Rajono neįgaliųjų organizacijų vadovai rinkosi aptarti Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano pritaikomumą neįgaliųjų poreikiams

Prasidėjus rugpjūčiui, Radviliškio rajone veiklą vykdančių nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų vadovės: Jūratė Čiuladienė, Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė, Danutė Janušauskienė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio viltis“ tarybos pirmininkė, Janina Aižinienė, VšĮ Šiaulių ir Tauragės apskrities aklųjų ir silpnaregių Radviliškio rajono tarybos pirmininkė 2021-07-17 (gatvės muzikos diena ir prie neužmirštuolės  fontano)Aldona Januševičienė, Radviliškio diabeto klubas „Likimas“ pirmininkėbei Lena Skriptienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos koordinatorė tarpinstituciniam bendradarbiavimui neįgaliųjų klausimų srityje, rinkosi aptarti rajono neįgaliųjų asmenų poreikius ir neįgaliųjų asmenų situaciją rajone.

Pasitarime buvo diskutuojama apie Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano prioritetų, tikslų, uždavinių atitiktį neįgaliųjų poreikiams, analizuojamos strateginiame plėtros plane numatytos priemonės ir jų pritaikomumas rajone gyvenančių neįgaliųjų poreikiams. Susipažinta su šių organizacijų pateiktomis įžvalgomis, pasiūlymais, rekomendacijomis dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koregavimo ir papildymo, išsakytos nuomonės dėl šiame plane suformuluotų tikslų, prioritetų ir kitų tikslinių priemonių.

Aptarta ir esama situacija, Radviliškio rajono savivaldybėje neįgaliesiems teikiamos socialinės, sveikatos, švietimo paslaugos, jų plėtros poreikis. Išklausyta neįgaliųjų organizacijų vadovų ir jų narių pozicija, lūkesčiai, perspektyva dėl organizacijų ateities planų: programų, projektų, skirtų neįgaliųjų šeimoms, šeimoms, turinčioms neįgaliųjų asmenų.

Pasitarime aptarta neįgaliųjų organizacijų pateikta informacija apie viso rajono neįgaliųjų poreikių tenkinimo situaciją, suformuluotos administracinės veiklos ir priemonės, atitinkančios šių dienų neįgaliųjų poreikius. Planuojama 2021 m. rugsėjo mėnesį sukviesti bendrą pasitarimą su Radviliškio rajono savivaldybės ir administracijos vadovais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariais bei Radviliškio rajono neįgaliuosius vienijančių organizacijų atstovais.

Susitikimas organizuotas remiantis 2021–2030 m. Neįgaliųjų teisių strategija, kurioje skatinama laikytis tarpsektorinio požiūrio šalinant konkrečias kliūtis, kylančias dėl negalios sankirtos su tapatybe (socialinės lyties, rasine, etnine, lytine, religine) arba atsidūrus sunkioje socialinėje ir ekonominėje ar kitaip pažeidžiamoje padėtyje, atkreipiant savivaldos dėmesį į tai, kad negalios aspektas turi būti integruotas į visas rajono politikos sritis. Ypač didelis vaidmuo šiame procese tenka visų procesų koordinavimui, nes, siekiant išspręsti tam tikrą problemą, reikia imtis kompleksiškų ir tarpusavyje susijusių bei viena kitą papildančių priemonių.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Total
1
Dalinasi
Related Posts