Socialiniai tinklai

Aktualijos

Radviliškio ligoninėje senolė vis silpo, o Kuršėnuose – atsigavo

Paskelbta

data

Apie Radviliškio ligoninę kalba visaip – ji ir giriama, ir peikiama. Neabejojame, kad Radviliškyje ji tikrai reikalinga, tik norėtųsi, kad joje būtų kiek galima daugiau daroma pacientų labui. Redakciją pasiekė dar viena gydymo šioje ligoninėje istorija. Šįkart kalbėta apie sunkumus, siekiant nustatyti specialųjį nuolatinės slaugos poreikį. Pasirodo, ilgesnį laiką Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje prižiūrimiems pacientams tokius dokumentus susitvarkyti sudėtinga. Atkreiptas ir dėmesys į nepakankamą ligonių priežiūrą.

Kas turi rūpintis slaugos poreikio nustatymu?

Kuršėnų miesto gyventoja Alma (pavardė redakcijai yra žinoma) rūpinosi Radviliškio ligoninėje birželio ir liepos mėnesiais gydyta bei slaugyta 88-erių metų mama. Pirmas jai kilęs klausimas: kaip kiti ligoninėje gulintiems artimiesiems „sutvarko” slaugą? Mat Almai buvo pasakyta, kad ligoninė tokių dokumentų tvarkymu neužsiima. Esą tam kelią užkerta ligoninės direktoriaus Vaido Smalinsko įsakymas. Moteris to teiravosi ligoninėje, po to klausė šeimos gydytojos. Ligoninė sakė, kad tai – ne jų reikalas, o šeimos gydytoja aiškino, kad tuo pasirūpinti turi ligoninė. Alma būtų norėjusi iš Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus parsivežti mamą su jau nustatytu specialiuoju nuolatinės slaugos poreikiu.

Siūlė porai dienų grįžti namo

Alma sako, kad ligoninės socialinė darbuotoja pasiūlė jai mamą iš ligoninės parsivežti namo porai dienų ir vėl atvežti į ligoninę. Atseit, taip būtų galima sutvarkyti slaugos poreikį pas šeimos gydytoją. Deja, gydytoja pasakė, kad tokių dalykų negali būti. Garbaus amžiaus ligonė liko Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, o socialinė darbuotoja, Almos teigimu, supyko, kad jos apskritai tokių dalykų klausinėjama.

Kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją

Dėl šio atvejo buvo kreiptasi ir į Sveikatos apsaugos ministeriją. Alma sako, kad SAM specialistė Rasa Bekšienė ją informavo, kad dokumentus slaugos poreikiui nustatyti turi užpildyti ligoninės gydytoja, o ligoninės socialinė darbuotoja – turi juos nuvežti į Šiaulius komisijai. Kai pacientės dukra tai pasakė ligoninės administracijai, ten atšovė, kad jiems „neįdomu jokia ministerija“. Pas šeimos gydytoją dėl mamos slaugos klausimo Alma sako buvusi net tris kartus. Ten sakė, kad „kažkaip žmonės susitvarko“.

Turėjo susimokėti

Vis tik buvo prieita iki to, kad pasirūpinta gauti gydytojų specialistų konsultacijas, kurios reikalingos norint nustatyti slaugos poreikį. Pasirodo, šios konsultacijos Radviliškyje teikiamos ne už dyką. Alma už jas sumokėjo 50 eurų. Nors ligonė buvo pakonsultuota psichiatro, psichologo bei kitų specialistų, tačiau iš ligoninės dokumentai komisijai išsiųsti nebuvo. Teko 50 eurų susimokėti ir už mamos pervežimą iš Radviliškio ligoninės į Kuršėnų ligoninę, kurioje toliau gydyti savo mamą pageidavo Alma.

Kuršėnų ligoninėje atsigavo

Moteris sako, kad daugelis netgi nežino, kad pacientai gali rinktis, kurioje šalies ligoninėje gydytis, ir kad nebūtina rinktis tik savo gyvenamosios vietos ligoninę. Norėdama išspręsti dokumentų tvarkymo problemas, moteris savo artimą žmogų parsivežė į Kuršėnus. Mamos gydymu Kuršėnų ligoninėje Alma yra patenkinta. Čia yra tvarkomi dokumentai dėl pacientės slaugos ir niekas nesako, kad tai – ne jų reikalas. Ligonė Kuršėnuose atsigavo – vėl pradėjo kalbėti, valgyti. Alma jau svajoja, kaip mamą parsiveš namo ir ja rūpinsis.

Radviliškio ligoninėje buvo nusilpusi

Kuršėniškė sako besidžiaugianti mamos savijauta ir prisimena, kaip būdavę baisu, kai ji, grįžusi iš mamos lankymo Radviliškio ligoninėje, verkdavo. Per du mėnesius mama nusilpo. Ji nei šaukšto pasiimdavo, nei pati atsigerdavo, nebekalbėjo, rankų nebepakeldavo. Alma sako galvojusi, kad mama numirs. Ji mananti, kad senolė ligoninėje nepavalgydavo. Esą moteris matė, kaip buvo atvežtas maistas, o nesusmulkinta bulvė įkišta senutei į burną kartu su šaltibarščių šaukštu. Kai ji norėjo sakyti, kad taip maitinti seno žmogaus negalima, jai darbuotoja liepė išeiti. Alma sako suprantanti, kad ligoninėje trūksta darbuotojų ir sudėtinga prie kiekvieno ligonio prieiti, bet keista, kad Kuršėnuose darbuotojai susitvarko kuo puikiausiai.

Planuoja mamos slauga rūpintis pati

Šiuo metu Alma galvoja apie tai, kaip mama parvyks pas ją namo. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis leistų mamai gauti nemokamas mankštas, masažus, asmeninio asistento pagalbą. Tai būtų ir šiokia tokia finansinė parama. Mat teksią samdyti žmogų, kuris senolę prižiūrės namuose. Tai pat reikia ir medikamentų. Alma sako suprantanti, kad, kol mama – ligoninėje, pinigų ji negaus, tačiau juk svarbu pasirūpinti, kad, jai grįžus, tinkama slauga būtų pasirūpinta.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija: ligoninėje dokumentai yra tvarkomi

Radviliškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Rasos Miškinienės vardu pranešta, kad „dokumentai Radviliškio ligoninės Slaugos ir palaikomo gydymo skyriuje yra tvarkomi, bet pastarąsias dvi savaites ligoninės socialinė darbuotoja nedirbo, tai galėjo būti laikinų trikdžių“. Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymui dokumentus siūloma pradėti tvarkyti, kreipiantis į savo šeimos gydytoją, nes ligoninėje ši paslauga suteikiama, bet reikia mokėti už gydytojų specialistų konsultaciją, kai šeimos gydytojas paslaugą suteikia nemokamai. Kur turėtų kreiptis iš ligoninės grįžęs slaugos reikalingas pagyvenęs žmogus, savivaldybės administracija atsakė, kad „Visą informaciją  apie socialines paslaugas suteikti gali Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai telefonais (8 422) 69 058, 69 136 arba seniūnijose dirbantys socialinio darbo organizatoriai. Taip pat  galima kreiptis ir į  Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą. Svetainė internete  – www.rpbspc.lt. Teikiama pagalbos į namus paslauga, integrali pagalba, transporto paslauga ir kitos, pagal individualius poreikius asmenims pritaikytos paslaugos“.

Kuršėnų ligoninės direktorė: dokumentai ligoninėje tvarkomi ne visais atvejais

Kuršėnų ligoninės direktorė Renata Noreikaitė paaiškino, kad iki slaugos poreikio nustatymo žmonės paprastai jau turi nustatytų susirgimų, todėl yra galimybė formualumus sutvarkyti, pradedant nuo šeimos gydytojo. Tais atvejais, kai pacientas netenka savarankiškumo netikėtai, būna gydomas kituose ligoninių skyriuose ir po to – Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, dokumentus dėl specialiojo nuolatinės spaugos poreikio nustatymo padeda sutvarkyti slaugos stacionaro gydytojas. Direktorė R. Noreikaitė pastebėjo ir šeimos gydytojų nenorą bendradarbiauti su ligonių artimaisiais. Visas direktorės atsakymas: „Daugelis lėtinių ligų, sukeliančių neįgalumą ir asmens savarankiškumo sutrikimus išsivysto dar iki patekimo į Slaugos ir palaikomojo gydymo stacionarą, todėl artimieji specialiųjų poreikių nustatymui turėtų kreiptis į šeimos gydytoją. Tuomet gydantis slaugos stacionaro gydytojas tik konstatuoja paciento būklę ir išrašą pateikia šeimos gydytojui. Parengtus šeimos gydytojo dokumentus į NDNT tarnybą pristato patys artimieji. Kuomet pacientui išsivystė ūmus susirgimas, sutrikdantis jo savarankiškumą,  pirmą kartą, po aktyvaus gydymo stacionare ir toks asmuo tolesniam gydymui nukreipiamas į slaugos ligoninę, NDNT poreikius tuomet padeda sutvarkyti slaugos stacionaro gydytojas. Noriu pasidalinti  asmeniniu pastebėjimu, kad šeimos gydytojai labai nenoriai bendradarbiauja su artimaisiais dėl specialiųjų poreikių nustatymo, vengia jiems priskirtos funkcijos vykdymo, klaidina artimuosius, todėl  dažnai kyla nesusipratimų. Noro manipuliuoti paciento situacija kyla tiek iš šeimos gydytojų, tiek ir  iš artimųjų pusės, nes rūpintis paciento gerove, tvarkyti dokumentus – didelis darbas, todėl motyvacijos dažnu atveju neatsiranda, tuomet bandoma perkelti atsakomybę ir problemą institucijai, kurioje asmeniui taikoma priežiūra. Pabaigai noriu pažymėti, kad į slaugos stacionarą siunčiami tik ištirti ir su nustatytomis ligomis pacientai pacientai, o šeimos gydytojo ar aktyvaus stacionaro gydytojo siuntime nurodoma ligos diagnozė turi atitikti medicinines hospitalizavimo į slaugos stacionarą indikacijas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393.“

Radviliškio ligoninė pasirūpina tik mokamomis specialistų konsultacijomis

Vis tik paaiškėjo, kad ligoninė Radviliškyje gali pasirūpinti tik gydytojų specialistų konsultacijomis, o neįgalumo bei slaugos poreikio nustatymo dokumentais turi pasirūpinti šeimos gydytojai. Radviliškio ligoninės administracija raštu informavo, kad „Ligoninėje teikiamos tik mokamos gydytojų specialistų konsultacijos, kurios reikalingos asmens specialiųjų poreikių lygiui nustatyti. Socialinis darbuotojas pacientams padeda gauti reikalingas gydytojų konsultacijas. Visus kitus dokumentus, kuriuos reikia pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, specialiųjų poreikių pažymai gauti, asmeniui ar jo artimajam rengia šeimos gydytojas“.

Rūpestis garbingo amžiaus sulaukusiais tėvais yra ta grąža iš gauto vaikystėje dėmesio ir meilės, tik dažnam ši pareiga būna sunki. Tai reikalauja laiko, pinigų, specialistų pagalbos, o jeigu tam tikrų institucijų darbuotojai atsisako padėti – dar ir stiprių nervų.

Rita Grigalienė

REKLAMA
Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Priemonės grožiui, apie kurias net nežinojote

Paskelbta

data

Skelbia

Bet kuri moteris, nepriklausomai nuo jos amžiaus, statuso ir profesijos, nori atrodyti daili, jauna bei graži. Kad atrodytume jaunos, sveikos odos, žvilgančių plaukų, akinamos šypsenos, turime lepintis kokybišku miegu, vengti įtampos ir streso, sveikai maitintis bei pasirinkti tinkamas grožio puoselėjimo priemones. Štai keletas iš jų:

  • Plaukų priežiūros priemonės. Kad plaukai būtų švelnūs, sveiki, žvilgantys, dailiai sušukuoti, reikėtų pasirūpinti plaukų formavimo priemonėmis: garbanojimo žnyplėmis, džiovinimo šepečiais. Plaukų garbanojimo žnyplės pakeis jūsų šukuoseną, tačiau tai padarys saugiai, mažins elektrinimąsi ir plauko šiaušimąsi, o PTC žnyplių danga saugos jūsų plauko struktūrą.

Stilingos paauglės ir eksperimentuoti nebijančios moterys suformuotą šukuoseną gali pagyvinti plaukų gumytėmis, spalvotomis dirbtinių plaukų sruogelėmis ar kasytėmis. Dažančiomis plaukų kreidelėmis galima paįvairinti plaukus spalvingomis sruogelėmis. Labai svarbu, kad tiek jauno amžiaus mergina, tiek vyresnio amžiaus moteris pasirinktų jai tinkančias, patinkančias ir svarbiausiai – kokybiškas plaukų priežiūros priemones ir aksesuarus.

  • Depiliacijos priemonės. Kad jaustumėmės dailios, reikėtų pasirūpinti ir kūno odos priežiūra, plaukelių šalinimu. Nors tai galima padaryti naudojant įvairias priemones, tačiau bene dažniausiai pasirenkamas vaškas ir IPL fotoepiliatorius. Vaško šildytuvu gali naudotis tiek mėgėjai, tiek profesionalai. Naudodami kokybiškas vaško juosteles nedirginsite  ir kokybiškai pašalinsite plaukelius nuo įvairių kūno zonų.

Tuo tarpu fotoepiliatoriaus pagalba pažeisime plaukelių šaknis. Tai sulėtins ar visai sustabdys nepageidaujamų plaukelių augimą. Fotoepiliatorius tinkamas naudoti namų sąlygomis, lengvai valdomas, skirtas viso kūno odai, efektyviai šalina tamsios spalvos plaukelius, tinka visų tipų odai.

  • Makiažo priemonės. Kad makiažas būtų subtilus, pabrėžiantis dailius moters bruožus ir kokybiškai atliktas, patartina įsigyti makiažo šepetėlių rinkinį, kuriame būtų galima pasirinkti bent iš keleto skirtingų šepetėlių.  Svarbu, kad pastarieji būtų pagaminti iš aukštos kokybės sintetinio pluošto, o jų šereliai būtų minkšti ir švelnūs.

Taip pat svarbu įsigyti šepetėlių valymo bei makiažo kempinėles, kurios yra tinkamos visiems odos tipams ir yra tolygiai ant veido bei kaklo dengianti pasirinktą kosmetiką.

  • Priemonės odos priežiūrai. Kad jūsų oda būtų švytinti ir atrodytų pailsėjusi, rekomenduotina naudoti ir odos priežiūrai skirtas priemones. Pavyzdžiui, adatinius mezoterapijos volelius, kurių pagalba galėsite atlikti veido, pilvo, sėdmenų, šlaunų procedūras. Populiarumo nestokoja ir elektriniai veido masažuokliai. Jie valo odą, pašalina negyvas odos ląsteles, suaktyvina kraujotaką.

Ypač populiarus nefrito veido odos masažuoklis. Masažuojant atpalaiduojami veido raumenys, stimuliuojama kraujotaką, mažinamas patinimas, naikinamos smulkios raukšleles. Masažas turi būti atliekamas sistemingai, patartina naudoti natūralius aliejus, kurie pamaitins odą, bei praturtins ją vitaminais ir mineralais. Tinkamas naudoti namų sąlygomis.

  • Nagų priežiūros priemonės.  Kad jūsų nagai atrodytų tvarkingai, būtų sveiki ir stiprūs, nevargintų atpleišėję odelės, rinkitės kokybiškas nagų priežiūros priemones. Tam, kad nepažeistumėt nago, odeles atstumkite kokybiškomis medinėmis lazdelėmis, jei dirbate profesionaliai, galite naudoti lazdeles iš chirurginio metalo, jo yra daugkartinės, dezinfekuojamos.

Įsigykite manikiūro rinkinį, dildes, poliravimo kempinėles. Jei dirbate profesionaliai – rinkitės aukštos kokybės frezas nagams. Freza patogi naudoti, turi lengvai keičiamų antgalių sistemą. Keisdami antgalius nuvalysite laką, pašalinsite odeles, šlifuosite ir poliruosite. Nagų surinkėjas taip pat būtinas nagų meistrėms. Jis padeda surinkti net 99 procentus dulkių, yra dailaus dizaino, tad jį puikiai pritaikysite tiek grožio salone, tiek namuose.

Nuolat prižiūrint ir puoselėjant veido odą, kūną, nagus ir plaukus sukursime malonius, atpalaiduojančius ritualus, kurie leis mums jaustis gražiomis.

Naudingos nuorodos į įvairius šaltinius:

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/grozis/25-ekspertu-grozio-patarimai-garantuosiantys-geresni-rezultata-1062-661957

https://www.dormeo.lt/straipsniai/9-grozio-patarimai-saltajam-metu-laikui

Skaityti daugiau

Aktualijos

Patarimai, kurie padės išsirinkti tinkamą klaviatūrą kompiuteriui

Paskelbta

data

Skelbia

Pripažinkite, kompiuteris be klaviatūros – ne kompiuteris. Be klaviatūros kompiuteriu naudotis būtų gana keblu, o ką jau kalbėti apie darbą ar specifines, rašymo, klaviatūros klavišų spaudinėjimo reikalaujančias, užduotis. Iš tiesų, klaviatūra yra naudojama ne tik teksto rinkimui. Papildomos klaviatūrų funkcijos ir mygtukai suteikia galimybę valdyti kompiuterį, žaisti kompiuterinius žaidimus. Na, o atėjus laikui keisti senąją klaviatūrą arba tiesiog įsigijus naują kompiuterį ieškoti naujos – pasirinkti tikrai turėsite iš ko. Klaviatūrų būna įvairiausių: nuo paprastų, standartinių iki žaidimams skirtų gaming klaviatūrų. Visos jos skiriasi savo dydžiais, tipais, papildomomis ypatybėmis, tad pasirinkti gali būti ne taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Šiame straipsnyje rasite patarimus, kurie padės išsirinkti tinkamą klaviatūrą kompiuteriui. 

Kokiam tikslui bus naudojama klaviatūra?

Šiomis dienomis, kompiuterio klaviatūrų galima rasti įvairiausių. Kiekviena klaviatūra gali būti skirta specialiam tikslui, papildyta tam tikromis funkcijomis ir ypatybėmis, kurios reikalingos vienai ar kitai paskirčiai. Dėl šios priežasties, labai svarbu renkantis klaviatūrą pagalvoti apie tikslą, kuriam ji bus naudojama. Yra klaviatūrų, specialiai skirtų kompiuterinių žaidimų žaidimui. Specialios gaming klaviatūros turi papildomus mygtukus, kurie padeda žaisti žaidimus patogiau ir lengviau. Taip pat, mygtukai gali būti programuojami: pagal poreikį galite jose užprogramuoti svarbiausias, dažniausiai naudojamas komandas. Ilgiems žaidimų maratonams praverčia ergonominio dizaino klaviatūros, kurios nevargina rankų. Jos, taip pat, puikiai tinka ir tiems, daug laiko praleidžia rašydami ir dirbdami. Jei darbe tenka naudoti skaičius, privalote rinktis klaviatūrų, kuri turi ir papildomus skaičių klavišus. Nuo darbo pobūdžio, kurį atliksite kompiuterių, priklauso ir klaviatūros pasirinkimas, todėl, rinkitės atsakingai, kad neišvaisytumėte pinigų be reikalo.

Mygtukai arba klaviatūros tipas 

Įsitikinkite, kad klaviatūros mygtukai yra patogūs ir lengvai naudojami. Klaviatūros gali būti dviejų, pagrindinių tipų: membraninės arba mechaninės. Membraninės klaviatūros turi membraną, ant kurios yra pritvirtinti klaviatūros mygtukai. Norint, kad klaviatūra užregistruotų paspaudimą, mygtuką reikia paspausti stipriai, iki pat galo. Tačiau, dėl guminės membranos, klaviatūra neskleidžia jokio garso, veikia tyliai. Taip pat, šio tipo klaviatūros yra pigesnės. Tuo tarpu, mechaninė klaviatūra naudoja individualiai veikiančius mygtukus. Tokios klaviatūros mygtukai yra lengvai spaudžiami ir iš karto užregistruoja paspaudimą. Tačiau, spaudant mygtukus, jie skleidžia gana nemažai garso. Negana to, šio tipo klaviatūros yra brangios, bet patvarios ir ilgaamžės. 

Laidinė ar belaidė?

Klaviatūros gali būti laidinės arba belaidės. Tiek vieno, tiek kito tipo klaviatūros turi privalumų ir trūkumų. Belaidės – nenaudoja laidų prisijungimui, atrodo estetiškiau ant stalo. Tačiau, jos gali neužtikrinti tokio efektyvaus veikimo kaip laidinės. Dėl šios priežasties, profesionalūs žaidėjai ir kompiuterinių žaidimų entuziastai renkasi būtent laidines klaviatūras, kurios visiškai nestringa ir garantuoja nenutrūkstantį veikimą. Belaidės klaviatūros veikia baterijų pagalba, o tai reiškia, kad jas teks krauti arba keisti, laikas nuo laiko. Tokiu būdu, jos yra brangiau išlaikomos nei laidinės. Na, o tiems, kurie nori mėgautis abiejų, tiek laidinių, tiek belaidžių klaviatūrų teikiamais privalumais, verta rinktis klaviatūrą, kuri gali būti naudojama ir kaip laidinė, ir kaip belaidė.

Dizainas 

Klaviatūros dizainas, taip pat, yra labai svarbus aspektas, į kurį verta atsižvelgti. Pagal dizainą, klaviatūros yra skirstomos į standartines, žaidimų ir ergonomiškas. Standartinės – paprasčiausios ir naudojamos plačiausiai. Dažniausiai, jos turi 104 mygtukus ir mygtukus skirtus medijų valdymui. Tuo tarpu, žaidimų arba gaming klaviatūros be standartinių mygtukų, dažnai dar turi ir specialus mygtukus, skirtus žaidimams. Ergonomiškos – patogiai rankų padėčiai. Šio tipo klaviatūros išlaiko rankas natūralioje padėtyje, jų nevargina. Žinoma, jos yra gana brangios, tačiau, jų suteikiamas komfortas tai tikrai atperka. Ergonomiškas klaviatūras, dažniausiai, renkasi tie, kurie daug laiko praleidžia žaisdami ar dirbdami kompiuteriu. Galima rasti ir klaviatūras, turinčias apšvietimą. Jos atrodo tikrai išskirtinai, estetiškai ir moderniai. Žinoma, svarbu nepamiršti ir klaviatūros kalbos. Na, o mūsų šalyje geriausias pasirinkimas – klaviatūra su lietuviškomis raidėmis

Standartinės, ergonomiškos bei skirtos žaidimams – varle.lt internetinėje parduotuvėje tikrai rasite reikiamą ir tinkamą klaviatūrą. Šioje svetainėje siūlome itin platų ir įvairų pasirinkimą, geras kainas ir puikias akcijas!

Skaityti daugiau

Skaitomiausi