Planuojamų tvarkyti Radviliškio miesto ir rajono kelių tvarkymo sąrašas

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo redakcija, kurios 9 straipsnio 8 punkte įtvirtinta pareiga Savivaldybių institucijoms Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas skirstyti vadovaujantis savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, pagal kurią turi būti sudaromos viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir nuolat atnaujinamos vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės, kurios sudaromos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Jose turi būti įrašyti Programos finansavimo lėšomis finansuojami kelių objektai, kuriuose bus atliekami naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai ir paprastojo remonto darbai, atliekami ne mažesniame kaip 1000 m2 plote. Darbų ir objektų sąrašai pirmiausia buvo svarstomi seniūnijų bendruomenių pasitarimuose, seniūnaičių sueigose ir pateikti Savivaldybės administracijai.  Sudarant sąrašus vadovautasi Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-449 nuostatomis: objektai buvo vertinami pagal nustatytus kriterijus ir išdėstyti balų mažėjimo tvarka. Sudarant 2022 m. finansuojamų objektų sąrašus bus atsižvelgiama, kad būtų užtikrinta visų seniūnijų tolygi susisiekimo infrastruktūros plėtra. Šiuose sąrašuose gali būti atlikti kai kurie pakeitimai paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir bus pateikti tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės tarybai, kurios posėdis numatomas 2022 m. kovo 24 d.

Radviliškio miesto ir rajono gyventojai taip pat gali teikti prašymus kelių tvarkymui Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjui Gintautui Vičui el.paštu gintautas.vicas@radviliskis.lt, telefonais 8-422 69144, 8-610 01012, adresu Aušros a. 10 LT-82196 Radviliškis.

 ,,Radviliškio krašto“ informacija

Asociatyvi nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts