2020–2021 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė 173 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė 92,5 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 91,4 proc.), 86–99 balus gavo 6,94 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 11,36 proc.). Dvi Radviliškio Lizdeikos gimnazijos gimnazistės – Lukrecija Kneižytė ir Vesta Sivickytė – gavo aukščiausius šimto balų įvertinimus (parengė mokytoja metodininkė Gintauta Dauneckytė). Kandidatai, kurie neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, Lizdeikos gimnazijoje laikys mokyklinį brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje liepos 20 d.

Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 170 Radviliškio rajono kandidatų, išlaikė 71 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 85 proc.), 86–99 balus gavo 1 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 5,5 proc.).

Chemijos valstybinį brandos egzaminą laikė 5 kandidatai, išlaikė 100 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 94 proc.), 86–99 balus gavo 20 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 13 proc.).

Valstybinį informacinių technologijų laikė 20 kandidatų, išlaikė 90 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 91 proc.), 86–99 balų negavo egzaminą laikiusieji kandidatai (šalyje 14 proc.).

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 67 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė 98,5 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 97,2 proc.), 86–99 balus gavo 10,45 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 17,95 proc.). Dvi Radviliškio Lizdeikos gimnazijos gimnazistės – Lukrecija Kneižytė ir Vesta Sivickytė – gavo aukščiausius šimto balų įvertinimus (parengė biologijos mokytoja metodininkė Lionė Semeniukienė).

Geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė 54 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė 98 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 98 proc.), 86 – 99 balus gavo 1,85 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 4,75 proc.).

Valstybinį rusų kalbos egzaminą laikė 5 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė visi egzaminą laikę kandidatai (šalyje 99,5proc.), 86–99 balus gavo 60 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 37 proc.). Tai vienas rečiausiai besirinktų laikyti egzaminų šiais metais.

Anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą laikė 179 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė 96 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 98 proc.), 86–99 balus gavo 17,8 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 25,8 proc.).

Istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė 85 kandidatai, išlaikė 100 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 99 proc.), 86–99 balus gavo 6 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 7 proc.).

Valstybinį fizikos brandos egzaminą laikė 26 kandidatai, išlaikė 96 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 97 proc.), 86–99 balų negavo egzaminą laikiusieji kandidatai (šalyje 9 proc.)

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Total
1
Dalinasi
Related Posts