Tęsiame projektą “Misija#100mečio kelionė“. Sausio mėnesio iššūkis

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos bendruomenė įvykdė Valstybės pažinimo centro projekto Misija#100mečio kelionė sausio mėnesio iššūkį: pasidomėti Sąjūdžio ir su juo sietinomis iniciatyvomis mūsų gimtajame krašte. Užduoties atlikimo formą galima buvo rinktis laisvai, kūrybiškai, pvz., pakalbinti artimuosius, mokytojus, paieškoti autentiškų nuotraukų ar ištraukų iš to meto laikraščių, kurti patys ir kt.
Šį iššūkį priėmė 10a klasės mokiniai ir jų auklėtoja Aušrelė Mackevičienė. Pokalbiuose su mokytojais buvo prisiminta, kad Radviliškyje Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Radviliškio iniciatyvinės grupės vadovu buvo gydytojas Antanas Stančikas, jam labai talkino jo žmona Elena Stančikienė, kuri ilgą laiką dirbo mūsų mokykloje tikybos mokytoja. Nusprendėme organizuoti susitikimą su šiais iškiliais žmonėmis, kurie mūsų rajone yra gerai žinomi lietuviško žodžio puoselėtojai, poetai.
Susitikime su dešimtokais Antanas ir Elena Stančikai pasidalino savo prisiminimais apie pirmuosius žingsnius į demokratiją, laisvą žodį, o vėliau ir į Lietuvos nepriklausomybę. Tuomet, prieš 30 metų, anot pašnekovų, niekas negalvojo apie save, asmeninę gerovę ar naudą. Pirmieji Sąjūdžio spaudos leidiniai buvo kaip gaivaus oro gūsis, sustiprinęs tikėjimą, kad Lietuva turi būti laisva. Tai patvirtino ir gerbiamų pašnekovų prisiminimai apie dalyvavimą mitinge Vingio parke, Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime, įvairiuose renginiuose , vykusiuose mūsų rajone ar pas kaimynus. Prisiminimus svečiai pagyvino savo kūrybos eilėraščiais.
Jaudinantys prisiminimai stebino moksleivius, nes šiandieninei kartai yra sunku suvokti gilų patriotiškumo jausmą, atsakomybę už tautą, jos laisvę. Tačiau labai prasmingi buvo paskutiniai susitikimo žodžiai: „Mes – iškovojome, jūs – išsaugokite“. Tai įpareigoja…
Projekto“Misija#100mečio kelionė“ vykdymą mokykloje koordinuoja istorijos mokytoja Laima Škėmienė. Padėka mokyklos bibliotekos darbuotojoms, mokytojai V. Andriušaitienei už pagalbą organizuojant renginį.

Total
0
Dalinasi
Related Posts