Po Tarybos nario kreipimosi socialiniams darbuotojams išmokėti pinigai

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ rašė, kad  Radviliškio rajono savivaldybė mokėdama atlyginimus C  kategorijos  socialiniams darbuotojams, pritaikė mažesnius koeficientus, negu reglamentuoja vieningas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.

Skriauda atitaisyta

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos informacijos sužinojęs, kad Radviliškio rajone socialiniams darbuotojams 2019 metais buvo neteisingai apskaičiuojami atlyginimai,  Tarybos  narys Gediminas Lipnevičius nedelsdamas raštu kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorę J. Margaitienę bei  savivaldybės Socialinės paramos skyrių, cituojame:
„1. Prašau nedelsiant imtis priemonių dėl tinkamo apskaičiavimo atlygio Radviliškio rajono socialiniams darbuotojams.
2. Prašau informuoti, dėl kokių priežasčių buvo netinkamai skaičiuojami atlyginimai socialiniams darbuotojams? Kas už tai atsakingas?
3. Dėl netinkamo paskaičiavimo kokia padaryta žala darbuotojams?“

Po šio rašto  klaida buvo nedelsiant ištaisyta ir socialiniams darbuotojams grąžinti net  4943 eurai. Suma nemenka, ypač žinant socialinių darbuotojų atlyginimų dydį – kiekvienam darbuotojui prie algos prisidėjo apie 200 eurų. Klaidos, paskaičiuojant C  kategorijos socialinių darbuotojų atlyginimus, buvo padarytos  Šeduvos globos namuose ir Radviliškio pagalbos šeimai centre (Vaikų globos namuose „Nykštukas“).

Valdantieji linkę nutylėti

Tarybos posėdžio metu vyriausias Tarybos narys „valstietis“ J. Povilaitis stengėsi  „skalbti“ valdančiųjų mundurą: „Radviliškio rajone socialinių darbuotojų atlyginimai tokie pat kaip Lietuvos vidurkis ar didesni – tai priklauso nuo kategorijos. Buvo suklysta apskaičiuojant C kategorijos socialinių darbuotojų atlyginimus…

Meras piktdžiugiškai  tuoj pat paantrino koalicijos partneriui „valstiečiui“ J. Povilaičiui, kad ne visi Tarybos nariai geba įsiskaityti. Kur ir ką skaityti nenurodė, tačiau būtų gerai, kad būtų paaiškinęs, kodėl savivaldybės įstaigos „nusuko“ socialiniams darbuotojams atlyginimus. Ir  kodėl niekas daugiau nei metus laiko to nepastebėjo?

Redakcijos žiniomis, Tarybos narys „valstietis“ šiek tiek  „šovė pro šalį“. Pirmiausia, tik įsikišus Tarybos nariui G. Lipnevičiui buvo pastebėta  klaida  ir socialiniams darbuotojams buvo išmokėta  priklausoma suma. O antra, redakcijos žiniomis, neprimokėti pinigai už 2019 metus socialiniams darbuotojams buvo grąžinti tik 2020 metų gegužės pradžioje, kilus skandalui.

„Teikiau raštus, kad būtų išmokėti žmonėms atlyginimai, ir labai džiaugiuosi, kad jie bus sumokėti. Noriu kolegai Povilaičiui pasakyti, kad čia ne Lipnevičius sugalvojo, o ministerija pasakė ir nustatė, kad žmonėms nebuvo tvarkingai mokami atlyginimai“,- replikavo Tarybos narys G. Lipnevičius.

Beje, stebėjusieji Tarybos posėdžio transliaciją turbūt girdėjo, kad  Tarybos narys  „valstietis“, įvardindamas socialiniams darbuotojams  neišmokėtą sumą, dar gyvena tokios valiutos kaip  litas laikotarpiu, nuo šiandienos atsilikdamas tik … penkeriais metais.

„Mane liūdina kolegų Tarybos nario ir mero pasisakymai, be to, turėdami progą tiesioginėje Tarybos posėdžio transliacijoje atsiprašyti socialinių darbuotojų už metus laiko neišmokėtus atlyginimus, tai ne tik ja nepasinaudojo, bet ir atsainiai pareiškė, kad „jokia žala nepadaryta“. Manau, maždaug 200 eurų socialiniams darbuotojams yra tikrai nemaži pinigai, negu šiems ponams,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Socialiniams darbuotojams – dar viena gera žinia

Be sugrąžintų pinigų, socialiniai darbuotojai išgirdo dar vieną gerą žinią. Rajono Taryba patvirtino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  įsakymu skirti 59 880,00 Eur socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui su priskaitymais, t. y. vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti:

Šeduvos globos namams – 22 275,00 Eur;
Radviliškio pagalbos šeimai centrui – 19525,00 Eur;
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui – 18 080,00 Eur.

Tiesa, Taryboje buvo iškeltas dar vienas klausimas – kodėl  premijų nesulauks savivaldybės administracijos Socialinio skyriaus darbuotojai, nes kitų savivaldybių administracijos darbuotojams yra paskirti priedai. Tad  į klausimą, kodėl rajono valdantieji  konservatoriai ir „valstiečiai“ skriaudžia ne tik socialinius darbuotojus, bet  savivaldybės administracijos darbuotojus, paliekame atsakyti  patiems valdantiesiems.

„Radviliškio krašto“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts