Socialiniai tinklai

Aktualijos

Valandėlė su V. Mykolaičiu-Putinu

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio trečiojo amžiaus universiteto Knygos bičiulių klubas „Beržė“, kuris veikia Viešojoje bibliotekoje, surengė užsiėmimą, skirtą Vinco Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.

Be senjorų klubo narių, bibliotekos atstovų, užsiėmime dalyvavo iš Vilniaus atvykę kraštiečiai, pašušvėnai: žurnalistė, sociologė, publikacijų, ekspedicijų dalyvė, viena iš sambūrio „Pašušvėnai“  sostinėje iniciatorių Vida Povilaitytė-Kazlauskienė ir to paties sambūrio prezidentas, nusipelnęs inžinierius architektas, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios choro „Skliautai“ dalyvis ir prezidentas, mėgėjas tapytojas Edvardas Vytautas Beinortas. Jie pasidžiaugė aktyvia radviliškiečių literatūrine, leidybine ir kita veikla, pasidalijo savos gimtinės prisiminimais. V. Povilaitytė-Kazlauskienė papasakojo kai kurių jos žinomų detalių apie V. Mykolaičio-Putino gyvenimą ir darbą Vilniaus universitete. Kartu su E. V. Beinortu visi padainavo, be kita ko – ir klubo dainą „Beržė“, sukurtą narės Zenonos Zakienės.

Po to klausytasi senjorės, ilgametės pedagogės Zofijos Krikštanienės išsamaus pranešimo apie V. Mykolaičio-Putino gyvenimo kelią. Mokytoja vaizdingai atpasakojo aplinką, kurioje gimė (1893 m. sausio 6 d.) ir augo  būsimasis kūrėjas, apibūdino jo griežto, praktiško mąstymo tėvo charakterį, švelnią, jautrią motiną, namuose – Prienų rajono Pilotiškių kaimo ūkininkų šeimoje – vyravusią atmosferą: „Nuošalus Mykolaičių viensėdis gyveno savo uždarą gyvenimą, kurį retai kas iš šalies tesudrumsdavo.“ Apžvelgti jaunojo Mykolaičio mokslo Gudeliuose ir Marijampolėje metai, išryškintas pirmasis jo susitikimas su Maironiu, turėjęs įtakos tolesnės veiklos krypčiai. Klausytojams primintas laikotarpis nuo 1909 metų, kai V. Mykolaitis įstojo į Seinų kunigų seminariją. „Būtent tada, po dviejų mokymosi ten metų, laikraštėlyje „Šaltinis“ su eilėraščiu „Aukštyn širdis“, panašiu į maldą, debiutavo naujas poetas – Putinas“, – priminė pranešėja. Įdomiai nušviestas ir tolesnis jo gyvenimas – nukreipimas studijuoti Petrogrado dvasinėje akademijoje, vėliau – Freiburgo (Fribūro) universitete (Šveicarija), Miuncheno universitete (Vokietija), grįžimas į Lietuvą ir dėstytojo darbas Kauno universitete. Per visa tai ryškėjo jo dvasinių svyravimų, prieštaravimų, dvejonių, brendusio apsisprendimo linija, pasibaigusi 1935 m. kunigystės atsisakymu, šeimos su Emilija Kvedaraite sukūrimu. Pranešime atspindėta ir aktyvi V. Mykolaičio-Putino pasaulietinė veikla: jis buvo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, dirbo Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetuose, Lietuvių literatūros institute, o 1954 m., pablogėjus sveikatai, profesorius atsisakė visų savo tiesioginių ir visuomeninių pareigų, atsidėjo vien kūrybai. Mirė 1967 m. birželio 7 d., palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.

Vinco Mykolaičio-Putino, poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros kritiko, istoriko ir teoretiko, kūrybą užsiėmime nušvietė klubo narė Gražina Dunauskienė. Savo pranešime ji apžvelgė vadinamajai Maironio mokyklai priklausiusią Putino ankstyvąją poeziją, ypač rinkinį „Tarp dviejų aušrų“, kuris laikomas ryškiausia lietuviškojo simbolizmo apraiška, taip pat vėlesnį „Keliai ir kryžkelės“, padvelkusį jau atsinaujinusio klasicizmo lyrikos vėjais. Cituoti, aptarti jo poezijos rinkiniai „Būties valanda“, „Langas“, karo ir pokario metų poezijos ypatumai.

Daug vietos skirta V. Mykolaičio-Putino romanui „Altorių šešėly“, kurio pasirodymas, kaip pats rašytojas sakė, sukėlė sprogstančios bombos įspūdį ir sugadino jam daug kraujo, nes buvo gana prieštaringai sutiktas ir įvertintas. Romane atskleisti poeto, kunigo Liudo Vasario dvasiniai išgyvenimai, savęs ieškojimas ir suradimas, išbandymai, sukurti  įdomūs kiti paveikslai – visa tai siejosi su paties autoriaus išgyvenimais, juolab traukė ir domino skaitytojus. Neatsitiktinai šį psichologinį romaną kritikai yra pavadinę „iš širdies išplėšta“, nediskutuotinos vertės knyga. Kažin ar lietuvių literatūroje yra kitas kūrinys, kurį pats autorius taip uoliai būtų draudęs iliustruoti, versti į kitas kalbas, inscenizuoti, ekranizuoti. Tačiau ilgainiui su šiuo romanu nutiko būtent taip  – viską lėmė romano populiarumas ir talentingumas.

Prisimintas ir Putino romanas „Krizė“, iškeliantis 4-ojo dešimtmečio Lietuvos visuomenės socialines, tautinės kultūros problemas ir esme išlikęs neįtikėtinai aktualus mūsų dienoms. Kalbėtoja apsistojo ir prie istorinio romano „Sukilėliai“, vaizduojančio 1861–1864 m. lietuvių kovas dėl žemės ir laisvės. Kritikai jį vertina ir už tai, kad čia gilinamasi į lietuvių tapatybės pamatus, akivaizdžiai atspindima grėsmė jiems. Pranešėja taip pat apžvelgė V. Mykolaičio-Putino sukurtas dramas, reikšmingiausius jo, literatūros teoretiko, istoriko, kritiko, darbus.

Užsiėmime savo mintimis apie šį rašytoją pasidalijo, jo eilėraščių paskaitė klubo narė, Radviliškio trečiojo amžiaus universiteto rektorė Nijolė Nejienė, kiti. Senjorai tąkart klausėsi muzikos įrašų – dainų V. Mykolaičio-Putino žodžiais, apžiūrėjo išleistų jo kūrinių parodą, kurią parengė Viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Alma Balčiauskienė.

Knygos bičiulių klubo „Beržė“ pirmininkė Janina Kaučikienė informavo apie kai kurias Trečiojo amžiaus universiteto ir savo klubo aktualijas, priminė artimiausius planuojamus renginius, pakvietė narius juose taip pat aktyviai dalyvauti.

Klubo „Beržė“ informacija

Gretos Simonavičienės nuotraukos

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Ligoninėje dviejų kabinetų remontas – už milijoną…

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio ligoninė pastaruoju metu garsėja brangiais Viešaisiais pirkimais. Paskutinis ligoninės vadovų pageidavimas Tarybai – leisti vykdyti geriatrijos konsultacinio kabineto ir dienos stacionaro įrengimo projekto viešuosius pirkimus ir pasirašyti pirkimų sutartis.

Ar atsiras reikalingų specialistų?

Kyla klausimas, ar Radviliškio ligoninei reikalingas geriatrijos dienos stacionaras bei konsultacinis kabinetas – juk ligoninėje yra Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, kuris teikia paslaugas vyresnio amžiaus pacientams. Geriatrijos dienos stacionaruose 60-ies metų ir vyresnio amžiaus žmonėms teikiama kompleksinė pagalba – medicininė, psichologinė ir socialinė priežiūra, atliekamas visapusiškas paciento ištyrimas, diagnozuojami ir gydomi specifiniai geriatriniai sindromai ir lėtinių ligų paūmėjimai, stengiamasi pagerinti pacientų funkcinę būklę, gyvenimo kokybę, teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnio gydymo.

Ir dar klausimas, ar atsiras specialistų, pageidaujančių dirbti už taip brangiai įrengtame dienos stacionare. Žinoma, jog šiuo metu Lietuvoje trūksta gydytojų geriatrų, nes tai ne pati patraukliausia sritis medikui – juk gydytojas visuomet nori matyti savo pacientą išgijusį, sustiprėjusį, o čia yra priešingai. Tačiau ligoninės direktorius nusiteikęs optimistiškai – jis planuoja pirmiausiai įvykdyti viešuosius pirkimus, o vėliau įdarbinti  ir sveikatos priežiūros specialistų komandą. Planuojama, jog komanda bus gausi, ją sudarys gydytojas geriatras, bendrosios praktikos slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, medicinos psichologas ir socialinis darbuotojas.

Tik ar atsiras tokių specialistų – šiuo metu ligoninėje trūksta 15 įvairios kvalifikacijos medicinos specialistų.

Geriatrijos kabinetui – beveik 300 tūkst. eurų

Verčia suabejoti ir  šio konsultacinio kabineto  bei dienos stacionaro įrengimo kaina. Pasak Radviliškio ligoninės direktoriaus Vaido Smalinsko, šio projekto tikslas – VšĮ Radviliškio ligoninės II korpuso 2 aukšte esančiose patalpose įkurti geriatrijos konsultacinį kabinetą ir 6 vietų dienos stacionarą. O už projekto įgyvendinimui skirtus 283 tūkst. eurų numatyta atlikti patalpų remontą, lifto atnaujinimą bei įsigyti reikalingą medicininę, virtuvės, vonios kambario, kompiuterinę ir kitą įrangą bei įrenginius, kineziterapijos ir ergoterapijos įrangą ir priemones, baldus specialistų darbo vietoms, virtuvei, palatoms, procedūrų kabinetui, laukiamajam, pagalbinėms patalpoms. Šiuos darbus numatoma atlikti iki 2022 m. spalio 31 dienos.

Visus nustebino daugiau nei įspūdinga suma kabinetų remontui bei menkavertei įrangai įsigyti – 283 tūkst. eurų, arba suprantamiau – milijonas litais už dviejų kabinetų įrengimą, kuriame viename iš jų bus 6 lovos, o kitas – konsultacinis kabinetas. 

Kadangi  jau žinoma, jog leidimas  įrengti geriatrijos dienos centrą bei konsultacinį kabinetą Tarybos bus duotas, lauksime šio prabangaus konkurso pabaigos ir informuosime skaitytojus, kas ir už kiek buvo pirkta. 

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Statinių savininkai ir naudotojai, sustiprinkite statinių priežiūrą žiemos sąlygomis

Avatar

Paskelbta

data

Prasidėjus permainingiems orams, kai dienomis temperatūra priartės prie nulio, ant namų stogų formuosis varvekliai ir susidarys pavojingos sniego nuošliaužos. Varveklis, krentantis nuo stogo, gali stipriai sužaloti ne tik praeivius, bet ir apgadinti šalia namo stovinčius gyventojų automobilius.
Bendro naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą turi organizuoti seniūnijos. Daugiabučius namus administruojančios bendrijos ar pastatus administruojančios įmonės, kol dar neįvyko nelaimė, turėtų nedelsdami pasirūpinti gyventojų ir jų turto saugumu: nudaužyti varveklius bei nukasti sniegą tose vietose, kur gali susidaryti pavojingos nuošliaužos. Prieš pradedant tokius darbus, vietas, kuriose kyla pavojus praeivių gyvybei ar gyventojų turtui, būtina aptverti įspėjamosiomis juostomis. Privačių namų savininkai arba nuomininkai turi užtikrinti praeivių saugumą, tad būtina nukasti sniegą, nukapoti susiformavusį ledą, slidžias vietas pabarstyti smėlio mišiniu.

Labai aukštai kabančių varveklių patiems gyventojams šalinti nepatartina, nes tam reikia specialios technikos bei įrangos. Privačių namų savininkams, nusprendusiems pašalinti varveklius, reikėtų laikytis pagrindinių saugumo taisyklių: 

1. Niekada nelipkite ant apsnigto ar apledėjusio stogo daužyti varveklių.

2. Niekada nestatykite kopėčių tiesiai po kabančiais varvekliais, neremkite kopėčių į apledėjusius vandens surinkimo latakus.

3. Kopėčias statykite ant lygaus ir stabilaus pagrindo.

4. Įsitikinkite, kad krisdami nudaužyti varvekliai neužkris ant žmonių, naminių gyvūnų ar asmeninio turto. Jei įmanoma, teritoriją, į kurią gali kristi varvekliai, aptverkite apsaugine juosta.

5. Varveklius daužykite pakankamo ilgio medine kartimi, kad pats nesusižeistumėte.

6. Daužydami varveklius nenaudokite perteklinės jėgos. Per smarkiai daužant varveklius galima pažeisti stogo konstrukcijas. Jei varvekliai masyvūs ir jų neįmanoma lengvai nudaužti, kreipkitės į profesionalias tarnybas.

7. Niekada nedaužykite varveklių, jei arti yra elektros perdavimo linijos ar kitų komunikacijų. Medinė kartis, kurią naudojate varvekliams daužyti, turi būti trumpesnė nei atstumas iki laidų.

8. Nudaužytus varveklius būtina nedelsiant nustumti nuo šaligatvio ar tako.

Kad būtų išvengta varveklių susiformavimo, reikia:

1. Laiku ir saugiai pašalinti sniegą nuo stogo.

2. Įrengti tinkamą palėpės apšiltinimą, kad namų šiluma nepatektų pro stogo dangą, netirpdytų sniego ir neformuotų varveklių.

3. Įrengti vandens latakų elektrinį apšiltinimą – neužšaltų vandens latakai ir nesusiformuotų varvekliai.

Eidami į darbą, mokyklą ar grįždami namo stenkitės išvengti žiemos pavojų. Labai atsargiai lipkite apledėjusiais laiptais, nepaslyskite leisdamiesi nuokalne ar eidami šaligatviu, nevaikščiokite arti aukštų pastatų, nestatykite prie jų ar apsnigtų medžių automobilių. Įspėkite vaikus apie gresiančius pavojus ir nepalikite mažamečių lauke be priežiūros.

Primename statinių savininkams ir naudotojams, kad būtina sustiprinti statinių priežiūrą žiemos sąlygomis.

Žiemą ant statinių stogų kaupiasi sniegas, o atšilus orui – ledas ar vanduo ir labai padidėja apkrovos. Tokie pokyčiai veikia statinius ir gali sukelti griūtis ar avarijas. Statinio konstrukcijų mechaniniam atsparumui ir pastovumui poveikį gali sukelti sniegas, ledas ar tirpstančio sniego ir ledo vanduo, užkemša lietaus nutekėjimo sistemas, bėga ir patenka ant statinio konstrukcijų. Šąlant vanduo ardo ir gadina konstrukcijas, mikroplyšiai didėja, veikiami temperatūrų skirtumo.

Siekiant išvengti galimų avarijų ir nelaimingų atsitikimų, reikia būtinai stebėti sniego storį, apledėjimus ir jų poveikį statiniams bei aplinkai. Susikaupęs sniegas, ledo varvekliai turi būti šalinami nuo statinių išorinių konstrukcijų. Nuo laiptelių, šaligatvių, takelių ir prieigų turi būti nuvalytas sniegas, pabarstyta smėliu. Tokiu būdu galima išvengti nelaimių ir skaudžių pasekmių.

Prašome visų atsakingų asmenų už statinių priežiūrą imtis reikalingų priemonių nelaimėms išvengti.

Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Skaityti daugiau

Skaitomiausi