Nesutarimus bendruomenėje aiškinosi teismas

Beveik visose didesnėse ir mažesnėse Lietuvos gyvenvietėse yra įsikūrusios gyventojų bendruomenės, kurių nariai susivienijo bendrai veiklai: dalyvauti talkose, kartu keliauti, švęsti šventes. Bendruomenė reiškia ryšį, apimantį bendrus įsitikinimus, tikėjimą, vertybes ir pajėgumą kovoti su bendruomenės problemomis, sujungiant žmogiškuosius išteklius toms problemoms spręsti. Tačiau, kaip sakoma,nebūna namų be dūmų, tad ir ne visose bendruomenėse viešpatauja  santarvė.
Bendruomenės narė pageidavo dokumentų
Baisogalos miestelio „Imantų“ bendruomenė gyveno ramiai, kol jos naujoji narė L.D. (pavardė redakcijai žinoma), atsikrausčiusi iš Panevėžio ir maloniai priimta į šią bendruomenę, 2017 m. rudenį nepareikalavo „Imantų“ bendruomenės įstatų. Apie šį pageidavimą moteris laiške redakcijai rašė: „Gyvenu aš Baisogalos miestelio bendruomenėje ,,Imantai“. Gyvenimas klostėsi neblogai, kol vieną gražų 2017 m. rudenį bendruomenės pirmininko R. Vaitkevičiaus paprašiau įstatų. Juos gauti prireikė nemažai pastangų. Rašiau registruotus laiškus, bet atsakymų nesulaukdavau. Mano prašymas sukėlė didžiulį sąmyšį bendruomenės valdyboje, o skelbimų lenta prie bendruomenės namų tapo skaitomiausia vieta, daugiau nei Baisogalos miestelio bibliotekoje. Tuomet nusprendžiau pasisamdyti advokatą. Jos dėka ir gavau prašomus įstatus“.
Pasak L.D., jos  kova su „Imantų“ bendruomene prasidėjo nuo 2016 m. „Tuomet visi kiemai buvo užpilti vandeniu. Prašiau į šią situaciją atkreipti dėmesį seniūną R. Kalvaitį, tačiau jokio atsakymo negavau. Buvau nuvažiavusi pas merą, jis liepė seniūnui per dvi savaites sutvarkyti gatves. Tada ir pradėjau nuo bendruomenės. R.Vaitkevičius žmonėms žadėjo  ne vienerius metus tvarkyti. Kaime gatves aptvarkė, šiemet 4 namams pralaidas įvedė, nors žadėjo įvesti visai gatvei. Už pralaidas žmonės nemokėjo, bendruomenės žmonės nežinojo, kaip viskas vyko ir dėl ko. Aš ne kvaila, kad prašyčiau įstatų taip sau. Bendruomenės pirmininkas R.Vaitkevičius visus nuopelnus prisiima sau“,- situaciją komentavo dabar jau buvusi „Imantų“ bendruomenės narė.
Paprašėme šią situaciją pakomentuoti „Imantų“ bendruomenės pirmininko R.Vaitkevičiaus – juk bendruomenės įstatai privalo būti prieinami kiekvienam bendruomenės nariui.
„Imantų“ bendruomenės įstatai yra bendruomenės namuose, kiekvienas narys gali ateiti ir su jais susipažinti, tai padaryti buvo pasiūlyta ir L.D. Tačiau ji pareikalavo įstatus jai atsiųsti registruotu laišku. Eidamas pro jos namus vienas mūsų narys bendruomenės įstatus įmetė į L.D. pašto dėžutę, tačiau ir vėl sulaukėme priekaištų“,- sakė „Imantų“ bendruomenės pirmininkas R. Vaitkevičius.
Problemų kilo ir L. D. paprašius „Imantų“ bendruomenės finansinės ataskaitos.
„ Gruodžio mėnesį mano advokatė paprašė pirmininko R. Vaitkevičiaus finansinės ataskaitos už 2017 m. Sujudo, sukruto pirmininkas su savo ,,komanda“. Būta ir dėl ko, nes valdyboje – 2 šeimos nariai“,- rašo savo laiške redakcijai L.D.
2018 m. sausio 18 d. vykusiame „Imantų“ bendruomenės visuotiniame susirinkime buvo pažymėta, kad  „atkreiptinas dėmesys į tai, kad L.D. į bendruomenę įstojo 2016 – 10 – 05, tačiau nepagrįstai dokumentų reikalauja už laikotarpį, kai ji dar net nebuvo bendruomenės nare, t.y. nuo 2016 – 01 – 01. Pretenzijoje nepagrįstai reikalaujama pateikti finansinės ir veiklos ataskaitas už 2017 metus, tuo tarpu netgi remiantis galiojančiais teisės aktais jos šiuo momentu dar net neprivalo būti pateiktos oficialiems duomenų tvarkytojams“.
Beje, „Imantų“ bendruomenė  L.D. siuntė ne vieną laišką, kuriame ji buvo kviečiama ateiti į bendruomenės namus jai patogiu metu ir susipažinti su prašomais dokumentais. Vienas toks laiškas buvo išsiųstas ir jos advokatei A. Gaurelienei: „Kadangi bendruomenės lėšos yra leidžiamos tikslingai, remiantis tarybos ar valdybos sprendimais, Jūsų pretenzija buvo apsvarstyta bendrame valdybos ir tarybos posėdyje, kuriame buvo nuspręsta, jog betikslis lėšų švaistymas nepriimtinas, todėl dokumentams paruošti ir išsiųsti lėšos nebus skiriamos. L.D. 2017 m. lapkričio 7 dieną bendruomenės tarybos parašytame laiške buvo pranešta, kad ji bet kada, paskambinusi bendruomenės pirmininkui, gali ateiti į bendruomenės namus ir susipažinti su dokumentais, tačiau L. D. kažkodėl ignoruoja bendruomeninį komunikavimą“.

Abi pusės susitiko teisme
Nesuradus bendruomeninio komunikavimo, abi pusės – „Imantų“ bendruomenė ir jos jau buvusi narė L.D. susitiko teisme. 2018 m. sausio 19 d. „Imantų“ bendruomenės valdyba nutarė pašalinti L.D. iš bendruomenės narių, nes „L.D., kaip bendruomenės narė, pažeidžia „Imantų“ bendruomenės įstatų 8, 8.1, 8.2, 17.4, 17,5, 42 punktus, pašalinti L. D. iš „Imantų“ bendruomenės narių nuo 2018 metų sausio 20 dienos“.
Dėl šio pašalinimo L.D. kreipėsi į teismą ir „Imantų“ bendruomenei buvo priteista per 600 eurų bylinėjimosi išlaidų, o L.D. grąžinta į bendruomenės narius. Kadangi „Imantų“ bendruomenė neturi tokių lėšų sumokėti už bylinėjimosi išlaidas, buvo pasiūlyta L.D. susitaikyti ir  atsiimti ieškinį. Šią situaciją L.D. laiške redakcijai apibūdino taip:„Aš noriu pasakyti nuo savęs ,,Imantų“ pirmininkui, kad jo noras atėjus į mano namus susitaikyti nebuvo nuoširdus, kaip ir siūlymas padengti advokato išlaidas ir nutraukti bylą. Turbūt ne veltui liaudyje sakoma, kad devynis kartus matuok, o tik dešimtą kirpk. Šia liaudies išmintimi pasinaudoję galėjote turėti kur kas šviesesnę ,,Imantų“ ateitį. Ir gyvenimas būtų ėjęs sava vaga, geri darbai būtų daromi bendrijos labui – o jų tikrai daug, yra ką veikti ir nuveikti. Kur kas lengviau apšmeižti žmogų, pasišaipyti, sakyčiau – paerzinti, pagaliau sutrypti vien dėl to, kad mano noras sužinoti daugiau nei žino kiti nariai bei valdyba“.
Beje, teismai „Imantų“ bendruomenės“ iždą patuštino per 700 eurų.
Liepos 12 d. vėl buvo šaukiamas „Imantų“ bendruomenės valdybos posėdis dėl L.D. pašalinimo iš bendruomenės narių, tačiau moteris pati nuo liepos 10 d. paskubėjo išeiti iš bendruomenės – už jos pašalinimą balsavo dauguma.
Šią situaciją L.D. redakcijai pakomentavo taip: „Pirma kartą dėl išmetimo pasirašė trys valdybos nariai. Mane atstatant į narius, posėdyje nubalsavo vienbalsiai 45 žmonės, o šalinant antrą kartą nebuvo jokio balsavimo. Einant per žmones surinko apie 140 balsų. Prasilenkia su blaiviu protu, nebuvo jokio balsavimo. Bet man tas pats“.

Buvusios narės komentaras
Redakcijai norėjosi išgirsti ir jau buvusios „Imantų“ bendruomenės narės L.D nuomonę, kodėl buvo prieita iki teismų, juk pats žodis „bendruomenė“ įpareigoja gyventi draugiškai.
„Aš į bendruomenę įstojau 2016 m. pabaigoje. Ilgai  gulėjau ligoninėje, visus 2017 m. buvo prastai su sveikata, todėl nedalyvavau nei renginiuose, nei šventėse. Tačiau yra ir daugiau tokių narių, kurie niekur nedalyvauja. Čia nieko nebūtų buvę, jeigu bendruomenės pirmininkas būtų su manimi bendravęs. Kai paprašiau įstatų, reikėjo juos man atsiųsti ir nebūtų buvę problemų. Nei su manimi niekas kalbėjo, nei skambino ir taip  išėjo, kad po truputį viskas perėjo iki teismų“,- sakė redakcijai L.D. Moters nuomone, atėjus į bendruomenės namus susipažinti su dokumentais, jai tai padaryti tyčia buvo trukdoma – tuo metu namų patalpos buvo purškiamos „Dichlofosu“.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės komentaras
Redakcija pasiteiravo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės Virginijos Šetkienės, ar dažni atvejai Lietuvoje, kai bendruomenės nariai paduoda į teismą savo bendruomenę.
„Apie „Imantų“ bendruomenės situaciją žinau, tačiau negaliu komentuoti, kokių tikslų  siekdamas žmogus duoda  savo bendruomenę į teismą – tai išskirtinis atvejis. Niekas dabar tam žmogui neįlįs į „dūšią“, kodėl jis taip daro. Visi suvokia, kad bendruomenė – visuomeninė organizacija ir jokiu pelnu ji negeneruoja. Būna nesutarimų, kad bendruomenės skyla dėl kažkokių interesų, toje vietoje įsiregistruoja nauja bendruomenė, tačiau, kad bendruomenės narys paduotų savo bendruomenę į teismą, neteko girdėti“,- sakė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė.
P.S. Paini ir ilga istorija baigėsi, kas joje pralaimėjo ar laimėjo, paliekame spręsti skaitytojams. Mūsų redakcijos užduotis – pateikti informaciją ir apie tokį galimą bendruomenės ir jų narių bendravimo būdą, kuris galų gale baigiasi teismuose. Beje, pasak L.D., ji buvo sutikusi apmokėti visas „Imantų“ bendruomenės  įstatų kopijavimo išlaidas.

„Radviliškio krašto“ informacija


Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto