,,Radviliškio verslininkų asociacija“ informuoja

Ekstremali situacija dėl koronaviruso

Šiaulių  prekybos, pramonės ir amatų rūmai verslui, šiandien atsidūrusiam ekstremalioje situacijoje, būtinas paslaugas (force majeure pažymų išdavimas, konsultacijos, kilmės sertifikatai ir kt.) kaip ir anksčiau teiks ir nuotoliniu būdu, ir vietoje, laikydamiesi būtinų saugos reikalavimų ir apribodami tiesioginius kontaktus. Kiti renginiai, misijos, parodos, kontaktų sesijos, susitikimai ir seminarai atšaukiami iki atskiro pranešimo arba pagal galimybes vykdomi nuotoliniu būdu.

„Įmonės dirba, vykdo gamybą, vyksta eksportas. Tikimės, kad ir kitos valstybės tarnybos: Muitinė, Regitra ir kt. teiks paslaugas priimtinu ir prieinamu verslui būdu. Rūmai ėmėmės visų būtinų atsargumo priemonių, didžioji dalis darbuotojų veiklą vykdys nuotoliniu būdu, o vietoje dirba Rūmų ekspertai, be kurių pagalbos verslas šiuo metu negali išsiversti“, – pažymi rūmų gen. direktorius Alfredas Jonuška.

Renkame iš verslo informaciją apie padėtį rinkoje,  analizuojame ir perduodame valdžios institucijoms, siekiant tinkamai reaguoti į situacijos pokyčius. Rūmų nariai ir kitos kompanijos kviečiamos teikti informaciją el. paštu siauliai@chambers.lt.

Force Majeure pažymos

Force Majeure (nenugalimos jėgos)  pažyma įrodo nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo faktą, tačiau automatiškai neatleidžia nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Dėl sutarties vykdymo atidėjimo, perkėlimo ar pakeitimo turi būti susitariama tarp sutarties šalių.

Force Majeure aplinkybes, jei jos atsirado ir egzistuoja Lietuvos Respublikoje, patvirtinančias pažymas Vyriausybės nutarimais nustatyta tvarka Šiaulių ir Telšių apskrityse išduoda Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip įrodymas, kai viena iš sutarties šalių negali vykdyti savo įsipareigojimų ir tai pagrindžia dokumentais. Nenugalima jėga pripažįstama ir šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Civilinio kodekso 6.212 str.). Įsipareigojimų nevykdanti šalis atleidžiama nuo nuostolių atlyginimo, baudų ir kitų sutartyje numatytų sankcijų (išskyrus prievolę mokėti palūkanas) tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės.

Sutarties šalis privalo pranešti kitai šaliai apie tokios aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties vykdymui. Jei tokio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo apie aplinkybę, tai pastaroji privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Tačiau šios Civilinio kodekso straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį, sustabdyti jos vykdymą ar reikalauti mokėti palūkanas.

Pažymai gauti reikia pateikti prašymą, sutarties, pagal kurios sąlygas įsipareigojimų įvykdyti šiuo metu negalima, kopiją. Norinčioms pasinaudoti šia galimybe įmonėms ir kitiems komercine veikla užsiimantiems asmenims reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, kokios Force Majeure aplinkybės nustatomos pačioje sutartyje, ar yra nustatytas konkretus pranešimų apie aplinkybių atsiradimą terminas ir būdas.

Nuo kovo 13 d., įsigaliojus Lietuvos Vyriausybės draudimui ir veiklos ribojimams kelionių, renginių, laisvalaikio, sporto veiklos organizavimui, iš dalies – transporto ir su šiomis veiklomis susijusiam verslui, įmonės, kurių veikla dėl to yra sustabdyta ar apribota, turėtų įvertinti Force Majeure aplinkybes savo veikloje, įdėmiai peržiūrėti savo įsipareigojimus, nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie negalėjimą vykdyti savo įsipareigojimus veiklos draudimo ar ribojimo laikotarpiu ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų.

Dokumentus dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių liudijančių pažymų išdavimo reikia pateikti el. paštu siauliai@chambers.lt arba iš anksto susitarus telefonu, palikti Rūmuose. Parengtą pažymą ar kitą informaciją atsakingas rūmų darbuotojas pateiks Jūsų nurodytu el. paštu arba galėsite atsiimti Rūmuose.

Išsamesnė informacija ir dokumentų pateikimas Šiauliuose: tel. 8 41 523903, Inga Medžidovienė 868545573, Daiva Jonuškienė 862034229.
Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į „Radviliškio verslininkų asociacijos“ vadovą Gediminą Lipnevičių, tel. 865799599.

Prekių  kilmės sertifikatai

Prekių kilmės sertifikatas, liudijantis prekių kilmę, išduodamas, kai prekės eksportuojamos į „trečiąsias“ (ne Europos Sąjungos) šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė. Įmonės, norinčios išsiimti prekės kilmės sertifikatus, pirmiausia kviečiamos kreiptis telefonu ar e. paštu: Rasa Kripaitienė tel. 8 41 525504, el. paštas rasa.kripaitiene@chambers.lt.

PKS išduodamas kiekvienai prekių siuntai, jei kitaip nenumato importuojančios šalies teisės aktai, vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, patikslinančiomis kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas.

„Radviliškio verslininkų asociacijos“ informacija

Total
5
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Related Posts