Po to, kai rašėme Nepavykus keršto planui – Baisogalos kultūros centro administratorės ataka

Jau rašėme, kad Baisogalos kultūros centro direktorė Justė Juškaitė buvo kaltinta mobingu prieš  sau pavaldžią valytoją, o po to kerštaudama parašė pareiškimą policijai, skųsdama sau pavaldų meno vadovą Vilimą Malinauską. Dėl valytojos Laimutės (vardas ir pavardė redakcijai yra žinomi) likimo dar nėra aišku, tik tiek, kad iš savivaldybės vadovų pagalbos ji nesulaukė, o Baisogalos garbės pilietis maestro V. Malinauskas, panašu, kad direktorę užrūstino nejuokais. Ėmė lįsti senos bėdos ir neužglaistytos nuoskaudos. Galima įtarti, kad mobingo požymių galėjo pajusti ne tik valytoja, bet ir garbaus amžiaus meno vadovas Baisogalos garbės pilietis, gavęs net valstybinį apdovanojimą – Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordiną – V. Malinauskas, vadovaujantis net keturiems meno kolektyvams.

Paviešino nusiskundimą prastu meno vadovo charakteriu

2021 m. lapkričio 8 d. socialiniame tinkle Šarūnė Baltrūnienė, kuri Baisogalos kultūros centre dirba administratore, liaudies kaimo kapelos „Žvangulis“ grupėje pasidalino įrašu: „2020 m. Baisogalos kultūros centro meno vadovai ir administracija rašte, kuris buvo siųstas Radviliškio rajono savivaldybei, išdėstė savo poziciją meno vadovo V. M. veiksmų, reiškiamos nuomonės viešoje erdvėje atžvilgiu. Paviešiname šį raštą, kad visi, kurie domisi šia istorija, išgirstų ne tik vieno darbuotojo poziciją, bet būtų supažindinti ir su kitų meno vadovų bei administracijos, kurie iki šiol diskretiškai tylėjo, nuomone. Mes nebenorime būti murkdomi purve viešoje erdvėje, menkinami, žeminami, nebegali būti teršiamas viso kultūros centro vardas, nes mūsų, kurie šį raštą rašė, santykiai su direktore yra puikūs, konstruktyvūs, draugiški. O pats V. M. iki šiol nė su vienu nebendrauja, nevaikšto į bendrus susirinkimus, nedalyvauja bendrų kultūros centro renginių organizavime.“ Prie įrašo pridėtas 2020 m. sausio 9 d. raštas be parašų ir duomenų apie registraciją. Rašte minimas V. M. (visiškai aišku, kad tai yra Vilimas Malinauskas) „keliantis įtampą ir psichologinį diskomfortą kolektyve“ elgesys, pažiūrų, „nesuderinamų su pareigomis, etikos ar moralės normomis, demonstravimas“, „prasti darbo rezultatai, nulemti darbuotojo asmeninių savybių ar elgesio“. Taip pat rašoma apie tai, kad „meno vadovas V. M. geba savo neprognozuojamu, agresyviu elgesiu sukelti destrukciją, chaosą visame kultūros centre“. Minima apie jo bendravimą socialiniuose tinkluose, nepalankumą naujai vadovei ir taip toliau.

Administracija oficialių pažeidimų nurodyti negalėjo

Paklausėme Baisogalos kultūros centro administratorės – viešųjų pirkimų specialistės Šarūnės Baltrūnienės, kokių ji turi nusiskundimų dėl V. Malinausko darbo ir apie ką yra jos paviešintas raštas. Administratorė buvo įsitikinusi, kad šiais metais oficialiai užfiksuotų darbo pareigų pažeidimų meno vadovas nepadarė, o dėl senesnių laikų esą jai reikėtų „atsiversti popierius“. Pasak Š. Baltrūnienės, paviešintas raštas nėra suklastotas, parašai yra originaliame rašte, kuris buvo išsiųstas savivaldybei. Kas pasirašė tokį raštą, administratorė nenorėjo įvardinti, neva to neleidžia asmens duomenų apsauga, tačiau informavo, kad tai buvo du administracijos darbuotojai ir penki meno vadovai. „Jam vienam viskas negerai, jis vienas komentuoja, šmeižia viso kultūros centro vardą, supraskit iš žmogiškos pusės – visiems ateina laikas,“ – savo nuomonę apie kultūros centro vadovą išsakė jauna kultūros centro darbuotoja. Kultūros centro vadovė J. Juškaitė telefonu sakė, kad apie jokį socialinių tinklų įrašą nieko nežino, rašto dėl V. Malinausko elgesio niekada nepasirašė, dėl to komentuoti negali. Nusiuntus socialiniame tinkle vykstančio „pokalbio“ duomenis, direktorė taip pat nieko pasakoti nenorėjo ir, paklausta, ką mano apie tokį bendravimą viešojoje erdvėje, atsakė: „Šis „pokalbis” yra jame dalyvaujančių žmonių asmeninis reikalas. Todėl savo nuomone apie žmonių, kurių esu vadovė, asmeninius pokalbius ar poelgius viešai nesidalinsiu ir jokių vertinimų neteiksiu, o su šiuo raštu nieko bendro neturėjau ir neturiu.“ Lyg nebūtų 2020 m. rugsėjo mėnesį savo darbuotojo V. Malinausko už diskusijas viešojoje erdvėje prašiusi pasiaiškinti… Pabandžius susisiekti su buvusia kultūros centro direktore Vilija Kaščioniene, kuri  šiuo metu dirba renginių organizatore bei meno vadove, ji ką nors komentuoti griežtai atsisakė.

Direktorės elgesį įvertino kaip mobingą

Kad maestro dėl skleidžiamos informacijos sunerimęs, matyti iš jo socialinių tinklų įrašų. Nors ir garbingo amžiaus, tačiau V. Malinauskas vis tik išdrįso paviešintai informacijai paprieštarauti bei tokius kultūros centro administracijos veiksmus įvardijo kaip mobingą: „Nejaugi dar to nepakanka, kad, jausdamas baisią neapykantą, vaikštau pro kitas duris, per susirinkimus nepratariu nė žodžio, žinodamas, kad mano mintys ir darbai – niekalas, jums nesuvokiami… Kaip išdrįstate taip toli nebaudžiami nueiti? Kas atsakys už gadinamą sveikatą? Kitas jau senai būtų po velėna. Viešai pareiškiu: TAI MELAS, MOBINGAS IR SMURTAS.“

Senų raštų istorija

Paklaustas apie situaciją, meno vadovas atsakė, kad nuo pat naujos direktorės atėjimo į pareigas jaučiasi puolamas. Jis pasidalino 2018 metų savo vadovaujamų kolektyvų narių raštu, adresuotu tuometiniam merui Antanui Čepononiui, kuriuo jie prašė atkreipti dėmesį į direktorės J. Juškaitės kompetenciją, dirbant su žmonėmis, vadovų bei narių diskriminaciją. Rašte minima, kad naujoji kultūros centro vadovė trukdo kolektyvų darbą, nesiskaito su meno vadovais, o apie V. Malinauską atsiliepiama esą „paprastesnio žmogaus nerasi“. Po šio rašto chronologine tvarka seka direktorės J. Juškaitės pasiūlymas meno vadovui dirbti pakeistomis darbo sąlygomis – puse etato, o nesutikus su tuo, žadama atleisti iš darbo. Po to direktorė prašo V. Malinausko pasiaiškinti dėl nedalyvavimo kasmėnesiniame darbuotojų susirinkime. Nors maestro ir buvo vadovę informavęs, kad susirinkime nedalyvaus dėl subjektyvių priežasčių, jaunai vadovei neužteko supratimo priimti tokį meno žmogaus sprendimą supratingai. Užtat po to V. Malinauskas savo nuoskaudą išliejo pasiaiškinime, sakydamas, kad jaučia priešiškumą ir po jaunosios direktorės susirinkimų jam tenka gerti vaistus. Raštuose įpinta ir istorija apie V. Malinausko komentarą socialiniame tinkle, kuriame J. Juškaitė įvardijama kaip baigusi pradinių klasių pedagogiką bei į pareigas pakliuvusi per protekcijas. Dėl tokios viešai išsakytos nuomonės direktorė prašė pasiteisinti.

Žmonės įbauginti

Už meno vadovą stojo jo vadovaujamų kolektyvų nariai. Dėl suprantamų priežasčių tikrų vardų ir pavardžių nenurodysime. Danutė, kurios tikras vardas ir pavardė redakcijai yra žinomi, sakė: „Aš nei už baltuosius, nei už raudonuosius, nenoriu kištis, nes man dar ten reiks lankytis.“ Ji nuogąstavo, kad dėl pasisakymo gali būti puolama, „kaip kultūros centro valytoja“. Moteris pripažino, kad meno vadovo charakteris yra impulsyvus, tačiau esą dėl direktorės puolimo jis susirūpinęs yra pagrįstai. Naujoji direktorė J. Juškaitė iš tiesų su V. Malinausku nesiskaito. Danutė pasvarstė, kad galbūt jaunoji vadovė nesupranta kultūros centro darbo specifikos ir to, kad meno žmogus neturi dirbti nuo 8 iki 17 valandos. Toks žmogus ir namuose ne darbo valandomis gali padaryti daug kultūros centro labui. Viename iš kolektyvų muzikuojanti baisogalietė apie direktorę nedrąsiai išsitarė, kad ji neįvertina kolektyvų pasiekimų, dalyvavimo televizijos laidose ir kad tokiu būdu garsinamas Baisogalos kultūros centro vardas. Danutė patvirtino, kad yra girdėjusi apie pasiūlymus meno vadovui dirbti puse etato, pasakymus, kad direktorei reikia žmogaus, kuris sugebėtų rašyti projektus. Jos nuomone,  V.Malinauskas, nors ir garbaus amžiaus, tačiau dar pajėgus dirbti ir nusipelno didesnės pagarbos savo pasiekimams bei amžiui.

Reikia meno vadovo, gebančio rašyti projektus?

Kita kultūros centro kolektyvą lankanti moteris (tikras vardas ir pavardė redakcijai yra žinomi) pasisakė, kad jeigu maestro būtų toks blogas, nebūtų tiek metų išdirbęs. Pavadinkime dar vieną pašnekovę Aldona. Ji retoriškai paklausė, kodėl darbuotojas tampa toks blogas tik tada, kai norima sumažinti jo darbo krūvį arba apskritai atleisti. Esą kultūros centro vadovė J. Juškaitė pasakiusi, kad jai reikia naujo meno vadovo, kuris mokėtų rašyti projektus. Moteris pastebėjo, kad meno vadovui administratorė nepadėdavo, kai jis paprašydavo surašyti kokį nors dokumentą, sakydavo, kad garbaus amžiaus maestro turi mokėti tai padaryti pats. Aldonos nuomone, meno vadovas nėra projektų rašytojas ar administratorius, jis turi užsiimti meniniu ugdymu.

Mano, kad vyksta negeri dalykai

Dar viena kolektyvo narė bei koncertų dalyvė, pavadinkime ją Nijole (tikras vardas ir pavardė redakcijai yra žinomi) apie V. Malinauską pasakojo, kad tokio gero žmogaus ir meno vadovo dar reikia paieškoti. V. Malinauskas yra nuoširdus, draugiškas žmogus. Nijolė mano, kad kultūros centre vyksta negeri dalykai. Gali būti, kad į V. Malinausko vietą numatytas kitas žmogus ir juo tiesiog norima atsikratyti. Moteris sako, kad žmonės bijo apie negeroves kultūros centre kalbėti, nes nenori būti įtraukti į intrigas, turėti problemų.

Dar nežinia, kuo ši istorija pasibaigs, tačiau gaila, kad, atėjus naujai vadovei, kultūros įstaigoje energija švaistoma nekultūringai.

Rita Grigalienė

Total
1
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Related Posts