Po to, kai rašėme Dėl vėjų jėgainių postalinių žaidimų savivaldybės administracija atsidūrė teisme

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose vis  dar  vyksta  ginčai dėl vėjų jėgainių statybos klausimo. Šiuo metu šis klausimas atidėtas iki  teismo sprendimo priėmimo.

Tarybos narys pareikalavo nesvarstyti pasiūlymo dėl vėjo jėgainių

Nepartinis Tarybos narys Gediminas Lipnevičius dar vasario mėnesį vykusio  posėdžio pradžioje pasiūlė išimti iš darbotvarkės   klausimą dėl vėjo jėgainių įrengimo. „Palaikau Kunigiškių gyventojų prašymą, kad jų gyvenvietėje nebūtų statomos vėjo jėgainės. Tarybai, vicemerui bei administracijos direktorei laiku įteikiau raštą kaip alternatyvą – išimti klausimą dėl vėjo jėgainių statymo iš darbotvarkės bei sugrąžinti administracijai jį koreguoti. Manau, jog negalima neatsižvelgti į gyventojų prašymą“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Kolegos prašymo išimti šį klausimą iš darbotvarkės nepalaikė „darbietė“  Z. Žvikienė. Pasak Tarybos narės, Kunigiškių bendruomenės nariai turėtų tikslinti vėjo jėgainių statybos vietas su planuotoju ir priimti alternatyvų sprendimą.

Patvirtinta: vėjo jėgainių nebus Pakalniškių seniūnijoje, o Sidabravo – kol kas

Kadangi klausimas dėl vėjo jėgainių nebuvo išimtas iš Tarybos posėdžio darbotvarkės, jis vasario mėnesį  buvo svarstomas.

Prieš klausimo svarstymą žodžio paprašė „Draugo“ bendruomenės pirmininkas Justas Malinauskas. Pasak bendruomenės pirmininko, bendruomenės narių pozicija dėl pasipriešinimo vėjo jėgainių statybai vis stiprėja, nuomonė nesikeičia. J. Malinauskas prašė Tarybos narių palaikyti bendruomenės interesus, kad šios jėgainės neatsirastų Alksniupių seniūnaitijos teritorijoje.

Neaiškumų dėl vėjų jėgainių statybos vietų kilo ir Tarybos nariui G. Lipnevičiui. „Iš įmonės „Archstudija“ vadovų kreipimosi galima suprasti, jog į rajoną planuoja ateiti kita vėjų jėgainių statybos įmonė. „Archstudijai“ norima užkirsti kelią eiti į Sidabravo seniūniją, o kitai įmonei leidimą tvirtinsime kitame Tarybos posėdyje. Kokie čia postaliniai susitarimai, direktore? Prašome paaiškinti“,- į administracijos direktorę J. Margaitienę kreipėsi Tarybos narys. Administracijos direktorė  nuo šio  klausimo „išsuko uodegą“ –  vietoje direktorės į klausimą pradėjo atsakinėti  savivaldybės  vyriausioji specialistė  I. Grigalaitienė. „Gautas įmonės „Archstudija“ prašymas, jog vėjų jėgainių statyba nebūtų planuojama Pakalniškių seniūnijoje – virš šios seniūnijos yra Zoknių oro uosto zona, Pakalniškių kraštovaizdžio draustinis, tad lieka labai mažai ploto jėgainių statybai.

Kunigiškių bendruomenė neprašo išbraukti iš 2019 m. Tarybos sprendimo klausimo dėl jėgainių statybos jų teritorijoje, tik prašo jas patraukti 5 kilometrus nuo pakraštinių sodybų. Kunigiškių bendruomenės nariai jau tariasi su investuotojais, pasirašo žemės nuomos sutartis – tai galimybė gyventojams gauti pajamas. Dėl Sidabravo seniūnijos yra dar vieno pareiškėjo prašymas – Tarybai  reikės nuspręsti, įtraukti  ar neįtraukti jį į darbotvarkę“.

„Pasiūliau Tarybai raštu atidėti šį klausimą, reikia diskutuoti su bendruomene. Dėl Sidabravo seniūnijos turėsime kitos įmonės protegavimą – taip neturėtų būti. Siūlau dar kartą atidėti šio sprendimo priėmimą į kitą posėdį“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Jėgainių statybos klausimas neaiškumų sukėlė ir „valstiečiui“ J. Povilaičiui. „Vėjo jėgainių statyba kelia daug neaiškumų – visoms įmonėms turėtų būti vienodos sąlygos. Pakalniškių seniūnijoje jėgainių statybą riboja Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis, tačiau Šaukoto seniūnija ribojasi su Tytuvėnų regioniniu parku“,- sakė J. Povilaitis.

Klausimas dėl vėjo jėgainių statybų Radviliškio rajone nors nebuvo išimtas iš vasario mėnesį vykusio  posėdžio darbotvarkės, tačiau buvo pasiekta, jog iš sprendimo buvo išbraukta Pakalniškių seniūnija ir vietoje jos neįrašyta Sidabravo seniūnija. Tad kol kas Pakalniškių bei Sidabravo seniūnijos gyventojai gali būti ramūs – šalia jų sodybų neatsiras gigantiški „vėjo malūnai“.

Na, o Kunigiškių seniūnaitijos gyventojams teks, pasak Tarybos narės Z. Žvikienės, laukti, kol vėjo jėgainių statybų planuotojai aptars jų prašymą, įvertins ir informuos apie priimtus sprendimus.

Projektuotojai kreipėsi į teisininkus

Pasirodo, Tarybos nariams kilo pagrįstų abejonių dėl leidimo statyti vėjo jėgaines Sidabravo seniūnijoje ir teisus buvo Tarybos narys G. Lipnevičius sakydamas, jog visiems jėgainių projektuotojams turi būti suteiktos vienodos sąlygos. Jėgainių projektuotojas „Archstudija“ kreipėsi į teismą  dėl neleidimo projektuoti vėjo jėgainių Sidabravo seniūnijoje. „Bendrovė daugiau nei 15 metų vysto vėjo jėgainių parkus visoje Lietuvoje, tačiau dar nėra susidūrusi su tokiu teisiniu nihilizmu ir grubiu teisės aktų pažeidinėjimu, su kuriuo dabar tenka susidurti Radviliškio rajono savivaldybėje“,- tokiu raštu į administracijos direktorę J.Margaitienę bei Tarybos narius kreipėsi šios bendrovės advokatas Paulius Miliauskas.

Advokatas prašo administracijos direktorės bei Tarybos narių raštu paaiškinti, dėl kokios priežasties neleidžiama vėjo jėgainių projektuoti Sidabravo seniūnijoje, vietoje išbrauktos Pakalniškių seniūnijos.

Advokatai savo reikalavime prašo nurodyti konkrečius argumentus, kodėl bendrovės pasiūlymas Sidabravo seniūnijoje projektuoti vėjo jėgaines buvo atmestas ir prašo nurodyti atsakingus asmenis, teikiančius informaciją tarybos nariams prieš  balsavimą.

Matyt, ir teisininkai nelabai suprato administracijos bei vicemero M. Pauliuko pateiktų argumentų ir išsisukinėjimų, kodėl Sidabravo seniūnijoje „Archstudijai“ nebus leidžiama statyti vėjo jėgainių. Tiksliau tariant, jokių svarių argunentų ir nebuvo pateikta, Sidabravo seniūnija be jokių detalesnių paaiškinimų buvo išbraukta iš vėjo jėgainių projektavimo vietovių sąrašo.

Savivaldybė aiškinsis teisme

Vėjo jėgainių klausimas buvo tęsiamas ir balandžio 1-ąją vykusiame Tarybos posėdyje. Savivaldybės juridinio skyriaus vedėjas  A. Matuzevičius Tarybos narius informavo, jog jėgainių projektuotoja UAB „Archstudija“ kreipėsi į teismą dėl administracijos bei Tarybos priimtų sprendimų, kuriuose galima įžvelgti  kitų įmonių protegavimą, ir panašu,  jog savivaldybės teisininkai turės nemažai darbo.

„Jau praėjusiame posėdyje sakiau, jog tokie „postaliniai žaidimai“, kai proteguojama viena įmonė, negalimi, o dabar savivaldybė atsidūrė teisme. Man dėl tokios situacijos gėda. Būtina imtis priemonių, kad tokios situacijos nesikartotų, kai proteguojama tik viena įmonė. Ir apskritai, sprendžiant tokius klausimus būtina atsižvelgti į bendruomenių nuomonę. Šiuo metu turime 3 įmones, kurios norėtų dalyvauti vėjų jėgainių statybos projekte ir siūlau atidėti šio klausimo svarstymą iki teismo sprendimo priėmimo“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Beje, savivaldybės administracijai pradėjus „svilti padams“, Tarybos narė konservatorė S. Dišlė pateikė tokį pat pasiūlymą, kaip ir savo nuomonę išsakęs Tarybos narys G.Lipnevičius – ji   pranešė, jog jų frakcija taip pat už tai, kad vėjo jėgainių klausimas nebūtų svarstomas. Tik įdomu, kur buvo valdantieji, kai buvo protingai net kelis kartus  siūloma šį klausimą atidėti, nesivelti į konfliktus su vėjų jėgainių projektuotojais?

Daugumos Tarybos narių balsais, klausimas dėl vėjų jėgainių projektavimo Radviliškio rajone , Sidabravo seniūnijoje, atidėtas iki teismo sprendimo.

P.S. Balandžio 1-osios  Tarybos posėdyje norėjo dalyvauti bei pasisakyti  „Archstudija“ advokatas  P. Miliauskas, tačiau jam žodžio savivaldybės administracija bei laikinasis meras „valstietis“ M. Pauliukas  kažkodėl nesuteikė – turbūt taip įsakė direktorė Jolanta Margaitienė. „Aš visiškai nesuprantu, kas vyksta jūsų savivaldybės administracijoje – norėjau pasisakyti posėdyje dėl vėjo jėgainių klausimo, man atsiuntė prisijungimą prie posėdžio, tačiau prisijungęs buvau nukreiptas į laukimo kambarį, kuriame  prabuvau  nemažai laiko, o po to mane  apskritai atjungė“,-  savivaldybės administracijos sprendimais stebėjosi advokatas iš sostinės.

(Bus daugiau)

Jonas Petrikas
Total
1
Dalinasi
Related Posts