Savivaldybėje kaip Šiaurės Korėjoje – Tarybos nariui pradėjus vardinti gyventojų problemas, meras išjungė posėdžio transliaciją

Paskutiniame Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos posėdyje vyko tai, kas panašiau į Šiaurės Korėjos diktatorišką režimą, o ne į demokratinį pasaulį, kurio dalimi norime būti.

Jau pati Tarybos posėdžio pradžia buvo neįprasta. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, opozicijos lyderis Gediminas Lipnevičius kreipėsi į merą Kazimierą Račkauskį, bandydamas išsiaiškinti, kada bus galima užduoti klausimus bei teirautis dėl iškeltų gyventojų problemų. Meras atsakė, kad šį kartą visi Tarybos narių paklausimai, tame tarpe ir G. Lipnevičiaus, bus Tarybos posėdžio gale. Tarybos nariams neprieštaraujant, posėdis prasidėjo. Beje, kaip dažniausiai būna, dėl gyventojų problemų į merą bei administraciją kreipiasi vienintelis G. Lipnevičius. Taip buvo ir šį kartą, bet apie tai vėliau.

Meras išjungė Tarybos nario mikrofoną

Posėdžiui įpusėjus, meras K. Račkauskis teikė pasiūlymą padidinti savo pavaduotojo pagal partiją, socialdemokrato Tarybos nario S. Luščiko, draugės, savivaldybės kontrolierės Giedrės Sinkevičienės, atlyginimą. Užsimota kelti atlyginimą maksimaliai, kiek tik leidžia įstatymas, – net iki 4463 Eur. Į Tarybą bei merą kreipėsi Opozicijos lyderis G.Lipnevičius ir paprašė pakviesti prie mikrofono savivaldybės Kontrolierę, dėl kurios atlyginimo didinimo ir buvo svarstomas klausimas. Savivaldybės darbuotojų atsakymai į Tarybos narių klausimus, susijusius su jais, yra normali praktika. Tik ne šį kartą. Meras K. Račkauskis įvairiai išvedžiodamas tyčia vengė kviesti Kontrolierę pasisakyti, o Tarybos nariui G. Lipnevičiui to primygtinai pareikalavus – išjungė jam mikrofoną! Tokiais savo veiksmais meras galimai šiurkščiai pažeidė LR Savivaldos įstatymą ir akivaizdžiai demonstravo vienvaldystę ir nepagarbą Tarybos nariams, taip pat pažeidė Tarybos reglamento 43 punktą, kuris sako: „Tarybos posėdžiuose privalo dalyvauti sprendimų projektų rengėjai, su svarstomu klausimu susijusių administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję asmenys”. Šis despotizmą primenantis  mero žingsnis tiesiog šokiravo Tarybos narius, posėdį stebėjusius savivaldybės darbuotojus bei Radviliškio miesto gyventojus. Paskutinį kartą dėl posėdyje svarstomų klausimų mikrofoną Tarybos nariui išjunginėjo buvęs meras Antanas Čepononis, kuriam taip pat nepatiko G. Lipnevičiaus viešai sakoma tiesa. Naujasis meras K. Račkauskis tokių drastiškų priemonių ėmėsi, net dorai kojų neapšilęs. Beje, prieš K. Račkauskį mero pareigas ėjęs Vytautas Simelis, nors ir nieko doro per savo kadenciją nenuveikė, bet su Tarybos narių pasisakymais ar nuomone elgėsi pagarbiai, posėdžius vedė tvarkingai, vadovaudamasis LR teisės aktais. Primename, kad apie mero teiktus siūlymus maksimaliai didinti atlyginimus „saviems“, jau rašėme praeituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

Vienas akibrokštas sekė kitą

Mero vedamam posėdžiui, kurio metu buvo įvairiai tyčiojamasi iš Tarybos narių, baigiantis, įvyko kulminacija. Kaip ir buvo paviešinta posėdžio pradžioje, tuo metu Tarybos nariai galėjo užduoti klausimus merui ir administracijai. Kaip visada, pirmasis su gyventojų problemomis kreipėsi Lietuvos regionų partijos frakcijos seniūnas, Tarybos narys G. Lipnevičius. Jis keletą dienų prieš posėdį savo „Facebook“ paskyroje buvo kreipęsis į Radviliškio krašto žmones, klausdamas, su kokiomis bėdomis susiduria radviliškiečiai ir kokias problemas reikia spręsti. Daugiau nei šimtas žmonių kreipėsi į Tarybos narį ir viešai išsakė savo problemas. Pasak G. Lipnevičiaus, buvo ir tokių, kurie, nenorėdami viešumo, kreipėsi asmenine žinute.

Meras išjungė Tarybos posėdžio transliaciją

Tarybos nariui G. Lipnevičiui pradėjus vieną po kitos vardinti gyventojų surašytas miesto bei rajono problemas, paaiškėjo, kad meras K. Račkauskis išjungė jau net ne mikrofoną, o pačią posėdžio transliaciją! Šis mero akibrokštas daugeliui priminė diktatorišką Šiaurės Korėją ir jos lyderį Kim Jong Uną, kuriam kitų nuomonės mažai rūpi, o pasisakiusieji kritiškai net atiduodami alkaniems šunims sudraskyti, kaip buvo pasielgta ir su diktatoriaus tikru dėde. Beje, kai dėl gyventojų problemų Tarybos narys kreipėsi į merą ir savivaldybės administracijos atstovus, tuo metu iš Tarybos posėdžio salės demonstratyviai pasišalino socialdemokratai, „valstiečiai“, partijos „Vardan Lietuvos“ atstovai, liberalai bei vienintelis „žaliasis“ V. Simelis. Kolegoms pasiteiravus, kur skuba, kodėl išeina posėdžiui nepasibaigus, atsakė, kad išeina „baliavoti“. Tapo aišku, kad šioms partijoms gyventojų problemos nelabai rūpi, bet toks akivaizdus abejingumas per pastaruosius metus buvo pirmas. O dėl „baliavojimo“ buvo pasakyta tiesa, nes iškart po posėdžio išėjusieji partijų atstovai ir meras patraukė į viešbutį „Central Hotel“, kur šventė už jų ignoruojamų mokesčių mokėtojų pinigus. Apie tai buvome rašę praeitame numeryje.

Posėdis vyko ar nevyko?

Nusprendėme mero pasiteirauti, kodėl tuomet, kai Tarybos narys kreipėsi dėl gyventojų problemų, jis išjungė posėdžio transliaciją. Klausimą ir atsakymą cituojame:

„Kodėl buvo išjungta paskutinio Tarybos posėdžio vieša transliacija posėdžiui nepasibaigus, kai Tarybos nariai teikė paklausimus administracijai, merui?“
Mero atsakymas: „Tarybos posėdžio transliacija buvo išjungta, nes baigėsi Tarybos posėdis“.

Šis mero atsakymas, neslėpsime, tikrai nustebino ne vieną. Juk visiems gerai žinoma, kad Tarybos narių paklausimai merui, administracijai yra itin svarbi kiekvieno posėdžio dalis.

Dėl šio K. Račkauskio savavališko sprendimo išjungti transliaciją kreipėmės į Vyriausybės atstovą Šiaulių ir Telšių apskrityse Rimvydą Pilibaitį.

Vyriausybės atstovas dėl mero veiksmų pasiūlė kreiptis į savivaldybės Etikos komisiją

Vyriausybės atstovo atsakymą cituojame: „Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punktas nurodo, kad Savivaldybės tarybos narys turi teisę savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš mero, vicemero, savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kitais klausimais, savivaldybės tarybos posėdžio metu užduoti klausimų pranešėjams, kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, savivaldybės tarybos narių kreipimosi su paklausimais tvarka nustatoma savivaldybės tarybos veiklos reglamente.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 1 punktu,  kaip savivaldybės tarybos nariai, tarp jų ir savivaldybės meras, laikosi šio įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų, prižiūri savivaldybės tarybos etikos komisija. Tokiu būdu, ar Savivaldybės meras pažeidė Vietos savivaldos įstatymo bei Reglamento nuostatų vedant Tarybos posėdžius, galėtų pasisakyti Savivaldybės tarybos Etikos komisija.“, – atsakyme rašė Rimvydas Pilibaitis.

Įdomiausia tai, kad nors jo bendrapartiečiai ir grupuotės – koalicijos nariai pasišalino iš Tarybos posėdžio dalies, kur buvo keliamos gyventojų problemos, meras liko sėdėti ir į „balių“ už mokesčių mokėtojų pinigus vėlavo. Nors visiems viskas aišku, lieka klausimas merui:

–Tai kam tada sėdėjot posėdyje, jei posėdžio nebuvo?!

Opozicijos lyderis merui pasiūlė prisiminti, kad dirba ne Gariūnų turguje

Dėl tokių mero ir jo grupuotės – koalicijos veiksmų kreipėmės į Lietuvos regionų partijos frakcijos seniūną, Tarybos narį G. Lipnevičių, klausdami, kaip jis vertina tokį elgesį. Opozicijos lyderis tik pasiūlė K. Račkauskiui pagalvoti, už ką gauna algą ir prisiminti, kad dirba savivaldybėje, o ne Gariūnų turgavietėje, nes dabar 2024 metai, o ne 1990-ieji. O dėl partijų narių, demonstratyviai išėjusių iš posėdžio, atsakė, kad gyventojai turėtų pamąstyti ir prisiminti šias partijas bei jų atstovus, eidami balsuoti ateityje.

Kaip rajono valdantieji elgsis kituose Tarybos posėdžiuose, parodys laikas. Bet paskutiniuose posėdžiuose aiškiai matosi, kad merui ir grupuotei labiau rūpi, kaip prikimšti kišenes saviems, nei spręsti gyventojų keliamas problemas.

Laukite tęsinio.

Laura Petravičienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto