Pažintis su ,,Gervėčių“ klubu

Pensininkų bendrija ,,Radviliškio bočiai“ liepos mėnesį vyko koncertuoti į Uteną. Renginyje dalyvavęs Tarptautinio ,,Gervėčių“ klubo pirmininkas Alfonsas Augulis ir Utenos publika teigiamai įvertino radviliškiečių pasirodymą, skirdama prizinę vietą. ,,Gervėčių“ klubo pirmininkas pakvietė radviliškiečius lapkričio mėnesį atvykti į Vilnių į Tarptautinį ,,Gervėčių“ klubo renginį ,,Paribio daina”. ,,Gervėčių“ klubas jungia paribį su Lietuva gyvenančiais baltarusiais, lenkais, latviais. Kartu dainuoja, domisi jų renginiais, kultūra.

Lapkričio 6 dieną ,,Radviliškio Bočiai“ dalyvavo Vilniuje, karininkų ramovėje, Tarptautiniame ,,Gervėčių“ klubo renginyje ,,Paribio daina”. Pirmiausia pasirodė trys solo atlikėjai, kurie dalyvavo ne pirmą kartą. Jie buvo apdovanoti prizais. Renginyje dalyvavo Pasvalio, Jonavos, Radviliškio, Skuodo, Vilniaus, Utenos, Šalčininkų kolektyvai. Vilniaus miestui atstovavo romansų ir poezijos klubas ,,Elena”. Šalčininkuose gyvuojantis baltarusių klubas ,,Ranita”. Lenkų ir latvių kolektyvai dėl epidemijos atvykti negalėjo. Renginys rengiamas jau 21 kartą. Visi kolektyvai dainavo po dvi dainas. ,,Radviliškio Bočiai“ pirmiausia padainavo lyrinę lietuvių liaudies ,,Neskambink tu man sese” ir humoristinę dainą su vaidinimo elementais ,,Tamošius”. Dainos palydėtos ilgais plojimais. Pasirodymus stebėjo kompetentinga keturių narių komisija, kuri ir skyrė trečią vietą.
 

Pirma vieta skirta Skuodo kolektyvui už suvaidintą šienapjūtę, antra vieta Jonavos kolektyvui, trečia vieta Utenos kolektyvui. Visi kolektyvai buvo apdovanoti diplomais. Radviliškiečiams buvo įdomu susipažinti su nauju klubu, kuris randasi toli nuo mūsų, paribyje.
 

PB ,,Radviliškio Bočiai“ širdingai dėkoja Radviliškio merui Vytautui Simeliui už suteiktą nemokamą autobusą vykti į Vilnių.

PB ,,Radviliškio bočiai” informacija

Total
4
Dalinasi
Related Posts