Pirmosios Komunijos diena – tai  didelio kelio pradžia

Pirmosios Komunijos diena – tai didelio kelio pradžia

Gegužės 26 d.  Baisogalos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje iškilmingų šv. Mišių metu, kurias aukojo parapijos klebonas Arūnas Urbelis, būrelis vaikų priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją.

Tai  nuostabi šventė, kuriai ruošiamasi visus mokslo metus. Savaitę prieš šventę, vaikučiai išlaikė tikybos egzaminą, atliko pirmąją išpažintį, apvalę savo sąžines susitaikė su Dievu. Tyromis širdimis, pasipuošę baltais drabužėliais šventę pradėjo išsirikiuodami šventoriuje. Visus sveikino  parapijos klebonas, o savo vaikus ypatingu palaiminimu laimino tėveliai. Po palaiminimo, lydimi tėvų ir artimųjų, giedodami žengė į išpuoštą, gėlėmis kvepiančią bažnyčią.

Kaip visada gražiai giedojo mūsų parapijos vaikų chorelis (vad. Agnė Kilienė). Šv. Mišių metu  patys vaikai skaitė šv. Rašto skaitinius, iškilmingos atnašų procesijos metu nešė atnašas: gėles, dovanėles, degančią žvakę, vaisius, kasdienę duoną ,Šventų Mišių aukai skirtą Eucharistinę duoną ir vyną.

Pamokslo metu klebonas priminė, kad  Pirmoji Komunija nebūtų paskutinė ir, kad ši dvasinė šventė nesibaigtų, kvietė kuo dažniau dalyvauti Šventose Mišiose ir patirti Dievo buvimą bei Jo teikiamas malones. Su didžiuliu jauduliu vaikai pirmą kartą priėmę Jėzų į savo širdį,  pradėjo naują gyvenimo etapą. Po palaiminimo klebonas visiems vaikams išdalino pažymėjimus Pirmajai Komunijai atminti ir mažas dovanėles, pakvietė vaikus bendrai nuotraukai prie bažnyčios altoriaus. Vėliau visi vaikai dar fotografavosi su savo tėveliais, krikštatėviais, močiutėmis ir seneliais. Pirmąją Komuniją priimantiesiems buvo suteiktas ypatingas dėmesys.

 Taigi, su kuo turėtų vaikui ir tėvams sietis Pirmoji šv. Komunija? Klystame, Komuniją siedami  tik su baltomis suknelėmis, dovanomis… ir kitais puikiais dalykais. „Sutvarkom“, ir viskas? Iš tikrųjų pagrindinis Pirmosios Komunijos tikslas yra tai, kad tėvai ir toliau atvestų savo vaiką į šv. Mišias, kad jis sąmoningai  jose dalyvautų, kad dažnai priimtų į savo širdelę  Jėzų. Tėveliai patys privalėtų savo atžaloms rodyti pavyzdį,  nes, kaip žinia, vaikai mokosi iš suaugusiųjų. Pirmosios Komunijos diena – tai tik įvedimas jauno žmogaus į dvasinį gyvenimą, parodymas kuria linkme jis turėtų eiti. Atsisakydami šv. Mišių, atsisakome galimybės susitikti su Dievu ir atverti savo širdį Jo malonei, kuri mus gydo. Priėmęs pirmąją Komuniją, kartu prisiimi ir įsipareigojimą gyventi bendruomeninį Bažnyčios gyvenimą – sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose, reguliariai eiti išpažinties, praktikuoti krikščioniško gyvenimo vertybes.

 „Priimti Pirmąją Komuniją reiškia pasiryžti kiekvieną dieną būti su Jėzumi, su juo draugauti, trokšti, kad ir kitus pasiektų jo dovanojamas džiaugsmas. Viešpačiui reikia jūsų, kad įvyktų stebuklas, kad jo džiaugsmas pasiektų jūsų draugus ir artimuosius. Pirmąja Komunija sutvirtiname savo krikščioniškąją tapatybę: mano vardas – krikščionis,  mano šeima – Bažnyčia, mes visi esame broliai, seserys ir draugai“– sako vaikams popiežius Pranciškus.

Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Rodykime pavyzdį, nuoširdžiai linkėkime ir maldoje prašykime gerąjį Jėzų ir Motinėlę Mariją, kad Jėzaus priėmimas į širdį – niekada nesibaigtų. Kad tai nebūtų pirmas ir paskutinis kartas, kad šių vaikų širdelėse tikėjimas pražystų ir būtų kupinas tikrojo džiaugsmo! 

Baisogalos Švč. Trejybės parapijos katechetė Giedrė Nakutienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto