30-oji Padėkos už Laisvę eisena

Paskutinį vasaros sekmadienį  Baisogalos jaunieji šauliai dėkojo už Lietuvos laisvę žygyje iš Tytuvėnų į Šiluvą. Eilę metų Padėkos ir vilties eisenoje kartu dalyvauja ne tik piligrimai atvykę  iš visos Lietuvos, bet ir garbingieji tarptautinės organizacijos TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) svečiai.

1990-ieji buvo kertiniai metai Lietuvos kelyje Nepriklausomybės atkūrimo link. TFP organizacijos iniciatyva,  už Lietuvos laisvę  buvo  parengta peticija, kurią ,,TFP,,  savanorių dėka pasirašė 5,2  milijono žmonių  26-iose pasaulio šalyse. Peticija buvo nugabenta į Kremlių. Lietuvai tai buvo svarbi parama ir svarbi žinia, jog turime palaikymą ir esame ne vieni.

Šiandien šią eiseną galima pavadinti Pergalės eisena, nes visą kelią, vadovaujant Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, melsdami Rožinį, giedodami jau dėkojome Dievui už Lietuvos Laisvės Dovaną,  taip švęsdami Padėkos už Laisvę Šventę. Viso žygio metu priekyje pasikeisdami visi šauliai nešėme Fatimos Mergelės Marijos statulą, kurią atsivežė svečiai.

Maldoje prisiminėme ne tik mūsų laisvės kovotojus,  patriotus, kankinius, tremtinius. Savo širdyje  nešėmės intencijas ir laisvės troškimą ir mūsų brolių baltarusių, kad ir šioje šalyje prasidėtų tikrieji poslinkiai į laisvę.

Po 3 valandų žygio, žengdami per Šiluvos aikštę, jau sveikinome Šiluvos Dievo Motiną, mūsų Laisvės užtarėją.

Vidudienį Šiluvos bazilikoje šventėme iškilmingas Šventąsias Mišias už Lietuvą, kurias aukojo net trys ganytojai: Kauno arkivyskupo metropolitas  Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius,  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas K. Kėvalas  kvietė mokytis branginti Laisvės Dovaną, atkreipė dėmesį, jog šiandien kiekvienas asmeniškai  laikome Laisvės egzaminą.

Šiluvos bazilikoje visi – jauni ir seni – dėkodami Dievui už 30 Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės metų, meldėme globos dabarčiai ir ateičiai. Namo grįžome pavargę, sušlapę, bet palaiminti ir džiugūs Laisvės vaikai.

                        Baisogalos 608-osios kuopos šaulė,

mokytoja Giedrė Nakutienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts