Pociūnėlių mokykloje –  mokinių seimelio ataskaitinė konferencija

Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje gegužės 19 d. surengta mokinių seimelio ataskaitinė konferencija. Joje dalyvavo 5 – 10 klasių mokiniai, klasių auklėtojai, mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas. Konferenciją vedė Remigijus Bielinskas, sekretoriavo Gabija Paulauskaitė.

Konferencijos pradžioje merginų vokalinis ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Kristinos Valčiukienės, atliko dvi nuotaikingas pavasariškas dainas. Paskui kalbėjo mokinių seimelio prezidento pavaduotojas Airidas Banevičius. Jis pristatė seimelio nuostatų pakeitimus (už juos balsavo dauguma konferencijos dalyvių). Miglė Vaitkevičiūtė ir Loreta Novogrodskytė pasakojo apie seimelio veiklą šiais mokslo metais, parodė nemažai įdomių nuotraukų bei videomedžiagos iš įvykusių renginių. Seimelio komisijų pirmininkai apibūdino savo darbą, įvertino, kaip jiems sekėsi. Seimelio veikla pasidžiaugė mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas.

Konferencijoje mokinių seimelis padėkojo mokyklos direktoriui Anatolijui Gailiūnui už nuolatinę pagalbą organizuojant veiklą. Padėkojo ir mokytojams Kristinai Valčiukienei, Dianai Masiliūnienei, Mantui Jasiukaičiui bei kitiems, kurie mielai bendradarbiavo su seimeliu, padėjo pasiruošti įvairiems renginiams; vaikai taip pat dėkingi mokyklinio autobusiuko vairuotojui Arvydui Tripeldui. Seimelio prezidento pavaduotojas Airidas Banevičius saldumynais apdovanojo aktyviausiai seimelio veikloje dalyvavusius mokinius: Laimutį Kilį, Loretą Novogrodskytę, Viktoriją Praščiūtę, Remigijų Bielinską, Joną Pocių, Miglę Vaitkevičiūtę, Beną Peteraitį, Eitvidą Šemežį. Buvo apdovanoti ir tie mokiniai, kuriems geriausiai sekėsi seimelio organizuotose sporto varžybose. Net du medaliai atiteko Airidui Banevičiui.

Visiems seimelio nariams padovanota ekskursija į Paberžę (Kėdainių r.). Į šią istoriniu bei kultūriniu požiūriu svarbią Lietuvos vietovę mokiniai išvyko, pasibaigus konferencijai. Vaikus lydėjo mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas bei muzikos mokytoja Kristina Valčiukienė.

Paberžėje aplankyta Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, senoji klebonija, kunigo, vienuolio kapucino Tėvo Stanislovo kapas, sukilimo aukų kapinaitės. Vaikai ir pramogavo: žaidė įvairius žaidimus, sportavo, kepė dešreles. Jie stebėjo aplinką, gėrėjosi gamta, klausėsi paukščių balsų, bandė paukščius atpažinti.

Išvykoje į Paberžę mokinių seimelio nariai sužinojo įdomių faktų, susijusių su Lietuvos istorija bei kultūra, pailsėjo.

 

Roma Buivydienė,

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts