Radviliškiečių susitikimas su Tarybos nariais

Radviliškiečių susitikimas su Tarybos nariais

Gegužės 13 d. „Radviliškio krašto“ bendruomenės namuose radviliškiečiai susitiko su  Tarybos nariais, visuomeninio nepartinio rinkimų komiteto nariais Gediminu Lipnevičiumi ir Vilma Alekniene. Tarybos nariai pasidalino įspūdžiais iš Tarybos posėdžių, diskutavo rajonui aktualiais klausimais.
Su ligonine susiję klausimai
Su radviliškiečiais Tarybos narys G. Lipnevičius aptarė dalį klausimų, pateiktų rajono vadovams.
Buvo aptarti rajono gyventojams svarbūs sveikatos apsaugos klausimai. „Lapkričio mėnesį savivaldybės finansuojamame laikraštyje buvo paskelbta, kad jau dirba Radviliškio ligoninės

Vaikų ligų skyrius, tačiau ir šiandien šis skyrius nedirba, vaikai vežami į Šiaulius. Tad ir paklausiau mero „tiesiai – šviesiai“, kodėl buvo meluojama ir kodėl iki šiol Vaikų ligų skyriaus Radviliškio ligoninėje nėra“,- sakė G. Lipnevičius.
Rajono vadovams buvo pateiktas dar vienas klausimas, susijęs su Radviliškio ligonine – kodėl nebuvo vykdytas Panevėžio apygardos  teismo sprendimas ir ligoninės direktorius V. Smalinskas nebuvo atleistas iš pareigų nuo balandžio 23 d.
„Šiuo metu vėl vyksta konkursas  Radviliškio ligoninės direktoriaus pareigybei užimti ir jame dalyvauja tik vienas kandidatas – V. Smalinskas. Be abejo, jis šį konkursą laimės, nes Radviliškio rajono savivaldybės administracija pakeitė konkurso sąlygas“,- klausimą pakomentavo Tarybos narys.
Ne visi vienodai patinka?
„Jau sakiau, kad mūsų visuomeninis rinkimų komitetas „Už geresnį gyvenimą visiems“ Rajono taryboje dirba opozicijoje, pateikiame radviliškiečiams aktualius, o valdininkams „nepatogius“ klausimus, todėl apie mūsų dalyvavimą renginiuose informacija yra tiesiog blokuojama. Gal matėte savivaldybės tinklapyje straipsnį, kuriame ne tik mūsų nariai, bet ir kiti Tarybos nariai nėra paminėti, todėl rajono vadovams pateikiau klausimą: „ Savivaldybės tinklalapyje buvo patalpintas straipsnis „Balandžio 25-oji Radviliškio rajono savivaldybėje – pirmojo naujai išrinktos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio diena“. Kodėl ar kieno prašymu straipsnyje nepaminėtos kelios partijos: socialdemokratai, Darbo partija, visuomeninis komitetas „Už geresnį gyvenimą visiems“ bei Tarybos narių pavardės? Ar bus rašomas straipsnis savivaldybės tinklapiui, kuriame bus išvardinti visi ką tik išrinkti Tarybos nariai?“ Man buvo pasakyta, kad visi Tarybos nariai bus paminėti. Žiūrėsime, ar šis pažadas bus ištesėtas“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.
Dėl gatvių asfaltavimo
Tarybos narys informavo radviliškiečius, kad Tarybos posėdžio metu buvo pateikti klausimai ir dėl gatvių asfaltavimo: „Kurios gatvės konkrečiai bus asfaltuojamos Radviliškio mieste, Šeduvoje, Baisogaloje, rajono gyvenvietėse?“
„Visuomeninio rinkimų komiteto programoje buvo įrašytas punktas, kad Radviliškio mieste bus išasfaltuotos šimtametės gatvės, tokios kaip Vilniaus, Klaipėdos, Strazdelio, Kapų, Lukšio gatvės atkarpa, Šermukšnių ir kitos. Valdininkai šaipėsi, klausė, iš kur pasiūlytume imti pinigų. Bet juk šiuo metu rajono biudžete yra nuo praėjusių metų likę beveik 5 min. eurų, kuriuos būtų galima panaudoti rajono gyventojų gerovei. Buvo žadėta išasfaltuoti Šermukšnių gatvę, šiandien apie tai jau nebekalbama. Kad iš savivaldybės planuojamų asfaltuoti gatvių sąrašo nebedingtų nei viena gatvė, į šį klausimą paprašiau atsakyti raštu“,- sakė G. Lipnevičius.
„Tikrai girdėjome, kad bus asfaltuojama Šermukšnių gatvė, žmonės to asfalto labai laukia, nes šiuo metu net skalbinių negali džiovinti lauke – nuo gatvės kyla dulkės“,- pritarė bendruomenės nariai.
Pasak G. Lipnevičiaus, merui buvo užduotas klausimas ir apie Miško gatvės asfaltavimą: „Dėl Miško gatvės. Ar tiesa, kad savivaldybė sumokėjo 100000 litų už kompensaciją žemės savininkui dėl neva negautų pajamų dėl paimamo 12 arų žemės sklypo ir dar papildomai sumokėjo

už 12 arų 35000 litų? Kelintais metais tai buvo? Kodėl projektas neįgyvendintas iki šiol ir kas už tai

atsakingas? Ar nemanote,Tarybos nariai, kad turime apsvarstyti ir dėl šių lėšų įsisavinimo kreiptis į

teisėsaugą dėl ištyrimo, ar nėra nusikalstamos veikos?“
Susirinkusius radviliškiečius labiausiai sudomino mintis „Kreiptis į teisėsaugą“. „Vargu, ar sulauksime Tarybos narių daugumos palaikymo dėl kreipimosi į teisėsaugą, nes daugumą sudaro konservatoriai ir „valstiečiai“, kurie palaiko merą A. Čepononį. Jeigu rajono valdantieji – konservatoriai ir valstiečiai – priiminės ekonomiškai nepagrįstus sprendimus, mūsų nepartinio visuomeninio rinkimų komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ Tarybos narių grupė tikrai kreipsimės į teisėsaugą dėl tokių atvejų ištyrimo“,- sakė G. Lipnevičius.
Ar Antaniškių parkas atgis?
Bendruomenės nariai pritarė Tarybos nariui G. Lipnevičiui paklausimams dėl Antaniškių miško estrados rekonstrukcijos: „Dėl Antaniškių miško estrados rekonstrukcijos. Buvo išleisti projektui tūkstančiai litų, jei neklystu, per keturiasdešimt. Kodėl šis projektas nevykdomas? Kas už tai atsakingas? Dėl Antaniškių miško estrados. Kieno žinioje šiuo metu yra šį Antaniškių miško estrada? Kas atsakingas dėl šio turto niokojimo?“
Radviliškiečiai prisiminė gražias šventes, vykusias Antaniškių miško estradoje. „Dabar ši vieta apleista, suniokota. Žiūrint į taip apleistą vietą, skauda širdį, o galėtų būti sutvarkyta, žmonės mielai lankytųsi joje organizuojamose šventėse“,- sakė susitikimo dalyviai.
Ar gali savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju dirbti teisiamasis?
Susitikimo metu su Tarybos nariais radviliškiečiai klausė, ar gali teisiamasis E. Mončauskas  dirbti administracijos direktoriaus pavaduotoju. „Antrame Tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju buvo patvirtintas E. Mončauskas – buvęs Radviliškio miesto seniūnas. Visi žinome, kad jis buvo teistas dėl dalyvavimo vagių gaujoje, taip pat dabar yra teisiamas dėl sporto klubo buhalterijos tvarkymo. Kyla klausimas, kaip toks asmuo gali užimti savivaldybėje atsakingą postą, dirbs su antikorupciniais projektais? Tiesiog protu nesuvokiama“,- savo pamąstymais su gyventojais pasidalijo Tarybos narys.
G. Lipnevičiaus nuomone, savivaldybėje reikia paklusnių, o ne kompetentingų darbuotojų. „Iš darbo buvo atleista labai kompetentinga teisininkė, dirbusi  administracijos direktoriaus pavaduotoja, J. Venckutė. Į visus pateiktus klausimus ji atsakydavo konstruktyviai, solidžiai. Iš E. Mončausko, manau, tikimasi paklusnumo“,- sakė Tarybos narys.
„Mes taip pat labai stebėjomės, kad  E. Mončauskas tapo administracijos direktorės J. Margaitienės pavaduotoju, jis ir su seniūno darbu nesusitvarkydavo“,- pritarė susirinkę radviliškiečiai.
P.S. Dar viena galima J.Venckutės atleidimo priežastis – ji atsisakydavo pasirašyti po jai pateikiamais abejotinais projektais.
Klausimai „Radviliškio šilumos“ vadovui
Radviliškiečiams labai aktualios šilumos kainos – gruodžio mėnesio sąskaitos už šildymą buvo „išaugusios“ dvigubai. „UAB „Radviliškio šiluma“ iš gyventojų per mėnesį „lengva ranka“ gavo  165 tūkst. eurų daugiau pajamų. Žmonės piktinosi, tačiau dideles sąskaitas apmokėjo. Mano nuomone, sąskaitos už šildymą buvo išaugusios todėl, kad daugiabučiuose namuose buvo padidintas termofikacinio vandens kiekis. Šiuo metu pastebėjote, kad mieste klojami nauji vamzdžiai, už kuriuos vėl turėsime sumokėti mes, mokesčių mokėtojai. Tad  „Radviliškio šilumos“ vadovams pateikiau klausimus: „Kokie darbai vykdomi Radviliškio mieste? Kas bus padaryta? Kiek tai kainuos? Ar visa suma guls ant šilumos vartotojų? Ar brangs šilumos energija? Per kiek metų atsipirks ši investicija?“ – problemas dėl atliekamų darbų kainos bei padidėjusių sąskaitų kėlė G. Lipnevičius.
Bendruomenės nariai pritarė pateiktiems klausimams ir piktinosi, kad „Radviliškio šilumos“ atliekami darbai truks ilgai ir beveik tris savaites gyventojai neturės karšto vandens.
Radviliškiečiai pakviesti į Tarybos posėdžius
Trumpai supažindinęs „Radviliškio krašto bendruomenės“ narius ir susirinkusius radviliškiečius su valdininkams pateiktais klausimais, Tarybos narys G. Lipnevičius pakvietė juos dalyvauti Tarybos posėdžiuose: „Į Tarybos posėdžius ateina tik specialistai savivaldybės darbuotojai, rajono gyventojai kažkodėl nesilanko. Labai norėčiau, kad kuo daugiau miesto bei rajono gyventojų atvyktų į Tarybos posėdžius ir pamatytų, kaip jie vyksta, kurie politikai kelia aktualius klausimus ir rūpinasi rajono gyventojų gerove, o kurie tyli ir tik spaudo mygtukus, kas kaip balsuoja už mokesčių didinimus. Kviečiu visus atvykti į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuris vyks gegužės 30 d., 13 val., Savivaldybės didžiojoje salėje. Norinčius stebėti Tarybos posėdį, pasitiksiu prie Savivaldybės durų 12 val. 45 min. ir palydėsiu į salę“.
Bus daugiau

„Radviliškio krašto“ informacija

Radviliškiečių susitikimas su Tarybos nariaisTotal
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto