Socialiniai tinklai

Aktualijos

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui – 10 metų

Paskelbta

data

Visos rajono socialinės paslaugos – po vienu stogu. Toks šūkis lydi Radviliškio rajono parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą ir jo darbuotojus jau visą dešimtmetį. 2011 metais įkurtoje įstaigos veiklą pradėjo 5 darbuotojai, vėliau socialines paslaugas teikė 45 darbuotojai, o dabar centre dirba net 101 darbuotojas. Visas šis gražus būrys šiandien „Arimaičio“ poilsiavietėje paminėjo šios įstaigos veiklos 10-metį.

Centro darbuotojus ir nuo pat centro įkūrimo pradžios jam vadovaujančią direktorę Ritą Pranę Vilimaitę gražios sukakties proga pasveikino LR Seimo narys Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, seniūnai, centro socialiniai partneriai, rajono įstaigų ir organizacijų atstovai, kurie neatsiejamai susiję su centro veikla.

Visi sveikintojai pasidžiaugė prasminga centro veikla ir linkėjo dar ilgų gyvenimo metų. Ne vieno sveikintojo kalboje skambėjo  mintis, kad centro teikiamos paslaugos rajono gyventojams yra labai reikalingos, kad dažnai centro darbuotojai yra ir guodėjai, ir ramintojai, kad jų teikiamos pagalbos dėka ne vienas rajono žmogus gali lengviau kvėpuoti ir  pakelti gyvenimo sunkumus.

„Sveikinu Jūsų įstaigą šio gražaus jubiliejaus proga. Esu tikras, kad jūsų paslaugos  rajono žmonėms labai reikalingos. Žinoma, džiaugiuosi, kad  rajono žmonės gauna visą reikiamą pagalbą, bet  kartais  susimąstau apie tai, kad visuomenė po truputį sensta, todėl jūsų ir panašių centrų teikiamų paslaugų poreikis auga“ׅ, – sveikindamas Centro darbuotojus kalbėjo meras V. Simelis.

Centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė visiems susirinkusiems trumpai pristatė  įstaigos veiklą. Pasak jos, 2011 metais įkurtas centras natūraliai didėjo, plėtėsi teikiamų paslaugų spektras, nes daugėjo socialinių paslaugų gavėjų, didėjo jų poreikiai, atsirado naujų paslaugų.

„Pradėjome nuo pagalbos į namus ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, koordinavome specialiojo transporto suteikimo asmenims su negalia paslaugą, aprūpindavome asmenis techninės pagalbos priemonėmis. Vėliau įkūrėme Vaikų dienos centrą, kiek vėliau – dar vieną, dabar planuojame jau ir trečią steigti. Nauja Centro teikiama paslauga – Globos centras, kurio darbuotojai rengia globėjus, dirba su vaikus globojančiomis šeimomis. Vėliau atsirado dienos socialinės globos paslaugos ir slauga asmens namuose, asmeninio asistento paslauga, pradėjome dirbti su asmenimis, išėjusiais iš įkalinimo įstaigų, padedame jiems integruotis į visuomenę“, – džiaugėsi besiplečiančia įstaigos veikla direktorė. Šiuo metu centre veikia trys padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, Vaikų dienos centras ir Globos centras.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro veiklos 10-ties metų jubiliejaus proga už profesionalumą, atsakingumą ir kruopštų darbą Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos įteiktos centro direktorei Ritai Pranei Vilimaitei, direktoriaus pavaduotojai socialinėms paslaugoms Žydrūnei Plungienei, Paramos šeimai tarnybos vedėjai socialinėms paslaugoms Mildai Mockaitytei-Cicilionienei, vyriausiajai socialinei darbuotojai Jelenai Vyšniauskienei, buhalterei Vitalijai Deltuvienei, socialinėms darbuotojoms Astai Biliuvienei, Ritai Norvaišaitei, Laimutei Počiejienei, Svietlanai Jagminienei, Jolantai Meleškienei, Virginijai Poškuvienei, Jolitai Rainienei, Loretai Benaitienei, Ernestai Šmitienei, socialinio darbuotojo padėjėjoms Birutei Ruškienei, Oksanai Peseckienei, Lolitai Masiliūnienei, Birutei Ragauskienei, Rimai Rainienei, Renatai Jakubauskienei, Birutei Barauskienei, Vilmai Valauskienei, Romai Mockaitienei, Virginijai Savickienei, Sigitai Slanksnytei, Astai Rudaitienei, Birutei Liškienei, centro vairuotojui Artūrui Nėjui.

Muzikinius sveikinimus centro darbuotojams dovanojo Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai Radvilė ir Lėja Deltuvaitės (mokytoja Inga Petrauskienė), Matas Rimkūnas (mokytoja Roma Apšegienė) ir Erminas Jasiūnas (mokytojas Virginijus Cirkelis).

Renginio pabaigoje centro darbuotojai nuoširdžiai padėkojo savo vadovams, pasidžiaugė nuveiktais rezultatais ir susibūrė nusifotografuoti bendrai nuotraukai.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Į Viešųjų pirkimų komisiją – tik savi ?

Paskelbta

data

Radviliškio rajone vis brangstant savivaldybės administracijos organizuojamiems Viešiesiems pirkimams, Radviliškio rajono savivaldybės taryboje buvo iškeltas ir šis klausimas.

Tarybos narys G. Lipnevičius pasidomėjo, kodėl į  pirkimų komisijas neįtraukiami Tarybos nariai bei kiti nešališki asmenys. „Viešųjų pirkimo komisijos visada yra sudaromos iš savivaldybės administracijos darbuotojų, kurie yra šališki ir jiems kartais sunku išsakyti savo nuomonę. Siūlyčiau į šių komisijų sudėtį  įtraukti nešališkus asmenis, nepriklausančius savivaldybės administracijai“,- siūlė G. Lipnevičius.

Pasak savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjo A. Matuzevičiaus, į Viešųjų pirkimų komisijų sudėtį nedraudžiama pasitelkti kitų narių, tik tai turėtų būti specialistai, turintys  teisinių ir techninių žinių bei esantys nepriekaištingos reputacijos. „Manau, kad Viešųjų pirkimų komisijų narius atsakingai parenka administracijos direktorė“,- sakė savivaldybės teisininkas. Šis pasakymas šokiravo daugelį Tarybos narių – pasirodo, administracijos direktorės statytiniai tvarko Viešuosius pirkimus, per kuriuos  išeina savivaldybės milijonai. Ar galima pasitikėti komisijos nariais, kuriuos paskiria konservatorė J. Margaitienė, paliekame spręsti jums, mūsų skaitytojai.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Naujas kelias – nauja afera?

Paskelbta

data

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau ne kartą rašė, kad  Radviliškio rajone labai brangiai asfaltuojami keliai. Štai Sadūnų – Karčemų kelio atkarpos asfaltavimui Tarybos buvo prašoma skirti beveik milijoną eurų, Vasario 16-osios gatvė rekonstruojama daugiau nei už puse milijono. Dabar užsimota brangiai asfaltuoti kelio atkarpą, vedančią į Oro ir gynybos batalioną.

Trim šimtams metrų – „auksinis“ asfaltas?

Gegužės 27 d. vykusiame Tarybos posėdyje  buvo aptartas kelio atkarpos, einančios nuo magistralinio kelio iki įvažiavimo į Oro ir gynybos bataliono teritoriją asfaltavimo klausimas. Tarybos narys Gediminas Lipnevičius  iškėlė  klausimą, kodėl  šios 300 metrų atkarpos asfaltavimui yra skiriama 620 tūkst. eurų suma – vieno metro asfaltavimas kainuoja daugiau nei 2 tūkst. eurų.

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas G. Vičas paaiškino, jog šis projektas buvo numatytas dar brangesnis. „Šios kelio atkarpos asfaltavimui buvo skirti 700 tūkst.eurų, o konkursą laimėjęs rangovas įsipareigojo darbus atlikti už 603 tūkst. eurų. Buvo organizuojamas atviras konkursas, kurį laimėjo rangovas, pasiūlęs mažiausią kainą“,- sakė G.Vičas. Šis kelias eis  nuo plento Šiauliai – Radviliškis, pro Miškų ūkio urėdijos administracinį pastatą, Oro ir gynybos bataliono link.

Administracijos direktorė konservatorė J. Margaitienė net nepaaiškino Tarybos nariams, kodėl jos valdomoje savivaldybės administracijoje vyksta  tokie brangūs Viešieji pirkimai.

Na, dėl didelės šios atkarpos asfaltavimo kainos komitetų metu buvo paaiškinta, jog šiam „kareivių keliui“ reikia ypatingai stipraus asfalto, kad juo galėtų važiuoti karinė technika. Tik įdomu, kaip ta karinė technika atriedės  iki Oro ir gynybos bataliono sustiprinto įvažiavimo – juk, kaip žinia, magistralinis kelias asfaltuotas  paprasta danga.

Ar „kareivių kelias“ yra tik rajono valdančiųjų pinigų įsisavinimas, o gal  tai yra bereikalingas pinigų švaistymas, paliekame spręsti jums, mūsų skaitytojai.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi