Už chuliganišką elgesį Šeduvoje per Jonines – laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas

Joninių šventė paprastai siejama su išgertuvėmis, ne tik su laužais ir paparčio žiedo ieškojimu. Trisdešimtmetis Modestas Jonaitis 2022 m. birželio 25-osios naktį, jau gerokai po vidurnakčio, apie 0.46 val., Šeduvoje kaip reikiant „pasismagino“ – sudavė mažamečiui N. Ž. į galvą, taip pat – kiek vyresniam A. T., o po to, norėdamas pasprukti iš įvykio vietos, automobiliu VW POLO kliudė priešais stovėjusį 23-ejų metų amžiaus Ž. J., dėl ko jis persivertė per automobilį ir patyrė sužalojimus, įvertintus kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Pirmasis į policiją su pareiškimu, prašydamas ištirti įvykį, kreipėsi nukentėjusysis Ž. J. 2023 m. sausio 31 d. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose paskelbtas nuosprendis, kuriuo Modestui Jonaičiui skirta bausmė.

„Nesuprato“, kad muša vaikus

Modesto J. veiksmai buvo įvertinti kaip nusikaltimas, numatytas Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 3 dalyje ir du nusikaltimai, numatyti Baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje. Kaltinamasis, apklausiamas teisme, savo kaltę pripažino visiškai. Jis papasakojo, kad birželio 25-osios naktį, apie vidurnaktį, Šeduvoje, prie parko, eidamas iš šventės, sutiko du jaunuolius. Vieną iš jų pastūmė ir sudavė kumščiu į galvą. Netrukus sudavė į galvą ir kitam. Modestas J. sakė, kad tuo metu nesuprato, jog vadinamieji „jaunuoliai“ – mažamečiai.

Aiškino, kad nukentėjusysis trenkė į stiklą

Primušęs vaikinukus, vyras nuėjo prie aikštelėje palikto automobilio. Ten jo laukė nepažįstamas vyras, kuris atsistojo priešais mašiną ir pareiškė, kad Modestas J. niekur nevažiuos. Kaltinamasis, nenorėdamas paklusti tokiems nurodymams, sėdo už vairo ir kelis kartus paspaudė greičio pedalą, kitaip tariant, „pagazavo“, bet atkaklus vyriškis mašinos priekyje niekur nepasitraukė. Pasak kaltinamojo, tada jis pradėjo lėtai važiuoti, o užsispyręs vyras, stovėjęs mašinos priekyje, užlipo ant variklio gaubto ir kumščiu trenkė į stiklą. Vis tik Modestas J. pripažino, kad tokio smūgio nematė, tik spėja, kad būtent taip buvo. Tada kaltinamasis esą paspaudė akseleratoriaus pedalą smarkiau, o nukentėjusysis persivertė per mašinos stogą ir nukrito.

Kreipėsi pagalbos

Neturintis nė 14 metų nukentėjusysis N. Ž. buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu. Taip pat – ir kiek vyresnis nukentėjusysis A. T. Abu vaikinukai davė beveik tokius pačius parodymus. N. Ž. nurodė, kad kartu su A. T. ėjo iš šventės ir pamatė tris neblaivius vaikinus, iš kurių vienas be jokios priežasties jam trenkė kumščiu per pakaušį. N. Ž. pabėgo, tačiau nubėgdamas spėjo pamatyti, kad tas pats vyrukas kumščiu per galvą sudavė ir jo draugui A. T. Kartu su mušeika buvę vaikinai šaukė: „Modestai, baik!“ A. T. kreipėsi pagalbos į jau suaugusį Ž. J., vėliau taip pat tapusį nukentėjusiuoju.  N. Ž. matė, kaip Ž. J. nuėjo prie neblaivių vyrų, kurių vienas sudavė smūgius nepilnamečiams, tačiau, kas vyko toliau, nebematė.

Neleido pasprukti

Vyresnis nukentėjusysis Ž. J. paaiškino, kad tą naktį į jį kreipėsi ir pagalbos paprašė iš matymo pažįstamas N. Ž., kuris pasakė, kad juos su draugu sumušė trys vyrai. Norėdamas išsiaiškinti, kas vyksta, Ž. J. pasivijo nurodytus vyrus. Jo akyse vienas vyrukas iš automobilio išsitraukė daiktą, panašų į metalinę lazdą. Po to tas vyras, duodamas parodymus, minėjo, kad tai buvęs veržliaraktis. Nukentėjusiuoju tapęs Ž. J. pasakė, kad nori tik pasikalbėti, tačiau pamatęs, kad visa trijulė yra girti, pasakė, kad tuojau iškvies policiją, ir užstojo automobilio priekį, tuo neleisdamas automobilio vairuotojui pabėgti. Nepaisydamas priekyje stovinčio žmogaus, vairuotojas vis tiek važiavo į priekį. Taip jis Ž. J. parbloškė ant variklio gaubto. Jis galva trenkėsi į automobilio priekinį stiklą, po to nusirideno ant žemės. Nukentėjusiajam krentant ant žemės, suskilo jo telefono ekranas. Įvykį matė kartu su nukentėjusiuoju buvę du draugai.

Teisinosi, kad bėgo nuo konflikto

Du draugus įvykio vietoje turėjo ir Modestas J. Vienas iš jų, A. K., parodė, kad 2022 m. birželio 24 d. vakare kartu su kaltinamuoju ir jo broliu ėjo iš šventės link automobilio. Eidamas jis išgirdo riksmą: „Nesidaužyk!“ Atsisukęs, vyrukas pamatė nubėgančius vaikus. Paskui jis netoli automobilio išgirdo juos kviečiantį vyrišką balsą bei artėjančius tris siluetus. Išsigandęs, A. K. netgi išsitraukė veržliaraktį, kurį neva iš jo atėmė kaltinamasis, sakydamas, jog niekas nesimuš. Priėjęs vyras jiems priekaištavo, kam jie muša vaikus. Kaltinamasis su tokiomis pretenzijomis nesutiko. Pasak A. K., visi trys vyrai sėdo į automobilį dėl to, kad nenorėjo konflikto, norėjo išvykti, bet nukentėjusysis Ž. J. to padaryti neleido. Modesto J. draugas netgi kiek sutirštino spalvas, sakydamas, jog mašinai pradėjus važiuoti, nukentėjusysis užlipo ant variklio gaubto ir kumščiu trenkė į priekinį stiklą. Esą dėl šios priežasties Modestas J. padidino greitį ir nukentėjusysis, persivertęs per automobilį, nukrito. Deja, teismas nepatikėjo tokia liudytojo versija, kadangi kartu su nukentėjusiuoju buvę draugai visada nuosekliai teigė, kad Ž. J. į automobilio langą trenkėsi galva. Apžiūrint automobilį VW POLO, buvo matyti, kad yra susidariusi 10 × 10 cm įdūža, nuo kurios į visas puses pasklidę įvairūs priekinio stiklo įtrūkimai per visą lango plotą.

Elgėsi chuliganiškai

Ž. J. buvo padaryta daug sužalojimų visame kūne, kurie pasireiškė daugiausia kraujosruvomis, mėlynėmis, tačiau medicinos specialistas visa tai įvertino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą. Kadangi sužalojimai padaryti viešoje vietoje, Modestui J. kaltinimas pareikštas pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį dėl viešosios tvarkos sutrikdymo. Dėl to, kad jis kumščiu trinktelėjo mažamečiui N. Ž., įvertinta kaip nusikaltimas, numatytas Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 3 dalyje. Kadangi tuo pačiu metu, toliau tęsdamas chuliganišką veiką – smurtaudamas prieš vyresnį nei 14 metų A. T., tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje jis pažeidė viešąją tvarką, nustatyta, kad Modestas J. padarė dar vieną nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje. Teismas nuosprendyje pažymėjo, kad Modestas J., suprasdamas, kad nukentėjusysis Ž. J. siekia jį sulaikyti dėl padarytų nusikalstamų veikų, tyčia, kitų žmonių akivaizdoje ir suprasdamas, kad elgiasi itin amoraliai, jis sukėlė realų pavojų kito asmens sveikatai. Jis tokiu būdu siekė išvengti baudžiamosios atsakomybės už savo veiksmus, todėl tyčia, vairuodamas automobilį, parbloškė nukentėjusįjį, sukeldamas jam sužalojimus.

Recidyvistui suteikė šansą

Modestas J. nusikaltimus padarė viešoje vietoje, po šventės, kur buvo daug žmonių. Jis tyčia smūgiavo kumščiu į gyvybiškai jautrią žmogaus kūno dalį – galvą. Modestas J. per metus administracine tvarka buvo nubaustas 30 kartų, o nusikalstamas veikas padarė, būdamas recidyvistu, nes yra teistas 7 kartus, daugiausiai už nusikaltimus nuosavybei. Kaltinamasis nuosprendžio paskelbimo metu niekur nedirbo. Vis tik teismas surado galimybę nuolat pažeidinėjančio įstatymus Modesto J. pasigailėti. Nuspręsta, kad dėl to, jog vyriškis atsiprašė nukentėjusiųjų bei nuoširdžiai dėl to gailėjosi, jam laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas. Patikėta, kad Modestas J. daugiau nusikaltimų nepadarys, o dirbdamas greičiau atlygins nusikaltimu padarytą žalą.

Kai kurie žalą įvertino pinigais

Kaltinamojo padaryta žala įvertinta civiliniais ieškiniais. Nukentėjusysis Ž. J. pareiškė 1036 eurų civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Mažametis nukentėjusysis N. Ž. pareiškė 500 eurų civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo. Apklausiant nepilnamečius nukentėjusiuosius, dalyvavo psichologas, kurio dalyvavimui procese buvo patirta 60,78 Eur ir 46,15 Eur išlaidų. Atstovaujant nepilnamečius nukentėjusiuosius, teisme jiems buvo paskirti advokatai, už kurių paslaugas sumokėjo valstybė. Svarstytas klausimas ir dėl šių išlaidų atlyginimo.

Laisvės atėmimo kol kas atlikti nereikės

Modestas Jonaitis buvo pripažintas kaltu dėl trijų nusikaltimų padarymo – jis du kartus pažeidė viešąją tvarką bei sukėlė fizinį skausmą mažamečiui. Bausmės buvo subendrintos ir Modestui Jonaičiui skirtas laisvės atėmimas 1 metams ir 3 mėnesiams. Ši bausmė buvo sumažinta trečdaliu, kadangi teisme nagrinėjant bylą, buvo taikymas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Galutinė bausmė – laisvės atėmimas 10 mėnesių. Prie šios bausmės iš dalies pridėta 2022 m. lapkričio 23 d. nusprendžiu paskirtos laisvės apribojimo bausmės dalis, galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 1-eriems metams. Kaip jau minėta, Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėjas Augustinas Mitkus laisvės atėmimo bausmės vykdymą nusprendė atidėti 2-iems metams. Šiuo laikotarpiu skirti iškalbingi įpareigojimai – gydytis nuo priklausomybės narkotinėms medžiagoms, visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką dirbti arba būti užsiregistravus Užimtumo tarnyboje, uždrausti vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir 9 mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje. Kaip nuteistasis vykdys paskirtus įpareigojimus, stebės Probacijos tarnyba. Jeigu Modestas J. darys pažeidimus, nevykdys teismo bei Probacijos pareigūnų nurodymų, jis gali būtų pasiųstas atlikti realios laisvės atėmimo bausmės.

Nedirbančiam nusimato išlaidos

Civiliniai ieškiniai buvo tenkinti visi. Iš Modesto Jonaičio priteista 500 Eur neturtinės žalos nukentėjusiajam N. Ž., 1036 Eur turtinės ir neturtinės žalos nukentėjusiajam Ž. J. bei 106,93 Eur priteista valstybei už nepilnamečiams nukentėjusiesiems teiktą psichologo pagalbą bylos procese. Teismas pasigailėjo Modesto Jonaičio tik dėl išlaidų atlyginimo valstybės paskirtiems advokatams, kurie byloje atstovavo nukentėjusiųjų interesus. Nuspręsta, kad kaltinamojo materialinė padėtis per prasta šioms išlaidoms sumokėti.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmus.

Rita Grigalienė

Asociatyvus nuotraukų koliažas

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto