Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Jos prasidėjo ir tęsiasi. Šį kartą atverčiau 1974 m. komplektą. Jis prasidėjo 1974-01- 01 (antradienio) Nr.1-2. Tad pirmyn, gyvenimo arkly, pirmyn!

Pradžia

TSRS ordinais ir medaliais apdovanoti 9 žemdirbiai ir jiems artimi asmenys. J. Ruminas driokstelėjo puslapiuose apybraiža „Aukštumas įveikia atkakliausi“. O literatūrmenio puslapyje Labučių mokytojos A. Žemaitytės poezija: „Pilkas įstrižas renkas lietus ir debesys tirpsta./Leisk man … rankas pasišildyti/prie tavo sunkios širdies“. G. Janušonytė pateikia miniatiūrą „Sudužęs džiaugsmas“. Atitinka visus reikalavimus. Toliau pilnesnės milžtuvės ir 6 apdovanoti kolūkiečiai. Pagerbtas ŽŪMG šaltkalvis Marcelinas Butvilas. Jo pagamintą plaktuką naudojau ilgus metus. Tinkamas vartojimui ir šiandien. Rajono knygynai siūlo rinkinį „Apie komunistinę moralę“. Pagerbtas kojinių fabriko pameistrys V. Gvilda. Per metus „Ka“ redakcija gavo veik tris tūkstančius skaitytojų laiškų. Juos apžvelgia N. Kunkulevičienė. Pagerbtas ŽŪMG tekintojas A. Danielius. Rajone vyko XVI rajono partinė konferencija. Tuomet partija buvo viena, šiandien jų – kaip nepjautų šunų. Radau pirmąją rajono vado P. Šidlausko nuotrauką, vis dėlto jo ūsai įspūdingesni už manuosius. Trepsutis ragina uždaryti sendaikčių turgų. Pagerbtos keturios kojinių fabriko darbininkės. 1974-01-24 Nr. 11 nekrologas – užuojauta Lietuvos komunistų vadui A. Sniečkui. Antra P. Šidlausko nuotrauka. R. Janužis ir P. Laužikas kritikuoja „Arklidę“. Esą, ten kai kas geria ir savo atsineštus alkoholinius gėrimus. Būdavo. Reportažas iš A. Sniečkaus laidotuvių. Ateizmas. Pagerbtas (i) Remonto-mechaninio cecho darbininkas J. Pocevičius, suvirintojas S. Maslionka, geležinkelininkas A. Ševcovus ir milicininkas A. Štankelis. Yra geras kraštotyrinis St. Šenausko straipsnis „Šiaulėnų kalneliai mena…“ Trepsutis aprašo nuteistą „bobutę“, perpardavinėjusią degtinę. Žinomas reiškinys, amžinas… Pagerbta (i) bankininkė E. Navickienė, šilumvežio mašinistas J. Jasinovičius, bet pradžiai užteks. Baigiamas straipsnis „Šiaulėnų kalneliai mena…“ Tad ir aš prisimenu kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Trepsutis gvildena grūdų malimo problemą Šeduvoje. Anuomet malūnų pertekliaus nebuvo. Tai šiandien bet kas gali nusipirkti norimo galingumo grūdų malūną. Pagerbti geležinkelininkai J. Naumovas, V. Tamošiūnas, A. Čepulis ir laborantė S. Burbienė. Keturi kolūkiečiai apdovanoti ordinais ir medaliais. Du puslapius užkariavo „Komunaro“ kolūkis. Gyvenimo minčių skyrelyje nepaslaugūs dujininkai ir netvarkingi statybininkai. Literatūrmenio puslapyje M. Ainienė, A. Žemaitytės ir V. Žaromskio eilės. Gal šį kartą vyriškų eilių: „Prikelk, mamyt, aš pamylėsiu/ Saulutės mėlynus takus,/Juos mūsų žemėje vėl tiesiu,/Jeigu negandos čia užplūs“ Trepsutis kritikuoja Pionierių (Radvilų) g. purvynus. Pagerbti 5 buitininkai. Gyvenimo mintyse „Gaivos“  valgyklos rūbų kabyklos. Paveiktas sueiliavau ir moteris, kurios pietaudamos nenusiima kepurių,esą tai blogas skonis. Trepsutis aprašo netvarkingus statybininkus Kapsuko (Dariaus ir Girėno) g. Tuomet buvo priklijuotas trečias aukštas gyvenamajam pastatui, esančiam tarp dabartinės „Sodros“ ir  „Grūstės“ parduotuvės. 1974-03-01. Sviesto gamykloje vyko civilinės gynybos pratybos. Pagerbti: siuvėjas S. Jankauskas, Radviliškio remonto mechaninio cecho darbininkai P. Vaitiekūnas, M. Jonaitienė ir A. Rūkas. Pasipiktinę radviliškiečiai rašo, kad 10 val. vakare nebuvo aptarnauti valgykloje, esančioje prieš geležinkelio stotį. Esą, ji tik geležinkelininkams. Nors, kiek pamenu, aptarnaudavo visada. Literatūrmenio puslapyje D. Giedgaudaitės eilės: „Mano troškimas / Sustabdyt besileidžiančią saulę/Mano troškimas-/Išaugt iš vaikystės pasaulio“. Trepsutis aprašo Vingio g. purvynus. Pagerbta kino mechanikė R. Morkienė, geležinkelininkas Č. Adomaitis, pardavėja G. Vaičiulienė. Dešimt radviliškiečių apdovanoti ordinais ir medaliais. Pagerbtas kalvis V. Leinys. Rajono knygynai siūlė A. Klarko „2001 metų kosminę odisėją“. Likę trys tomai į lietuvių kalba nebuvo išversti ir išleisti. Tai klasika. Gyvenimo mintyse – išgėrę Šeduvos chuliganai, Kėdainių g. užkabinėjantys praeivius. Pagerbtos RRĮ virtuvinių stalų gamintojos O. Navickienė ir S. Vilimienė, kojinių fabriko pameistrys S. Petkus ir pardavėjas S. Laucius. Na, o man metas pagerbti skaitytojus kita pastraipa.

Pagerbimas

A. Česnulevičienė rašo apie nepagarbius Šeduvos restorano darbuotojus. Pamenu valgyklą, kur pritrūkus lėkščių gavome bendrą porciją vienoje (šakučių užteko abiems).Pagerbta (į) buitininkė E. Pliuščiauskaitė ir ŽŪMG tekintojas E. Pranys, geležinkelininkas A. Mažulis. Gyvenimo mintyse apie žolynų mindytojus. Pagerbta RRĮ Darbuotoja Z. Petronaitienė. Gegužės pirmosios numeris pamėlynavęs ir pasipuošęs obalsiu: „Tegyvuoja Gegužės Pirmoji!“ Ir solidus reportažas apie komunistinę talką, vykusią balandžio 20 d. Vėliau reportažas iš demonstracijos, beje, kai kuriuos veidus nuotraukose jau galima išskirti. Gegužės 1-osios išvakarėse duris atvėrė ir naujoji universalinė parduotuvė (dabar „Norfa“). Reportažas iš iškilmingo mitingo gegužės 9 d. Pagerbtas TSO darbininkas P. Kiela, rajone vyko Kauno A. Sniečkaus Politechnikos instituto kultūros dienos. Pagerbta TSO darbininkė B. Kasperavičienė. Susidaro įspūdis, jog nuvykę į įstaigą „Ka“ nufotografuodavo tam tikrą kiekį darbuotojų ir vėliau patalpindavo laikraščio puslapiuose. Rajone pradėjo lankytis aktorius D. Banionis, kandidatas į TSRS Aukščiausiąją tarybą… Demokratiją anuomet mėgta vaidinti, taip kaip tai daroma nūdienos Baltarusijoje ar Rusijoje. Gyvenimo mintyse – vaistų prieš liežuvautojus paieškos. Rajono knygynai siūlo „Tarybų Sąjungos komunistų partijos istoriją“. Pagerbta buitininkė S. Mickienė ir baigėsi rajono vasaros  spartakiada. Manau, jog sportinių renginių ir sportuojančiųjų anuomet buvo daugiau. Vėl poezija, eilės. Šįkart nekankinsiu. Ateizmas. Jo buvo apstu. Prastavonių miške vyko vietos turistų sąskrydis. Gyvenimo mintyse bombos iš balkonų, kilimų purtymas ir pan. Nepasikeitė niekas. Reportažas iš birželio 8 d. Antaniškių parke vykusios dainų šventės „Pergalei 30“. Pagerbta sanitarė E. Mickevičienė. Arimaičių ežere iki 1975 m. gegužės 1d. buvo uždrausta gaudyti lydekas gyva žuvele. Įvardinami pažeidėjai. Pagerbtos med. seselės M. Žėkienė, V. Požaitienė ir mūrininkas K. Krikštanas. Piktžolėms – nė pėdos ir vėl pagerbtieji šaltkalvis A. Veseckas, autoinspektorius A. Adomavičius. Gyvenimo mintyse aptariami savitarnos parduotuvėse ypatumai. Pagerbta buhalterė I. Dobriegienė, o pirmąją apžvalgos dalį užbaigiau. 1974-06-29  Nr.75. Dabar metas prisipažinti, kokią smulkią šunybę iškrėčiau skaitytojams.

Prisipažinimas

Tik pradėjęs 1974 m. „Ka“ apžvalgą supratau, kad ji jau buvo mano 2019-02-28 „Rk“ skiltyje. Tiesa, visų minėtų metų neapžvelgiau užbaigdamas mintimi, jog tie metai man pasirodė nykūs. Įdomu tai, kad apžvalgose pradėtas darbas nepersipynė su minėta skiltimi ir netgi turi mažai sąlyčio taškų. Tad pagalvojau, kad kiekvienas skaitytojas gali užsukti į Radviliškio biblioteką (dabar turėtų būti bent 3-1974 m. „Ka“ komplektai. Pasiimti ir rašyti sau  kad ir apie kolūkius, kurie man kėlė alergiją, atrodė nuobodulio viršūnė ir aš nei skiltyje, nei apžvalgose veik neminėjau pagerbtųjų tarybinių valstiečių ir pan. Norintys kultūrinio gyvenimo ras informacijos ir apie jį, literatūros, lyrikos gerbėjai taip pat neliks nuskriausti. Medžiokliai suras medžioklės atgarsių, sportininkai sportinių akimirkų trupinių, bus ir kriminalo, ateizmo, įvykių iš pasaulio ir sovietų sąjungos.

Ieškojimai

1974-07-02. Antradienis Nr.46. Ideologinėje kovoje atokvėpių nebūna (su P. Šidlausko nuotrauka). Šernų medžioklės pradžia (šiandien, ko gero, nepavyktų – išmirė, iššaudė). Gyvenimo mintyse apie naikinamus pakelių medžius (nepasikeitė niekas). Pagerbtas stalius A. Briliauskas. Apie bibliotekininkų darbą rašo P. Kazlauskaitė. Pagerbti geležinkelininkai V. Petrauskas, V. Radavičius, I. Jasinovičius. Ruošiami pašarai. Pagerbta pardavėja A. Usevičienė, šaltkalvis V. Sokolovas. Gyvenimo mintyse – PDG (toks judėjimas su ženkliukais, bylojančiais apie pasiruošimą darbui ir gynybai). Pagerbti „stribai“ Č. Blužas ir M. Zakšauskas, pardavėja. G. Dailidonienė ir devyni geležinkelininkai. Reportažas iš viešbučio „Žara“. Pagerbtas santechnikas A. Masiliūnas. Talentingi kombainininkai, javapjūtė. Radviliškio stadione vyko LTSR vartotojų kooperacijos vasaros sporto žaidynės. Pagerbtos komunalininkės G. Rozenvaldienė, R. Brinkytė. Trepsutis porina apie piktžoles prie namų, o gyvenimo mintyse – šiukšlės keliuose. Rajono knygynai siūlo „Avininkystę“. Trepsutis rašo apie šarmo (skalbimui) gamybą, nes parduotuvėse skalbimo priemonių stoka. Pagerbti gydytojai V. Buivienė, L. Lavnikovič, J. Povilaitis, auklėtoja I. Peršina. Šunizacijos problemos. Dešimt pagerbtų geležinkelininkų ir ryšininkė N. Lušnikova. Sviesto gamintojai kopė į aukštumas, o gyvenimo mintyse – talka prieš lapkričio 1-ąją. Duris atidarė dvi parduotuvės prie „Žaros“ (pramoninių ir maisto prekių). Dabar picerija ir dar kažkas. Pagerbtas prokuroras V. Zukas. Lapkričio 7 d. numeris paraudęs nuo obalsio: „Tegyvuoja Didysis Spalis!“ Trepsutis pliekia girtaujančius vairuotojus. Šeduvoje, prie autobusų stoties, – nelegalus turgus. Pagerbtas medpjovys J. Gineika (miškų ūkis). Rajono knygynai siūlė „Leninas,TSKP apie socialistinį lenktyniavimą“. ŽŪMG šventė 25 metų jubiliejų. „Gaivos“ valgykloje lankytojus bombarduoja lubų tinkas. Vyksta pasiruošimas dainų šventei, įvyko rajono literatų susirinkimas. Gyvenimo mintyse – apie mokinių poilsį žiemos atostogų metu. Pabaiga 1974-12-28 (šeštadienis). Nr.151. Dabar galite paklausti, ar buvo galima rasti dar ko nors, kas netilpo „Ka“ puslapiuose? Atsakymas – taip.

Atsakymas

Bibliotekoje jūs surasite ir neišspausdintą mūsų krašto laikraščio istoriją. Dar yra ir gyvų pirmųjų darbuotojų. Jų atsiminimų teks paieškoti. Tam, kad išpirkčiau kaltę dėl šunybės, Jūsų dėmesiui – išskirtinė medžiaga. Ar prisimenate raštelių paštą? Jis amžinas, tiesa, dabar tai SMS žinutės, bet nuo to jų esmė nesikeičia,o ir rašteliai rašyti ranka niekur nedingę. Tai štai, toks paštas veikė ir „Ka“ redakcijoje. Jūsų dėmesiui keli pavyzdžiai: „Rimai, ar tu neužmiršai, kad esi pasižadėjęs atiduoti puslapį apie Baltarusiją. Pirmadienį, antradieni jau reikia Jonui įteikti. Padaryk ir nuotraukų iš Nesvyžiaus. Aš dar galėsiu pridurti iš Gardino. Adju, Bombino“. Datos nėra. Galima spėti, kad redaktorius rašo korespondentui. Jonas, tikėtina, spaustuvės darbuotojas. „Rimai, taisymai iš perspektyvinio plano: ūkdyti – ugdyti (Dvejetas (2) už tokį gramatikos nežinojimą. Sarmata visoje Europoje!)“ Prisipažinsiu, ir man sudėtinga su gramatika, ačiū Dievui, kompiuterinės programos gelbėja. „Rimai, paskambinkite drg. Stankūnavičiui (Baisogala) – paprašykite, kad jis suorganizuotų straipsnius: 1) veršelių auginimo, jų girdymo pirmosiomis dienomis, 2) dėl karvių maciono remiantis mūsų rajono faktais ir pavyzdžiais. 3) Dėl šiaudų panaudojimo technologijų. Vagonis plenume kalbėjo, kad tai nieko nekainuojantys rezervai, kurių panaudojimas gali atnešti didelės naudos“ (parašas neįskaitomas, tema pagrindinė).
„Rimai, be to, jeigu Tamsta rimtai ruošiesi naujam pokalbiui „Socialistinių įsipareigojimų eilutėje“, siūlyčiau pasirinkti Bandymų stoties eksp. ūkį! Bet čia reikėtų Tau nuvykti dabar ir pradėti paruošti turiningus įsipareigojimus. Manau, kad iš Bandymų stoties bus apie ką rašyti, nes jie diegia visokias mokslo rekomendacijas. Geras autorių kolektyvas. Imk (čiupk!) jautį už ragų. Laimės darbe!“ Iš raštelių galima spręsti apie dalykiškai draugiškus santykius bent kai kurių „Ka“darbuotojų tarpe. Kartu tai ir unikalūs dokumentai kraštotyrininkui. Kai pagalvoji, kiek milijonų tokių raštelių nepasiekė mūsų dienų, kad ir iš Radviliškio mūšio laikotarpio, supranti, kad gyvenime smulkmenų nėra, bet yra neišvengiama pabaiga.

Pabaiga

Aš net neabejoju, jog kažkur dūla medžiaga apie Radviliškio kautynes, Radviliškyje leistus prieškario leidinius, senos nuotraukos, tarp jų ir Radviliškio sinagogos ir daug kitų įvairenybių. Deja, pratęsdamas apžvalgas naujų siurprizų pažadėti negaliu,net paįvairinimui. Taškas.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Netenkina daugiabučio namo administratorių veikla? Kreipkitės į savivaldybę

Avatar

Paskelbta

data

Pastebėta, kad daugėja daugiabučių namų gyventojų nusiskundimų dėl vienos Radviliškio rajone daugiabučių administravimą vykdančios bendrovės veiklos.

Gyventojams būsto administratorius – sunkiai pasiekiamas

Dažniausiai gyventojai reiškia nepasitenkinimą dėl šio būsto administratoriaus pasirinktos bendravimo su gyventojais formos. Tiek naudojantis specialia mobiliąja programėle, tiek bendruoju telefono numeriu administratorius interesantams nepasiekiamas (į gyventojų skambučius neatsiliepiama), klausimų užduoti nepavyksta, todėl ir gyventojų problemos lieka nespręstos, o abejonės dėl galimai netinkamos administratoriaus veiklos tik gilėja.

Dėl netinkamos administratoriaus veiklos kreipkitės į savivaldybę

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti tinkamą daugiabučių namų administravimo paslaugos teikimą, kviečia gyventojus pasidalyti su Savivaldybės administracijos specialistais, su kokiomis konkrečiomis problemomis susiduriama, kokie klausimai (į kuriuos atsakymo negauta) administratoriui buvo užduoti ir pan.

Skambinkite tel. (8 422) 69 056 arba rašykite el. p. viesoji.tvarka@radviliskis.lt

Gyventojų pranešimai priimami el. paštu viesoji.tvarka@radviliskis.lt arba juos galima atnešti į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją (pranešimą adresuoti Statybos ir viešosios tvarkos skyriui). Pasikonsultuoti dėl pranešimo galima su Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoju Viktoru Šmitu, tel. (8 422) 69 056 (šiuo numeriu rūpimus klausimus galima išsakyti nuo 2021-01-25 iki 2021-02-08 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Visi pokalbiai bus įrašomi).

Kviečiame bendradarbiauti ir drauge siekti, kad daugiabučių manų administravimo paslaugos būtų teikiamos tinkamai.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Skaityti daugiau

Aktualijos

Nedarbo grimasos: trečdalis bedarbių prieš karantiną nebuvo dirbę Lietuvoje

Avatar

Paskelbta

data

Daugiau nei pusė šalyje šiemet registruotų bedarbių negavo „Sodros“ nedarbo išmokos, nes nėra dirbę nė 12 mėnesių per pastaruosius dvejus su puse metų. Be to, trečdalis – apie 95 tūkst. – apskritai šį laikotarpį nėra dirbę samdomo darbo Lietuvoje ir neturi jokio nedarbo socialinio draudimo stažo, rodo „Sodros“ analizė.

„Užimtumo tarnybos duomenimis, nedarbo lygis yra rekordiškai išaugęs. „Sodros“ nedarbo išmokų analizė rodo, kad nedarbo augimą lėmė ne vien darbuotojų atleidimai dėl Lietuvoje paskelbto karantino.

Palyginus 2020 m. 3 ketvirtį su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, per metus registruotų bedarbių skaičius išaugo 106 tūkst., tačiau Lietuvoje apdraustųjų skaičius tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo tik 21 tūkst., o trečdalis bedarbių apskritai pastaruosius kelerius metus nebuvo samdomi Lietuvoje“, – pastebi „Sodros“ direktorė Julita Varanauskienė.

Nedarbo išmokų skaičius – stabilus

„Sodros“ nedarbo išmokų gavėjų skaičius, pradėjęs augti per pirmąjį karantiną, antroje metų pusėje stabilizavosi ir pasiekė 90 tūkst. Palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, nedarbo išmokų gavėjų yra perpus arba maždaug 30 tūkst. daugiau.

Vidutinė nedarbo išmoka paskutinį praėjusių metų ketvirtį siekė 350 eurų, o vidutinė išmokos mokėjimo trukmė – beveik 5 mėnesiai – panaši kaip buvo tuo pačiu laikotarpiu užpernai. Tai reiškia, kad žmogus išmoką gauna ne visą maksimalų 9 mėnesių laikotarpį, o vidutiniškai per 5 mėnesius susiranda darbą.

Praėjusių metų pabaigoje nuosekliai mažėjo ir gyventojų besikreipusių nedarbo išmokos. Spalį „Sodra“ gavo 39 tūkst., lapkritį – 32 tūkst., o gruodį – beveik 26 tūkst. naujų prašymų skirti nedarbo išmoką, kai, palyginti, piko metu – praėjusių metų liepą – gauta 61 tūkst. prašymų skirti nedarbo išmoką.

Beje, gyventojams, kurie registruojasi Užimtumo tarnyboje, atskirai kreiptis į „Sodrą“ dėl išmokos nereikia. Užpildžius dokumentus Užimtumo tarnyboje, automatiškai pateikiamas ir prašymas „Sodrai“ dėl išmokos. Jeigu žmogui išmoka nepriklauso, „Sodra“ priima sprendimą jos neskirti.

Išmokos – iki devynių mėnesių

Nedarbo išmokas „Sodra“ skiria tiems gyventojams, kurie prarado samdomą darbą ir yra sukaupę bent 12 mėnesių per pastaruosius 30 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą – atitinkamai sumokėję socialinio draudimo įmokų.

Beje, nedarbo socialiniu draudimu nedraudžiami savarankiškai pagal individualios veiklos pažymą ar su verslo liudijimu dirbantys gyventojai – jie nemoka nedarbo socialinio draudimo įmokų, kitaip nei individualių įmonių savininkai ar mažųjų bendrijų nariai.

Nedarbo išmokos mokamos iki devynių mėnesių. Kas tris mėnesius išmokos dydis sumažėja – taip bedarbiai skatinami ieškoti galimybių sugrįžti į darbo rinką.

Saulius Jarmalis

„Sodros“ Komunikacijos skyriaus vedėjas

komunikacija@sodra.lt  

8 630 00930

Asociatyvi nuotr.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi