Mokytojai ir tėveliai stojo mūru dėl valdininkų noro naikinti mokyklas – surinkta apie 400 parašų

Po to, kai rašėme Dėl mokyklų naikinimo vėl verda aistros

Savivaldybė ir vėl užsimojo naikinti. Šį kartą valdantieji ištiesė rankas į Grinkiškio J. Poderio ir Sidabravo gimnazijas, Pociūnėlių ir Alksniupių pagrindines mokyklas. Šiose mokyklose nebeliktų vyresniųjų klasių, būtų pakeistas gimnazijų statusas į pagrindines mokyklas, Pociūnėlių pagrindinė mokykla turėtų būti prijungta prie Baisogalos mokyklos-darželio ir įsteigtas Pociūnėlių skyrius, o Alksniupių pagrindinėje mokykloje vėliau nebeliks 9 klasės.

Piktintasi socialine neteisybe

Mokinių, kurie lanko ar galėtų lankyti naikinimui pateiktas mokyklas, tėveliai valdininkų planais nebuvo patenkinti. Pastebėta, kad vos imamasi pertvarkymų, mokyklų po kažkurio laiko apskritai nebelieka. Atkreiptas dėmesys, kad mokiniai, kurie dėl pertvarkymų turėtų vykti mokytis į kitas vietoves, kelionėse sugaištų daug laiko, rytais turėtų keltis labai anksti. Pastebėta, kad naikinamų mokyklų pedagogai niekuo ne prastesni už miestuose dirbančius, nes dažnai iš ten ir atvyksta, todėl piktintis mažesnių mokyklų ugdymo kokybe nėra pagrindo. Dėl pertvarkos neabejotinai nukentėtų ir pedagogai, kuriems sumažėtų darbo krūviai, o su jais – neabejotinai ir darbo užmokestis. Manoma, kad dalis pedagogų apskritai netektų darbo. Mokyklos buvo gražinamos, renovuojamos, perkamas inventorius ir staiga – jų nebereikia. Tai neteisinga.

Kvietė gyventojus vienytis

Siūlomas sprendimas dėl mokyklų pertvarkos savivaldybės tarybos dar nepasiekė, tačiau jau kurį laiką viešojoje erdvėje dėl mokyklų naikinimo nerimsta aistros. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, atstovaujantis visuomeninį komitetą UŽ GERESNĮ GYVENIMĄ VISIEMS, Gediminas Lipnevičius pasisakė, kad mokyklų naikinimo rajone nepalaikys ir kvietė gyventojus nebūti abejingais ir teikti pasiūlymus bei pastabas dėl mokyklų likimo, išsaugojimo.

Mokytojai ir tėveliai taip pat stojo į kovą – teikiama peticija

Savivaldybės valdininkai pateikė gyventojams mokyklų pertvarkos planą, kad žmonės vos per keletą dienų pateiktų pastabas ir pasiūlymus. Kadangi pastebėjimams išsakyti buvo nustatytas itin trumpas terminas, Grinkiškio J. Poderio gimnazijos mokytoja metodininkė Nijolė Grigorjevienė peticijų portale sukūrė peticiją ir pakvietė ją pasirašyti visus neabejingus Lietuvos gyventojus. Peticija prašoma sustabdyti savivaldybės projektą, naikinantį mokyklas – šimtamečius švietimo židinius miesteliuose. Mokytoja ėmėsi ryžtingai ginti Grinkiškio J. Poderio gimnaziją, kuri turi istorines tradicijas, gerus pedagogus, yra aprūpinta naujausiomis technologijomis. Atkreiptas dėmesys, kad mokinių skaičius šioje ugdymo įstaigoje per pastaruosius penkerius metus pasikeitė nežymiai. Už mokyklų išsaugojimą jau pasirašė apie 400 Radviliškio krašto gyventojų. Radviliškiečių parašai ir toliau bus renkami.

Vyko darbo grupės pasitarimas

Svarstymas dėl mokyklų pertvarkos plano vyksta ir savivaldybės koridoriuose. 2021 m. lapkričio 8 d. surengtas darbo grupės, rengiančios Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, pasitarimas. Jame dalyvavo savivaldybės meras Vytautas Simelis, jo pavaduotojas Vytautas Krikščiūnas, administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas, rajono švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės Tarybos nariai, kurie priklauso šiai darbo grupei.

Meras apsisprendė: teiks Tarybai mokyklų naikinimo planą

Savivaldybės meras V. Simelis patvirtino, kad 2021 m. lapkričio 25 d. Tarybos posėdyje bus pateiktas sprendimo projektas dėl mokyklų pertvarkos plano patvirtinimo. Ar Tarybos nariai palaikys savivaldybės vadovų planus, pamatysime šiame posėdyje. Pasak savivaldybės mero V. Simelio, aptarimui buvo pateiktas pakoreguotas, švelnesnis mokyklų pertvarkos planas. Meras sako, kad savivaldybės privalo planus pasitvirtinti, tačiau juos galima keisti, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją. „Tai nėra konstanta, gyvenimas įneša savo,“ –  teikė vilties savivaldybės vadovas, tačiau pamiršo paminėti, kad savivaldybės taryboje priimtus sprendimus bus privaloma vykdyti. Į minėtą pasitarimą nebuvo kviesti žadamų pertvarkyti mokyklų vadovai, opozicijos Tarybos nariai.

Tarybos narys teikė projektą, kaip išsaugoti mokyklas bei gydymo įstaigas

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys G. Lipnevičius informavo, kad teikė siūlymą – priemonių planą Tarybai, savivaldybės merui bei administracijai dėl mokyklų ir gydymo įstaigų išsaugojimo bei paprašė atidėti svarstymus dėl bet kokių įstaigų mažinimo bei uždarymo planų. G. Lipnevičiaus pasiūlymų esmė – pirmiausia pasirūpinti savo gyventojais, kad jie būtų suinteresuoti gyventi šioje savivaldybėje bei čia auginti vaikus.

Ar Tarybos nariai palaikys planus dėl mokyklų pertvarkymo, pamatysime ateinančiame Tarybos posėdyje.

Bus daugiau.

Ieva Kučaitė

Total
4
Dalinasi
Related Posts