Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Jos prasidėjo ir tęsiasi. Šį kartą atverčiau 1974 m. komplektą. Jis prasidėjo 1974-01- 01 (antradienio) Nr.1-2. Tad pirmyn, gyvenimo arkly, pirmyn!

Pradžia

TSRS ordinais ir medaliais apdovanoti 9 žemdirbiai ir jiems artimi asmenys. J. Ruminas driokstelėjo puslapiuose apybraiža „Aukštumas įveikia atkakliausi“. O literatūrmenio puslapyje Labučių mokytojos A. Žemaitytės poezija: „Pilkas įstrižas renkas lietus ir debesys tirpsta./Leisk man … rankas pasišildyti/prie tavo sunkios širdies“. G. Janušonytė pateikia miniatiūrą „Sudužęs džiaugsmas“. Atitinka visus reikalavimus. Toliau pilnesnės milžtuvės ir 6 apdovanoti kolūkiečiai. Pagerbtas ŽŪMG šaltkalvis Marcelinas Butvilas. Jo pagamintą plaktuką naudojau ilgus metus. Tinkamas vartojimui ir šiandien. Rajono knygynai siūlo rinkinį „Apie komunistinę moralę“. Pagerbtas kojinių fabriko pameistrys V. Gvilda. Per metus „Ka“ redakcija gavo veik tris tūkstančius skaitytojų laiškų. Juos apžvelgia N. Kunkulevičienė. Pagerbtas ŽŪMG tekintojas A. Danielius. Rajone vyko XVI rajono partinė konferencija. Tuomet partija buvo viena, šiandien jų – kaip nepjautų šunų. Radau pirmąją rajono vado P. Šidlausko nuotrauką, vis dėlto jo ūsai įspūdingesni už manuosius. Trepsutis ragina uždaryti sendaikčių turgų. Pagerbtos keturios kojinių fabriko darbininkės. 1974-01-24 Nr. 11 nekrologas – užuojauta Lietuvos komunistų vadui A. Sniečkui. Antra P. Šidlausko nuotrauka. R. Janužis ir P. Laužikas kritikuoja „Arklidę“. Esą, ten kai kas geria ir savo atsineštus alkoholinius gėrimus. Būdavo. Reportažas iš A. Sniečkaus laidotuvių. Ateizmas. Pagerbtas (i) Remonto-mechaninio cecho darbininkas J. Pocevičius, suvirintojas S. Maslionka, geležinkelininkas A. Ševcovus ir milicininkas A. Štankelis. Yra geras kraštotyrinis St. Šenausko straipsnis „Šiaulėnų kalneliai mena…“ Trepsutis aprašo nuteistą „bobutę“, perpardavinėjusią degtinę. Žinomas reiškinys, amžinas… Pagerbta (i) bankininkė E. Navickienė, šilumvežio mašinistas J. Jasinovičius, bet pradžiai užteks. Baigiamas straipsnis „Šiaulėnų kalneliai mena…“ Tad ir aš prisimenu kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Trepsutis gvildena grūdų malimo problemą Šeduvoje. Anuomet malūnų pertekliaus nebuvo. Tai šiandien bet kas gali nusipirkti norimo galingumo grūdų malūną. Pagerbti geležinkelininkai J. Naumovas, V. Tamošiūnas, A. Čepulis ir laborantė S. Burbienė. Keturi kolūkiečiai apdovanoti ordinais ir medaliais. Du puslapius užkariavo „Komunaro“ kolūkis. Gyvenimo minčių skyrelyje nepaslaugūs dujininkai ir netvarkingi statybininkai. Literatūrmenio puslapyje M. Ainienė, A. Žemaitytės ir V. Žaromskio eilės. Gal šį kartą vyriškų eilių: „Prikelk, mamyt, aš pamylėsiu/ Saulutės mėlynus takus,/Juos mūsų žemėje vėl tiesiu,/Jeigu negandos čia užplūs“ Trepsutis kritikuoja Pionierių (Radvilų) g. purvynus. Pagerbti 5 buitininkai. Gyvenimo mintyse „Gaivos“  valgyklos rūbų kabyklos. Paveiktas sueiliavau ir moteris, kurios pietaudamos nenusiima kepurių,esą tai blogas skonis. Trepsutis aprašo netvarkingus statybininkus Kapsuko (Dariaus ir Girėno) g. Tuomet buvo priklijuotas trečias aukštas gyvenamajam pastatui, esančiam tarp dabartinės „Sodros“ ir  „Grūstės“ parduotuvės. 1974-03-01. Sviesto gamykloje vyko civilinės gynybos pratybos. Pagerbti: siuvėjas S. Jankauskas, Radviliškio remonto mechaninio cecho darbininkai P. Vaitiekūnas, M. Jonaitienė ir A. Rūkas. Pasipiktinę radviliškiečiai rašo, kad 10 val. vakare nebuvo aptarnauti valgykloje, esančioje prieš geležinkelio stotį. Esą, ji tik geležinkelininkams. Nors, kiek pamenu, aptarnaudavo visada. Literatūrmenio puslapyje D. Giedgaudaitės eilės: „Mano troškimas / Sustabdyt besileidžiančią saulę/Mano troškimas-/Išaugt iš vaikystės pasaulio“. Trepsutis aprašo Vingio g. purvynus. Pagerbta kino mechanikė R. Morkienė, geležinkelininkas Č. Adomaitis, pardavėja G. Vaičiulienė. Dešimt radviliškiečių apdovanoti ordinais ir medaliais. Pagerbtas kalvis V. Leinys. Rajono knygynai siūlė A. Klarko „2001 metų kosminę odisėją“. Likę trys tomai į lietuvių kalba nebuvo išversti ir išleisti. Tai klasika. Gyvenimo mintyse – išgėrę Šeduvos chuliganai, Kėdainių g. užkabinėjantys praeivius. Pagerbtos RRĮ virtuvinių stalų gamintojos O. Navickienė ir S. Vilimienė, kojinių fabriko pameistrys S. Petkus ir pardavėjas S. Laucius. Na, o man metas pagerbti skaitytojus kita pastraipa.

Pagerbimas

A. Česnulevičienė rašo apie nepagarbius Šeduvos restorano darbuotojus. Pamenu valgyklą, kur pritrūkus lėkščių gavome bendrą porciją vienoje (šakučių užteko abiems).Pagerbta (į) buitininkė E. Pliuščiauskaitė ir ŽŪMG tekintojas E. Pranys, geležinkelininkas A. Mažulis. Gyvenimo mintyse apie žolynų mindytojus. Pagerbta RRĮ Darbuotoja Z. Petronaitienė. Gegužės pirmosios numeris pamėlynavęs ir pasipuošęs obalsiu: „Tegyvuoja Gegužės Pirmoji!“ Ir solidus reportažas apie komunistinę talką, vykusią balandžio 20 d. Vėliau reportažas iš demonstracijos, beje, kai kuriuos veidus nuotraukose jau galima išskirti. Gegužės 1-osios išvakarėse duris atvėrė ir naujoji universalinė parduotuvė (dabar „Norfa“). Reportažas iš iškilmingo mitingo gegužės 9 d. Pagerbtas TSO darbininkas P. Kiela, rajone vyko Kauno A. Sniečkaus Politechnikos instituto kultūros dienos. Pagerbta TSO darbininkė B. Kasperavičienė. Susidaro įspūdis, jog nuvykę į įstaigą „Ka“ nufotografuodavo tam tikrą kiekį darbuotojų ir vėliau patalpindavo laikraščio puslapiuose. Rajone pradėjo lankytis aktorius D. Banionis, kandidatas į TSRS Aukščiausiąją tarybą… Demokratiją anuomet mėgta vaidinti, taip kaip tai daroma nūdienos Baltarusijoje ar Rusijoje. Gyvenimo mintyse – vaistų prieš liežuvautojus paieškos. Rajono knygynai siūlo „Tarybų Sąjungos komunistų partijos istoriją“. Pagerbta buitininkė S. Mickienė ir baigėsi rajono vasaros  spartakiada. Manau, jog sportinių renginių ir sportuojančiųjų anuomet buvo daugiau. Vėl poezija, eilės. Šįkart nekankinsiu. Ateizmas. Jo buvo apstu. Prastavonių miške vyko vietos turistų sąskrydis. Gyvenimo mintyse bombos iš balkonų, kilimų purtymas ir pan. Nepasikeitė niekas. Reportažas iš birželio 8 d. Antaniškių parke vykusios dainų šventės „Pergalei 30“. Pagerbta sanitarė E. Mickevičienė. Arimaičių ežere iki 1975 m. gegužės 1d. buvo uždrausta gaudyti lydekas gyva žuvele. Įvardinami pažeidėjai. Pagerbtos med. seselės M. Žėkienė, V. Požaitienė ir mūrininkas K. Krikštanas. Piktžolėms – nė pėdos ir vėl pagerbtieji šaltkalvis A. Veseckas, autoinspektorius A. Adomavičius. Gyvenimo mintyse aptariami savitarnos parduotuvėse ypatumai. Pagerbta buhalterė I. Dobriegienė, o pirmąją apžvalgos dalį užbaigiau. 1974-06-29  Nr.75. Dabar metas prisipažinti, kokią smulkią šunybę iškrėčiau skaitytojams.

Prisipažinimas

Tik pradėjęs 1974 m. „Ka“ apžvalgą supratau, kad ji jau buvo mano 2019-02-28 „Rk“ skiltyje. Tiesa, visų minėtų metų neapžvelgiau užbaigdamas mintimi, jog tie metai man pasirodė nykūs. Įdomu tai, kad apžvalgose pradėtas darbas nepersipynė su minėta skiltimi ir netgi turi mažai sąlyčio taškų. Tad pagalvojau, kad kiekvienas skaitytojas gali užsukti į Radviliškio biblioteką (dabar turėtų būti bent 3-1974 m. „Ka“ komplektai. Pasiimti ir rašyti sau  kad ir apie kolūkius, kurie man kėlė alergiją, atrodė nuobodulio viršūnė ir aš nei skiltyje, nei apžvalgose veik neminėjau pagerbtųjų tarybinių valstiečių ir pan. Norintys kultūrinio gyvenimo ras informacijos ir apie jį, literatūros, lyrikos gerbėjai taip pat neliks nuskriausti. Medžiokliai suras medžioklės atgarsių, sportininkai sportinių akimirkų trupinių, bus ir kriminalo, ateizmo, įvykių iš pasaulio ir sovietų sąjungos.

Ieškojimai

1974-07-02. Antradienis Nr.46. Ideologinėje kovoje atokvėpių nebūna (su P. Šidlausko nuotrauka). Šernų medžioklės pradžia (šiandien, ko gero, nepavyktų – išmirė, iššaudė). Gyvenimo mintyse apie naikinamus pakelių medžius (nepasikeitė niekas). Pagerbtas stalius A. Briliauskas. Apie bibliotekininkų darbą rašo P. Kazlauskaitė. Pagerbti geležinkelininkai V. Petrauskas, V. Radavičius, I. Jasinovičius. Ruošiami pašarai. Pagerbta pardavėja A. Usevičienė, šaltkalvis V. Sokolovas. Gyvenimo mintyse – PDG (toks judėjimas su ženkliukais, bylojančiais apie pasiruošimą darbui ir gynybai). Pagerbti „stribai“ Č. Blužas ir M. Zakšauskas, pardavėja. G. Dailidonienė ir devyni geležinkelininkai. Reportažas iš viešbučio „Žara“. Pagerbtas santechnikas A. Masiliūnas. Talentingi kombainininkai, javapjūtė. Radviliškio stadione vyko LTSR vartotojų kooperacijos vasaros sporto žaidynės. Pagerbtos komunalininkės G. Rozenvaldienė, R. Brinkytė. Trepsutis porina apie piktžoles prie namų, o gyvenimo mintyse – šiukšlės keliuose. Rajono knygynai siūlo „Avininkystę“. Trepsutis rašo apie šarmo (skalbimui) gamybą, nes parduotuvėse skalbimo priemonių stoka. Pagerbti gydytojai V. Buivienė, L. Lavnikovič, J. Povilaitis, auklėtoja I. Peršina. Šunizacijos problemos. Dešimt pagerbtų geležinkelininkų ir ryšininkė N. Lušnikova. Sviesto gamintojai kopė į aukštumas, o gyvenimo mintyse – talka prieš lapkričio 1-ąją. Duris atidarė dvi parduotuvės prie „Žaros“ (pramoninių ir maisto prekių). Dabar picerija ir dar kažkas. Pagerbtas prokuroras V. Zukas. Lapkričio 7 d. numeris paraudęs nuo obalsio: „Tegyvuoja Didysis Spalis!“ Trepsutis pliekia girtaujančius vairuotojus. Šeduvoje, prie autobusų stoties, – nelegalus turgus. Pagerbtas medpjovys J. Gineika (miškų ūkis). Rajono knygynai siūlė „Leninas,TSKP apie socialistinį lenktyniavimą“. ŽŪMG šventė 25 metų jubiliejų. „Gaivos“ valgykloje lankytojus bombarduoja lubų tinkas. Vyksta pasiruošimas dainų šventei, įvyko rajono literatų susirinkimas. Gyvenimo mintyse – apie mokinių poilsį žiemos atostogų metu. Pabaiga 1974-12-28 (šeštadienis). Nr.151. Dabar galite paklausti, ar buvo galima rasti dar ko nors, kas netilpo „Ka“ puslapiuose? Atsakymas – taip.

Atsakymas

Bibliotekoje jūs surasite ir neišspausdintą mūsų krašto laikraščio istoriją. Dar yra ir gyvų pirmųjų darbuotojų. Jų atsiminimų teks paieškoti. Tam, kad išpirkčiau kaltę dėl šunybės, Jūsų dėmesiui – išskirtinė medžiaga. Ar prisimenate raštelių paštą? Jis amžinas, tiesa, dabar tai SMS žinutės, bet nuo to jų esmė nesikeičia,o ir rašteliai rašyti ranka niekur nedingę. Tai štai, toks paštas veikė ir „Ka“ redakcijoje. Jūsų dėmesiui keli pavyzdžiai: „Rimai, ar tu neužmiršai, kad esi pasižadėjęs atiduoti puslapį apie Baltarusiją. Pirmadienį, antradieni jau reikia Jonui įteikti. Padaryk ir nuotraukų iš Nesvyžiaus. Aš dar galėsiu pridurti iš Gardino. Adju, Bombino“. Datos nėra. Galima spėti, kad redaktorius rašo korespondentui. Jonas, tikėtina, spaustuvės darbuotojas. „Rimai, taisymai iš perspektyvinio plano: ūkdyti – ugdyti (Dvejetas (2) už tokį gramatikos nežinojimą. Sarmata visoje Europoje!)“ Prisipažinsiu, ir man sudėtinga su gramatika, ačiū Dievui, kompiuterinės programos gelbėja. „Rimai, paskambinkite drg. Stankūnavičiui (Baisogala) – paprašykite, kad jis suorganizuotų straipsnius: 1) veršelių auginimo, jų girdymo pirmosiomis dienomis, 2) dėl karvių maciono remiantis mūsų rajono faktais ir pavyzdžiais. 3) Dėl šiaudų panaudojimo technologijų. Vagonis plenume kalbėjo, kad tai nieko nekainuojantys rezervai, kurių panaudojimas gali atnešti didelės naudos“ (parašas neįskaitomas, tema pagrindinė).
„Rimai, be to, jeigu Tamsta rimtai ruošiesi naujam pokalbiui „Socialistinių įsipareigojimų eilutėje“, siūlyčiau pasirinkti Bandymų stoties eksp. ūkį! Bet čia reikėtų Tau nuvykti dabar ir pradėti paruošti turiningus įsipareigojimus. Manau, kad iš Bandymų stoties bus apie ką rašyti, nes jie diegia visokias mokslo rekomendacijas. Geras autorių kolektyvas. Imk (čiupk!) jautį už ragų. Laimės darbe!“ Iš raštelių galima spręsti apie dalykiškai draugiškus santykius bent kai kurių „Ka“darbuotojų tarpe. Kartu tai ir unikalūs dokumentai kraštotyrininkui. Kai pagalvoji, kiek milijonų tokių raštelių nepasiekė mūsų dienų, kad ir iš Radviliškio mūšio laikotarpio, supranti, kad gyvenime smulkmenų nėra, bet yra neišvengiama pabaiga.

Pabaiga

Aš net neabejoju, jog kažkur dūla medžiaga apie Radviliškio kautynes, Radviliškyje leistus prieškario leidinius, senos nuotraukos, tarp jų ir Radviliškio sinagogos ir daug kitų įvairenybių. Deja, pratęsdamas apžvalgas naujų siurprizų pažadėti negaliu,net paįvairinimui. Taškas.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Artėjant rinkimams – traukiami seni „ginklai”

Avatar

Paskelbta

data

Praėjusiame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje vėl buvo ištraukta nemokamo vaikų maitinimo „korta“. Užkirsti kelią vaikų maitinimo pažeidimams turėjusio, tačiau to nepadariusio,
Kontrolės komiteto pirmininkas Kazimieras Račkauskis pasiūlė sudaryti naują komisiją.

„Radviliškio kraštas skelbė“, kad po valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo paaiškėjo, jog maistą švietimo įstaigoms tiekusi VšĮ „Bruneros“ nesilaikė konkurso sąlygų. Tai yra, nebuvo tiekiamas ekologiškas maistas, nors būtent dėl šios sąlygos užsakymo suma išaugo iki milijono eurų.

Socialdemokrato K. Račkauskio vadovaujamą Kontrolės komitetą pasiekė informacija apie atliktą patikrinimą, tačiau ji buvo „nukišta į stalčių“. Tik po to, kai tarybos opozicijos atstovas Gediminas Lipnevičius atskiru raštu kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, buvo atliktas patikrinimas. Prokuratūra
pareikalavo nutraukti sutartį su „Bruneros“. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat pasisakė, kad sutartis turi būti nutraukta.

K. Račkauskiui pasiūlius suburti naują komisiją, Tarybos narys G. Lipnevičius replikavo: „Kolega Tarybos narys turbūt pamiršo, kad jis yra Kontrolės komiteto pirmininkas ir dabar bandyti pasislėpti po
sudaroma komisija mažų mažiausiai negražu“.

Šiuo metu „Bruneros“ pavadinimas skamba vienoje Vilniaus gimnazijoje kilusiame vaikų maitinimo skandale. Kaip skelbiama šalies spaudoje, sulaukta tėvų ir mokyklos virėjų skundų, kad maistas prastos
kokybės, vaikai maitinami prieš tai nesuvalgytais kotletais ir pan. Patikrinimą atlikusi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rado jautienos, kurios galiojimo laikas buvo pasibaigęs. Pati „Bruneros“
kaltinimus neigia ir žada ginti savo reputaciją.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Dietistė pataria: kokias daržoves ir vaisius valgyti atėjus rudeniui?

Avatar

Paskelbta

data

Pasibaigus vasarai, didelė dalis žmonių nostalgiškai žiūri į praėjusį metų sezoną. Jis žavi ne vien saulėtomis dienomis, ilgais vakarais, bet ir šviežių vaisių, daržovių gausa. Ko gero, mažai kas atsispiria pagundai savo kasdienybę pagardinti braškių ar trešnių indeliu. Dietistė Živilė Dumbraitė sako, kad prasidėjęs ruduo yra ne ką mažiau turtingas sveikomis ir skaniomis sezoninėmis daržovėmis bei vaisiais. Tuo metu prekybos tinklo „Iki“ duomenys rodo, kad sezono įtaka šio segmento prekėms yra pastebima.

Nei dienos be daržovių ir vaisių

Anot Ž. Dumbraitės, kiekvienam žmogui, siekiančiam maitintis visavertiškai, būtina įsiklausyti į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas. Remiantis jomis, kiekvienas suaugęs žmogus kasdien turėtų suvalgyti 400–1000 g šviežių daržovių ir vaisių.

„Daržovių ir vaisių rekomenduojama valgyti santykiu 4:1, tačiau viskas priklauso nuo žmogaus gyvenimo būdo ir poreikių. Daržovės – produktas, kuris tinka pusryčiams, pietums ir vakarienei. Jei tik yra galimybė, prie kiekvieno dienos maitinimo suvalgykite bent kažkiek daržovių. Tuo tarpu vaisiai gali būti puikus priedas prie patiekalų arba kaip atskiras užkandis. Juos galite vartoti taip pat bet kuriuo paros metu, svarbiausia taisyklė – saikas ir natūralūs kūno poreikiai“, – patarimais dalijasi specialistė.

Dietistė akcentuoja, kad gausesnis vaisių ir daržovių įtraukimas į maisto racioną nėra sudėtingas – prekybos centruose siūlomas gausus jų asortimentas, tad patinkančius variantus gali rasti kiekvienas.

Sveikos mitybos paslaptis – sezoniniai vaisai ir daržovės

Gardus skonis – dažniausiai šiuo kriterijumi vadovaudamiesi sprendžiame, kuriuos maisto produktus dėti į savo pirkinių krepšelius. Anot Ž. Dumbraitės, renkantis taip pat reikėtų atsižvelgti į sezoniškumą, t. y. rinktis daržoves ir vaisius, kurių derlius dera tuo metu mūsų arba kaimyninėse šalyse.

„Sezoniniai vaisiai ir daržovės būna sukaupę daugiausia maistingųjų medžiagų ir vitaminų, tad juos rinktis yra sveikiausia. Su jais mes taip pat gauname organizmui gyvybiškai svarbių skaidulų, kurios užtikrina sklandų virškinimą, padeda palaikyti gerą žarnyno mikrobiotos būklę ir padeda geriau įsisavinti kai kurias medžiagas“, – sako dietistė.

Ji priduria, kad, pavyzdžiui, fermentuotos ir raugintos daržovės žmogaus organizmui taip pat yra naudingos, bet sezoninės turėtų sudaryti didžiąją dalį mūsų maisto raciono.

Sezoniškumas veikia pardavimus

Anot Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, yra vaisių, pavyzdžiui, bananai, avokadai, kuriuos pirkėjai noriai perka ištisus metus. Visgi, atkreipia dėmesį ji, sezoniškumas turi įtakos daržovių ir vaisių pardavimams.

„Pavyzdžiui, pavasarį stebime išaugusį susidomėjimą salotomis, agurkais ir pomidorais. Tuo metu mažiausiai daržovių ir vaisių perkama rugpjūtį–rugsėjį, kai žmonės turi savo darže užaugintų agurkų, pomidorų, obuolių ir kitų gėrybių. Pirkimų pikas būna gegužę, kai žmonės nebeturi savų atsargų, o vitaminų trūkumas organizme yra jaučiamas“, – sako V. Budrienė.  

Vėstant orams, anot jos, kyla citrinių, taip pat raugintos produkcijos pardavimai.

Ką rinktis rudens stalui?

Karštos sriubos ir troškiniai su daržovėmis, namie iškeptas obuolių pyragas, šviežiai pagaminta uogienė – tokius patiekalus įprastai siejame su rudens sezonu. Ž. Dumbraitės teigimu, susiformavę įpročiai parodo, jog sezoninių vaisių ir daržovių poreikis mūsų organizmui yra natūralus. 

„Morkos, burokėliai, bulvės, pomidorai ir agurkai, svogūnai, česnakai, moliūgai, cukinijos ir kopūstinės daržovės – šios daržovės turėtų vyrauti kiekvieno žmogaus virtuvėje ir ruošiamuose patiekaluose rudenį. Gaminkite karštus ir šaltus patiekalus, užkandėles į darbą, pasigardinkite sumuštinį ar omletą – galimų receptų įvairovė yra didžiulė“, – sako dietistė.

Tuo metu į kasdien valgomų vaisių asortimentą patariama įtraukti obuolius, kriaušes, slyvas bei vėlyvąsias uogas – avietes, gervuoges.

Anot V. Budrienės, maisto žinovės rekomenduojamos daržovės – bulvės, kopūstai, svogūnai – rudenį yra gausiai perkamos.

„Visgi rinkdamiesi vaisius lietuviai, greičiausiai, kliaujasi skonio kriterijumi. Vynuogės, mandarinai, persimonai, granatai – šie vaisiai yra perkamiausių sąrašo viršūnėje“, – priduria „Iki“ komunikacijos vadovė.

Vaida Budrienė
„Iki“ komunikacijos vadovė
Mob. tel. +370 686 56010
El. p. vaida.budriene@iki.lt

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019