Teismas priėmė sprendimą Radviliškio lopšelio – darželio „Eglutė“ byloje

Teismas priėmė sprendimą Radviliškio lopšelio – darželio „Eglutė“ byloje

2021 m. spalio 29 d. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Deimantė Andrulytė priėmė sprendimą dėl pusmetį trukusio darbo ginčo. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka, tačiau jau dabar buvusi biudžetinės įstaigos – lopšelio – darželio „Eglutė“ darbuotoja Kristina Gilytė šiuo metu gali džiaugtis dar viena pergale. Darželio vadovė Asta Varkulevičienė teismo pripažinta neteisia – Panevėžio darbo ginčų komisijos 2021 m. balandžio 19 d. sprendimas paliktas nepakeistas, Radviliškio lopšelis – darželis „Eglutė“ buvusiai auklėtojos padėjėjai turės sumokėti ne tik kompensaciją dėl neteisėto atleidimo, bet atlyginti ir jos turėtas nemažas bylinėjimosi išlaidas – 2226,00 Eur. Ši byla galėtų būti laikoma dar vienu patvirtinimu apie savivaldybės biudžetinėse įstaigose vykstantį mobingą.

Dėl neteisėto atleidimo iš darbo kreipėsi į Darbo ginčų komisiją

Buvusi Radviliškio lopšelio – darželio „Eglutė“ darbuotoja K. Gilytė 2021 m. kovo 15 d. kreipėsi į Panevėžio darbo ginčų komisiją (toliau – Panevėžio DGK) dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Pradėta darbo byla, kurioje darbo ginčų komisijos sprendimas K. Gilytei buvo palankus: nuspręsta pripažinti jos atleidimą iš darbo neteisėtu, priteisti 1592,80 eurų vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką bei 2280,60 eurų kompensaciją, išieškoti iš lopšelio – darželio 200 eurų neturtinei žalai atlyginti bei panaikinti kitas su neteisėtu atleidimu iš darbo susijusias pasekmes.

Darželio vadovė kalta nesijautė

Toks sprendimas Radviliškio lopšelio – darželio „Eglutė“ vadovės Astos Varkulevičienės netenkino ir su ieškiniu buvo kreiptasi į teismą. Ugdymo įstaigą teisme atstovavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arnoldas Matuzevičius. Teismui pateiktame ieškinyje buvo prašoma pripažinti, kad atsakovė K. Gilytė į Panevėžio darbo ginčų komisiją kreipėsi, praleisdama įstatymo nustatytą terminą, o jeigu senatis nebūtų taikyta – atmesti buvusios darbuotojos reikalavimus kaip nepagrįstus.

Pasikeitė vadovė – pasikeitė vertinimas

Kristina Gilytė teismui nurodė, kad buvusioje darbovietėje dirbo daugiau nei septynerius metus, buvo vertinama kaip gera darbuotoja, tačiau viskas pasikeitė, kai vadovauti pradėjo A. Varkulevičienė. Nesutarimai tarp A. Varkulevičienės ir K. Gilytės prasidėjo po pirmojo karantino paskelbimo (2020 m. kovo 14 d.). Esą dėl netinkamo karantino reikalavimų laikymosi (į jai nepriklausančias grupes nunešė tai laikraštį, tai kokteilį) ši darbuotoja ir buvusi atleista. Greičiausiai konflikto pradžia buvo tada, kai darželio susirinkime direktorė pasiūlė darbuotojams pasiimti arba kasmetines atostogas, arba nedarbingumą. Atsakovė nenorėjo atostogauti karantino metu, paprieštaravo direktorės siūlymui. Nuo pat konflikto pradžios įstaigos vadovės veiksmai buvo nukreipti prieš auklėtojos padėjėją Kristiną: buvusi darbuotoja teismui nurodė, kad buvo nuolat persekiojama darbo vietoje, kurstomas kolektyvas, kuriamas psichologinis spaudimas. Buvusi darbuotoja teigė nepažeidusi nei vieno darbo sutartyje numatyto reikalavimo, o metinis veiklos vertinimas už 2020 m. darbo metus buvo visiškai nepagrįstas. Pasak Kristinos, įstaigos vadovės veiksmai nuo konflikto pradžios menkino jos savivertę, blogino psichologinę bei fizinę būklę, ji buvo žeminama kitų darbuotojų akivaizdoje, kolektyvas buvo nukreiptas prieš ją, o tai turėjo tiesioginės įtakos šios darbuotojos savijautai darbo vietoje, todėl prašė atlyginti patirtą neturtinę žalą.   

Prieštaringi parodymai

Teismas išklausė liudytojų – vaikų darželio „Eglutė“ darbuotojų – parodymus. Jie buvo prieštaringi, tačiau teismas pasirinko ginti silpnesniąją pusę – buvusią darbuotoją. Įvertinta tai, kad iš bylos duomenų matyti, kad iki darbuotojos atleidimo tarp direktorės Astos Varkulevičienės ir jos pavaldinės Kristinos Gilytės ilgą laiką buvo įtempti ir konfliktiški santykiai. Auklėtojos padėjėjos Kristinos darbas buvo nuolat stebimas, jos vis buvo prašoma pasiaiškinti raštu (tai dėl dulkių darželio grupėje, kurioje nebedirbo, tai dėl poveikio darymo darželio darbuotojams, tai dėl išėjimo iš darbo nenustatytu laiku). Dalis apklaustų teisme liudytojų patvirtino, kad nesutarimai tarp darželio vadovės ir jai pavaldžios darbuotojos tikrai buvo. Nors kitos liudytojos kalbėjo esą A. Varkulevičienė su savo darbuotoja elgėsi teisingai, darbinė atmosfera buvusi gera, tokius parodymus teismas vertino kritiškai ir jais nepatikėjo, kadangi darbuotojos galėjo būti įtakojamos savo vadovės.

Tarnybiniai pranešimai buvo rašomi nuolat

Pasirodo, kad auklėtojos padėjėja dirbusi Kristina patyrė  nemenką spaudimą – darbo ginčų komisijos byloje esantys duomenys patvirtina, kad dėl jos elgesio nuolat buvo rašomi tarnybiniai pranešimai. Dalis darželio auklėtojų, net ir tos, kurios nėra dirbusios su Kristina, panašiu laikotarpiu (nuo birželio 11 d. iki birželio 23 d.) surašė prašymus įvertinti auklėtojos padėjėjos elgesį bei atsisakymus dirbti su šia auklėtojos padėjėja. Jeigu vienoms darbuotojoms būdavo galima eiti į kitas grupes, nunešti maistą, tai tokie pat Kristinos veiksmai  iškart būdavo vertinami tarnybiniais pranešimais. Dar 2020 m. balandžio 14 d. susitarimu dėl darbo sutarties nutraukimo Kristinai buvo siūloma iš darbo išeiti savo noru.

Kita buvusi darbuotoja kolegę vertina puikiai

Auklėtojos padėjėja Kristina Gilytė iš darbo buvo atleista esą per paskutinius dvylika mėnesių padariusi antrą tokį pat darbo pareigų pažeidimą, jos darbo veikla už 2020 metus buvo įvertinta nepatenkinamai. Ar iš tiesų ši darbuotoja buvo tokia bloga, galėtume paklausti buvusių kolegių. Viena jų, A. B., teisme papasakojo, kad ir ji šių metų gegužės 24 d. A. Varkulevičienės buvo atleista iš darbo. Ši buvusi darželio darbuotoja Kristiną įvertino kaip gerą kolegę, kuri buvo pareiginga, sąžininga, tvarkinga, padėjo dirbti su vaikais, degė noru darbui, galima buvo ir pajuokauti, ir pašmaikštauti, ir pakalbėti. Palankiai Kristina įvertinta ir kaip žmogus – maloni, bendraujanti, pasidalinanti, nekonfliktiška. A. B. patvirtino, kad lopšelyje – darželyje „Eglutė“ per pusantrų metų įvyko labai didelė darbuotojų kaita. Ir šiai buvusiai darbuotojai buvo sakoma, kad išeitų iš darbo savo noru, grasinama. Pradžioje A. B. santykiai su direktore buvo geri, tačiau po pusės metų jie pasikeitė. Dažnai būdavo išsakomi nepagrįsti kaltinimai, šmeižtas. Situacija dėl Kristinos buvo tokia, kad visos auklėtojos buvo sukviestos į direktorės kabinetą ir joms vadovė pasakiusi, kad dabar reikia rašyti viską, ką turi prieš Kristiną.

Palaikė ir nuo direktorės priklausomos darbuotojos

Kad Kristina nėra konfliktiškas žmogus, patvirtino ir tebedirbančios darželyje darbuotojos  – J. G. ir L. B. Pasak jų, Kristina buvo kaltinama karantino taisyklių pažeidimu, jai buvo rašomi aktai, įspėjimai už pažeidimus, kuriuos darželio darbuotojai vieni galėjo daryti, o kitiems darbuotojams buvo skiriamos nuobaudos už kiekvieną pažeidimą. Auklėtojos padėjėja buvo bausta už rastus grupėje voratinklius, dulkes. Kristinos grupėje tvarka buvo tikrinama  ypatingai, jos darbui buvo skiriamas didesnis dėmesys. Muzikos mokytoja dirbanti J. G. sakė, kad dažnai matydavo, kaip Kristina gražiai bendraudavo su auklėtoja, vaidindavo šventėse. Tiek muzikos mokytojos, tiek logopedės vertinimu, ši auklėtojos padėjėja, labai gražiai elgdavosi su vaikais – kai ji su mažaisiais trumpam išsiskirdavo, jie atbėgdavo apsikabinti išskėstomis rankomis. Ji vaikus visada palydėdavo ir parsivesdavo iš logopedės konsultacijų.

Darželio direktorė savo darbuotoją vertino kaip konfliktišką asmenybę

Darželio direktorė A. Varkulevičienė teismui pasakojo, kokia bloga buvusi auklėtojos padėjėja – esą darbuotojai teigė, kad Kristina juos filmavo, menkino, stebėjo, žlugdė kitų autoritetą. Pasak direktorės, ūkvedė jai rašė, kad jaučia stresą, kai reikia pasakyti kokią pastabą Kristinai. Sekretorė esą irgi jautė stresą, kai reikėdavo šią darbuotoją supažindinti su dokumentais. A. Varkulevičienė ją apskundusią buvusią darbuotoją įvertino trumpai: „konfliktiška“. Galbūt vadovę labiausiai neramino tai, kad, remiantis jos pasakojimu, administracijos sprendimai buvo aptariami viešai darbe ir direktorė nuolat gaudavo priekaištų dėl įvairių dokumentų.

Gali būti, kad Radviliškio lopšelio – darželio „Eglutė“ vadovė dar skųs teismo sprendimą. Norėtųsi, kad vaikų lopšelyje – darželyje „Eglutė“ kuo greičiau įsivyrautų taika ir ramybė.

Monika Ilgauskytė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Apžvalgos
Skaityti daugiau

Apžvalgos

Karantininės Velykos suteikė daug laisvo laiko. Pasižiūrėjęs lietuviškai – ukrainietišką melodramą „Černobylis. Juodoji gėlelė“, atsiverčiau 1966 m. „Komunizmo…
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto