Radviliškiečiai, kūrę miesto, rajono, Lietuvos istoriją (III d.)

VYTAUTAS ANTANAS RAČKAUSKAS

Vytauto Račkausko ir jo šeimos tremties istorija nukeliama į kitas ciklo dalis. Dabar dalijamės sukaupta informacija apie Vytauto Račkausko darbą Steigiamajame Seime.

Steigiamajame Seime ir I Seime

Į Steigiamąjį Seimą Vytautas Račkauskas išrinktas III (Raseinių) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių sąjungos sąrašą Nr. 3. Steigiamajame Seime priklausė Lietuvos valstiečių sąjungos (LVS) frakcijai, įėjusiai į Lietuvos valstiečių sąjungos (LVS) ir Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijų (LSLDP) bloką.

Tautos atstovai Steigiamojo Seimo darbą organizavo septyniolikoje nuolatinių  ir aštuoniose laikinosiose komisijose. Vytautas Račkauskas iš pradžių dirbo nuolatinėje Ekonominėje, nuo 1920 10 01 – Žemės reformos, nuo 1921 04 22 – Finansų ir biudžeto komisijose. Radviliškietis priklausė Seniūnų sueigai, kurią sudarė devyniolika parlamentarų: septyni Steigiamojo Seimo nariai ir dvylika frakcijų atstovų (Valstiečių liaudininkų bloko atstovai delegavo tris narius). Jis dirbo ir laikinojoje komisijoje padėčiai geležinkeliuose ištirti. 1921 07 09 – išrinktas į Krašto apsaugos ministerijos etatų ir sąmatos karo metu svarstymo ir patikrinimo komisiją.

Vytautas Račkauskas aktyviai dalyvavo svarstant ir priimant pagrindinius kuriamos valstybės įstatymus. Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijų (LSLDP) ir Lietuvos valstiečių sąjungos (LVS) frakcijų bloke jis inicijavo žemės reformos klausymų svarstymą. 1920 07 26 valstiečių liaudininkų vardu pateikė Įstatymo kariškiams žeme aprūpinti projekto 4 paragrafo pastabos papildymą, kuriuo buvo padidinamas privačių savininkų nusavinamos žemės kiekis. Steigiamasis Seimas tą pasiūlymą priėmė. 1920 07 30 dalyvavo diskusijose svarstant Žemės reformos įvedamojo įstatymo I dalies projektą.1921 03 15 jis kritikavo Servitutų likvidavimo įstatymo projekto pavadinimą, nes, pasak jo, pavadinimas neatitiko projekto esmės, kadangi buvo siūloma panaikinti ne visas tuomet galiojusias servitutų teises. II skaityme (1921 08 30) šis pavadinimas jau vadinosi Servitutų ir bendrųjų ganyklų likvidavimo įstatymu. Žemės reformos komisijoje, Steigiamajame Seime, valstiečių liaudininkų bloko posėdžiuose iniciavo diskusijas ir aktyviai jose dalyvavo dėl kuo greitesnio pagrindinio Žemės reformos įstatymo svarstymo. Vytautas Račkauskas netgi siūlė įstatymo projektą svarstyti dalimis: žemės nusavinimą ir jos paskirstymą, tų procesų sąlygas ir t. t. Svarstant šio įstatymo I skaitymą (1921 05 06) kritikavo projektą dėl paviršutiniškai apibrėžto finansavimo, dėl nenumatyto vietos gyventojų ir savivaldybių atstovų įtraukimo į reformos vykdymą, dėl sudarytų išskirtinių sąlygų bažnytinėms žemėms, siūlė paliekamų nenusavinamų žemių dydį nuo 80 ha sumažinti iki 50 ha ir už nusavinamas žemes neatlyginti. 1921 06 28 ir 30, II skaitymu svarstant įstatymą, Steigiamojo Seimo narys pateikė valstiečių liaudininkų bloko suredaguotą naują projekto 22 paragrafą (nuo 06 30 jis buvo svarstomas kaip 15 paragrafas), reglamentavusį kariškių teises vykdant žemės įstatymą ir jį pagrindė. Nors Steigiamojo Seimo narių nuomonės dėl šio paragrafo išsiskyrė. 1921 06 30 Vytautas Račkauskas parėmė žydų frakcijos pasiūlymą 15 paragrafą grąžinti Žemės reformos komisijai, ir toks pasiūlymas balsuojant buvo priimtas.

Vytautas Račkauskas referavo Žemės tvarkymo įstatymo (1922 02 22, 03 02, 03 03), Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos etatų papildymo įstatymo (1921 05 11, 06 01) projektus. Steigiamajam Seimui pristatė daugelį įstatymų projektų, kuriais buvo reglamentuojami valstybės institucijų etatai: Susisiekimo ministerijos etatų (1921 05 27), Steigiamojo Seimo raštinės etatų papildymo ir pakeitimo (1921 06 10), Susisiekimo ministerijos etatų papildymo ir pakeitimo (1922 03 07, 04 04) projektus ir kt. 1922 03 03 jis referavo visus penkis Steigiamojo Seimo posėdyje pristatytus projektus. Trys iš tų projektų – Telefonų tarifų, Laikinojo telegrafo tarifo, Pašto tarifo įstatymo pakeitimo ir papildymo  – tame posėdyje buvo priimti. Jo referuotas Karių specialybės priedo įstatymas buvo priimtas 1922 05 03.

Savo požiūrį į kuriamų institucijų funkcijas ir jų administravimą Vytautas Račkauskas reiškė svarstant Krašto atstatymo komisariato įstatymo (1920 09 17), Valstybės kontrolės etatų įstatymo (1921 03 08, 1921 12 21) ir kt. projektus. (B. d.)                                                                                                        

Parengė Laima MACYTĖ

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto