Socialiniai tinklai

Aktualijos

Policija siekia būti kuo arčiau tavęs

Avatar

Paskelbta

data

Kiekvienų metų pradžioje Šiaulių apskrities policijos pareigūnai  aptaria per praėjusius metus nuveiktus darbus ir numato veiklos prioritetus ateinantiems metams. Tai buvo daroma  susitikimuose su   savo aptarnaujamos teritorijos bendruomene.  Pandemija verčia koreguoti atsiskaitymo gyventojams formą ir informaciją apie kriminogeninę situaciją, nusikalstamų veikų atskleidimą bei tyrimą,  teisės pažeidimų prevenciją, viešosios tvarkos užtikrinimą pateikti raštu per  žiniasklaidos priemones.

Šiaulių apskrities policijoje yra  865 pareigybės, iš jų užimtos – 775. Būtent, tiek darbuotojų rūpinasi jų prižiūrimoje teritorijoje gyvenančiais 250 tūkst. gyventojų. Kolektyvas dirba,  trūkstant 90 darbuotojų. Šis skaičius  prilygsta vieno rajono komisariato darbuotojų kolektyvui. Nepaisant to, buvo užtikrintas vienas svarbiausių policijos uždavinių – operatyviai ir nepažeidžiant reglamentu nustatytų laiko limitų, reaguoti į iškvietimus, greitai pasiekti net atokiausias vietas. O pranešimų apie įvairiausius įvykius  Operatyvaus valdymo skyrius  kasmet sulaukia vis daugiau. Praėjusiais metais šis skaičius pasiekė  59 100. Už kiekvieno jų buvo žmogus, kuris tikėjosi būti išgirstas. Ir į juos visus buvo sureaguota, nepaisant to, kad trūko darbuotojų, o dirbančiųjų gretas retino dar ir  pandemija. Kai „Covid 19“ paralyžiavo  Raseinių rajono policijos komisariatą, jiems į pagalbą  atėjo kolegos iš kitų apskrities komisariatų.

Pagrindiniai Šiaulių apskrities policijos veiklos prioritetai – gyventojų saugumo didinimas jų gyvenamoje aplinkoje ir policijos darbuotojų motyvacijos stiprinimas bei jų gebėjimų tobulinimas, užtikrinant viešąją tvarką ir nusikalstamų veikų tyrimą. Prioritetams įgyvendinti buvo siekiama, kad kuo daugiau policijos pareigūnų dirbtų teritorijose, gatvėse, bendrautų su gyventojais, buvo stengiamasi mažinti ir šalinti nusikalstamų veikų asmeniui, ypač smurto artimoje aplinkoje, rizikos veiksnius. Ir kolektyvui tai pavyko. Apie pasiekimus byloja objektyvioji statistika.

Policijos pareigūnus džiugina statistika su minuso ženklu

Šiaulių apskrities policijos kolektyvą džiugina praėjusiais metais jų aptarnaujamoje teritorijoje užfiksuoto nusikalstamumo rodikliai su minuso ženklu.

2020-siais metais Šiaulių apskrityje nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo ir jų buvo užfiksuota 3813. Mažėjo nusikalstamų veikų, padarytų viešosiose vietose, tarp jų  ir gatvėse. Ir šis mažėjimas – procentaliai didžiausias tarp penkių didžiausių  Lietuvos apskričių. Apskrities gyventojams tapo ramiau gyventi, nes sumažėjo tokių brutalių nusikaltimų, kaip plėšimai: 2019 m. jų buvo užregistruota 57, o praėjusiais metais  – tik 18.  13 procentų mažiau Šiaulių apskrities aptarnaujamoje teritorijoje padaryta vagysčių. Mažiau buvo pavogta transporto priemonių, mažiau įsibrauta į gyvenamąsias patalpas. Sukčiavimo atvejų sumažėjo nuo 2019 metais buvusių 171 iki 139 praėjusiais metais. Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, skaičius beveik  stabilizavosi: 2019 m. – 260, 2020 m. – 263.

Mažesnis registruojamų nusikalstamų veikų skaičius sudarė sąlygas daugiau laiko skirti jų tyrimui ir atskleidimui. Pernai nusikalstamų veikų buvo atskleista beveik 7 procentais daugiau ir šis rodiklis pasiekė 3098. Taigi atskleista buvo  80,9 proc. visų registruotų nusikalstamų veikų. Tai – geriausias rodiklis tarp penkių didžiausių apskričių komisariatų. Šis rodiklis  gerokai viršija šalies   nusikalstamų veikų ištyrimo vidurkį, kuris yra 68,6 proc. Tarp Šiaulių apskrities policijos komisariatų nusikalstamų veikų atskleidimo lyderiai yra Joniškio PK ir Raseinių PK. Atskleistų nusikalstamų veikų analizė rodo, kad išaugo nusikalstamumo keliu pasukančių nepilnamečių skaičius. 2019 m. jie įvykdė 190 nusikalstamų veikų, praėjusiais metais – 247.  Girtų asmenų ir anksčiau teistų asmenų padarytų nusikaltimų skaičius išaugo nežymiai.

Neramina, kad 8-niais daugiau praėjusiais metais  užregistruota  sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Tačiau jų atskleidimas pasiekė beveik 91 procentą, gerokai aplenkdamas Lietuvos vidurkį, kuris yra 77,1 proc.

Sunkių  nusikaltimų augimas fiksuotas dėl išaugusio nužudymo skaičiaus: 2019 m. jų buvo registruota 3, 2020 m. – 16. Daugiausia nužudymai praėjusiais metais buvo buitinio pobūdžio, padaryti girtavimo  pasekmėje. Kitų smurtinių nusikaltimų – išžaginimų, sunkių sveikatos sutrikdymų, fizinio skausmo sukėlimo 2020 m. sumažėjo.

Trikojus greičio matuoklius teks prisijaukinti

Šiaulių apskrities gyventojams  teks prisijaukinti mintį, kad mobilųjį trikojį greičio matuoklį jie ir šiemet  išvysti gali bet kuriuo metu ir bet kurioje apskrities vietoje. Ir jis yra gyventojų saugiklis nuo  beprasmių mirčių eismo įvykiuose, kylančiuose dėl greičio viršijimo. Tai byloja ir statistiniai duomenys – Šiaulių apskrities policijos aptarnaujamoje teritorijoje žuvusiųjų eismo įvykiuose nemažėja: 2019 m. – 14, 2020 m. – 15. Daugiausia praėjusiais metais žuvo Radviliškio rajono keliuose – 7, Šiaulių ir Raseinių rajonuose – po 3, Joniškio rajone ir Šiaulių mieste – po 1, tik Pakruojo rajone – 0. Tarp kitko, pastarojo rajono keliuose ir 2019 metais nebuvo nė vieno žuvusio eismo dalyvio.

Paradoksas tas, kad žuvusiųjų daugėja, nors pačių įskaitinių eismo įvykių skaičius mažėja: 2019 m. jų užregistruota 288, 2020 m. – 247. Vadinasi, sunkėja eismo įvykių pasekmės. Mažiausiai  įskaitinių eismo įvykių fiksuota Pakruojo (9) ir Joniškio (10) rajonuose, kai kitur šis skaičius  yra kelis kartus didesni: Šiauliuose – 98, Šiaulių rajone  – 54, Radviliškio r. – 45, Raseinių r. – 31. Gera naujiena, kad Šiaulių mieste avaringumas nuolat mažėjo ir praėjusiais metais čia buvo užregistruotas mažiausias įskaitinių eismo įvykių skaičius per  paskutiniuosius penkerius metus.

Sunerimti verčia įskaitinių eismo įvykių  dėl neblaivių vairuotojų kaltės rodiklis. Jis išaugo 50 proc.: 2019 m. – 14,  2020 m. – 21. Įdomiausia tai, kad šis skaičius augo ne Šiauliuose, kur eismas intensyviausias ir  įvykių skaičius didžiausias, o – rajonų keliuose. Daugiausia įskaitinių eismo įvykių dėl girtų vairuotojų kaltės – Radviliškio rajone (8). Vadinasi, būtent, rajono keliuose būtina stiprinti vairuotojų kontrolę.

Kam – teko, kam – neteko, o Šiauliams – ir vėl teko

Jau susiformavo tradicija, kad Šiaulių apskrities policija nuolat ieško optimalių darbo organizavimo būdų ir dažnai  viena pirmųjų išbando naujoves, kurios vėliau prigyja visoje policijos sistemoje.

Praėjusiais metais nuo rugsėjo Šiaulių apskrities policija ir vėl tapo eksperimento poligonu –  Šiaulių ir Telšių apskričių policijos komisariatai metams sujungti į vieną apygardą, kuriai vadovauti pavesta Šiaulių apskrities policijos viršininkui Ramūnui Sarapui. Šio sujungimo tikslas – įvertinti galimas būsimas rizikas, mat planuojama reformuoti policijos struktūrą. Po reformos teritorinių padalinių – apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų, numatoma sumažinti nuo 10 apskričių iki 5 apygardų. Šiuo metu apygardų principu dirba teismai ir prokuratūra.

Kas pasikeitė? Dabar jungtinio policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus (Šiauliuose, Purienų g., esančios budėtojų dalies) pareigūnai valdo abiejų apskrities komisariatų teritorijoje esančias pajėgas.  Telšių policijos budėtojų darbo vieta yra Šiaulių policijos komisariatas.

Teritorinių policijos komisariatų veikla nesikeitė, jie ir toliau prižiūri jiems priskirtą savivaldybės teritoriją. Kriminalinė policija aptarnauja tiek Telšių, tiek Šiaulių apskrities teritorijas.

Eksperimento metu išbandomas naujas veiklos modelis licencijavimo veikloje, kuris gyventojams turėtų būti patogus. Atsižvelgus į tai, kad Telšių aps. VPK yra nedidelė darbų apimtis, susijusi su licencijavimo veikla, šios funkcijos vykdymas  perduotas Šiaulių aps. VPK, įsteigiant papildomas pareigybes, į kurias  perkelti Telšių aps. VPK licencijavimo funkcijas vykdantys pareigūnai. Tačiau šie pareigūnai liko dirbti Telšių aps. VPK. Tokiu būdu siekiama išlyginti darbo krūvius tarp tokias pat funkcijas vykdančių darbuotojų. Šiaulių ir Telšių apskričių gyventojai dėl licencijavimo paslaugų prašymus pildyti ir dokumentus teikti gali elektroniniu būdu, o tiems gyventojams, kurie neturi galimybės kreiptis elektroniniu būdu,  sudaryta galimybė dokumentus užpildyti vietiniame teritoriją prižiūrinčiame policijos komisariate (t. y., nereikės vykti į Telšių ar Šiaulių miestus, kuriuose yra įsikūrę licencijavimo paslaugas teikiantys padaliniai, kaip tai buvo iki eksperimento).

Reformos siekiamybė – didesnė galimybė manipuliuoti žmogiškomis jėgomis, nukreipiant į reikalingesnes vietas, matyti vienomis akimis regionui būdingas problemas, kryptingai siekti viešosios tvarkos užtikrinimo, eismo saugumo, gyventojų saugumo, vieningos nuomonės formavimo tikslų.

Idėja, kuriai pernai padėti įgyvendinimo pamatai

Šiaulių apskrities bendruomenėje –  daug žmonių, turinčių puikių idėjų ir gebančių jas pristatyti bei įgyvendinti. Kolektyvas  yra stiprus ir galintis priimti iššūkius. Vadovybė darbuotojams stengiasi užtikrinti  geras darbo sąlygas,  tinkamai aprūpinti juos ir motyvuoti. Darbuotojus motyvuoja ne tik atlyginimas, bet ir jauki darbo vieta, sutvarkyta infrastruktūra.

Vienas iš infrastruktūros tvarkymo darbų – pernai vasarą finišavęs  trijų Šiaulių apskrities policijos pastatų atnaujinimo darbų projektas. Jame buvo numatyti policijos pastatų Pakruojyje, Joniškyje ir Šiauliuose, Purienų g., atnaujinimo darbai, kuriuos įgyvendinus, būtų pasiekta  mažiausiai 30 proc. šilumos energijos ekonomija ir pastato „C“ energinio naudingumo klasė.

Darbai buvo atliekami, taikant ESCO modelį. Šis modelis buvo įtvirtintas Vyriausybės 2015 m. patvirtintoje Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje. Šiaulių apskrities policijos trijų pastatų atnaujinimo projektai pateko tarp penkių pirmųjų bandomųjų Lietuvos policijos pastatų atnaujinimo projektų, įgyvendinamų pagal ESCO modelį.

Ir dar. Praėjusių metų rugpjūčio 19 d. buvo padėti įgyvendinimo pamatai jau keletą metų puoselėjamai idėjai dėl Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šiauliuose, Purienų g. 48,  statybos.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė  pritarė tokio pastato projektavimui, statybai ir paslaugų teikimui, įgyvendinant viešojo ir privataus subjektų partnerystės būdu.

Įgyvendinus šį projektą bus optimizuota Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Šiaulių AVPK) infrastruktūra, padidintas turto valdymo efektyvumas, pagerintos darbo sąlygos komisariato darbuotojams bei gerinama teikiamų viešųjų paslaugų kokybė.  Šiuo metu Šiaulių AVPK  tarnybos įsikūrusios keliuose pastatuose, išsidėsčiusiuose skirtingose Šiaulių miesto vietose (Purienų g. 48, Aušros al. 19 ir 23). Dalies patalpų būklė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų policijos veikloms vykdyti, jų išlaikymas neekonomiškas. Naujasis pastatas leis sutaupyti šiuo metu neergonomiško turto valdymui skiriamas lėšas, užtikrinti efektyvų darbo organizavimą bei patogų paslaugų teikimą.

Šiaulių apskrities policija – tai žmonės, kurie dirba Šiaulių apskrities žmonėms

Šiaulių apskrities policija – tai žmonės, kurie dirba Šiaulių apskrities žmonėms. Kad jie būtų saugūs, laiku sulauktų pagalbos ir užtarimo. Nėra dienos, kad pareigūnai nebūtų kviečiami į įvykius, kad nespręstų konfliktų, nedalyvautų operacijose, nerizikuotų savo gyvybe. Jie tai daro tam, kad savo namuose, savo mieste ar savo kaime žmonės jaustųsi saugūs. Šiaulių apskrities policijos pareigūnai pasiruošę ir ateityje susidoroti su visais iššūkiais, įveikti sunkumus, tiesti pagalbos ranką tada, kai ji labiausiai reikalinga, nes policijos užduotis – ginti, saugoti, padėti.

                      Atstovė spaudai Gailutė Smagriūnienė

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Už žiaurų elgesį su gyvūnu Raseinių rajono gyventojui skirta 300 eurų bauda

Avatar

Paskelbta

data

Surištomis galinėmis kojomis į pusnį katiną išmetusiam 52 m. Raseinių rajono gyventojui A. G. teismas skyrė 300 eurų baudą. Į administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą vyras neatvyko.

„Asmuo netinkamai ir žiauriai elgėsi su savo katinu. Tinkamai nepasirūpino gyvūnu, kai šis buvo sužalotas, – sako administracinių nusižengimų bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėjas Vaidas Kazlauskas. – Vyras gyvūnui surišo galines kojas ir išvežęs paliko sniege, kad nugaištų.“

Katinas buvo sužalotas automobilio. A. G. dar pats bandė jį gydyti, bet šiam nesveikstant, nusprendė gyvūnu atsikratyti – išmetė katiną surištomis galinėmis kojomis į sniego pusnį. Surastas katinas buvo užmigdytas.

Teismas konstatavo, kad gyvūnų kankinimu laikomas veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina, gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Raseinių rajono gyventojas paaiškinime raštu nurodė, kad dėl padaryto pažeidimo prisipažįsta ir gailisi. Tai yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Bauda nuo 300 iki 1 750 eurų numatyta už žiaurų elgesį su gyvūnais, gyvūnų kankinimą, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas. Kadangi A. G. administracine tvarka nebaustas, dirbantis, pripažino, kad žiauriai pasielgė su savo katinu, savo veiksmus vertino kritiškai, todėl jam už padarytą nusižengimą teismas skyrė sankcijoje numatytą minimalią baudą. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti administracinės nuobaudos skyrimo tikslai. 

Teismas nustatė, kad A. G. 2021 m. vasario 8 d. 15 val. Raseinių rajone plastikiniu tvirtinimo dirželiu surišo savo katino galines kojas, kad jis nesiblaškytų, įdėjo katiną į maišelį ir automobiliu išvežė į nuošalią vietą, jį išmetė ir užkasė sniege nugaišti.

Nutarimas per 20 d. nuo nutarimo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Nijolė Damulė

Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja

(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

Mob. +370 676 50 348

el. p.  nijole.damule@teismas.lt

Asociatyvi nuotr.

https://siauliu.teismai.lt/

Skaityti daugiau

Aktualijos

Plokščias stogas – ką svarbu žinoti įrengiant?

Avatar

Paskelbta

data

Plokščias namo stogas nepareikalaus daug laiko ir labai didelių išlaidų. Pritaikydami patikimų tiekėjų siūlomus sprendimus ne tik sutaupysite brangaus laiko, bet ir gausite geriausius kainos ir kokybės pasiūlymus, kuriais galėsite būti užtikrinti. Skaitykite toliau ir sužinokite apie plokščiams stogams skirtas medžiagas bei įsigykite jų geromis kainomis!

Visos stogui reikiamos medžiagos

Pastačius namą belieka įrengti stogą, kas iš tiesų nėra taip sudėtinga. Perkant stogo medžiagas pas profesionalius tiekėjus suteikiama mažiausiai 30 metų garantija, todėl aukšta kokybe ir stogų ilgaamžiškumu galėsite tiesiog neabejoti.

Aukštos kokybės stogų medžiagos yra pritaikytos šiaurietiškam klimatui ir temperatūros svyravimams, todėl išlieka nepakitusios ir gali tarnauti ilgus metus. Stogo danga ir kitos dalys sukurtos taip, kad atlaikytų UV spindulių poveikį ir šaltį, taip pat rūgštinį lietų, kuris stogams dažnai gali padaryti rimtos žalos.

Pas specialistus rasite absoliučiai viską, kas reikalinga stogo statybai – nuo kokybiškų ir patvarių dangų iki įvairių papildomų detalių: saugos elementų, laikiklių, plėvelių bei visų kitų būtinų priedų, be kurių nebūtų galima išsiversti montuojant stogus.

BMI Monier pasirūpins kone viskuo, ko reikia greitam, lengvam ir kokybiškam plokščio stogo įrengimui! Kreipkitės į patyrusius specialistus, kurie patars visais rūpimais stogo įrengimo klausimais ir padės išsirinkti tam tikslui skirtas kokybiškas medžiagas.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi