Vėjo jėgainių statymui pritarusi Taryba pakliuvo į pinkles?

Vėjo jėgainių statymui pritarusi Taryba pakliuvo į pinkles?

2021 m. spalio 14 d. Radviliškio rajono savivaldybės taryboje buvo svarstomas klausimas dėl specialiojo plano rengimo pagal UAB „Druvalda“ prašymą. Nors dėl šios bendrovės veiksmų, bandant planuoti teritorijas vėjo jėgainių statybai, jau kurį laiką vyksta ginčai net teismuose ir paskutinis teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs, Taryba nubalsavo už tai, kad šiai bendrovei būtų leista planuoti teritorijas darbams Radviliškio rajone. Tarybos nariai prieš posėdį buvo raštu įspėti, kad, priimdami sprendimą dėl UAB „Druvalda“ prašymo, pažeis kitos bendrovės – UAB „Archstudija“ – bei tuo pačiu Radviliškio rajono savivaldybės interesus. Jie žinojo, kad Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų sprendimas, susijęs su UAB „Druvalda“, yra neįsiteisėjęs, tačiau vis tiek nusprendė šį klausimą svarstyti Tarybos posėdyje.

Prašė klausimą išbraukti iš darbotvarkės

Tarybos narys nepartinis Gediminas Lipnevičius prašė UAB „Druvalda“ 2021 m. rugsėjo 7 d. prašymą dėl leidimo projektuoti vėjo jėgaines išbraukti iš darbotvarkės, atidėti kitam posėdžiui, kadangi vyksta ginčas teisme, o teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs. Tarybos narys replikavo: „Nuo kada Taryba aukščiau už teismą? Matau, kad klausimas buldozeriu stumiamas tolyn.“ Kad teismo nutartis neįsiteisėjusi, patvirtino savivaldybės Juridinio skyriaus atstovas Arnoldas Matuzevičius. Jo nuomone, bylos teisme baigtis neturės įtakos Tarybos sprendimui, kadangi UAB „Druvalda“ prašymas įvertintas kaip naujas ir su nagrinėjama byla nesusijęs. G. Lipnevičiui paantrino bei atidėti klausimo svarstymą siūlė ir Tarybos narė „darbietė“ Zita Žvikienė, nurodydama, kad yra nesutinkančių su vėjo jėgainių statyba gyventojų. Taip pat kolegoms pritarė bei siūlė neskubėti socialdemokratas Kazimieras Račkauskis, kviesdamas pirmiausia kalbėtis su gyventojais. Dėl klausimo išbraukimo iš darbotvarkės įvyko balsavimas.  Kad klausimas dėl vėjo jėgainių planavimo būtų svarstomas, balsavo 12 Tarybos narių, o tam prieštaravo 7.

Atstovavo pagal įgaliojimą

Tarybos posėdyje dėl UAB „Druvalda“ prašymo pasisakė Dariumi Velička prisistatęs asmuo. Savivaldybė informavo, kad bendrovę posėdyje atstovavo ne įmonės vadovas, tačiau įgaliojimą turintis asmuo. Pagal viešus duomenis, bendrovės direktorius yra Mindaugas Sudeikis ir jis yra vienintelis įmonės darbuotojas. Posėdyje įmonės atstovas pripažino, kad jis UAB „Druvalda“ nedirba. D. Velička bandė atsakinėti į Tarybos narių klausimus bei skundėsi konkurentų veiksmais: „Nesitikėjome, kad susidursime su konkuruojančiomis įmonėmis ir bandymu stabdyti procesą. Negalime investuoti, kol neturime pritarimo tokio projekto vystymui.“ Pasak jo, buvo daromi pristatymai, kuriuose bendruomenė buvo supažindinta su planais dėl vėjo jėgainių statybos. Esą yra sutarta su netoliese planuojamų statybų esančių žemės sklypų savininkais.

Naudos turės viena stambaus žemvaldžio šeima

Tiesa, įmonės pateikti duomenys rodo, kad buvo sutarta tik su viena stambaus žemvaldžio šeima (pastebėta, kad ji susijusi su rajoną valdančia konservatorių partija) Sidabravo seniūnijoje. Tą posėdyje pripažino ir bendrovę atstovavęs D. Velička. Kaip įmonė žada tartis su bendruomene dėl kompensacijų, jis atsakyti negalėjo, įvardydamas, kad tai „derybų klausimas“.

Neaiškios sąsajos

Klausimų UAB „Druvalda“ atstovui turėjo ne vienas Tarybos narys. Paaiškėjo daug įdomių detalių. Pavyzdžiui, tai, kad UAB „Druvalda“ ne tik, kad turi tik vieną darbuotoją, tačiau praeitais metais yra patyrusi nuostolį, neturi pajamų. S. Veličkos buvo paklausta, kaip tokia įmonė susitvarkys su vėjo jėgainių statybų iššūkiais. Taip pat pasidomėta, ar yra su bendrove susijusių Radviliškio rajono gyventojų. Įmonės atstovas paaiškino, kad į panašius projektus investuoja bankai bei investiciniai fondai, todėl statyboms pinigų bus. Užsiminta, kad įmonė gali būti įsteigta šiam konkrečiam projektui, o pradėjus darbus, susijusius su vėjo jėgainių statyba, bus samdomi darbuotojai. Pasirodo, kaip ateityje atrodys įmonės akcininkų struktūra, dar niekas nežino. Tą Tarybos posėdyje pasakė ir D. Velička. Prieš teikiant svarstyti Tarybai, buvo nuspręsta, kad sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nereikalingas.

Merui neįsiteisėjęs teismo sprendimas – nė motais

UAB „Druvalda“ atstovas Tarybą skubino priimti sprendimą, sakydamas, kad rajonas galėtų gauti naudą iš šio projekto. Esą vėjo elektrinių gaminama energija turi konkurencingiausią kainą. Klausimų įmonės atstovui laviną stabdyti bandė meras Vytautas Simelis, liepdamas „nebesismulkinti“ iki aptarimų, kuria kryptimi tekės elektra laiduose. Jis pastebėjo, kad kituose rajonuose stovi daug vėjo jėgainių, kurios yra visai šalia sodybų. Dėl reiškiamo nepasitenkinimo meras nebuvo patenkintas: „Bijau, kad investuotojai bijos ateiti į rajoną.“ Ar šios įmonės konkretūs pasiūlymai tenkina rajono gyventojus, V. Simelis nematė reikalo gilintis. Meras neįvardijo, kas, apart konservatoriams prijaučiančios žemvaldžio šeimos, turės naudos iš šio projekto. Daugelį nustebino toks mero uolus verslininkų gynimas, kai naudos iš projekto turės tik viena su konservatorių partija susijusi šeima.

Palaikė konservatoriai ir „valstiečiai“

Pasiūlius balsuoti už sprendimo projektą, už jį balsavo 12 Tarybos narių, prieš – 3, o susilaikė 2. Du Tarybos nariai nebalsavo. Nesigilindami į tai, kad teismo nutartis, galinti turėti įtakos dėl specialiojo plano rengimo rajone, yra neįsiteisėjusi, UAB „Druvaldos“ prašymui pritarė meras Vytautas Simelis, jo pavaduotojas „valstietis“ Vytautas Krikščiūnas, konservatoriai Deividas Dargužas, Skaidra Dišlė, Andrius Grabauskas, Paulius Kablys, Justinas Kvėglys, Sigitas Nakutis, Irena Palionienė, Eugenijus Pranevičius, Gabrielius Verdingas, iš „valstiečių“ partijos išstojęs, tačiau koalicijoje likęs Mindaugas Pauliukas. Opozicijos atstovai Taryboje nepartiniai Vilma Aleknienė ir Gediminas Lipnevičius sprendimo nepalaikė. Kartu su jais nepalaikė „darbiečiai“ Zita Žvikienė, Jurgis Baublys bei socialdemokratas Kazimieras Račkauskis.

Nutartis yra apskųsta

UAB „Archstudija“ atstovaujantis advokatas Dr. Paulius Miliauskas patvirtino, kad jo atstovaujama bendrovė yra apskundusi Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų nutartį. Skundas yra priimtas. Iki publikacijos parengimo teismo posėdis dar nebuvo paskirtas. Pasak advokato Dr. P. Miliausko, bylos nagrinėjimas gali užtrukti pusę metų ir daugiau. Analizuojant visą pateiktų Radviliškio rajono savivaldybei prašymų bei jų apskundimo istoriją, tenka daryti išvadą, kad šiuo metu galioja 2021 m. sausio 22 d. savivaldybės administracijos raštas Nr. S-176 (8.24), kuriuo buvo atsisakyta tenkinti UAB „Druvalda“ prašymą. Tuo metu savivaldybė nurodė, kad UAB „Archstudija“ dar 2020 m. gegužės 28 d. kreipėsi dėl Sidabravo seniūnijos įtraukimo į jos planuojamą teritoriją ir pažymėjo, jog leisti rengti dar vieną tų pačių tikslų siekiantį planavimo dokumentą Sidabravo seniūnijos teritorijoje šiuo metu negali.

Kas sumokės už klaidas?

Pradėjus vykdyti šį Tarybos sprendimą, darbus dėl specialiojo plano rengimo atliks UAB „Druvalda“ savo lėšomis. Gali būti, kad teismas tenkins UAB „Archstudija“ skundą administracinėje byloje, dėl ko UAB „Druvalda“ prarastų teisę inicijuoti vietovės lygmens specialiojo plano rengimo procedūrą, kadangi anksčiau, 2021 m. sausio 22 d., Radviliškio rajono savivaldybės administracija buvo atsisakiusi tenkinti tokį bendrovės prašymą, nes UAB „Druvalda“ pretendavo į tą pačią teritoriją, kaip ir jos konkurentė UAB „Archstudija“, pateikusi prašymą kur kas anksčiau. Bendrovės išleistas lėšas savivaldybei gali tekti atlyginti, jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuspręs, kad kita bendrovė pareiškė teisėtas pretenzijas. Teismų sprendimai turi aukštesnę galią nei savivaldybės administracijos ar Tarybos sprendimai.

Advokatas P. Miliauskas pažymėjo, kad Taryba priėmė savivaldybės administracijos raštui tiesiogiai prieštaraujantį sprendimą. UAB „Druvalda“, veikdama savivaldybės Tarybos sprendimo pagrindu, jau neabejotinai bus atlikusi teritorijų planavimo veiksmus, kurių administracijos raštu UAB „Druvalda“ nebuvo leista daryti, todėl bet kokie minėtos bendrovės veiksmai, atlikti, vadovaujantis Tarybos sprendimu, turėtų būti pripažinti neteisėtais, kadangi iš neteisės teisė negali atsirasti.

Įžvelgė protegavimą

Paprašytas pakomentuoti priimtą Tarybos sprendimą, UAB „Archstudija“ atstovaujantis advokatas Dr. P. Miliauskas atsakė, kad jo atstovaujama bendrovė „Susiklosčiusią situaciją vertina kaip nepagrįstą UAB „Druvalda“ protegavimą, kuriam nėra jokių paaiškinamų priežasčių.“ Advokatas nurodo, kad į klausimo dėl specialiojo plano rengimo šioje teritorijoje nagrinėjimo procesą anksčiau buvo nuspręsta įtraukti tris suinteresuotus subjektus (UAB „Archstudija“, UAB „Druvalda“ ir trečiąją į teritoriją pretenduojančią bendrovę). Deja, tiek svarstant 2021 m. rugsėjo 7 d. UAB „Druvalda“ prašymą, tiek jo pagrindu parengtą Tarybos sprendimo projektą, šie suinteresuoti asmenys nebuvo pakviesti pasisakyti.  UAB „Archstudija“ atstovas piktinosi situacija: „Toks Tarybos elgesys ir dvigubų standartų taikymas yra nesuprantamas ir nepateisinamas. Nors UAB „Archstudija“ laikosi pozicijos, kad būtent jos 2020 m. gegužės 28 d. prašymas turi pirmenybę, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, 2021 m. rugsėjo 7 d. UAB „Druvalda“ prašymas bent jau turėjo būti svarstomas tokia pat tvarka, kokia buvo svarstytas šios bendrovės 2020 m. gegužės 28 d. prašymas, t. y. visų suinteresuotų subjektų prašymai turėjo būti svarstomi kartu.“

Kokį galutinį sprendimą priims teismas ir ar meras kartu su konservatoriais bei „valstiečiais“, balsavę už šį sprendimą, neliks kvailio vietoje, informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

Rita Grigalienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto