Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui – 10 metų

Visos rajono socialinės paslaugos – po vienu stogu. Toks šūkis lydi Radviliškio rajono parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą ir jo darbuotojus jau visą dešimtmetį. 2011 metais įkurtoje įstaigos veiklą pradėjo 5 darbuotojai, vėliau socialines paslaugas teikė 45 darbuotojai, o dabar centre dirba net 101 darbuotojas. Visas šis gražus būrys šiandien „Arimaičio“ poilsiavietėje paminėjo šios įstaigos veiklos 10-metį.

Centro darbuotojus ir nuo pat centro įkūrimo pradžios jam vadovaujančią direktorę Ritą Pranę Vilimaitę gražios sukakties proga pasveikino LR Seimo narys Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, seniūnai, centro socialiniai partneriai, rajono įstaigų ir organizacijų atstovai, kurie neatsiejamai susiję su centro veikla.

Visi sveikintojai pasidžiaugė prasminga centro veikla ir linkėjo dar ilgų gyvenimo metų. Ne vieno sveikintojo kalboje skambėjo  mintis, kad centro teikiamos paslaugos rajono gyventojams yra labai reikalingos, kad dažnai centro darbuotojai yra ir guodėjai, ir ramintojai, kad jų teikiamos pagalbos dėka ne vienas rajono žmogus gali lengviau kvėpuoti ir  pakelti gyvenimo sunkumus.

„Sveikinu Jūsų įstaigą šio gražaus jubiliejaus proga. Esu tikras, kad jūsų paslaugos  rajono žmonėms labai reikalingos. Žinoma, džiaugiuosi, kad  rajono žmonės gauna visą reikiamą pagalbą, bet  kartais  susimąstau apie tai, kad visuomenė po truputį sensta, todėl jūsų ir panašių centrų teikiamų paslaugų poreikis auga“ׅ, – sveikindamas Centro darbuotojus kalbėjo meras V. Simelis.

Centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė visiems susirinkusiems trumpai pristatė  įstaigos veiklą. Pasak jos, 2011 metais įkurtas centras natūraliai didėjo, plėtėsi teikiamų paslaugų spektras, nes daugėjo socialinių paslaugų gavėjų, didėjo jų poreikiai, atsirado naujų paslaugų.

„Pradėjome nuo pagalbos į namus ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, koordinavome specialiojo transporto suteikimo asmenims su negalia paslaugą, aprūpindavome asmenis techninės pagalbos priemonėmis. Vėliau įkūrėme Vaikų dienos centrą, kiek vėliau – dar vieną, dabar planuojame jau ir trečią steigti. Nauja Centro teikiama paslauga – Globos centras, kurio darbuotojai rengia globėjus, dirba su vaikus globojančiomis šeimomis. Vėliau atsirado dienos socialinės globos paslaugos ir slauga asmens namuose, asmeninio asistento paslauga, pradėjome dirbti su asmenimis, išėjusiais iš įkalinimo įstaigų, padedame jiems integruotis į visuomenę“, – džiaugėsi besiplečiančia įstaigos veikla direktorė. Šiuo metu centre veikia trys padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, Vaikų dienos centras ir Globos centras.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro veiklos 10-ties metų jubiliejaus proga už profesionalumą, atsakingumą ir kruopštų darbą Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos įteiktos centro direktorei Ritai Pranei Vilimaitei, direktoriaus pavaduotojai socialinėms paslaugoms Žydrūnei Plungienei, Paramos šeimai tarnybos vedėjai socialinėms paslaugoms Mildai Mockaitytei-Cicilionienei, vyriausiajai socialinei darbuotojai Jelenai Vyšniauskienei, buhalterei Vitalijai Deltuvienei, socialinėms darbuotojoms Astai Biliuvienei, Ritai Norvaišaitei, Laimutei Počiejienei, Svietlanai Jagminienei, Jolantai Meleškienei, Virginijai Poškuvienei, Jolitai Rainienei, Loretai Benaitienei, Ernestai Šmitienei, socialinio darbuotojo padėjėjoms Birutei Ruškienei, Oksanai Peseckienei, Lolitai Masiliūnienei, Birutei Ragauskienei, Rimai Rainienei, Renatai Jakubauskienei, Birutei Barauskienei, Vilmai Valauskienei, Romai Mockaitienei, Virginijai Savickienei, Sigitai Slanksnytei, Astai Rudaitienei, Birutei Liškienei, centro vairuotojui Artūrui Nėjui.

Muzikinius sveikinimus centro darbuotojams dovanojo Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai Radvilė ir Lėja Deltuvaitės (mokytoja Inga Petrauskienė), Matas Rimkūnas (mokytoja Roma Apšegienė) ir Erminas Jasiūnas (mokytojas Virginijus Cirkelis).

Renginio pabaigoje centro darbuotojai nuoširdžiai padėkojo savo vadovams, pasidžiaugė nuveiktais rezultatais ir susibūrė nusifotografuoti bendrai nuotraukai.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Total
0
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Related Posts