Socialiniai tinklai

Aktualijos

Po to, kai rašėme Dėl vėjų jėgainių postalinių žaidimų savivaldybės administracija atsidūrė teisme

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose vis  dar  vyksta  ginčai dėl vėjų jėgainių statybos klausimo. Šiuo metu šis klausimas atidėtas iki  teismo sprendimo priėmimo.

Tarybos narys pareikalavo nesvarstyti pasiūlymo dėl vėjo jėgainių

Nepartinis Tarybos narys Gediminas Lipnevičius dar vasario mėnesį vykusio  posėdžio pradžioje pasiūlė išimti iš darbotvarkės   klausimą dėl vėjo jėgainių įrengimo. „Palaikau Kunigiškių gyventojų prašymą, kad jų gyvenvietėje nebūtų statomos vėjo jėgainės. Tarybai, vicemerui bei administracijos direktorei laiku įteikiau raštą kaip alternatyvą – išimti klausimą dėl vėjo jėgainių statymo iš darbotvarkės bei sugrąžinti administracijai jį koreguoti. Manau, jog negalima neatsižvelgti į gyventojų prašymą“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Kolegos prašymo išimti šį klausimą iš darbotvarkės nepalaikė „darbietė“  Z. Žvikienė. Pasak Tarybos narės, Kunigiškių bendruomenės nariai turėtų tikslinti vėjo jėgainių statybos vietas su planuotoju ir priimti alternatyvų sprendimą.

Patvirtinta: vėjo jėgainių nebus Pakalniškių seniūnijoje, o Sidabravo – kol kas

Kadangi klausimas dėl vėjo jėgainių nebuvo išimtas iš Tarybos posėdžio darbotvarkės, jis vasario mėnesį  buvo svarstomas.

Prieš klausimo svarstymą žodžio paprašė „Draugo“ bendruomenės pirmininkas Justas Malinauskas. Pasak bendruomenės pirmininko, bendruomenės narių pozicija dėl pasipriešinimo vėjo jėgainių statybai vis stiprėja, nuomonė nesikeičia. J. Malinauskas prašė Tarybos narių palaikyti bendruomenės interesus, kad šios jėgainės neatsirastų Alksniupių seniūnaitijos teritorijoje.

Neaiškumų dėl vėjų jėgainių statybos vietų kilo ir Tarybos nariui G. Lipnevičiui. „Iš įmonės „Archstudija“ vadovų kreipimosi galima suprasti, jog į rajoną planuoja ateiti kita vėjų jėgainių statybos įmonė. „Archstudijai“ norima užkirsti kelią eiti į Sidabravo seniūniją, o kitai įmonei leidimą tvirtinsime kitame Tarybos posėdyje. Kokie čia postaliniai susitarimai, direktore? Prašome paaiškinti“,- į administracijos direktorę J. Margaitienę kreipėsi Tarybos narys. Administracijos direktorė  nuo šio  klausimo „išsuko uodegą“ –  vietoje direktorės į klausimą pradėjo atsakinėti  savivaldybės  vyriausioji specialistė  I. Grigalaitienė. „Gautas įmonės „Archstudija“ prašymas, jog vėjų jėgainių statyba nebūtų planuojama Pakalniškių seniūnijoje – virš šios seniūnijos yra Zoknių oro uosto zona, Pakalniškių kraštovaizdžio draustinis, tad lieka labai mažai ploto jėgainių statybai.

Kunigiškių bendruomenė neprašo išbraukti iš 2019 m. Tarybos sprendimo klausimo dėl jėgainių statybos jų teritorijoje, tik prašo jas patraukti 5 kilometrus nuo pakraštinių sodybų. Kunigiškių bendruomenės nariai jau tariasi su investuotojais, pasirašo žemės nuomos sutartis – tai galimybė gyventojams gauti pajamas. Dėl Sidabravo seniūnijos yra dar vieno pareiškėjo prašymas – Tarybai  reikės nuspręsti, įtraukti  ar neįtraukti jį į darbotvarkę“.

„Pasiūliau Tarybai raštu atidėti šį klausimą, reikia diskutuoti su bendruomene. Dėl Sidabravo seniūnijos turėsime kitos įmonės protegavimą – taip neturėtų būti. Siūlau dar kartą atidėti šio sprendimo priėmimą į kitą posėdį“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Jėgainių statybos klausimas neaiškumų sukėlė ir „valstiečiui“ J. Povilaičiui. „Vėjo jėgainių statyba kelia daug neaiškumų – visoms įmonėms turėtų būti vienodos sąlygos. Pakalniškių seniūnijoje jėgainių statybą riboja Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis, tačiau Šaukoto seniūnija ribojasi su Tytuvėnų regioniniu parku“,- sakė J. Povilaitis.

Klausimas dėl vėjo jėgainių statybų Radviliškio rajone nors nebuvo išimtas iš vasario mėnesį vykusio  posėdžio darbotvarkės, tačiau buvo pasiekta, jog iš sprendimo buvo išbraukta Pakalniškių seniūnija ir vietoje jos neįrašyta Sidabravo seniūnija. Tad kol kas Pakalniškių bei Sidabravo seniūnijos gyventojai gali būti ramūs – šalia jų sodybų neatsiras gigantiški „vėjo malūnai“.

Na, o Kunigiškių seniūnaitijos gyventojams teks, pasak Tarybos narės Z. Žvikienės, laukti, kol vėjo jėgainių statybų planuotojai aptars jų prašymą, įvertins ir informuos apie priimtus sprendimus.

Projektuotojai kreipėsi į teisininkus

Pasirodo, Tarybos nariams kilo pagrįstų abejonių dėl leidimo statyti vėjo jėgaines Sidabravo seniūnijoje ir teisus buvo Tarybos narys G. Lipnevičius sakydamas, jog visiems jėgainių projektuotojams turi būti suteiktos vienodos sąlygos. Jėgainių projektuotojas „Archstudija“ kreipėsi į teismą  dėl neleidimo projektuoti vėjo jėgainių Sidabravo seniūnijoje. „Bendrovė daugiau nei 15 metų vysto vėjo jėgainių parkus visoje Lietuvoje, tačiau dar nėra susidūrusi su tokiu teisiniu nihilizmu ir grubiu teisės aktų pažeidinėjimu, su kuriuo dabar tenka susidurti Radviliškio rajono savivaldybėje“,- tokiu raštu į administracijos direktorę J.Margaitienę bei Tarybos narius kreipėsi šios bendrovės advokatas Paulius Miliauskas.

Advokatas prašo administracijos direktorės bei Tarybos narių raštu paaiškinti, dėl kokios priežasties neleidžiama vėjo jėgainių projektuoti Sidabravo seniūnijoje, vietoje išbrauktos Pakalniškių seniūnijos.

Advokatai savo reikalavime prašo nurodyti konkrečius argumentus, kodėl bendrovės pasiūlymas Sidabravo seniūnijoje projektuoti vėjo jėgaines buvo atmestas ir prašo nurodyti atsakingus asmenis, teikiančius informaciją tarybos nariams prieš  balsavimą.

Matyt, ir teisininkai nelabai suprato administracijos bei vicemero M. Pauliuko pateiktų argumentų ir išsisukinėjimų, kodėl Sidabravo seniūnijoje „Archstudijai“ nebus leidžiama statyti vėjo jėgainių. Tiksliau tariant, jokių svarių argunentų ir nebuvo pateikta, Sidabravo seniūnija be jokių detalesnių paaiškinimų buvo išbraukta iš vėjo jėgainių projektavimo vietovių sąrašo.

Savivaldybė aiškinsis teisme

Vėjo jėgainių klausimas buvo tęsiamas ir balandžio 1-ąją vykusiame Tarybos posėdyje. Savivaldybės juridinio skyriaus vedėjas  A. Matuzevičius Tarybos narius informavo, jog jėgainių projektuotoja UAB „Archstudija“ kreipėsi į teismą dėl administracijos bei Tarybos priimtų sprendimų, kuriuose galima įžvelgti  kitų įmonių protegavimą, ir panašu,  jog savivaldybės teisininkai turės nemažai darbo.

„Jau praėjusiame posėdyje sakiau, jog tokie „postaliniai žaidimai“, kai proteguojama viena įmonė, negalimi, o dabar savivaldybė atsidūrė teisme. Man dėl tokios situacijos gėda. Būtina imtis priemonių, kad tokios situacijos nesikartotų, kai proteguojama tik viena įmonė. Ir apskritai, sprendžiant tokius klausimus būtina atsižvelgti į bendruomenių nuomonę. Šiuo metu turime 3 įmones, kurios norėtų dalyvauti vėjų jėgainių statybos projekte ir siūlau atidėti šio klausimo svarstymą iki teismo sprendimo priėmimo“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Beje, savivaldybės administracijai pradėjus „svilti padams“, Tarybos narė konservatorė S. Dišlė pateikė tokį pat pasiūlymą, kaip ir savo nuomonę išsakęs Tarybos narys G.Lipnevičius – ji   pranešė, jog jų frakcija taip pat už tai, kad vėjo jėgainių klausimas nebūtų svarstomas. Tik įdomu, kur buvo valdantieji, kai buvo protingai net kelis kartus  siūloma šį klausimą atidėti, nesivelti į konfliktus su vėjų jėgainių projektuotojais?

Daugumos Tarybos narių balsais, klausimas dėl vėjų jėgainių projektavimo Radviliškio rajone , Sidabravo seniūnijoje, atidėtas iki teismo sprendimo.

P.S. Balandžio 1-osios  Tarybos posėdyje norėjo dalyvauti bei pasisakyti  „Archstudija“ advokatas  P. Miliauskas, tačiau jam žodžio savivaldybės administracija bei laikinasis meras „valstietis“ M. Pauliukas  kažkodėl nesuteikė – turbūt taip įsakė direktorė Jolanta Margaitienė. „Aš visiškai nesuprantu, kas vyksta jūsų savivaldybės administracijoje – norėjau pasisakyti posėdyje dėl vėjo jėgainių klausimo, man atsiuntė prisijungimą prie posėdžio, tačiau prisijungęs buvau nukreiptas į laukimo kambarį, kuriame  prabuvau  nemažai laiko, o po to mane  apskritai atjungė“,-  savivaldybės administracijos sprendimais stebėjosi advokatas iš sostinės.

(Bus daugiau)

Jonas Petrikas
Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

STEAM ugdymo diena Burbiškių dvare

Avatar

Paskelbta

data

Kas yra STEAM? Madingas žodis. Progresyvus ugdymas. Ar šiuolaikiniam vaikui įdomus nesuderinamų mokomųjų dalykų, tokių kaip matematika, istorija, gamtos mokslai, menai, sujungimas į vientisą visumą, kur vaikas gali „žingeidauti“, interpretuoti ir kūrybiškai aiškintis nežinomus, neaiškius ir tik jam svarbius dalykus bei tikrovės reiškinius; kai atradimo stebuklas ir pažinimo džiaugsmas ugdo tikėjimą ir pasitikėjimą savimi bei pagarbą šalia esančiam pedagogui.

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pedagogai (Laima Škėmienė, istorijos mokytoja ekspertė, Dijana Krivickienė, matematikos mokytoja metodininkė, Gina Jacynienė, biologijos vyresnioji mokytoja, Aušra Dilnikaitė, dailės mokytoja metodininkė, Rasa Masiulienė, technologijų mokytoja metodininkė, Daiva Sedelskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui) susibūrė į kūrybinę komandą ir parengė pradinių klasių mokiniams STEAM edukacinę programą Burbiškių dvare. Kodėl Burbiškių? Ogi todėl, kad Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus – draustinio vadovė Laura Prascevičiūtė, istorikė, paveldosaugininkė, humanitarinių mokslų daktarė, buvusi mūsų mokyklos mokinė, sutiko bendradarbiauti su mokykla rengiant ir įgyvendinant edukacijas mokiniams.

Pirmieji programą išbandė 3a klasės mokiniai ir jų mokytoja Audronė Nėjienė. Mokiniai susipažino su dvaro istorija, pastatais, skulptūromis, parko teritorija ir atliko istorijos, dailės, matematikos, biologijos užduotis. Mokiniai matavo atstumus žingsniais, vertė juos į metrus, ieškojo ir fiksavo geometrines figūras, kurios buvo panaudotos dvaro pastatų architektūroje. Trečiokai puikiai atliko istorijos dalyko užduotis, skulptūrų puošyboje rado įvairius simbolius, juos įvardijo. Sužinojo, kokie pavasariniai augalai žydi dvaro teritorijoje, ir išmoko, kaip, naudojantis tik metru, galima nustatyti medžio amžių.

Dvaro teritorijoje esančioje pavėsinėje buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose mokiniai iš modelino darė suvenyrinius pakabukus savo artimiesiems, jų dekoravimui naudodami dvaro parke rastus augaliukus, šakeles, akmenukus. Smagu buvo stebėti ne tik vaikų darbą, bet ir jų gebėjimą dalintis priemonėmis, padėti vienas kitam, pasidžiaugti vienas kito darbeliais.

Šiltėjantis oras ir laisvėjantis karantinas leis išbandyti programą ir kitiems pradinių klasių mokiniams.

Tai tik pirmas mažas žingsnelis įgyvendinant STEAM ugdymą mokykloje. Tačiau ši patirtis įrodė, kad viskas yra įmanoma, jeigu kryptingai dirbi bendraminčių komandoje ir turi tikslą.

Daiva Sedelskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laima Škėmienė, istorijos mokytoja ekspertė

Skaityti daugiau

Aktualijos

Elektriniai paspirtukai: kaip išsirinkti ir saugiai naudotis?

Avatar

Paskelbta

data

Šiltojo sezono metu elektriniai paspirtukai tampa viena populiariausių judėjimo mieste ar kurortuose priemone. Technologijų ekspertai dalinasi patarimais,  į ką atsižvelgti renkantis paspirtuką ir primena svarbiausias saugaus važiavimo taisykles visiems paspirtukų vairuotojams.

Jūsų dėmesiui – Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, pataria, kaip išsirinkti tinkamą paspirtuką ir kviečia pasikartoti septynis dalykus, kuriuos turi žinoti kiekvienas paspirtuko naudotojas.

Elektrinių paspirtukų kategorijos

Paspirtukų atranką verta pradėti nuo pagrindinių jų kategorijų. Kaip išmanieji telefonai skirstomi į biudžetinius, vidutinės klasės telefonus ir flagmanus, taip ir šias dvirates transporto priemones galima sudėlioti į kelias pagrindines lentynas.

Pirmoji kategorija – biudžetiniai elektriniai paspirtukai. Jie skirti baziniams poreikiams – kelionėms į darbą ir iš jo ar lengviems pasivažinėjimams parke. Tokių patikimų ir racionaliai įkainotų modelių turi populiarus išmaniųjų įrenginių gamintojas „Xiaomi“. Tiems, kurie nori daugiau galios, skirta keliautojo klasė. Biudžetinio keliautojo paspirtukai turi pakankamai talpią bateriją ir gali nuvažiuoti ilgus atstumus. Ieškodami tokio paspirtuko, vartotojai gali rinktis aukštesnės kokybės „Xiaomi 1S“ arba „Segway Ninebot E22E“ modelius.

Aukštesnės, „Premium“ keliautojo klasės paspirtukai pasižymi itin geromis akceleracijos ir amortizacijos savybėmis. Skirtumą tarp vienos ir kitos klasės paspirtukų lengviausia pajusti važiuojant nelygiu, įkalnių ir nuokalnių pilnu keliu. Aukštesnės klasės elektriniai paspirtukai su šiomis kliūtimis susitvarko be jokių problemų. Iš šios klasės paspirtukų verta išskirti „Xiaomi Pro 2“ ir „Segway Ninebot MAX G30LE“ modelius.

Tuo tarpu aukščiausios ir brangiausios „Performance“ klasės paspirtukai yra skirti žmonėms, kurie paspirtukus naudoja ne nuvykimui iš taško A į tašką B ar ramiam pasivažinėjimui, o kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo priemonę.

Kelionės atstumas

Atstumas, kurį elektrinis paspirtukas gali nuvažiuoti tarp įkrovimų yra vienas iš esminių faktorių renkantis šią transporto priemonę. Galimas atstumas priklauso nuo paspirtuko baterijos dydžio. Tačiau tai, kokį atstumą nuvažiuosite, lemia ir motoro galia, paspirtuko svoris, pasirinktas vidutinis greitis, kelias, kuriuo važiuosite ir jūsų pačių svoris. Gamintojai dažniausiai nurodo, kokio nuvažiuojamo atstumo galite tikėtis, tačiau svarbu įvertinti tai, jog jis yra skaičiuojamas idealiomis sąlygomis. Realiai nuvažiuosite iki 30 proc. mažesnį atstumą.

Paspirtukų baterijos, kaip ir visos kitos, pamažu dėvisi. Jos turi ribotą įsikrovimų ir išsikrovimų ciklų skaičių, o po to ima palaipsniui prarasti savo sugebėjimus. Biudžetinių paspirtukų baterijų gyvenimo ciklas siekia 300-500 įsikrovimų. Keliautojo klasės modeliai yra ilgaamžiškesni – jų gyvenimo ciklas gali siekti ir iki 1000 įsikrovimų. Taigi, svarbu nutarti ar renkatės paspirtuką kaip ilgalaikę investiciją, ar tiesiog norite išbandyti šią transporto priemonę.  

Paspirtuko greitis ir motoro galia

Įprastą 25 km/val. greitį nesunkiai išvysto net ir biudžetiniai modeliai. Ką jau kalbėti apie keliautojo klasę. Vis dėlto, reikėtų nepamiršti, kad toks greitis išvystomas idealiomis arba joms artimomis sąlygomis, t. y. važiuojant ant lygios ir kokybiškos kelio dangos. Tikrąjį elektrinio paspirtuko greitį mes patiriame tuomet, kai tenka jį didinti, mažinti, ar prireikus įvažiuoti į įkalnę.

Tačiau maksimalus paspirtuko greitis mažai ką reiškia, jeigu jam pasiekti reikia daug laiko. Taigi, užuot žiūrėjus į jį, daugiau dėmesio reikėtų skirti motoro galiai. Ji matuojama pagal tai, kiek energijos yra sunaudojama. Kuo daugiau galios, tuo daugiau vatų turi motoras.

Biudžetinės klasės paspirtukas paprastai turi apie 250 W galios motorą. Kokybiškas keliautojo klasės – apie 500 W. Jūsų pasirinkimas turėtų priklausyti nuo vietų, kuriomis ketinate važinėtis. Jeigu maršruto, kuriuo planuojate dažniausiai važiuoti, kelias yra lygus, jums gali pakakti ir 250 W. Visgi, jeigu pakeliui pasitaiko kalvelių, rinkitės modelį, kurio galia siekia 350-500 W. Toks motoras lengviau įveiks aukštesnes įkalnes ar nelygumus ir užtikrins greitesnę akceleraciją.

Kiti svarbūs rodikliai

Renkantis paspirtuką reikėtų atkreipti dėmesį į dar kelis smulkius, tačiau važiavimo komfortui itin reikšmingus dalykus. Visų pirma, į modelio pakabą. Visai kaip ir automobiliuose, nuo jos priklauso važiuosite kietai ar minkštai. Jeigu pakaba bus nekokybiška, jausite kiekvieną kelio nelygumą, o apie pasivažinėjimus duobėta danga nenorėsite net pagalvoti. Pakaba dažniausiai būna su spyruoklėmis, hidraulinė arba guminė. Geriausios pakabos paprastai derina spyruoklės ir hidraulinę technologijas.

Taip pat labai svarbi ir patikima stabdžių sistema. Ji paprastai būna mechaninė arba elektroninė, o jos kokybę reikėtų matuoti pagal tai, kokio ilgio būtų jūsų stabdymo kelias, jeigu prieš tai važiuotumėte 24 km/val. greičiu. Jis neturėtų būti ilgesnis nei 3-6 metrai.

Mechaninių stabdžių kategorijoje efektyviausiais laikomi būgniniai bei diskiniai stabdžiai. Pirmieji reikalauja mažiau priežiūros, o antrieji greičiau dėvisi, bet yra stipresni ir greitesni. Elektroninė stabdžių sistema veikia tik patį motorą. Ji veikia ne taip efektyviai, bet jos nereikia papildomai prižiūrėti. Patys geriausi paspirtukai paprastai turi tiek elektroninę, tiek kurią nors iš mechaninių stabdžių sistemų.

Galiausiai, šviesos, kurios yra būtinos jūsų ir kitų eismo dalyvių saugumui. Paspirtukai turi turėti ir priekinę, ir galinę lempas. Nors gamintojai jomis pasirūpina patys, įvertinkite oro sąlygas ir jei reikia, pasirūpinkite papildoma apsauga.

7 saugumo patarimai kiekvienam paspirtukų naudotojui

Tam, kad kelionė būtų saugi tiek pačiam paspirtuko vairuotojui, tiek aplinkiniams, svarbu laikytis kelių eismo taisyklių ir būti atsargiam kelyje. Kaip paspirtuku važiuoti saugiai ir atsakingai?

#1Veskitės paspirtuką per perėją. Privažiavę pėsčiųjų perėją, sustokite, nulipkite nuo paspirtuko ir pereikite gatvę jį stumdami. Jei perėjoje yra pažymėta speciali pervaža dviračiams, sustoti nereikia, tačiau vis tiek siūlytume pristabdyti ir apsižvalgyti prieš kertant bet kurią važiuojamojo kelio dalį. Visiškai saugiai ir nepristabdant galima kirsti tik reguliuojamą dviračių pervažą, kai šviesofore dega žalias dviračio simbolis.

#2 Pirmenybė pėstiesiems. Artėdami prie pėsčiojo ar didesnės minios, sulėtinkite ir lenkite juos saugiu atstumu. Jūsų nematantis žmogus gali bet kada žengti žingsnį į šalį, todėl svarbu iš anksto apsisaugoti, siekiant išvengti susidūrimo. Prireikus, drąsiai įspėkite žmogų skambtelėjimu arba kitu garsiniu signalu. Jei žmonių aplink yra daug, verčiau sustokite ir praeikite pro juos paspirtuką stumdami.

#3Saugokite save. Saugokite ne tik aplinkinius, bet ir patys save. Būkite matomi. Važiuodami tamsiu paros metu, nepamirškite įjungti paspirtuko žibinto. Taip pat galite užsidėti ryškiaspalvę, šviesą atspindinčią liemenę arba prisisegti atšvaitą. Dar saugiau jausitės ant galvos užsidėję šalmą. Nevairuokite garsiai klausydamiesi muzikos ausinėse – taip neišgirsite įspėjančių signalų.

#4 Rinkitės dviračių taką. Šaligatviai visų pirma skirti pėstiesiems, tad gerbkite kitus eismo dalyvius ir šaligatviu važiuokite tik tada, kai nėra dviračių tako, juostos ar tinkamo kelkraščio. Be to, dviračių takas lygesnis už šaligatvį, tad juo važiuojant mažiau kratys, o paspirtukas tarnaus ilgiau. Sulėtinkite prieš šaligatvio ar kelio nelygumą bei bortelį – paspirtukas jums padėkos.

#5 Būkite mandagūs. Važiuodami dviračių taku, laikykitės elementaraus mandagumo. Važiuokite saugiu greičiu, netrukdykite kitiems eismo dalyviams, važiuokite ne greta draugo, o vienas paskui kitą. Jei paspirtuką nuomojatės, pasinaudoję juo pastatykite toliau nuo pėsčiųjų ar dviračių tako, kad jis niekam netrukdytų.

#6 Nevažinėkite paspirtuku pastatuose. Prekybos centrai ir kitos vidaus erdvės skirtos tik pėstiesiems, tad ten paspirtuką stumkitės arba sulenkę neškitės su savimi. Sulenkite paspirtuką ir tuomet, kai keliaujate viešuoju transportu. Taip paspirtukas užims mažiau vietos ir netrukdys kitiems.

#7 Pasirinkite tinkamą avalynę. Važinėti paspirtuku galite praktiškai su bet kokia avalyne, tačiau geriau rinktis uždarus batus neslidžiais padais. Planuodami kelionę paspirtuku nesiaukite atvirų basučių ar aukštakulnių. Taip apsaugosite savo pėdas nuo galimų subraižymų, dulkių ar akmenukų smūgių. Taip pat nepamirškite užsirišti batų raištelių.

Andrius Baranauskas

„Tele2“ korporacinės komunikacijos direktorius Baltijos šalims

M +370 683 66319

@ andrius.baranauskas@tele2.com

Asociatyvios nuotr. Unsplash

Skaityti daugiau

Skaitomiausi