pagerbtas milicijos inspektorius V. Dobrodziejus. Rajono knygynai siūlo V. Lenino „Balandžio tezes“. Gyvenimo mintyse – kvietimas kovoti su nešvankybėmis. Radviliškio ir Raseinių autoinspektoriai surengė bendrą reidą. Literatūrmenio puslapyje M. Ainienės eilės. Nebijokite, necituosiu, kaip ir D. Tamošiūnaitės „Aguonų“. Trepsutis rašo alkoholikų pamėgtą stadioną ir pateikia pokalbį su užsieniečiu. Na, o dabar A. Žemaitytės posmelis: „Aš tik širdį pašildysiu/ tavo pavargusiom rankom,/ Kad vėlei ilgam ilgam / būčiau tvirta ir stipri“. Liepos 29 d. finišavo vasaros spartakiada. Pagerbtas ŽŪMG darbuotojas P. Povilauskas, geležinkelininkai V. Iliušinas, B. Andriuškevičius. Anonsuojamas lietuviškas filmas „Perskeltas dangus“. Rugpjūčio 12 d. paskelbtas pranešimas „Dėl mažųjų laivų registracijos,techninės apžiūros ir eksploatavimo“. Įdomu, ar yra išlikęs šis reiškinys? Pagerbtas geležinkelininkas V. Šeštokas. Muziejininkas Ž. Skačkauskas aprašo atviruką, kuriame 1925 m. nufotografuota Radviliškio gaisrininkų stoginė. Beje, į „Ka“ puslapius nuo liepos 15 d.sugrižo „Kosmoso“ filmų anonsai. Pagerbti geležinkelininkai B. Grabauskas, N. Vitiugovas ir teismo sekretorė K. Nėjienė. Ateizmas, silosas, ateizmas – cukriniai runkeliai. ŽŪMG sulaukė kritikos dėl blogai veikiančių purkšlių (dušų) ir pagerbiami tos pačios gamyklos darbininkai A. Balkauskas, G. Matuzevičiūtė, J. Jovaiša, A. Danys ir kt. Ateizmas – bulvių vėžys. A. Mikelis aprašo „Radviliškio miesto valstiečius“. Tokie V.T., V.R ir V.R. P. Cvirkos 12 (dabar Giedraičių g.) 5a. kieme laikė arklį, 2 karves, 3 veršius,18 kiaulių, 28 vištas ir 76 triušius. Apskritai galvijus ir gyvulius laikė kas netingėjo, problemiškiau buvo su pašarais, bet jei taip būtų dabar, seniūnijai nereikėtų rūpintis šienavimu. Pagerbtos sviestininkės V. Bajorienė ir E. Remeikienė. 5- P. Šidlausko nuotrauka. Pagerbtas vairuotojas G. Valiulis. Demonstracija lapkričio 7d. Literatūrmenio puslapyje E. Bielokopitovo eilės. Steigiamas rašytojo J. Marcinkevičiaus muziejus. Buvo, numirė, galutinai nesupuvo. Pagerbtas tekintojas A. Savickas, geležinkelininkai F. Šimatonis, K. Galinis, S. Medekša. Yra geras kraštotyrinis Vyt. Šenausko straipsnis „Eksponatas pasakoja“. Dar viena P. Šidlausko nuotrauka – šeštoji ir tai per visus. Pabaiga 1975-12-30 d. (antradienis). Nr.154. Pateikiamas paso pavyzdys (naujo). G. Dunauskienė rašo apie vakarinę mokyklą. Dabar galėčiau pateikti apibendrinančiąją pabaigą,tikrąją – vėliau.

Apibendrinimas

1975 m. – pats juodžiausias stagnacijos periodas, kaip ir turėjo būti. Pavogti,  pasiskolinti ar pan. vokiečių, kitų vakarų šalių dirbiniai beviltiškai paseno. O ką Jūs manėte, kad laikraštį „Pobeda“, to paties pavadinimo automobilį, raketas, atominę bombą ir pan. būtų sugebėję sukurti sovietai? Metas atsisakyti iliuzijų, net V. Majakovskio eilių apie sovietų pasą nesugebėta padoriai išversti. Pažvelgiam į to paties laikotarpio Vakarus. Šešiolikmetis JAV šešioliktojo gimtadienio proga galėjo tikėtis dovanos – automobilio. Sovietinis, geriausiu atveju, motorinio dviračio ar „Ereliuko“. Net suaugęs sovietų pilietis metų metus turėjo laukti galimybės nusipirkti šią keturratę susisiekimo priemonę. Ką ten kalbėti,net fotoaparatai, lėktuvai buvo nukopijuoti nuo vakarietiškų pavyzdžių. Be abejo, yra bendrumų. Sovietai ir vakariečiai žiauriai susidorodavo su darbininkais, kariavo nereikalingus karus, bet… Vakaruose gimė rokas, o tai jau atskiras judėjimas. Ten buvo sąlyginė žodžio laisvė, o pas mus net sekso nebuvo. Tiesa,  vakariečiai neturėjo trąšų, karvių primilžių ir kolūkių. Žemės ūkyje Vakaruose vidutiniškai dirbo 5-10 proc. darbingų darbingo amžiaus gyventojų. Sovietuose apie penkiasdešimt, bet grūdus pirkome supuvusiame buržuaziniame pasaulyje,o parduotuvių lentynos buvo pustuštės arba užverstos niekam tikusiu šlamštu. Beje, rublis buvo lygus plius – minus 10 procentų doleriui. Tai štai „Wolksvagen“- „vabalas“, kainavo apie 750 dolerių, tos paties markės mikroautobusas apie 1800 dolerių ir dažnam užtekdavo vidutinio atlyginimo, kad nusipirktų minėtus technikos gaminius. Tam, kad viską paneigtų, buvo sukurtos idiotiškos teorijos, esą kariavom, nukentėjom, bet juk Vokietija ar Japonija taip pat kariavo, bet gyveno kaip baltieji (juokauju). Prisiminkite, kada sovietinio raugo piliečiai galėjo nusipirkti padoresnę jachtą ar lėktuvą. Gal koks naivuolis pasakys, jog buvome kultūringesni, dvasingesni. Nuvažiuokite į Rusiją ar Baltarusiją. Tai garantija, kad be laiko mašinos pateksite į netolimą sovietinę praeitį. Beje, su dvasingumu Vakaruose dėjosi keisti dalykai. Hipiai, o ir šiaip normalūs žmonės, surado LSD, kitus haliucinogenus ir pakitusią sąmonės būseną. Minėti preparatai nesukelia nei psichologinės, nei fizinės priklausomybės, bet jų pavartojęs žmogus supranta, kad pasaulyje yra kažko daugiau nei karjera ar pinigai. Gavę šį supratimą jie spjaudavo į buržuazines vertybes, bet Vakarai nebūtų Vakarai, jei nebūtų suradę kompromisų. Sovietams nepadėjo nei nomenklatūrininkų spec. ligoninės, parduotuvės ir pan. Ekonomiškai atsilikę sovietai žlugo, ir šis žlugimas būtų prasidėjęs dar anksčiau, jei JAV prezidentas derybose dėl nusiginklavimo būtų iškėlęs vieną sąlygą – leisti laisvai išvykti iš Sovietų Sąjungos visiems norintiems. Dabar pabaiga.

Pabaiga

Jai fenologijos paaiškinimas – tai mokslas, tiriantis organinių gamtos reiškinių sezoniškumą, priklausomybę nuo įvairių gamtos sąlygų. Ir tai, kad rajono vadas P. Šidlauskas pasitenkindavo 6 nuotraukomis vietos spaudoje per metus. A. Čepononis tą padaro viename numeryje, kartais ir viršija, o tai, mano nuomone, byloja apie geresnę partinio vado psichinę būklę ir santūrumą. Svarbiausia metų naujiena – dabartinės Radviliškio bibliotekos atidarymas. Dar kelis žodžius norėtųsi tarti apie Radviliškio vakarinę mokyklą. Ruošė mokinius nė truputėlio ne blogiau už dienines. Tuo įsitikinau studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete. Gal netgi geriau, dėl ypatingų sąlygų bet koks pedagogas nebūtų padirbęs. Taškas.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Buvusiam kandidatui į Seimą – laisvės apribojimas

Avatar

Paskelbta

data

Bauda ir laisvės apribojimas – galutinis Šiaulių apygardos teismo nuosprendis, paskelbtas 2021 m. sausio 14 d., kurį baudžiamojoje byloje išgirdo į Seimą su Naglio Puteikio vedamais Centro partija – tautininkais kandidatavęs radviliškietis Marius Aleksiūnas. Iki šiol per didinamąjį stiklą ieškojęs dėmių konkurentų biografijose, radviliškietis pats buvo nuteistas dėl smurto Radviliškio ligoninėje.

Laisvė apribota 10 mėnesių

Rugsėjo 7 d. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose buvo paskelbtas nuosprendis M. Aleksiūnui, kuris pripažintas kaltu ir jam paskirta 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, uždraudžiant lankytis VšĮ „Radviliškio ligoninė“, išskyrus, jeigu tai susiję su medicininių paslaugų suteikimu jam pačiam ar jo šeimos nariui. Teismas taip pat įpareigojo kaltinamąjį per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Tenkinant civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, buvo nutarta iš M. Aleksiūno priteisti 45,51 eurus už nukentėjusiajam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Nukentėjusio Radviliškio ligoninės direktoriaus V. Smalinsko civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo teismas tenkino iš dalies, priteisdamas iš kaltinamojo 300 eurų padarytai neturtinei žalai atlyginti. Išlaidas advokato pagalbai apmokėti teismas pripažino proceso išlaidomis ir priteisė nukentėjusiajam V. Smalinskui iš kaltinamojo M. Aleksiūno 1500 eurų.

Savo kaltę neigė

Teismas nustatė, kad kaltinamasis M. Aleksiūnas 2019 m. gruodžio 5 d. VšĮ „Radviliškio ligoninė“ administracinėse patalpose tyčia sudavė nukentėjusiajam V. Smalinskui  kumščiu į krūtinę ir tokiais tyčiniais veiksmais padarė nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą, sukėlusį sužalojimą – poodinę kraujosruvą krūtinės srityje. Tokiais savo veiksmais M. Aleksiūnas padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje.

Teismo nuosprendyje pažymima, jog nors kaltinamasis viso ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu savo kaltę neigė, tačiau byloje surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai pagrindžia M. Aleksiūno kaltę padarius jam inkriminuotą nusikaltimą. Teismas neturėjo pagrindo netikėti nukentėjusiojo parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo ir teisiamojo posėdžio metu, kuriuos patvirtina ir rašytinė bylos medžiaga.
M. Aleksiūnas neneigė, kad buvo nukentėjusiojo V. Smalinsko darbo vietoje. Esą tai darė siekdamas išsiaiškinti dėl ligoninės naudojamų automobilių. Jo teigimu, nukentėjusysis priėjo prie jo, puolė, spausdamas prie durų varčios, todėl jis gindamasis ištiesęs vieną ranką, delnu V. Smalinską atstūmęs, o kita ranka viską filmavo.

Policiją iškvietė pats M. Aleksiūnas. Pasak kaltinamojo, nukentėjusiojo sužaloti jis nesiekė ir to padaryti negalėjo. Ir kėlė versiją, kad save susižaloti galėjo pats nukentėjusysis, norėdamas jį apkaltinti. Tačiau tokie kaltinamojo parodymai buvo vertinti kritiškai, kaip siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės, nes juos paneigė byloje surinkti įrodymai.

Vaizdo medžiaga paneigė kaltinamojo parodymus

Rugsėjo 7 d. skaitytame bylos nuosprendyje buvo pažymėta, jog byloje pateikta vaizdo medžiaga paneigia kaltinamojo parodymus, kad jis esą gynėsi nuo nukentėjusiojo: jokio fizinio kontakto tarp M. Aleksiūno ir V. Smalinsko neužfiksuota.

Teismo nuomone, nukentėjusysis, būdamas įstaigos vadovu, pagrįstai turėjo teisę eiti ir pasidomėti, kodėl kaltinamasis varsto jo įstaigos darbuotojų kabinetų duris. Tuo pagrindu ligoninės direktorius ir ėjo link kaltinamojo, tačiau jo nepuolė, prie sienos nespaudė.

Įraše aiškiai matyti, kaip V. Smalinskas nuo stipraus smūgio į krūtinę atšoksta atgal.

M. Aleksiūnas teigė liepęs nukentėjusiajam pasitraukti, tačiau šie žodžiai buvo išsakyti jau po smūgio sudavimo. Teismo nuomone, vien tai, kad nukentėjusysis neva pažeidė M. Aleksiūno įsivaizduojamą asmeninę erdvę, nesudaro pagrindo įžvelgti pavojingą kėsinimąsi, todėl šiuo atveju nėra nei būtinosios ginties, nei jos ribų peržengimo. Tai, kad kaltinamasis pirmas iškvietė policijos pareigūnus, taip pat neduoda pagrindo teigti, kad nukentėjusysis bandė jį užpulti.

Apskundęs teismo nuosprendį nieko nepešė

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų nuosprendį M. Aleksiūnas apskundė, tačiau nieko nepešė. Teismas atmetė jo skundą ir paliko galioti tą pačią nutartį. Beje, iš M. Aleksiūno nukentėjusiajam V. Smalinskui dar priteista 250 eurų išlaidų, patirtų advokato, kuris dalyvavo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka kaip nukentėjusiojo atstovas.

Teistumas užkirto kelią į rinkimus

Po nuosprendžio „Facebook“ socialinio tinklo paskyroje M. Aleksiūnas piktinosi jam paskirta bauda. Ir apgailestavo, kad net ir labai norėdamas negalėtų dalyvauti rinkimuose, nes buvo nuteistas.

Žlugo jo viltys ir praėjusiuose Seimo rinkimuose, kuriuose dalyvavo kaip Centro partijos – tautininkų atstovas.

Į Seimą bandęs patekti M. Aleksiūnas prieš pat rinkimus įsteigė savo laikraštį, leido reklamą, kurioje pliekė konkurentus, bet liko rinkimų sąrašo uodegoje.

Dar mėgino skųsti rinkimų rezultatus bei kandidatavusius A. Čepononį, G. Lipnevičių, bet nieko nepešė.

Keleriais metais anksčiau M. Aleksiūnas nesėkmingai bandė kandidatuoti į Radviliškio seniūnus. Po pralaimėjimo kritikos strėles nutaikė į seniūnu tapusį savo konkurentą.

Nepasisekė jam ir rinkimuose į Radviliškio seniūnaičius.Skaityti daugiau

Aktualijos

Nudžiugino „Knygų Kalėdos”

Avatar

Paskelbta

data

Pasibaigė dešimtosios „Knygų Kalėdos” – kilni kasmetinė akcija, kurią inicijavo ir globoja šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tai – savotiška gerumo estafetė, kai pasidalijama skaitymo džiaugsmu: dovanojama naujų, vertingų knygų jų stokojantiesiems, ypač bibliotekoms, kurios paskui jas paskleidžia daugybei skaitytojų. Šv. Kalėdų artumoje prasidedanti ir iki Trijų karalių besitęsianti ši akcija – tarsi vis nauji žmonių bendrystės, bičiulystės su knyga tiltai ir saitai.

Šiemetės, jubiliejinės, „Knygų Kalėdos” nebuvo išimtis ir mūsų krašte – į jas dėti gražūs lūkesčiai išsipildė su kaupu. Akcijos metu gautos 185 knygos. Jų dovanota Viešajai bibliotekai, Beinoravos, Aukštelkų, Vėriškių, Tyrulių, Sidabravo, Šeduvos miesto, Vainiūnų, Pociūnų, Raudondvario filialams.

Esame nuoširdžiausiai dėkingi kiekvienam geradariui, tokiu būdu pagausinusiems bibliotekų knygų fondus, padovanojusiems naujų knygų, prisidėjusiems skleidžiant knygos šviesą. Jūsų geranoriška parama juolab prasminga pandemijos akistatoje, kai ypač akivaizdus stiprybę ir viltį teikiančio skaitymo poreikis. Ačiū už Jūsų, gerbiamieji „Knygų Kalėdų“ dalyviai, gerumą, jautrumą. Mums, rajono bibliotekoms, tai – nenuginčijamas įrodymas, kad savo veikloje krašto ir jo žmonių labui visada turime patikimų bičiulių, supratingų pagalbininkų ir rėmėjų.

Radviliškio viešoji biblioteka

Skaityti daugiau

Skaitomiausi