Radviliškio ligoninės direktorius labai norėtų, kad savaitraštis nerašytų kritinių straipsnių apie ligoninę ir todėl ėmėsi rašyti skundus

Radviliškio ligoninės direktoriaus skundas tikslo nepasiekė – liko it musę kandęs

VšĮ „Radviliškio ligoninė“ direktorius Vaidas Smalinskas savo pasipiktinimą, kad savaitraštis „Radviliškio kraštas“ viešina jo vadovaujamos įstaigos problemas, išreiškė skundais. Dėl vienos publikacijos jis kreipėsi ir į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, ir į Visuomenės informavimo etikos komisiją. Direktorių papiktino paviešinta istorija apie tai, kaip sergantis žmogus buvo vežiojamas po ligonines ir negavo tinkamos pagalbos, aprašyta publikacijoje „Brangi radviliškiečio kelionė po ligonines“. Žurnalistų etikos inspektorius nusprendė, kad ligoninės vadovas ieškojo priekabių be reikalo – pagrindiniai visuomenės informavimo principai nebuvo pažeisti, žurnalistų pareigos buvo vykdomos tinkamai.

Ligoninės direktorius piktinosi, kad nebuvo išklausytas

Pasak Radviliškio ligoninės direktoriaus Vaido Smalinsko, rengiant publikaciją, tyčia nebuvo išklausyta antroji pusė. V. Smalinskas žurnalistų etikos inspektoriui guodėsi, kad laikraštis „Radviliškio kraštas“ nuolat publikuoja tendencingas publikacijas apie Radviliškio ligoninės veiklą. Publikacijomis jau esą yra paviešinta ir skaitytojams suformuota nuomonė, kurios tolesniais komentarais Radviliškio ligoninė nebepakeis. Atrodo, situacija beviltiška – esą žeminamas ligoninės vardas, o jos vadovas bejėgis kažką padaryti, todėl kreipiasi, prašydamas taikyti poveikio priemones. Pasak Radviliškio ligoninės direktoriaus, buvo pažeistas Visuomenės informavimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 1 punktas.

Žurnalistas turi teikti patikrintas žinias

Minimas įstatymas ir būtent šis punktas numato, kad žurnalistas turi teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais. Jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, žurnalistas turi tai nurodyti skelbiamoje informacijoje.

Galimybė išsakyti nuomonę suteikta buvo

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija pateikė paaiškinimą, kad nuomonės apie paciento situaciją ligoninės vadovo klausė telefonu, tačiau jis nurodė, kad, nežinodamas paciento vardo bei pavardės, informacijos neteiks. Publikaciją rengusi žurnalistė nenorėjo pakenkti pacientui, todėl istoriją papasakojusios giminaitės prašymu ligonio vardo bei pavardes nenurodė. Pirmą kartą išspausdinus publikaciją, joje sąžiningai nurodyta, kad dėl rašytinio komentaro į ligoninės vadovą nesikreipta bei nurodoma to priežastis. Dėl komentaro raštu kreiptasi buvo po to, kai pacientas buvo išrašytas iš Radviliškio ligonines. Radviliškio ligoninės vadovo paaiškinimas buvo išspausdintas kitoje publikacijoje.

Prašė duomenų ir „tempė laiką“

Nors ir buvo sudaryta galimybė išsakyti nuomonę dėl paciento istorijos, ligoninės direktorius praktiškai jokios nuomonės neišsakė. Į rašytinius paklausimus VšĮ „Radviliškio ligoninė“ direktorius atsakinėjo išsisukinėdamas. Iš pradžių jis prašė nurodyti paciento vardą bei pavardę, gydymosi ligoninėje laikotarpį. Net ir gavęs visus duomenis, V. Smalinskas teigė, kad atsakymui parengti reikalingas ilgesnis laikotarpis nei įprastai, o galų gale pateikė komentarą, kad paciento sveikatą liečianti informacija suteikta nebus. Kyla klausimas, tai kokiai ypatingai informacijai rengti buvo reikalingas ilgesnis laikotarpis ir kam reikalingi paciento duomenys, jeigu informacija apie pacientus, net pateikus jų vardus bei pavardes, nėra teikiama?

VšĮ „Radviliškio ligoninė“ turėtų būti atlaidesnė kritikai

Žurnalistų etikos inspektorė atkreipė dėmesį, kad VšĮ „Radviliškio ligoninė“ yra viešasis juridinis asmuo, todėl jo kritika, kad ir kokia kandi ar griežta būtų, yra leistina. Tai reiškia, jog viešasis asmuo turėtų būti nuosaikesnis jo atžvilgiu reiškiamai kritikai, toleruoti neesminius jo atžvilgiu skelbiamos informacijos netikslumus, turi būti atsižvelgiama tik į esminius nukrypimus nuo tiesos. Pažymėta, kad nagrinėjamu atveju visuomenei yra svarbu žinoti, kaip yra teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pateikta istorija suteikia galimybę visuomenei įvertinti ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kritikuoti jos darbą.

Žurnalistai turi teisę neatskleisti savo informacijos šaltinio

Paaiškėjo ir tai, kad savaitraščio „Radviliškio kraštas“ žurnalistė turėjo teisę neatskleisti į redakciją besikreipusių asmenų vardų bei pavardžių, nors Radviliškio ligoninės vadovas ir spaudė šią informaciją pateikti, teigdamas esą be šių duomenų neteiks komentaro. Pasak Žurnalistų etikos inspektorės, viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) turi teisę, vykdydamas savo pareigas — siekdamas patikrinti informacijos teisingumą, neatskleisti savo informacijos šaltinių, kurių pateikta informacija buvo naudojama, rengiant publikacijas.

Tikslo sumenkinti ar įžeisti publikacijoje nebuvo

Net teismai vadovaujasi nuostata, kad atsakomybės viešosios informacijos rengėjui (skleidėjui) taikymas yra siejamas su jų elgesiu ir tikslais: ar visuomenės informavimo priemonė, paskelbdama tam tikras žinias, siekė įžeisti, sumenkinti asmenį ar atvirkščiai — sąžiningai informuoti visuomenę apie tam tikrą įvykį. Tokie ketinimai įžeisti ar sumenkinti įrodyti nebuvo. Nustatyta, kad VšĮ „Radviliškio ligoninė“ turėjo galimybę pateikti išsamią, argumentuotą poziciją apie susidariusią situaciją, o žurnalistė tikslino gautą informaciją, kreipėsi dėl informacijos suteikimo, užtikrino galimybę pateikti atsakymą, todėl laikytina, kad visuomenės informavimo principai nebuvo pažeisti.

Nuomonės neturi

Paklaustas, ką mano apie jam nepalankų Žurnalistų etikos inspektorės Gražinos Ramanauskaitės sprendimą, ligoninės direktorius V. Smalinskas informavo, kad sprendimą vertina teisininkai, todėl nuomonės jis pateikti negali.

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ ir toliau dirbs radviliškiečių labui. Gyventojai, turintys pastebėjimų dėl Radviliškio ligoninės, jos vadovo veiklos, skambinkite telefonu 8 606 82 602 arba rašykite el. paštu redakcija@radviliskiokrastas.lt

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts