Sumušę žmogų, du Šeduvos „baubai“ pusmečiui pasiųsti už grotų

2022 m. kovo 19 d. vakare policija bei greitoji medicinos pagalba lėkė į Šeduvą, kur  apie 20.30 val. gatvių sankryžoje esančioje automobilių aikštelėje du nepažįstami vaikinai sumušė 40-metį vyrą. Nukentėjusysis buvo neblaivus – nustatytas 2,29 promilių girtumas. Pasak liudytojų, ir smurtavę vaikinai buvo neblaivūs. Vienas 27-erių metų smurtavęs jaunuolis netrukus po įvykio buvo nustatytas ir sulaikytas. Jam nustatytas 2,33 promilių girtumas. Kitą sumušusį jaunuolį iš pateiktų nuotraukų nukentėjusysis taip pat atpažino. Pasirodo, neįtikusiam praeiviui nusprendė gerokai aplamdyti šonus jau teisti Sigitas Kordušas bei Mantas Vaitiekaitis.

Pasigirdo

Surinkus visus nusikalstamų veikų įrodymus, baudžiamoji byla pasiekė teismą. Abiems šeduviams pareikšti kaltinimai dėl nesunkaus žmogaus sveikatos sužalojimo bei viešosios tvarkos pažeidimo. Kaltinamieji Sigitas K. ir Mantas V. teisme savo kaltę pripažino visiškai. Tą vakarą abu jauni vyrai viešoje vietoje gėrė alkoholį. Pasak Manto K. akistatoje duotų parodymų, jam pasigirdę, kad pro šalį ėjęs nukentėjusysis E. T. juos pavadino „p*d*rastais“. Keiksmažodis jį įžeidė ir vyrukas labai supyko. Kadangi aplinkui kitų žmonių nebuvo, Mantas V. suprato, kad tas žodis skirtas būtent jiems. Vaikinas puolė vytis benueinantį žmogų. Pasivijo jį sankryžoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Toje vietoje buvo tamsu, gatvės apšvietimas neveikė, tik toliau nuo parduotuvės įėjimo durų sklido silpna lemputės šviesa. Mantas V. pradėjo mušti pirmas: kumščiu trenkė į veidą, po to spyrė į koją, dėl ko nukentėjusysis pargriuvo. Po to žmogų spardė jau abu su Sigitu K. Kai pradėjo rinktis žmonės, abu mušeikos pabėgo.

Nesuprato, dėl ko užpuolė

Po kaltinamųjų apklausos teisme abejonių dėl nusikalstamos veikos aplinkybių neiškilo, todėl įrodymų tyrimas buvo nutrauktas. Teismas vadovavosi nukentėjusiojo bei liudytojų parodymais, užfiksuotais ikiteisminio tyrimo metu. Nukentėjusysis E. T., apklausiamas policijos pareigūnų, papasakojo, kad tą dieną namuose, būdamas vienas, išgėrė daug alaus. Vakare jam pasiūlė susitikti sūnėnas ir jis turėjo nueiti į automobilių stovėjimo aikštelę. Beeidamas į sutartą vietą, nukentėjusysis matė tolėliau stovinčius jaunuolius, kuriuos žinojo tik iš matymo. Jie jam šūktelėjo: „Ateik čia“, o jis, nieko neatsakęs, nuėjo toliau. Netrukus vienas iš jaunuolių jį pasivijo ir sudavė, jis nugriuvo ant žemės ir vėliau buvo spardomas dviejų vaikinų. Nukentėjusysis girdėjo ir merginos balsą, raginantį vaikinus nustoti mušti. Kol užpuolikai jį spardė, E. T. tik rankomis dengėsi galvą ir tylėjo. Kai muštynes pamatė kaimynas iš gretimo namo ir atėjo į vietą, vaikinai pasitraukė. Nukentėjusiojo kaimynas iškvietė policiją ir greitąją medicinos pagalbą. Nukentėjusysis E. T. sakė nesupratęs, kodėl minėti vaikinai jį užpuolė ir sumušė. Su jais jis anksčiau jokių konfliktų nėra turėjęs, nieko jiems nesakė.

Mušeikas išvaikė kaimynas

Kaimynas, kuris tą vakarą nukentėjusiajam iškvietė pagalbą, buvo apklaustas liudytoju. Jis byloje davė parodymus, kad tą vakarą žiūrėjo televizorių ir išgirdo lauke, nuo gatvės pusės, sklindančius šūksnius. Pažvelgęs per langą, jis pamatė, kad trys žmonės muša ant gatvės grindinio parkritusį žmogų. Du vaikinai jį spardė, o mergina bandė juos nustumti tolyn. Žmogus nusprendė išeiti į lauką. Priartėjus prie mušamo vyro, jis ėmė keltis nuo žemės, o vyrukai – trauktis. Liudytojas M. D. atpažino, kad mušamas vyras – jo kaimynas. Taip pat nebuvo visai nepažįstami ir smurtavę vaikinai – juos vyras žinojo, kaip to paties miestelio gyventojus, bet vardų ir pavardžių, adresų nežinojo. Visi kompanijos dalyviai atrodė stipriai neblaivūs.

Bandė tramdyti ir mergina

Pasirodo, įvykio vietoje buvusi mergina – kaltinamojo Sigito K. sesuo D. J. Pasak jos, tą vakarą ji kartu su broliu ir jo draugu buvo išgėrusi šampano. Tiksliau, ji gėrė šampaną, o vaikinai – alų. Ji išgirdo, kad kažkoks vyriškas balsas kažką pasakė jos broliui ir jo draugui. Jie jam atsakė ir abu pradėjo bėgti link vyriškio. Mergina esą bėgo pažiūrėti, kas vyksta. Tada ji matė, kad nukentėjusiajam spyrė ir jos brolis, ir jo draugas. Pasak D. J., muštynes nutraukė būtent ji. Mergina matė, kad atėjo kažkoks vyras, kuris sakė, kad iškvies policiją, bet ji kartu su broliu ir jo draugu šiek tiek palaukė ir netrukus išėjo.

Ieškota pabėgusiųjų

Į įvykio vietą atvykęs policijos pareigūnas papasakojo, kad gavo pranešimą, jog gatvėje buvo sumuštas vyriškis ir jam kraujuoja iš veido srities, galimai prakirsta kakta. Įvykio vietoje muštynių aplinkybes papasakojo ten buvęs liudytojas, o smurto kaltininkai iš vietos buvo pasišalinę. Policininkas matė, kad nukentėjusiajam buvo ištinusi nosis, kairės pusės antakis, prakirsta kakta, kuri buvo kruvina. Ieškant nusikalstamą veiką padariusių asmenų, netrukus buvo sulaikytas Sigitas K., kuriam nuo „darbo“ netgi buvo patinę rankų krumpliai. Jis buvo išvežtas į areštinę. Netrukus buvo išsiaiškinta, kas buvo ir antrasis užpuolikas, bet jo iš karto surasti nepavyko.

Sunkiausias sužalojimas – lūžęs nosikaulis

Teismo medicinos specialistas nustatė, kad nukentėjusiajam sužalojimai padaryti mažiausiai 9 trauminiais poveikiais. Nukentėjusiajam E. T. buvo padarytos poodinės kraujosruvos nosies – abiejų akių vokų – abiejų skruostų srityje, krūtinės ląstoje, ant pilvo, nugaros, muštinė žaizda kaktoje. Sunkiausias pasekmes sveikatai sukėlė nosikaulio lūžis, dėl ko nukentėjusiojo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Visi sužalojimai kvalifikuoti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.

Jau pasižymėję

Kaltinamieji veikė bendrininkų grupėje, jų nusikalstamą elgesį įtakojo išgertas alkoholis. Tai buvo pripažinta kaltinamųjų Sigito K. ir Manto V. atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. Be to, jie nusikalto, neišnykus teistumams – vienas iš jų teistas penkis kartus, kitas – vieną kartą, abu bausti administracine tvarka. Tai, kad jie kaltais prisipažino bei gailėjosi, pripažinta jų atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Teismas nusprendė, kad abiems viešosios tvarkos pažeidėjams skirtina laisvės atėmimo bausmė, mažesnė nei straipsnių sankcijoje numatytas bausmės vidurkis.

Už grotų – pusmetis

Sigitas Kordušas ir Mantas Vaitiekaitis pripažinti kaltais padarę nusikaltimus, numatytus Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte bei 284 straipsnyje. Už abu nusikaltimus paskirtos bausmės buvo sumažintos trečdaliu, kadangi, nagrinėjant bylą teisme, buvo taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Abiems kaltinamiesiems skirta vienoda galutinė bausmė – 6 mėnesiai laisvės atėmimo. Sigitui Kordušui į bausmės laiką įskaitytos dvi paros, praleistos sulaikyme. Kur nuteistieji atliks bausmes, dar nežinoma, tai paaiškės nuvykus į kardomojo kalinimo vietą, šiuo atveju – Šiaulių tardymo izoliatorių. Nuosprendžio įsiteisėjimo jaunuoliai lauks laisvėje. Nuosprendis įsiteisės per 20 dienų nuo jo paskelbimo 2022 m. gruodžio 21 d. Iki įsiteisėjimo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Rita Grigalienė

Asociatyvus nuotraukų koliažas

Total
0
Dalinasi
Related Posts