Padės suvokti knygos atsiradimo kelią

Visi suprantame, kad knygos padeda lavinti kalbą ir žodyną. Jos moko išreikšti mintis, save, suvokti kitus ir pasaulį. Jos suteikia ne tik žinių, bet ir lavina vaizduotę, teikia naujų sąvokų, idėjų, ugdo emocijas ir gebėjimą įsijausti.

Dažnai vaikams, kurie ateina į biblioteką, kyla klausimų: kaip ir iš kur knygos atsiranda, kokia jų istorija? Bibliotekininkas tai jiems dažniausiai paaiškina pasakodamas. Tačiau, kaip žinoma, informacija žmogų labiau ir efektyviau pasiekia, kai ji yra iliustruojama, rodoma realiais paveikslais, perteikiama konkrečia edukacine veikla.

Radviliškio viešoji biblioteka  parengė ir įgyvendino neformaliojo ugdymo projektą „Knygos istorija“, finansuotą iš Radviliškio rajono savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo programų lėšų.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta išskirtinė, šiuolaikiška ekspozicija, susijusi su knygos istorija. Parengta edukacinė programa, kurios aktualumas nusakytas Bendrojo lavinimo mokyklų bendrosiose programose: 6–8 klasių moksleiviai mokosi knygos ir spaudos istorijos, 10 klasių – kompiuterinės leidybos pamokas pradeda nuo knygos atsiradimo istorijos iki e. leidybos. Todėl, norėdami plėsti Radviliškio krašto vaikų užimtumą, galimybę projekto įgyvendinimo metu ir ateityje vesti netradicines pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, norėjome tai daryti nuosekliai ir tikslingai. Spalio mėnesį pristatėme dvi edukacijas (e. erdvėje), kurios susijusios su knygos atsiradimo istorija, parengėme viktoriną-žaidimą mokymosi platformoje „Kahoots“.

Šių veiklų ir projekto tikslas – padėti mūsų jauniesiems bičiuliams ugdytis bendrąsias kompetencijas, paremtas konkrečiomis dalykinėmis žiniomis. Norime per įvairias veiklas perteikti knygos vertę, jos ilgą kelią iki šių dienų. Manome, kad edukacijos ir nuolat veikianti ekspozicija skatins jaunus žmones labiau vertinti tai, ką turime, padės analizuoti įvairius knygos gyvenimo etapus, įgyti tam tikrų žinių, mokytis istorijos ir plėsti savo akiratį.

Viešosios bibliotekos informacija

Total
1
Dalinasi
Related Posts